Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу
22 грудня
(3 січня 1868 р.)

ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

[1867 (1868)-1938], письменник, педагог, публіцист
(До 155-річчя від дня народження)

Чернявський Микола Федорович народився в с. Торській Олексіївці Бахмутського повіту Катеринославської губернії (тепер – Донецька область) в родині диякона. Згодом письменник про цю подію писав: «...на Святвечір, коли по селу лунали співи колядників, святкували мої перші іменини…». Тож з першого дня свого життя дитина чула і переймалася красою народного слова, його духовною силою. Навчався майбутній письменник спочатку в Митяківській початковій народній школі, згодом закінчив Бахмутську духовну школу і Катеринославську духовну семінарію, викладав співи та музику, інтенсивно займався самоосвітою, видавничою діяльністю.

У 1901 році М. Чернявський переїздить до Чернігова і влаштовується на посаду земського статиста. Тут у співпраці з М. Коцюбинським і Б. Грінченком видає альманах «Дубове листя», присвячений пам’яті П. Куліша, згодом пише нарис «Кедр Ливана» про Б. Грінченка. А вже 1903 року письменник прибуває до Херсона, де 1905 року видає альманахи «З потоку життя», «Перша ластівка», поетичну збірку «Зорі». У Херсоні М. Чернявський учителює в різних навчальних закладах, викладає в Херсонському інституті народної освіти (нині – Херсонський державний університет), працює в губернському земстві, займає посаду секретаря Херсонської губерніальної управи, займається громадською роботою, зокрема, засновує товариство «Українська хата», яке згодом реорганізувалося у «Просвіту». Його тричі арештовували: у 1927, 1933, 1937 роках.

У 1927-1931 роках у Харкові вийшло десятитомне видання творів письменника. Нині воно є бібліографічною рідкістю. Для сучасного читача його творчість не досить відома. Після розстрілу просвітянина 19 січня 1938 року і реабілітації 23 червня 1956 року в Києві побачила світ його збірка «Поезії». Лише 1966 року в столиці вийшов друком двотомник М. Чернявського. У 1999 році у Херсоні надруковані збірки-метелики «Степова симфонія» та «Налетіла злая віхола», які також стали бібліографічною рідкістю. Натомість, письменник був активним учасником літературного життя своєї доби. Високо цінувався авторитетними критиками І. Франком, С. Єфремовим. Ряд літературознавчих та мовознавчих досліджень, присвячених творчості М. Чернявського, належить авторству херсонських науковців: Л. Белеховій, Л.Бондаренко, І. Гайдаєнко, В. Галаган, В. Демченко, Ж. Красножан, Г. Немченко, І. Немченку, В. Загороднюку, І. Лопушинському, М. Пентелюк, Н. Чухонцевій. Його кращі твори витримали найжорсткіше випробування – це випробування часом, залишаються актуальними й нині, бо у них стверджуються загальнолюдські цінності, що непросто стверджувати і нині.

У Херсоні 2018 року в серії «Літературні скарби Херсонщини» вийшла книга Миколи Чернявського «Вибране» (упорядник В. Загороднюк). В ній представлені оповідання, повісті, публіцистика письменника, оригінальні фотографії.

Його потенціал повносило розкрився, розвинувся і заяскравів багатьма барвами у Херсоні, де він найповніше реалізувався як майстер слова. Мешкав митець у будинку на Пестелівському проїзді з 1903 по 1937 роки (нині – вулиця Перекопська, 18). Тут встановлено меморіальну дошку, присвячену М. Чернявському та М. Коцюбинському, які творчо співпрацювали. У Херсоні написав М. Ф. Чернявський більшість своїх творів, а ця вулиця свого часу носила його ім’я.

А Перекопську вже перекопали
Чернявського Миколи трудодні.
І почуття, немов дев’яті вали,
Сьогодні душу зрошують мені.

Вона по Перекопській, як ніколи,
Шукає куль загублені сліди,
Що серцем у Чернявського Миколи,
Пройшли навиліт, спробуй віднайди.

І в цьому доленосному шуканні
Їй усміхнулось небо молоде.
Небесна Сотня сіє зорі ранні –
До України із Чернявським йде!

Василь Загороднюк, літературознавець, голова Херсонської організації Національної спілки письменників України

Твори

Твори : в 2-х т. / Микола Чернявський ; уклад., вступ. стаття В. Костенко // Київ : Дніпро, 1966.
Т. 1. – 514 с.
Т. 2. – 541 с.

Вибране / Микола Чернявський ; [редрада: С. В. Думинська (кер. проєкту) та ін. ; упоряд. В. С. Загороднюк]. – Херсон : Гілея, 2018. – 359 с. : іл., фот. – (Літературні скарби Херсонщини ; кн. 7).

Поезії / Микола Чернявський ; упоряд., передм. і прим. О. К. Бабишкіна. – Київ : Рад. письм., 1959. – 476, [1] с. : портр. – (Бібліотека поета).

Налетіла злая віхола : муз. феєрія : для дошк. і мол. шк. віку / М. Ф. Чернявський ; іл. Л. Дугінцова. – Херсон : Айлант, 1999. – 24 с.

Степова симфонія : вiршi : для мол. й серед. шк. віку / М. Ф. Чернявський ; упоряд. А. А. Крат ; іл. Л. Дугинцова. – Херсон : Айлант, 1999. – 40 с. – (Література рідного краю).

Про життєвий та творчий шлях

Своєрідність поетичного світу Миколи Чернявського : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки «Філологія» денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Д. Корівчак ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, ф-т філології та журналістики, каф. укр. літ. – Херсон : Айлант, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: с. 31-32.

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. / Тавр. фундація (Осередку вивч. укр. діаспори), М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, міжкаф. наук. лаб. «Укр. літ. в англомов. світі» ; редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.). – Київ; Херсон : Просвіта, 2005 – .
Вип. 9. – 2013. – 331 с. : портр., іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл.: 145-річчя від дня народж. Миколи Чернявського.
Вип. 10: 120 років від дня народж. Василя Вишиваного / І. Ю. Береза [та ін.]. – 2015. – 243 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці окремих ст.
Зі змісту: Низова течія : із щоденника / Микола Чернявський. – С. 108-119.
Вип. 14. – 2018. – 287 с. : фот. – Бібліогр. наприкінці окремих ст. – Про авт.: с. 286-287.
Зі змісту: Постать Миколи Чернявського як просвітника й письменника в оцінках Володимира Кедровського та Яра Славутича : [про зв'язок укр. письменника з м. Херсоном] / Іван Немченко. С. 44-56. – Бібліогр. наприкінці ст.; Наукова конференція в Херсоні: до 150-річчя від дня народження Миколи Чернявського / Г. Немченко. – С.234-236.

Микола Чернявський в оцінці критиків : [в т. ч. про зв'язок укр. письменника з Херсонщиною] // Параскевич П. К. Статті, тези, есе, інтерв'ю... / Павло Кіндратович Параскевич. – Херсон, 2017. – С. 78-84. – Бібліогр. наприкінці ст.

Степи Херсонщини у творах Миколи Чернявського // Гайдамака В. Козацький степ : худож.-іст. нарис / Василь Гайдамака. – Київ, 2019. – С. 70-78.

Загороднюк В. «Вірте у геній народа…» / Василь Загороднюк // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2019. – № 25. – С. 140-145. – Рец. на кн. : Чернявський М. Вибране / Микола Чернявський. – Херсон : Гілея, 2018. – 360 с.

[Про встановлення меморіальної дошки пам’яті письменників М. Чернявського та М. Коцюбинського на фасаді будинку по вул. Перекопській, 18 у м. Херсоні] // Мозаїка літературної Херсонщини. – Херсон, 2021. – С. 3.

Азізова М. «Я виріс у степу, на жагучих вітрах...» / Марина Азізова // Новий день. – 2018. – 26 верес. (№ 39). – С. 17. – Рец. на кн. : Чернявський М. Вибране / Микола Чернявський. – Херсон : Гілея, 2018. – 360 с.

Олексюк О. Миколу Чернявського розстріляли після третього арешту / Олег Олексюк // Новости деловые. – 2018. – 7 февр. (№ 5). – С. 5 : фот.

Олексюк О. «На південь, до моря я линув душею...» / Олег Олексюк // Голоприст. вісн. – 2018. – 1 лют. (№ 5.).

Олексюк О. Просвітяни Херсонщини / Олег Олексюк // Слово Просвіти. – 2018. – 22 берез. – 4 квіт. (№ 13). – С. 5.

Олексюк О. Просвітянину Миколі Чернявському – 150 / Олег Олексюк // Слово Просвіти. – 2018. – 15-21 берез. (№ 11). – С. 7 : фот. ; Культура і життя. – 2018. – 2 лют. (№5). – С. 15.

Платонова А. Вірте у геній народа, в силу духовну його! / Анастасія Платонова // Літ. Україна. – 2018. – 30 серп. (№ 31). – С. 11. – Рец. на кн. : Чернявський М. Вибране / Микола Чернявський. – Херсон : Гілея, 2018. – 360 с.

 

Чернявський Микола Федорович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2017 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2017. – Вип. 44. – С.111-119.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031