Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

6 (18) грудня

КУЛІШ МИКОЛА ГУРОВИЧ

[1892-1937], письменник, драматург
(До 130-річчя від дня народження)

Кожна визначна творча особистість не вміщується у своєму «я». Вона стає загальносуспільним явищем. Тоді ювілейна дата не є ретроспективою, а перспективою. Такий підхід примінимий до творчості Миколи Куліша. У ствердженні його моральноетичних та мистецькодуховних цінностей, а звідси національно та державотворчих. Саме у таких параметрах нами сприймається творчий доробок Миколи Куліша, нашого земляка-краянина, драматурга зі світовим іменем.

У цьому році виповнюється 130 років від дня народження митця.

З даного часового виміру вже однозначно можна стверджувати його драматургічно-театральну велич, мистецьку принциповість, творчий пошук і неспокій. Справжній талант є завжди загадкою для дослідників, який розкривається під їхнім пильним зором все новими і новими гранями. А для читача-глядача він має притягально-магнетичну силу. Вичерпне пояснення цих аспектів потребує монографічного підходу, який включає і біографічні відомості. Вони також дають пояснення першоджерельних витоків творчості, аргументують їхню еволюцію. В «Автобіографії» 1921 р. Микола Куліш констатує про злиденність батьківської родини, про дитяче наймитування, невтримну жагу до навчання (гімназію закінчив екстерном), безгрошів’я, фронтові перипетії, кар’єру партійного радянського чиновника. Тут відсутні дані про творчість, яка стала його визначним життєвим кредо. Та за цим автобіографічним йшли творча акумуляція, накопичення життєвого досвіду, вироблення мистецької та громадянської позиції. Про що вже засвідчила його перша п’єса «97» (1924).

У світоглядних пріоритетах митця – максимальне розуміння селянської психології. Тому після трагедії «97» з’являються твори «Комуна в степах» (1925, 1931), «Прощай, село!» (1933), що створили трилогію про драматичну долю українського села.

Співпраця з видатним режисером Лесем Курбасом і театром «Березіль» значно підсилює резюме Миколи Куліша як драматурга. Водночас, проти нього розпочинаються репресивні дії: спочатку забороняються до вистави п’єси, зокрема «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Маклена Граса», «Патетична соната», згодом їх автора виключають з більшовицької партії, що майже прирівнювалося до клейма ворога народу. І вже 8 грудня 1934 р. в Харкові під час похорону драматурга І. Дніпровського Миколу Куліша було заарештовано. Так переплітаються в його долі творче і особисте.

Мистецький простір Миколи Куліша, громадянська позиція вибудовували його суверенітет як драматурга. У мелодрамах «Зона» (1926) і «Закут» (1929) автор реалізовує тему особистого життя партійної радянської людини на противагу бюрократичному колективізму, парадному офіціозу, мітингам. Ця людина, залишаючись наодинці, стає чесною хоч би перед своєю совістю.

Дослідники його творчості глибинно проаналізували драми митця. Л. Танюк, Я. Голобородько, Н. Кузякіна, Н. Чухонцева, І. Немченко, М. Шелюбський, М. Левченко, В. Бойченко, Н. Бічуя, П. Дробот, В. Загороднюк, М. Застеба, Ю. Кобилецький, М. Острик, Г. Семенюк, Є. Станкевич, В. Яременко... внесли гідну лепту в оцінку та популяризацію творів М. Куліша. З відстані часу його художнє надбання, хочеться в це вірити, полум’яніє ще з більшою актуальністю. Адже в молодої України багато проблем, які порушувалися митцем, і їх потрібно вирішувати. І якщо в репертуарах наших театрів, зокрема і в репертуарі Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша, будуть наявні його твори, то це буде ознакою нашого духовного оновлення перспективних націєтворчих і державотворчих процесів.

Підтвердженням цьому і є встановлення пам’ятного каменя Миколі Кулішу на місці батьківської хати у смт Чаплинці Херсонської області. Він усім нам нагадує про ті ідеали, які утверджував наш земляк, і вони є актуальними і нині, а отримання щорічної Херсонської обласної літературної премії ім. Миколи Куліша за кращий твір – висока та почесна нагорода для кожного письменника Херсонщини. Це свідчення того, що творчість нашого земляка-драматурга, його мистецькі ідеали задіяні у сучасному динамічному літературному процесі.

Василь Загороднюк, літературознавець, голова Херсонської обласної організації
Національної спілки письменників України

 

Твори 

Твори : в 2 т. / М. Г. Куліш ; уклад. Л. С. Танюк. – Київ : Дніпро, 1990.
Т. 1 : П'єси. – 506 с.
Т. 2 : П'єси. Статті. Виступи. Документи. Листи. Спогади про письменника. – 876 с.

Вибрані твори / М. Г. Куліш ; упоряд., передм. Я. Ю. Голобородька. – Харків : Ранок; Веста, 2003. – 400 с. – (Програма з літератури).

П'єси / Микола Куліш ; післямова Д. Т. Вакуленко. – Київ : Дніпро, 1983. – 332, [2] с.

П'єси / Микола Куліш ; редрада: М. Василенко, В. Загороднюк, І. Корольова ; вступ. ст. В. С. Загороднюка. – Херсон : Гілея, 2012. – 358, [1] с. : портр., фот. – (Літературні скарби Херсонщини ; кн. 6). – Вид. здійснене до 120-ліття з дня народж. М. Куліша.

Про життєвий та творчий шлях

Голобородько Я. Ю. Микола Куліш: сучасний погляд / Я. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» : сер. засн. в 2004 р. ; вип. 2).

Голобородько Я. Ю. Художньо-естетична цивілізація Миколи Куліша : монографія / Я. Ю. Голобородько. – Херсон : ХДПI, 1997. – 312 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Чернишенко Н. Фенікс південного степу : іст. роман : [присвяч. М. Г. Кулішу] / Наталя Чернишенко. – Херсон : Айлант, 2020. – 244 с.

Вісич О. А. Метадраматичний потенціал блазнювання у драматургії Миколи Куліша / О. А. Вісич // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : наук. зб. – 2017. – N 27, т. 1. – С. 100-103. – Бібліогр. наприкінці ст.
У статті вперше розглядається творчість письменника у світлі теорії метадрами.

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. / Тавр. фундація (Осередку вивч. укр. діаспори), М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, міжкаф. наук. лаб. «Укр. літ. в англомов. світі» ; редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ; Херсон : Просвіта, 2005 – .
Вип. 13 : до 125-річчя від дня народж. Миколи Куліша / В. С. Загороднюк [та ін.]. – 2017. – 319 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці окремих ст.
Зі змісту: Діалог крізь час : (пам’яті Миколи Куліша): [вірш] / Володимир Педченко. – С. 6; Дитячі мотиви в творчості Миколи Куліша / Іван Немченко. – С. 51-81.
Вип. 14. – 2018. – 287 с. : фот. – Бібліогр. наприкінці окремих ст. – Про авт.: с. 286-287.
Зі змісту: Вшанування Миколи Куліша : мандрівка меморіальними місцями / Г. Немченко. – С. 223-225.

Кузовова Н. Подорожні записки М. Куліша як джерело історії голоду 1921-1923 / Н. Кузовова // Матеріали Міжнародної конференції «Штучні голоди в Україні XX століття» (Київ, 16 трав. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 179-182.

Микола Куліш про села й комуни в степах півдня України // Гайдамака В. Козацький степ : худож.-іст. нарис / Василь Гайдамака. – Київ, 2019. – С. 90-102.

Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941-1944) / Світлана Максименко ; [наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; авт. вступ. сл. В. М. Гайдабура]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 324 с., [24] арк. фот. – Дод.: с. 241-324. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Про вистави за творами М. Г. Куліша у Львівському оперному театрі, с. 73, 139, 140, 142, 167, 250-252, 256, 262, 264, 267, 268.

Степ : лiт.-худож. альм. / [Упр. культури Херсон. облдержадмін., Херсон. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; голов. ред. В. Г. Піддубняк]. – Херсон : [Б. в.], 1990 – . – Засн. 1886 р. у Петербурзі, поновлено 1990 р. у Херсоні.
2017, № 24. – Херсон : Гілея, 2017. – 111 с.
Зі змісту: Микола Куліш: невідомий грішник : [про письменника] / Василь Герей. – С. 59-63 : фот.
2019, № 25. – Херсон : Гілея, 2019. – 168 с. : іл.
Зі змісту: На перехресті доріг : уривок із роману : [до 125-річчя від дня народж. М. Г. Куліша] / Н. Чернишенко. – С. 27-31; Гніздов’я Миколи Куліша : [вірш] / В. Кулик. – С. 42; Діалог крізь час : пам’яті Миколи Куліша : [вірш] / В. Педченко. – С. 45.

 

Буганов К. Микола Куліш і Великі Копані / Костянтин Бугаєв // Вісн. Олешшя. – 2021. – 29 квіт. (№ 33/34). – С. 3.

Голобородько Я. Ю. Микола Куліш і Таврія: український південь у творах письменника / Я. Ю. Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. – 2020. – N 22/23/24. – С. 2-10 : фот.

Гриценко Л. «Торкнулися серцями дива Куліша...» / Л. Гриценко // Голос Таврії. – 2017. – 16 листоп. (№ 46).
Про візит в спеціалізовану школу смт Чаплинки членів Міжнародної конференції «Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті», яку проводила кафедра літератури Херсонського державного університету.

Гунько О. Втілена мрія Леся Курбаса / Олександр Гунько // Новости деловые. – 2017. – 1 нояб. (№ 41). – С. 5 : фот.
Про постановку п'єси М. Куліша «Маклена Граса» режисером Харківського театру «Березіль» Л. Курбасом (1933 р.).

Другова М. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння за п'єсою М. Куліша «Мина Мазайло» : 11 клас / М. Другова // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2017. – N 12. – С. 53-57. – Бібліогр. наприкінці ст.

Жежера В. Ключ до Миколи Куліша – у кишені Михайла Булгакова? / Віталій Жежера // Країна. – 2017. – N 41. – С. 12-13 : кольор. фот.
Про виставу «Як загинув Гуска» за п'єсою М. Г. Куліша, прем'єра якої відбулася в Київському академічному театрі ляльок «Замок на горі».

«Здрастуй, Жане!» : неопубліковані листи М. Куліша до І. Дніпровського // Вісн. Олешшя. – 2017. – 7 груд. (№ 99/100). – С. 8 : фот.

Зозуля С. Досі актуальна п'єса: від Мазайла до Мазеленського / С. Зозуля // Кіно-театр. – 2020. – N 1. – С. 3-4 : фот.

Ковальчук Г. Танок Мельпомени перед обличчям смерті: Наталя Кузякіна про Соловецький театр 1923-1937 років / Галина Ковальчук // Слово і час. – 2017. – N 5. – С. 112-118. – Бібліогр. наприкінці ст.
У статті авторка детально зупиняється на розвідці українського критика «Театр на Соловках. 1923-1937», а також висвітлює літературознавчі й театрознавчі напрацювання, в яких вона аналізує творчість М. Г. Куліша, І. А. Кочерги та інших діячів.

Ковтун Г. Світло генія і заздрості тінь / Галина Ковтун // Херсон. вісн.Ъ new. – 2018. – Лютий (№ 7).

Котій Л. В. Творчість письменників рідного краю у формуванні пізнавальних інтересів та національно-патріотичного виховання учнів / Л. В. Котій // Вивч. укр. мову та літ. – 2017. – N 34/35/36. – С. 66-73. – Бібліогр. наприкінці ст.
У поданому матеріалі йдеться про М. Г. Куліша, а також про перебування О. Вишні в с. Кринках Олешківського (тепер – Херсонського) р-ну та О. П. Довженка в м. Новій Каховці.

Наш земляк Микола Куліш просив себе розстріляти // Днепров. проспект. – 2017. – 13 дек. (№ 50). – С. 15 : фот.

Нашого земляка Миколу Куліша звинувачували в замаху на Сталіна // Днепров. проспект. – 2021. – 12 трав. (№ 18/19). – С.15.

Нездійснені мрії отамана-драматурга // Уряд. кур`єр. – 2017. – 16 груд. (№ 238). – С. 5 : портр.
До 125-річчя від дня народження М. Г. Куліша.

Неїжмак В. Їх розстріляли за посадовою інструкцією й алфавітом... / Василь Неїжмак // Голос України. – 2017. – 22 берез. (№ 52). – С. 7.
У м. Полтаві творча група обласного державного телебачення презентувала документальний фільм «Соловецькі в'язні з України» про театрального режисера Л. Курбаса та драматурга, уродженця смт Чаплинки М. Г. Куліша.

Примоченко М. С. Микола Куліш «Мина Мазайло» : 11 клас / М. С. Примоченко // Вивч. укр. мову та літ. – 2018. – N 7/8. – С. 36-39. – Бібліогр. наприкінці ст.

Прядка П. І. Куліш і Олешки / Петро Прядка // Вісн. Олешшя. – 2019. – 18 лип. (№ 57/58). – С. 6 : фот.

Решетняк Л. О. Застосування елементів компаративного аналізу під час вивчення сатиричної комедії М. Куліша «Мина Мазайло» / Л. О. Решетняк // Тавр. вісн. освіти. – 2018. – N 2. – С. 187-194 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

«Сучасник поколінь прийдешніх»: Микола Гурович Куліш «Патетична соната» / С. Я. Хавіна [та ін.] // Вивч. укр. мову та літ. – 2020. – N 19/20/21. – С. 72-77. – Бібліогр. наприкінці ст.

Чайка В. М. Микола Куліш «Мина Мазайло» : 11 клас / В. М. Чайка // Вивч. укр. мову та літ. – 2017. – N 34/35/36. – С. 33-40. – Бібліогр. наприкінці ст.

Як живий голос самого Куліша // Вісн. Олешшя. – 2017. – 7 груд. (№ 99/100). – С. 8.

Ясак С. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Художнє відтворення проблем українізації в комедії «Мина Мазайло» : 11 клас / Світлана Ясак // Дивослово. – 2019. – N 11. – С. 19-25. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Куліш Микола Гурович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2017 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2017. – Вип. 44. – С. 100-110.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031