Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Зміни та доповнення до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

Меню розділу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури і туризму України

"02" лютого 2009 р №39/0/16-08

 

Зміни та доповнення до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів

1. У тексті Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів слово "документ" в усіх відмінках замінити словами "бібліотечні фонди" у відповідних відмінках.

 

2. У розділі І абзац сьомий пункту 3 викласти в наступній редакції: "Справедлива вартість – сума за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами".

 

3. У розділі 2:

 

3.1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

 

       "5. Документи основного фонду (крім періодичних видань обліковуються на балансових рахунках. Вартість придбаних періодичних видань для бібліотек групи А списується на видатки в періоді оплати, бібліотек групи Б – рівномірно протягом періоду передплати. Документи обмінного фонду відокремлені від основного фонду, на баланс бібліотеки-фондоутримувача не береться та не використовується для обслуговування користувачів".

 

3.2. У абзаці першому пункту 6 після слів "з оцінки документів" доповнити словами та знаками, "створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня".

 

3.3. У абзаці другому пункту 6 слова та знаки, "або вартості інших форм погашення заборгованості" виключити.

 

1.4.   Пункт 7 викласти в такій редакції:

"Облік бібліотечних фондів здійснюється згідно з Інструкцією з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом МКТ України від 03.04.2007 р. №22 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.07 р. за №530/13797".

 

1.5.   У пункті 8 слова "вільною ринковою вартістю" замінити словами "справедливою вартістю".

 

 

1.6.             Абзац третій пункту 13 викласти у такій редакції:

"- для бібліотек групи Б - застосовуються методи, передбачені підпунктом 1 пункту 26 ПСБО 7 "Основні засоби".

 

1.7.             Пункт 14 викласти в такій редакції:

14. "У випадку втрати документа його заміна на аналогічний здійснюється шляхом списання документа за балансовою вартістю, а оприбуткування за первісною вартістю".

 

1.8.             Абзац четвертий пункту 15 виключити.

 

1.9.             Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

 

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
2930