Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

18 листопада

Part`s menu

18 листопада

 МІЩЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
[1921]

прозаїк
(До 90-річчя від дня народження) 

Міщенко Дмитро Олексійович народився в с. Степанівці-Першій Запорізької області, тепер с. Зелене Верхньорогачицького району.
Після закінчення Київського університету, аспірантури та захисту кандидатської дисертації Д. Міщенко близько 20 років працював у видавництвах ”Дніпро“ та “Радянський письменник“, а з 1973 року на творчій роботі.
Перша його книга „Сини моря” побачила світ у 1955 році. Тема сучасності переважала в творах письменника 50-70-х років. Оскільки твори ці були наслідком чесної письменницької праці, вони не втрачають свого художнього значення і в оновленій обстановці нашого буття.
Поважне місце у творчому доробку Д. Міщенка посідають твори воєнної тематики. Відзначені премією ім. О. Фадєєва повісті „Особисто відповідальний”, „Батальон необмундированих”, роман „Найвищий закон”.
Романи історичної трилогії „Синьоока Тивер”, „Лихі літа ойкумени”, „Розплата” характеризуються чіткістю часової конкретизації, яку можна простежити в структурі творів, зокрема у віднесеності дії до історичних орієнтирів, реалій, дат та у відтворенні циклічного часу (пір року, добової пори тощо). Історичний фактаж, на якому базувався задум письменника, зобов’язував дотримуватися зафіксованих літописами та дослідженнями історіографії конкретних географічних топосів. Відтворений час спонукав слов’янські племена до об’єднання з метою збереження від уярмлення сильнішим народом. У центрі трилогії (особливо роман „Розплата”) саме боротьба слов’янства проти кочових племен аварів. На сторінках історичної трилогії письменник яскраво зобразив, як наростав опір аварській політиці насильства. Детальні описи підготовки до битв, атмосфера переговорів між вождями тиверців, дулібів, древлян, полян та інших, досягнення ними домовленостей та узгодженості у своїх діях несуть ідею єдності у боротьбі східних слов’ян.
Д. Міщенко прагнув розкрити внутрішні закономірності історичного процесу, спільні для всього слов’янського світу. Він простежив логіку соціально-економічного й політичного розвитку, яка неминуче вела до створення держави східних слов’ян – Київської Русі.
Історична трилогія Д. Міщенка органічно поєднує ремініс-ценції з історичних джерел, сюжетні дії реальних історичних постатей, художню інтерпретацію етнографічних та культуро-логічних документальних матеріалів з авторською вигадкою, еле-ментами пригодницьких романів, любовною романтикою тощо.
Міщенко Дмитро Олексійович відомий український письмен-ник, кандидат філологічних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, автор численних творів – від збірок оповідань до романної трилогії.


Твори

ВИБРАНІ твори: У 2-х т. / Дмитро Міщенко – К.: Дніпро, 1981.
Т. 1: СІВЕРЯНИ; Найвищий закон: романи. – 549 с.
Т. 2: ВІТРИ приносять грозу: роман; Особисто відповідальний; Батальон необмундированих: повісті. – 477 с.

ВИБРАНІ твори: У 2-х т. / Дмитро Міщенко. – К.: Дніпро, 1991.
Т.1: Синьоока Тивер: іст. роман. – 443 с.: іл.
Т.2: Лихі літа ойкумени; Розплата: іст. романи. – 795с.: іл.

БАТАЛЬОН необмундированих: повість / Дмитро Міщенко; худож. В. В. Волков. – К.: Молодь, 1995. – 80 с.: іл.

БАТЬКІВСЬКА лінія: оповідання / Дмитро Міщенко. – К.: Молодь, 1960. – 120 с.: іл.

БУНТІВНИЙ князь: іст. роман / Дмитро Міщенко. – К.: Укр.. письменник, 1993. – 303 с.: іл.

ВЕСНЯНА повінь: (Дружна сім’я; Голос серця): оповідання / Дмитро Міщенко. – К.: Держлітвидав України, 1960. – 59 с.: іл.

ВІРА, надія, любов: повість, оповідання / Дмитро Міщенко. – К.: Молодь, 1971. – 200 с.: іл.

ВІТРИ приносять грозу; Чому не сходяться дороги: романи / Дмитро Міщенко. – К.: Дніпро, 1972.- 567 с.: іл.
Біографічна довідка, с. 566.

ДОЛЯ поета: оповідання / Дмитро Міщенко.- К.: Рад. письмен-ник, 1961. – 109 с.: іл.
Біографічна довідка, с. 107.

ДРУГЕ заміжжя: повісті, оповід. / Дмитро Міщенко. – К.: Рад. письменник, 1980. – 270 с.: іл.

ЛИХІ літа ойкумени: іст. роман / Дмитро Міщенко; худож. Р. М. Багаутдінов. – К.: Рад. письменник, 1985. – 464 с.: іл.
НАЙВИЩИЙ закон: роман / Дмитро Міщенко. – К.: Дніпро,1978. – 242 с.: іл.

ПОЛЮВАННЯ на жар-птицю: роман, повісті, оповід. / Дмитро Міщенко. – К.: Рад. письменник, 1990. – 448 с.: іл.

РОЗПЛАТА: іст. роман / Дмитро Міщенко; післямова В. Річки; худож. Р. М. Багаутдінов. – К.: Рад. письменник, 1987. – 381 с.: іл.

СИНИ моря: оповідання / Дмитро Міщенко; худож. М. Глущенко. – К.: Рад. письменник, 1955.- 183 с.: іл.

СИНЬООКА Тивер: роман / Дмитро Міщенко; худож. М. М. Левчишин. – К.: Рад. письменник, 1983. – 432 с.: іл.

СІВЕРЯНИ: роман.- Допов. і випр. вид. / Дмитро Міщенко.- К.: Держлітвидав України, 1961.- 235 с.: іл.

У МОРІ затишку немає: повість / Дмитро Міщенко. – К.: Рад. письменник, 1970. – 325 с.: іл.

ЧЕСТЬ роду: дилогія / Дмитро Міщенко; худож. В. О. Хомен-ко. – К.: Дніпро, 1986. – 430 с.: іл.

ЧОМУ не сходяться дороги: роман / Дмитро Міщенко. – К.: Рад. письменник, 1963. – 315 с.: іл.

РОЗВИТОК реалізму в творчості М. Коцюбинського / Дмитро Міщенко. – К.: Держлітвидав України, 1957. – 177 с.: іл., портр.

ЗА ПІВДОБИ до капітуляції: оповідання: [в т. ч. вміщена коротка біогр. довідка автора] / Дмитро Міщенко // Пам’ять серця:1941-1945: альманах. – К., 2007. – Вип. 9.- С. 308-312.

БЕРЕГИНЯ: оповідання / Дмитро Міщенко // Дніпро. – 2006. - № 5/6. – С. 72-79.

І СТАНЕШ ти шукать її сліди …: роман / Дмитро Міщенко // Вітчизна. – 2005. – № 5/6. – С. 15-47; № 7/8. – С. 15-75.

ОПОВІДАННЯ / Дмитро Міщенко // Дніпро. – 2007. - № 3/4. – С. 73-84.

СПОГАДИ; Батальйони необмундированих: (урив. із повісті) / Дмитро Міщенко // Дніпро. – 2010. - № 5. – С. 69-73.

ТІТКА Фаня з соціалізму: історія нашого сучасника / Дмитро Міщенко // Вітчизна. – 2007. - № 1/2. – С. 88-98.

СЛЬОЗА з очей карих: [про кн. „Лукавий сон” М. Братана] / Дмитро Міщенко // Кахов. зоря. – 2008. – 20 берез. (№ 23/24); Літ. Україна. – 2008. - 7 лют.(№ 5). – С. 4.


Публікації про життєвий та творчий шлях

ГОНЧАР О. Т. Щоденники: У 3-х т. Т. 3: 1984-1995 / Олесь Гончар; упоряд. та передм. В. Д. Гончар; ілюстр. М. Пшінки. – К.: Веселка, 2004. – 606 с.: фот. – Імен. покажч.: С. 579-606.
Міщенко Д., с. 461.

ДИВОСВІТ „Веселки”: антол. літ. для дітей та юнацтва.
Т. 2: Українська література / упоряд. Б. Й. Чайковський, І. Т. Бойко, С. О. Горейло. – К.: Веселка, 2005. – 703 с.: іл.
Міщенко Д., с. 496.

ІСТОРІЯ української літератури XX століття: У 2-х кн. Кн. 2: Друга половина XX ст. / ред. В. Г. Дончик. – К.: Либідь, 1998. – 456 с.
Міщенко Д., с.31, 254.

КИЯШКО С. Особливості історизму трилогії Дмитра Міщенка / С. Кияшко // Південний архів: філол. науки. – Херсон, 2003. – Вип.23. – С. 242-245.

КИЯШКО С. Особливості характеротворення у трилогії Дмитра Міщенка: [„Синьоока Тивер”, „Лихі літа ойкумени”, „Розплата”] / С. Кияшко // Південний архів: філол. науки. – 2004. – Вип.26. – С. 34-37.

МІЩЕНКО Дмитро Олексійович (18.XI 1921, с. Степанівка Перша Запоріз. обл., тепер с. Зелене Верхньорогачицького р-ну Херсон. обл.) - укр. письменник // Українська літературна енциклопедія: У 5-ти т. – К.,1995. – Т. 3. – С. 388.

ДОМАЛЕГА І. Історія й культура в мовній палітрі трилогій Д. Міщенка [„Синьоока Тивер”, „Лихі літа ойкумени”, „Розплата”] / І. Домалега // Київ. старовина. – 2007. - № 6. – С. 138-145. – Бібліогр. у кінці ст.

ДОМАЛЕГА І. Минуле – сучасне – вічність / І. Домалега // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. - № 2 (берез.). – С. 132-140. – Бібліогр. в кінці ст.

ДОМАЛЕГА І. Міфологізм світогляду слов’ян у романі Дмитра Міщенка „Сіверяни” / І. Домалега // Рідна шк. - 2005. - № 7. – С. 21-23.

МЕДУНИЦЯ М. Перевали життя і творчості: Дмитрові Мі-щенку – 80! / М. Медуниця // Рідна шк. – 2001. - № 11. – С. 78-79.

ОМЕЛЬЧУК В. … Як на роду написано / В. Омельчук // Уряд. кур’єр. – 2001. – 24 листоп. – С. 8.

СВІТИ Дмитра Міщенка // Дем. Україна. – 2001. – 20 листоп.

СИЗОНЕНКО О. Дмитрові Міщенку – 70 / Олександр Сизонен-ко // Літ. Україна. – 1991. – 5 груд.

ШПИТАЛЬ А. Від часів радянських аж до антських: Дмитрові Міщенку – 80 / А. Шпиталь // Освіта. – 2001. – 28 листоп.-5 груд. – С. 12.

ШПИТАЛЬ А. За законом честі і правди: Дмитрові Міщенку – 80 / А. Шпиталь // Літ. Україна. – 2001. – 29 листоп. – С.9.

ШПИТАЛЬ А. Ратай божого поля / А. Шпиталь // Київ. – 2002. – № 3. – С. 165-167.

БЛИЗЬКИЙ світ далекого минулого: бібліогр. покажч. / Херсон. обл.б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н. О. Попова; ред. С. Д. Коваль. – Херсон, 2006. – 14 с.: портр. – (Літературне краєзнавство). – До 80-річчя Д. Міщенка.

ДМИТРО Міщенко // Письменники радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довідник. – К., 1998. – С. 413-414.

МІЩЕНКО Дмитро Олексійович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2001 рік: бібліогр. покажч. – Херсон, 2001. – С. 58-62.

МІЩЕНКО Дмитро Олексійович // Українські письменники: біобібліогр. слов.: У 5-ти т. - К., 1965. – Т. 5. – С. 155-157.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031