Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00

Олешківська Січ

Part`s menu

ОЛЕШКІВСЬКА СІЧ
[1711-1734]
(До 300-річчя від дня заснування) 

Олешківська Січ – територіально-військова організація запорозьких козаків України у володіннях Кримського ханства. Заснована у 1711 році. Фортеця Січі знаходилася в урочищі Олешки на лівому березі Дніпра. Хан забороняв запорожцям будувати на Січі фортифікаційні споруди і мати артилерію. До того він не тільки заборонив мати січову церкву, а й активно став схиляти запорожців до прийняття ісламу.
Олешківська Січ проіснувала до 1734 року. ЇЇ рештки частково збереглися на околиці сучасного Цюрупинська. На місці колишньої Січі встановлений пам’ятний знак.

 

Запорізькі Січі


Література

ЯВОРНИЦЬКИЙ Д. І. Вольності запорозьких козаків / Дмитро Яворницький; пер. з рос. Т. С. Завгородньої; передм. В. С. Мороза; худож. оформ. П. Дерев’янка. – Д.: Січ, 2002. – 359 с.
Олешківська Січ, с. 449, 492 – 494.

ЯВОРНИЦЬКИЙ Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т. 1 / Дмитро Яворницький; пер. з рос. І. Зварника; упоряд. О. М. Апанович; худож. В. М. Дозорець. – Л. : Світ, 1990. – 319 с.: іл. – Бібліогр. в підряд. прим.
Олешківська Січ, с. 15, 59, 96-102.

ГОЛОБУЦЬКИЙ В. Запорозьке козацтво / Володимир Голо-буцький. – К.: Вища шк. , 1994.- 539 с.
Олешківська Січ, с. 492.

КОСТЬ Гордієнко: військовий і політичний діяч, дипломат
// Народжені Україною: мемор. альм.: У 2-х т. – К., 2002. – Т. 1: А-К. – С. 452. 

МІРОНОВА І. С. Розвиток козацької пошти в Україні в другій половині XVII – XVIII ст. / Ірина Міронова // Південний архів: іст науки. – Херсон, 2008. – Вип. 28/29. – С. 112-118.
ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. П. Нариси про замовчувані або маловідомі події та постаті української історії: (доп. автора на наук.-практ. та краєзн. конф., ювіл. іст. читаннях та круглих столах) / Микола Оленковський; ред. І. П. Лопушинський. – Херсон: Айлант, 78 с.: іл. – Бібліогр.: с. 75-76.
Кость Гордієнко, с. 35-38.

ПАТАЛАХ О. Відлуння Великого Степу. Історія Північного Причорномор’я в особах. Т. 1 / О. Паталах. – Херсон: Наддніпря-ночка, 2009. – 200 с.
Олешківська Січ, с.164-169.

ПАТАЛАХ О. Ю. Форпости козацької волі / Олексій Паталах, Юрій Голобородько.- Херсон, 1992. – 28 с.
Олешківська Січ, с. 16-28.

ВІДНОВЛЕННЯ Запорізької Січі: [про Кам’янську, Олешківську та Нову Січі] // Новий довідник: історія України. – К., 2005. – С. 324-328.

ГОРДІЄНКО Кость (?- 1733) // Енциклопедія історії України. – К., 2004. – Т. 2: Г-Д. – С. 162-163.

ГОРДІЄНКО Кость (?-1733) – кошовий отаман Запорозької Січі // Українське козацтво: мала енцикл. – К.; Запоріжжя, 2002. – С. 111-112.

ГОРДІЄНКО Кость Гордійович // Історія війн і збройних конфліктів в Україні: енцикл. довід. – К., 2004. – С. 158.

ОЛЕШКІВСЬКА Січ // Ілюстрована енциклопедія історії України. В 3-х т. – К., 2004. – Т. 1: (від найдавнішого часу до кінця 18 ст.). – С. 143-144.

ОЛЕШКІВСЬКА Січ // Українське козацтво: мала енцикл. – К.; Запоріжжя, 2002. – С. 357.

ВІРЛИЧ А. Кость Гордієнко: до 270-річчя з дня смерті: [кошового атамана Олешківської Січі] / Август Вірлич // Тавр. край. – 2003. – 24 квіт.

ГЕЙКО С. „Було колись – запорожці вміли панувати” / Сергій Гейко // Гривна - СВ. – 2008. – 29 февр. (№10). – С. 13.

ГОРОБЕЦЬ В. Запорозька Січ у першому вигнанні / Віктор Го-робець // Чумацький шлях. – 2007. - № 2. – С. 9-10.

ЗАПОРІЖЖЯ часів Кам’янської та Олешківської Січей // Рад. Таврія. – 2009. – 16 жовт. (№42). – С. 6.

КРЕЧИК О. Кошовий отаман війська запорізького Кость Горді-єнко: іст. розвідки / О. Кречик // Маяк. – 2002. – 2 лют.

ОЛЕКСАНДРОВА Г. Кам’янська і Олешківська Січі включені до туристичних маршрутів / Ганна Олександрова // Булава. – 2009. – 12 нояб. (№ 46). – С. 3.

ПРИЩЕПА В. Трагічна постать історії: [Кость Гордієнко] / В. Прищепа // Вісн. Олешшя. – 2003. – 30 квіт.

ПРЯДКА П. Для користі маршруту „Козацькими шляхами Херсонщини” / Петро Прядка // Вісн. Олешшя. – 2009. – 27 ли-стоп. (№ 95/96). – С. 4.
СЕМЕНОВ М. Життя і смерть Костя Гордієнка / Микола Семенов // Кахов. зоря. – 2009. – 30 квіт. (№ 35/36). – С. 5.

СУПРУНЕНКО В. П. По козацькому сліду / В. Супруненко // Міжнар. туризм. – 2005. - № 4. – С. 86-91.

УХВАРИНА И. Олешковской Сечи – 295 лет / И. Ухварина // Вгору. – 2006. – 19 жовт. (№ 42). – С. 7.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031