Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Сільське господарство

50. Вожегова Р.А. Становлення та розвиток селекції сільськогосподарських культур в Україні: Іст.-наук. аналіз: Монографія/УААНІР.– Херсон: ХМД, 2007.– 325 с.: табл.

У монографії викладена історична оцінка становлення та розвитку селекції основних сільськогосподарських культур в Україні за період від народної селекції до наших днів. Узагальнено значення добору, внутрішньовидової гібридизації, віддалених міжвидових і міжродових схрещувань, експериментальної поліплоїдії, гаплоїдії, мутагенезу, біотехнології, генної інженерії та генетики у селекції рослин. Показані методи створення та результати селекційних досягнень озимої м’якої та твердої пшениці, озимого та ярого ячменю, гречки, рису, сої, тритікале, кукурудзи, соняшнику, сорго, люцерни. Книга розрахована на наукових працівників, селекціонерів, викладачів, аспірантів і студентів агрономічних спеціальностей аграрних навчальних закладів різних рівнів акредитації, спеціалістів сільського господарства.
 
51. Еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних земель із застосуванням ГІС-технологій = EcologicalandagromelioratvemonitoringofirrigatedlandsusingGIS-technologies: Практикум /В.В. Морозов та ін.; Херсон. держ. аграр. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 164 с.: рис., табл.– (Географічні Інформаційні Системи (ГІС) в аграрних університетах України (ГІСАУ)).– Бібліогр.: с. 111-113.
Навчальний посібник призначений студентам, аспірантам, викладачам аграрних вищих навчальних закладів.
 
52. Иовенко В.Н. Генофонд овец и свиней юга Украины по иммуногенетическим маркерам /В.Н. Иовенко, В.В. Герасименко, А.Г. Плахотников.– Нова Каховка: Пиел, 2007.– 139 с.– Библиогр.: с. 132-139.
В даному виданні представлені матеріали проведених в лабораторії імуногенетики Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» багаторічних досліджень генофондів і генетичної структури по генетичним системам еритроцитарних антигенів, білків і ферментів крові ведучих племінних стад різних порід і типів свиней і овець, яких розводять в умовах південного регіону України. Книга знайомить читачів з рівнем генетичної мінливості генофондів свиней і овець, характером генетичних взаємозв’язків між окремими породами і типами тварин різного походження і продуктивності, а також філогенетичними взаємовідношеннями між різноманітними видами сімейства Carpinae. Видання призначене науковим працівникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам та селекціонерам.
 
53. Ладичук Д.О. Бази геоінформаційних даних: Навч. посіб.
/Д.О. Ладичук, В.І. Пічура.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 104 с.– (Географічні Інформаційні Системи (ГІС) в аграрних університетах України (ГІСАУ)).– Парал. тит. арк. англ.– Бібліогр.: с. 96-98.
 
54. Ладичук Д.О. Створення бази геопросторових даних: (Практикум)/Д.О. Ладичук, В.І. Пічура; Херсон. держ. аграр. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 104 с.– (Географічні Інформаційні Системи (ГІС) в аграрних університетах України (ГІСАУ)).– Парал. тит. арк. англ.– Бібліогр.: с. 100-101.
Практикум створений для отримання студентами практичних знань та базових навиків щодо створення і використання баз геопросторових даних при управлінні водними та земельними ресурсами. Може бути корисним фахівцям сільського та водного господарства, науковим працівникам, викладачам.
 
55. Магістерська програма (спеціалізація) «Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами» /В.О. Ушкаренко та ін.; Херсон. держ. аграр. ун-т.– Херсон: Колос, 2007.– 116 с.: табл.– (Географічні Інформаційні Системи (ГІС) в аграрних університетах України (ГІСАУ)).– Текст парал. англ.– Бібліогр.: с. 111-112.
Магістерська програма призначена студентам аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС– технологій в науку і практику.
 
56. Морозов В.В. Геоінформаційні системи в агросфері: Навч. посіб. для підготовки фахівців аграр. вищ. навч. закл. /В.В. Морозов, К.С. Лисогоров, Н.М. Шапоринська; Херсон. держ. аграр. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 224 с.: мал., табл.– (Географічні Інформаційні Системи (ГІС) в аграрних університетах України (ГІСАУ)).– Парал. тит. арк. англ.– Бібліогр.: с. 212-214.
 
57. Морозов В.В. Ландшафтні меліорації: Навч. посіб. /Херсон. держ. аграр. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 224 с.
Навчальний посібник рекомендується при вивченні курсу «Ландшафтні меліорації», який передбачений програмою навчальної дисципліни «Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації» для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації з напряму «Гідротехніка» (Водні ресурси), спеціальності «Гідромеліорація». Сформульована концепція і основні принципи ландшафтних меліорацій; на прикладі Південного степу України описані екологічні і гідрогеолого-меліоративні умови формування меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів. Наведені основи застосування ГІС-технологій при розробці технологій меліорації ландшафтів. Посібник призначений студентам, аспірантам, викладачам та фахівцям, які займаються меліорацією ландшафтів.
 
58. Системи управління базами даних ГІС для моніторингу грунтів /В.О. Ушкаренко та ін.; Херсон. держ. аграр. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 112 с.: мал., табл.– Бібліогр.: с.95-96.
Навчальний посібник призначений студентам, аспірантам, викладачам аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС-технологій в науку і практику.
 
Таврійський науковий вісник: Зб. наук.пр. ХДАУ.– Херсон: Айлант, 2007.
59. Вип. 48.– 324 с.
60. Вип. 49.– 452 с.
61. Вип. 50.– 380 с.
62. Вип. 52.– 418 с.
63. Вип. 53.– 456 с.
64. Вип. 54.– 326 с.
 
 
65. Вип. 55.– 367 с.
У збірниках подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку агропромислового комплексу. Розрахований на наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів і виробничників, які працюють над вирішенням актуальних проблем розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 252627282930