Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

2 розділ. Основи суспільного і державного ладу

Меню розділу

2 розділ. Основи суспільного і державного ладу

     Вміщені матеріали, які розкривають поняття соціальної правової держави та громадянського суспільства. Висвітлена провідна роль суспільства у формуванні правової держави у контексті Конституції України.

     57. Розвиток демократії в Україні: 2001-2002 роки /Ж.І. Безп’ятчук, І.Л.Білан, С.А.Горобчишина [та інш.]; за заг. ред.. Н.А. Лисюк; Укр. незалежний центр політ. дослідж. – К.: УНЦПД, 2006. – 303 с. 

     58. Василюк С. Ф. Розвиток доктрини поділу державної влади на сучасному етапі //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №3. - С. 27-32. - Бібліогр. в кінці ст.
     59. Вольфовська Т. О. Соціальне уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві //Педагогіка і психологія. - 2005. - №3. - С. 98-106. - Бібліогр. в кінці ст.
     60. Доморослий В. Законодавча та виконавча влада в Україні: історія проблеми //Розбудова держави. - 2005. - №12. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.
     61. Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах політичної реформи //Право України. - 2006. - №4. - С. 11-15. - Бібліогр. в кінці ст.
     62. Крутій О. Основні підходи до вивчення діалогу та їх місце в дослідженнях громадянського суспільства //Вісн. Нац. акад.. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №1. - С. 278-289. - Бібліогр. в кінці ст.
     63. Любченко П. Конституційне регулювання статусу громад: порівняльний анализ //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №2. - С. 83-91
     64. Мазурок І. О. Державний режим: поняття та структура //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №3. - С. 44-47. - Бібліогр. в кінці ст.
     65. Музиченько О. Права та обов’язки сторін у виконавчому провад-женні //Фин. консультация. - 2006. - №23/24. - С. 20-22
     66. Наливайко Л. До питання про визначення поняття “механізм Української держави” //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №10. - С.92-96. - Бібліогр. в кінці ст.
     67. Пелих Н. Державний апарат в умовах сьогодення //Підприєм-ництво, господарство і право. - 2005. - №8. - С. 78-81. - Бібліогр. в кінці ст.
     68. Підсумки і проблеми діяльності влади за нової Конституції, пріоритети подальшого розвитку конституційного процесу //Нац. безпека і оборона. - 2007. - №1. - С. 42-46 
     69. Рабинович П. М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №3. - С. 11-22. - Бібліогр. в кінці ст.
     70. Сичова В. Стан законодавчого забезпечення взаємин політичної опозиції та державного управління в Україні //Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №2. - С. 360-368
     71. Степаненко В. “Краще менше, але міцніше...” - парадокси державотворення та врядування у ХХІ столітті, або Нотатки для реформаторів та їхніх радників від Ф.Фукуями //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. - №3. - С. 207-213
     72. Тодика О. Категорія “публічний інтерес” у конституційному праві та проблеми здійснення народовладдя //Вісн. Акад. правових наук України. - 2006. - №1. - С. 67-75
     73. Тодика О. Політична корупція у сфері здійснення народовладдя //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №4. - С. 86-94
     74. Ушаков О.М. Право, порядок та влада //Часоп. Київ. ун-ту права. - 2005. - №3. - С. 59-62. - Бібліогр. в кінці ст.
     75. Федючек І. Державно-конфесійні відносини: Європейський контекст //Вісн. Конституційного Суду України. - 2006. - №1. - С. 89-98.- Бібліогр. в кінці ст.
     76. Цвєтков В. Проблеми методологічного забезпечення вітчизня-ного державного управління /В.Цвєтков, В.Селіванов //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №3. - С. 101-112
     77. Черленяк І. Аналіз та синтез конституційного тексту крізь призму потреб державного управління //Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №1. - С. 39-48. - Бібліогр. в кінці ст.
     78. Шимко О. Р. Конституційно-правовий зміст народовладдя і його забезпечення в Україні //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С.122-130. - Бібліогр. в кінці ст. 
    79. Шинкаренко Л.О. Правове регулювання суспільних відносин у сфері соціального захисту: міжнародно-правовий аспект //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №8. - С. 89-94. - Бібліогр. в кінці ст.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031