Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

6 розділ. Конституційна реформа в Україні

Меню розділу

6 розділ. Конституційна реформа в Україні

     В розділі вміщено книгу і статті, які розкривають такі питання: еволюція української держави після запровадження інституту президентства; зміни в системі розподілу влади, внесені Конституцією 1996 року; сучасний стан конституційної реформи.

     220. Костицький В.В. Конституційна реформа в Україні: шляхи трансформації політичної системи: Наук.-практ. коментар до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», поданого до Верховної Ради України Президентом України Л.Д.Кучмою. – К., 2003.– 121 с.
     221. Дзейко Ж. О. Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №4. - С. 35-44. - Бібліогр. в кінці ст.
     222. Дзейко Ж.О. Функції законодавчої техніки //Бюл М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С. 50-58. - Бібліогр. в кінці ст.
     223. Єфименко А. Виклики глобалізації та цивілізаційний вибір України //Юрид. журн. - 2006. - №5. - С. 68-74
     224. Жук Н. Про конституційне реформування влади //Вісн. Акад. правових наук України. - 2005. - №3. - С. 76-83. - Бібліогр.: 6 назв
     225. Конституційна реформа очима громадян //Нац. безпека і оборона.- 2007. - №1. - С. 62-68
     226. Конституційна реформа: наслідки та перспективи продовження //Нац. безпека і оборона. - 2007. - №1. - С. 58-61 
    227. Костицький М. Конституційна юрисдикція сучасної України: проблемні питання та перспективи розвитку //Адвокат. - 2005. - №11. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.
     228. Мельниченко В.І. Повноваження Президента України у контексті конституійної реформи: структура, зміст, характер //Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - №12. - С. 5-15. - Бібліогр. в кінці ст. 
    229. Моральність та професіоналізм конституційного реформування в Україні: До десятиріччя Конституції України //Юрид. вісн. - 2006. - №4. - С. 74-109
     230. Наслідки змін до Конституції України, доцільність і сценарій подальшого реформування: погляди експертів //Нац. безпека і оборона. - 2007. - №1. - С. 47-57 
    231. Пелих Н. Конституційний суд - гарант конституційного ладу в Україні //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №3. - С. 37-39.- Бібліогр. в кінці ст.
     232. Перерва Ю. До питання про удосконалення методології законодав-чого процесу //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №11. - С.74-78. - Бібліогр. в кінці ст.
     233. Салій П. Конституційна реформа в Україні //Історія в шк. - 2006.- №6. - С. 45-47 
    234. Сичова В. Стан законодавчого забезпечення взаємин політичної опозиції та державного управління в Україні //Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - 2006. - №2. - С. 360-368. - Бібліогр. в кінці ст. 
    235. Совгиря О.В. Конституційно-правова відповідальність парламент-ської опозиції в Україні: перспективи законодавчого регулювання //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №1. - С. 5-10. - Бібліогр. в кінці ст.
     236. Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії //Право України. - 2005. - №11. - С. 28-32. - Бібліогр. в кінці ст.
     237. Шемчушенко Ю. До проблеми формування законодавчої політи-ки в Україні /Ю.Шемчушенко, О.Ющик // Право України. - 2005. - №11.- С. 3-7. - Бібліогр. в кінці ст. 
     238. Юлдашев О.Х. Управління нормотворчою діяльністю - найпер-спективніший шлях удосконалення законодавства України //Бюл. М-ва юстиції України. - 2006. - №5. - С. 41-49. - Бібліогр. в кінці ст.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031