Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Літературознавчі публікації

Меню розділу

Літературознавчі публікації

1960

931. Друга книжка поета : [про поет. зб. Л. Куліша «Щастя»] / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1960. – 18 верес.

1963

932. Про наш край, про нас / М.І. Братан // Маяк. – 1963. – 17 серп. – Рец. на кн.: Дрозд А. У нас в городе / А. Дрозд. – Херсон : Кн.-газ. вид-во, 1963.

1968

933. В одному строю : [про мол. поетів Херсонщини] / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1968. – 4 лип.

934. Відрядження за океан / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1968. – 12 квіт. – Рец. на кн.: Большак В. Гусак на Бродвеї / В. Большак – К. : Молодь, 1967.

935. Розкриленість : [до 60-річчя від дня народж. письм. Н.Д. Фогеля] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1968. – 3 жовт.

1969

936. Життя – творчість : поетові В. Кузменку – 50 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1969. – 2 листоп.

937. Коли в місто приходить весна / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1969. – 5 лют.
Про книгу Яковенка П.А. «У нашому місті – весна».

938. Світанки і любов / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1969. – 9 січ. – Рец. на кн.: Бровченко В. Перелоги : поезії / В. Бровченко. – К. : Дніпро, 1968.

939. Червоне весілля / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1969. – 4 січ. – Рец. на кн.: Білоконь Н. Савчине весілля / Н. Білоконь. – О. : Маяк, 1968.

1970

940. Дорогою пошуків / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1970. – 2 лип. – Рец. на кн.: Стариков І.Т. Балада про твоє серце : повісті та оповідання / І.Т. Стариков. –  О. : Маяк, 1969.

941. Хай щастить степовикові / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1970. – 12 груд. – Рец. на кн.: Гайдай І. Стережіться, дівчата / І. Гайдай. – К. : Рад. письменник, 1970.

1971

942. Барви гожого літа / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1971. – 29 трав.
Про книгу Л. Куліша «Степове поліття».

943. Вчитися і рости : огляд віршів [поетів-початківців з м. Херсона] / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1971. – 8 лип.

944. Задля творчої наснаги / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1971. – 15 верес.
Про зустріч О.Т. Гончара з трудівниками та літераторами с. Кринки Цюрупинського району.

945. Пісня в дорозі : огляд віршів [поетів-початківців з м. Херсона] / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1971. – 4 серп.

1972

946. Він любив революцію : [до 80-річчя від дня народж. М.Г. Куліша] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1972. – 5 груд.

1973

947. З любов’ю до хлібороба / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1973. – 23 лют. – Рец. на кн.: Вільний В. Житні гори / В. Вільний. – К. : Рад. письменник, 1972.

948. Пам'ять пісні : [про зб. віршів В. Панченка] / М.І. Братан // Наддніпрян правда. – 1973. – 14 груд.

949. У світ праці і краси : [про повість О.Т. Гончара «Бригантина»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1973. – 6 берез. : фот.

1974

950. Доброта до людей : до 70-річчя від дня народж. П.Д. Резнікова / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1974. – 25 січ.

951. Сила його слова / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1974. – 7 черв.
Про творчість О. Гончара та його зустрічі з виборцями як депутата Верховної Ради СРСР від Херсонщини.

952. Шлях, що крізь серце проліг : [про кн. віршів В. Кузьменка «Іду землею»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1974. – 18 черв.

953. Шукати свою краплину : [огляд віршів початківців – авторів газ. «Ленінський прапор»] / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1974. – 12 листоп.

 

1975

954. В ореолі сонця і колось / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1975. – 21 черв. – Рец. на кн.: Вiльний В.М. І лани широкополі : док. розповіді / В.М. Вільний. – К. : Дніпро, 1974.

955. Ми – радянські / Микола Братан // Наддніпрян. правда. – 1975. – 6 листоп.
Про творчі доробки херсонських письменників.

1976

956. В похід, «ЛДП»! / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1976. – 12 серп. – Рец. на кн.: Циганок В. Чаїне крило / В. Циганок. – К. : Молодь, 1976.

957. Промова [на VII з’їзді письменників України] / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1976. – 23 квіт.

1977

958. Народний подвиг оспівати / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1977. – 13 трав.
Про літературне життя м. Херсона.

959. Щасливої дороги : [про А. Кичинського] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1977. – 3 квіт.

1978

960. Задля життя : [до 70-річчя від дня народж. письм. Н. Фогеля] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1978. – 3 жовт.

961. Під сонцем Таврії / М. І. Братан // Про Олеся Гончара : літ.-критич. ст., листи, етюди. – К., 1978. – С. 112-117.

962. Чабанське слово / М.І. Братан // Тосенко Ю. О. Під крилами жайворонка : повість, оповідання. – Сімф., 1978. – С. 3-5. 

963. Як веселка многоцвітна / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1978. – 2 верес.
Про літературне життя Херсонщини.

1979

964. Проміння слова : книги наших земляків / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1979. – 25 квіт. – Рец. на кн.: Кичинський А.І. Світло трави : вірші, поема /Анатолій Кичинський. – Сімф. : Таврія, 1979; Плоткина И.С. Приднепровье мое : стихи / И.С. Плоткина. – Симф. : Таврия, 1979.

1980

965. Проросло кріз планету : новий роман Олеся Гончара [«Твоя зоря»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1980. – 30 берез.

966. Хвилюючі «конспекти почуттів» : поезії Олеся Гончара / М.І. Братан // Рад. літературознавство. – 1980. – №5. – С. 5-10.

967. Цілюще джерело / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1980 – 22 листоп. – Рец. на кн.: Стариков І.Т. Чаша Айрану : повісті, оповідання / І.Т. Стариков. – К. : Молодь, 1980.

1981

968. Вічно юний, нерозвійний світ / М. І. Братан // Гончар О. Берег любові : роман; Бригантина : повість. – Сімф., 1981. – С. 3-10.

969. З думою про велике : нове видання кн. О. Гончара «Письменницькі роздуми» / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1981. – 16 січ.

970. Обов’язку своєму вірні / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1981. – 11 січ.
Про збірку документальної прози М. Касьянова  «Поруч –  земля».

971. Повість – пам’ятник / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1981. – 4 верес.
Про книгу Л. Вишневецького «Степові береги».

972. Що записано в серці : [особливості прози Л. Куліша] / М.І. Братан // Молодь України. – 1981. – 4 січ.

1982

973. Живі повертаються / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1982. – 11 лют. – Рец. на кн.: Стариков І.Т. Передній край : роман / І.Т. Стариков. – К. : Рад. письменник, 1981. 

974. Із золотої анкети життя / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1982. – 24 груд. – Рец. на кн.: Вишневецький Л. Степові береги : нарис / Л. Вишневецький. – Сімф. : Таврія, 1981.

975. Люди «панорамної землі» : Таврія у творах О. Гончара / М.І. Братан // Крим. правда. – 1982. – 14 січ.

976. Чари звичайного дня / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1982. – 17 верес. – Рец. на кн.: Бурлак В. Звичайна неділя : оповідання / В. Бурлак. – К. : Молодь, 1981.

1983

977. Берег нерозмінного щастя / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1983. – 18 берез. – Рец. на кн.: Кудиевский К. Летние сны в зимние ночи : роман / К. Кудиевский. – К. : Рад. письменник, 1982. 

978. З довір’ям до читача : [про поет. зб. М. Касьянова «Доверие»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1983. – 26 січ.

979. За радість, за народ : [про поета Є. Фоміна] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1983. – 6 лют.   

1984

980. Берег світового океану / М.І. Братан // Гончар О. Тронка : роман у новелах. – К., 1984. – С. 5-18.

981. *Гончар О.Т. Тронка : роман в новелах / Олесь Гончар; передм. М.І. Братана; худож. В. Куткін. – К. : Дніпро, 1984. – 294 с. : іл., портр. – (Шкільна бібліотека).

982. Гончар Олександр Терентійович : канд. у деп. Ради Національностей Верхов. Ради СРСР по Херсон. виборч. округу №60 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1984. – 18 лют. : фот.

983. Людина і час : штрихи до портр. Олеся Гончара / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1984. – 18 лют.

984. Одностайна підтримка : [О. Гончар – канд. у деп. Верхов. Ради СРСР] / М. І. Братан // Літ. Україна. – 1984. – 23 лют.

985. Олесь Гончар / М.І. Братан // Письменники Радянської України : літ.- критич. нариси. – К., 1984. – Вип.1. – С. 55-90.

1985

986. З глибини душі, від імені народу : [про роман у віршах В. Бровченка «Як Мамай до Канади їздив»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1985. – 27 груд.

987. Повість – пісня південних степів / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1985. – 6 берез. – Рец. на кн.: Залата Ф.Д. На юге / Ф.Д. Залата. – К. : Дніпро, 1974.

1986

988. В передчутті весни / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1986. – 7 верес.
Про поетичну збірку О. Бондаревої «Жду весну».

989. «І ніякого занепадництва!» / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1986. – 21 лют.
До 100-річчя від дня народження письменника О. Кручених.

990. Із скарбівні літератури : [поету А. Кацеву – 70] / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1986. – 16 січ.

991. Наука пізнання : [про кн. поезій В. Бойченка «Світлі ріки»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1986. – 12 берез.

992. [Предисловие] / Н.И. Братан // Кулик А.П. Большая перемена : повесть. – М., 1986. – С. 2 (обложка).

993. Тепло душі : [про творчість поета, прозаїка Л. Куліша] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1986. – 13 лип.

994. Що записано в серці : особливості прози Л. Куліша / М.І. Братан // Молодь України. – 1986. – 4 січ.

1987

995. В одвічній творящій роботі / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1987. – 28 жовт. – Рец. на кн.: Голобородько Ю.К. Великий лиман : роман / Ю.К. Голобородько. – К. : Рад. письменник, 1987.

996. Доля: [до 50-річчя  від дня смерті М. Куліша] // Наддніпрян. правда. – 1987 – 13 груд.

997. «Линьте, думи з серця» / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1987. – 28 серп. – Рец. на кн.: Куліш Л.П. Осіння ластівка : поезії / Л.П. Куліш. – Сімф. : Таврія, 1987.

998. Обрії рідного краю : [Ю. Голобородьку – 60] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1987. – 9 січ.

999. «Розуміння віршів…» : [огляд листів] / М.І. Братан // Наддніпрян правда. – 1987. – 31 груд.

1988

1000. Депутат Таврії / М.І. Братан // Слово про Олеся Гончара : нариси, ст., листи, есе, дослідж. – К., 1988. – С. 175-179.

1001. Зоря Євгена Фоміна / М.І. Братан // Ленін. прапор. – 1988. – 20 лют.

1002. Крізь літа : [до 80-річчя від дня народж. письм. Н. Фогеля] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1988. – 14 жовт.

1003. «… Оживе все знайоме до болю» : до 80-річчя від дня народж. письм. Я. Баша / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1988. – 7 серп.

1004. *Причетність / М.І. Братан // Комуніст України. – 1988. – №7. – С.71-76.
Про участь письменників Херсонщини у перебудові держави.

1005. [Про літераторів м. Херсона] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1988. – 10 лип.

1006. Собори душ супроти злиднів духу : [про роман О. Гончара «Собор»] / М.І. Братан // Літ Україна. – 1988. – 7 лип.; Ленін прапор. – 1988. – 11 черв.

1007. «Я поїхав у Херсон статистиком ...» : Б. Грінченко і край / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1988. – 18 груд.

1989

1008. Бійцівський характер / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1989. – 28 трав.
Про херсонського літератора В. Зленка.

1009. Живило народне джерело : до 80-річчя Н. Білоконя / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1989. – 9 квіт.

1010. Віталієві Зленку – 50 / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1989. – 15 черв.

1011. Повернення в незабутнє / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1989. – 3 брез. – Рец. на кн.: Балабай О.П. Червоно танув сніг / О.П. Балабай. – К. : Політвидав України, 1976.

1012. Поезія-2 ’ 89 : збірник / упоряд. О.В. Лупій, В.І. Міщенко; редкол.: М. Вінграновський [та ін.]. – К. : Рад. письменник, 1989. – 214 с. : іл.
Про поета В. Жураківського, с.133.

1013. Уроки майстра : [до 70-річчя від дня народж. поета В. Кузьменка] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1989. – 5 листоп.

1990

1014. Володимиру Пузиренкові – 50 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1990. – 15 лип.

1015. Грані душ людських / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1990. – 10 січ. – Рец. на кн.: Гайдай І.І. Хризантеми –квіти осінні : повісті / І.І. Гайдай. – К. : Рад. Письменник, 1989.

1016. Думи біля вогнища : [про роман І. Старикова «Русло»] / М.І. Братан // Клуб літераторів : дод.  до газ «Трибуна». – 1990. – Вип.1.

1017. Зі степовицькою щедрістю душі / М.І. Братан // Пузиренко В.В. Живі дощі : вірші / Володимир Пузиренко. Василенко М.О. Небовий ключ : вірші / Микола Василенко. Давыдов В.Д. Старые звезды : стихи / Владимир Давыдов. – Сімф., 1990. – С. 5-6.

1018. Наречені жити чигиринцями / М.І. Братан // Трибуна. – 1990. – 3 лют. – Рец. на кн.: Цокота П.Є. Ім’я твого роду : повість-хроніка / П.Є. Цокота. – Сімф.: Таврія, 1989.

1019. Споріднені турботи / М.І. Братан // Квітнева Тиса : вірші угор. та рад. поетів. – Сімф., 1990. – С. 3-4.

1991

1020. Віра в свою зорю : Петрові Питалєву – 50 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1991. – 30 серп.

1021. «... І братолюбіє пошли» : [про Т.Г. Шевченка] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1991. – 31 трав.

1022. «И пахнет из открытых окон хлебом…» / Н.И. Братан // Василенко С. Мне в этой жизни, люди, повезло : стихи. – Симф., 1991. – С. 3-4.

1023. Мед збираємо по краплині : [про поета В. Бойченка] / М.І. Братан // Трибуна. – 1991. – 26 лип.

1024. На нашім полі : [про вчительку-поетесу В. Смолій з м. Нової Каховки] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1991. – 30 берез.
 
1025. Петрові Питалєву – 50 / М. І. Братан // Літ. Україна. – 1991. – 15 серп.

1026. Письменниця – Чайка : [про Дніпрову Чайку] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1991. – 30 листоп.

1027. Почерк серця / М. І. Братан //Жураківський В. Приходять люди до ріки. – Сімф., 1991. – С. 3-4.

1028. «У бій ішли безвусі, молоді...» / М.І. Братан // Шевченко В. Спокій і тривоги : поезії. – Сімф., 1991. – С. 3 6.
   
1029. Улыбка серьезного человека / Н.И. Братан // Яцук И.М. Недоразумение с японцем : сатира и юмор. – Херсон, 1991. – С. 3-4. 

1992

1030. Алевтині Дрозд – 75 / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1992. – 6 серп.

1031. Балада про його серце : [з бесіди з прозаїком І. Стариковим з нагоди його 70-річчя] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1992. – 14 берез.

1032. Журавли улетают... / Н.И. Братан // Сегал Я. Наедине с собой : стихи, басни, афоризмы. – Херсон, 1992. – С. 5-6.

1033. Заради світла / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1992. – 13 трав.
Про творчість поета М. Василенка та його збірку «Очна ставка».

1034. Згиньте, жахливі сновидіння! : [про творчість М. Куліша] / бесіду записала І. Калиниченко // Голос України. – 1992. – 23 жовт.(№203). – С. 12.

1035. Знайомтеся – «Моряна» : [про скадов. літ. cтудію] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1992. – 31 лип.

1036. «И пахнет из открытых окон хлебом…» / М.И. Братан // Приазов. правда. – 1992. – 28 січ. – Рец. на кн.: Василенко С. Мне в этой жизни, люди, повезло / С. Василенко. – Симф. : Таврия, 1991.

1037. Непомеркне світло істини : [до 100-річчя від дня народж. М.Г. Куліша] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1992. – 16 січ.

1038. Орел духовних висот : [до 100-річчя від дня народж. укр. письм. драматурга М.Г. Куліша] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1992. – 5 груд.

1039. «Слухаю музику людської душі...» : Кулішу М. 100 років / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1992. – 24 груд.

1993

1040. Сила любовi : (сл. про Олеся Гончара) / Микола Братан; ред. В.Г. Чуприна. – Херсон : Чиста криниця, 1993. – 18 c.

1041. Журавли в полете / Н. Братан // Трибуна. – 1993. – 1 лип. – Рец. на кн.: Сегал Я.  Наедине с собой / Я. Сегал. – Херсон, 1993.

1042. З когорти нескорених : лауреати цьогорічної Шевченківської премії / М.І. Братан // Наддніпрян.правда. – 1992. – 6 квіт.
Про творчість українського письменника Івана Багряного.

1043. Заради світла / М.І. Братан // Березіль. – 1993. – №2. – С. 169-171. – Рец. на кн.: Василенко М. Очна ставка : поезії / М. Василенко. – Сімф. : Таврія, 1991.

1044. Знайомтесь: літератори Приінгулля : [про літ. студію Великоолександр. р-ну] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1993. – 26 берез.

1045. О море – не только для моряков / Н. Братан // Моздолевский Ю.Н. Пою о море. – Херсон, 1993. – С. 2. 

1046. Премія – Василеві Жураківському / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1993. – 16 січ.
Про присудження літературної премії імені В. Симоненка за зб. «Приходять люди до ріки».

1047. «Черпай наснаги й сонцепілля пий!»/ М.І. Братан // Славутич Я. Співає колос : поезії про степ. – Херсон, 1993. – С. 2-3.

Див. № 1265-1266(вступ. ст.)

1994

1048. Слово ветеранам Великої Вітчизняної війни : [про членів Херсон. орг. спілки письменників] / М.І.  Братан // Наддніпрян. правда. – 1994. – 30 лип.

1049. Чистовід рідного слова : Леоніду Кулішу – 70 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1994. – 13 січ.

1995

1050. З народного джерела / М.І. Братан // Чисті джерела : зб. віршів. – Білозерка, 1995. – С. 3.

1051. Итоговый дебют / Н. Братан // Боянжу М. Чего бы это не стоило! : стихи. – Херсон, 1995. – С. 2.

1052. Не просто слова : [про поета В. Мелещенка та його зб. тв. «Спасибі друзі, що ви є»] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1995. – 23 трав.

1053. Ніяких обмежень : [про твір американ. письм. Ричарда Баха, пер. херсон. письм. А. Євси “Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон”] / М.І. Братан // Степ : літ.-мистец. альм. творчих спілок Херсонщини. – Херсон, 1995. – №5. – С. 155 156.

1054. Рассказать людям / М. Братан, Т. Соловей // Лаевский Е. Свежий ветер : повести и рассказы. – Херсон, 1995. – С. 4-5.

1055. Стипендіат – молода поетеса : [студентка ХДПІ Рижкова О. – стипендіат фонду укр. студентства] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1995. – 16 листоп.

1056. У простори вічності. На дев’ятини О. Гончара / М.І. Братан // Наддніпрян правда. – 1995. – 29 лип.

1057. Узнаю тебя, жизнь… / М. Братан // Кереселидзе Б. Рассказываю жизнь… : стихи. – Херсон, [1995?]. – С. 2-3.

1996

1058. Вічна загадка любові : [про творчість Т.Г. Шевченка] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 28 трав.

1059. Для святої ідеї: 27 серпня минає 140 років від дня народж. І. Франка / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 22 серп.

1060. Живе в душі народу : до 125-річчя від дня народж. Лесі Українки / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 10 лют.

1061. З армійських вершин : [до 70-річчя від дня народж. поета В. Шевченка] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 24 груд.

1062. Замість післямови / М.І. Братан // Наумич В. І. Голос журби : поезії. – Херсон, 1996. – С. 34. 

1063. З нових експромтів : А. Кичинському, поетові, ред. газ. «Гривна» / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 17 верес.

1064. Крутяться жорна... : [про кн. М. Гурепка «Жорна»] / М.І. Братан // Жовт. зорі. – 1996. – 19 жовт.

1065. Лірика Софії Василенко /М.І. Братан // Василенко С. Скіф’янка : поезії. – Херсон, 1996. – С. 4.

1066. Не збайдужію у привіті : [про творчі доробки власні та поетів Херсонщини] / М.І. Братан // Сіл. життя. – 1996. – 4 квіт.

1067. Не можна вимивати чорнозем : [інтерв’ю з М.І. Братаном] / записав П.К. Параскевич // Наддніпрян. правда. –1996. – 8 черв.
Про творчий доробок письменників-херсонців у зв’язку з 25-річчям обласної організації Спілки письменників України.

1068. Основи майстерності Шевченка – поета / М.І. Братан // З Україною в серці : збірник. – Херсон, 1996. – С. 8-12.

1069. Під знаком добрості / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 19 груд. – Рец. на кн.: Плоткіна І.С. Смішний цапок : вірші / І.С. Плоткіна. – Херсон, 1996.

1070. Пісня з новочасного Олешшя / М.І. Братан // Полуфакін А.О. Олешшя : лірика. – Херсон, 1996. – С. 2. 

1071. Сонцепоклонник : Іванові Драчу – 60 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1996. – 17 жовт.

1072. Талановито перелите в слово : [про А. Дрозд] / М.І. Братан // Джерела. – 1996. – 12 берез.(№11). – С. 14.

1073. У дорозі до вас : [про кн. віршів А. Анастасьєва «Іду до Вас»] / М.І. Братан // Новий день. – 1996. – 10 серп.

1997

1074. В труді – натхнення : [до 70-річчя від дня народж. письм. Ю.К. Голобородька] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1997. – 9 січ.

1075. Василеві Мелещенку – 50 / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1997. – 20 лют.

1076. Весна патріарха : Івану Старикову – 75 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1997. – 11 берез.

1077. Для дітей і дорослих – від душі : Василеві Мелещенку – 50! / М.І.  Братан // Гривна. – 1997. – 17-23 лют.

1078. Ідейно, але й художньо; Крутяться жорна... / М.І. Братан // Гурепко М.М. Земні боги : повісті. – Херсон, 1997. – С. 3-4.

1079. [Передмова] / М.І. Братан // Врищ Н. Зоряна мить : вiршi. – Херсон, 1997. – С. 3. 

1080. [Передмова] / М.І. Братан // Суганяк А.С. Є господня благодать – любов : вiршi. – Херсон, 1997. – С. 2. 

1081. Презентація у Херсоні : [в ОУНБ ім. Олеся Гончара зб. віршів А. Полуфакіна «З вогню любові і надії»] / М. Братан // Вісн. Олешшя. – 1997 – 26 листоп.

1082. Спасибі, друже, що ти є : Василеві Мелещенку – 50 / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1997. – 11 лют.

1083. Талант, розум, артистизм : [до 60-річчя від дня народж. поета В. Куликівського] / М.І. Братан // Гривна. – 1997. – 3-19 жовт. – С. 7.

1084. Щасливе родичання : [до 70-річчя від дня народж. А. Євси] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1997. – 4 січ.

1998

1085. В нашій рідній провінції; Ідейно, але художньо; Крутяться жорна... / М.І. Братан // Гурепко М. Провінціали : повісті. – Херсон, 1998. – С. 3-7.

1086. Валерієві Кулику – 50 / М.І. Братан // Літ. Україна. – 1998. – 20 серп. – С. 7.

1087. З просторів, де співа озимина : [В. Кулику – 50] / М.І. Братан // Поезія любові та краси : бібліогр. посіб. – Херсон, 1998. – С. 3-4; Наддніпрян. правда. – 1998. – 6 серп.

1088. [Передмова] / М.І. Братан // Швидун М. Весняні голоси. – Херсон, 1998. – С. 2.

1089. Продовжуючи традицію / М.І. Братан // Кулик В.П. Сонце моєї матері : поезії. – Херсон, 1998. – С. 2.

1090. Троянди для іменинника : спогад : [про Олеся Гончара] / М.І. Братан // Наддніпрян. правда. – 1998. – 10 січ.

1091. «... Що простором своїм аж п’янить» / М.І. Братан // Олесь Гончар і Херсонщина : бібліогр. покажч. – Херсон, 1998. – С. 4-7. 

1999

1092. В нашій рідній провінції / М.І. Братан // Гурепко М.М. Чорний Барон : повiстi. – Херсон, 1999. – С. 5 6. 

1093. Леонідові Кулішу – 75 / М. Братан // Літ. Україна. –  1999. – 28 січ.

1094. Миколі Василенку – 75 / М. Братан // Літ. Україна. –  1999. – 13 трав. – С. 4.

1095. [Передмова] / М. Братан // Куліш Л.П. А коні іржали : оповідання. – Херсон, 1999. – С. 2.
 
1096. «Там дише грунт» : [про творчість поета М. Василенка] / М. Братан // Наддніпрян. правда. – 1999. – 5 трав.

1097. Улыбка серьезного человека / М. Братан // Яцук И. Недоразумение с японцем : сатира и юмор. – Херсон, 1999. – С. 3-4.

1098. Феномен південної України : [про літ-мистец. лаб., обл. дит. орг. «Чиста криниця»] / М. Братан // Степ. Україна. – 1999. – Верес.(№4).

2000

1099. Анатолієві Кичинському – 50 / М. Братан // Літ. Україна. – 2000. – 21 берез.

1100. Бережіть квіти / М.І. Братан // Демидова Е.Д. Спасительной тропой : стихи. – Херсон, 2000. – С. 2.

1101. Довічне тепло її серця : [інформ. про ісп. поетесу  К. Мартінес, яка деякий час мешкала в м. Херсоні] / М.І. Братан // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2000. – №9. – С. 119.

1102. «Долюбитись до Вкраїни» : [про поет. зб. В. Бровченка] / М. Братан // Новий день. – 2000. – 7 квіт. – С. 14.

1103. З весни до літа : [про поетесу Н. Музику] / М. Братан // Степ. Україна. – Груд.(№3).

1104. З вірою в поступ / М. Братан // Луб’янов І.М. Світанок : вірші / І. Луб’янов. – Херсон, 2000. – С. 3.

1105. Зі степовицькою щедрістю душі : [до 60-річчя від дня народж. В. Пузиренка] / М. Братан // Джерела. – 2000. – 25 лип. – С. 11.

1106. ЇЇ повнозерне поле / М. Братан // Савченко К. «Я – точка вічності і часу...» / Катерина Савченко. – Херсон, 2000. – С. 3.

1107. Поет українського звучання / М. Братан // Куліш Л.П. Зізнання : вибр. поезii. – Херсон, 2000. – С. 3-4. 

1108. Пожаданне світло відродження / М. Братан // Наддніпрян. правда. – 2000. – 1 листоп. – Рец. на кн.: Василенко М. Жменя дощу : поезії / М. Василенко. – Херсон : Айлант, 1999.

1109. Почерк майстра / М. Братан // «Висока хвиля в серце заплива…» : (поетич. світ А. Кичинського) : бібліогр. посіб. – Херсон, 2000. – С. 4-6.

1110. Сповідальні, теплі рядки : [про творчий шлях укр. письменниці Т.М. Щерби та її кн. «Добра зернини»] / М. Братан // Джерела. – 2000. – 15 квіт.

2001

1111. Грішки на гріхи. Давні й сьогочасні : [про кн. І. Гайдая «Кум королю»] / М. Братан // Наддніпрян. правда. – 2001. – 17 жовт.

1112. З потоку життя / М. Братан // Яцук И.М. Хозяин секунды : проза, юмор. – Херсон, 2001. – С. 3.

1113. Зачарування сонетом / М. Братан // Ефір. – 2001. – 8 лют. – С. 2.
Про книгу В. Кулика «Я зачарований сонетом».

1114. Наші знайомі : [про повість М. Гурепка «Родом з пекла»] / М. Братан // Поле. – 2001. – 3 серп. – С. 4.

1115. [Передмова] / М. Братан // Смолій В.І. Добрий день, Нова Каховко! : [зб. поезії]. – Нова Каховка, 2001. – С. 4.

1116. [Передмова] / М. Братан // Щерба Т.М. І стелиться рушник мого життя... : сонети. – Херсон, 2001. – С. 2(обклад.).

1117. Під своїм кутом зору / М. Братан // Плоткина И.С. Выводят мелодию мальвы : лирика. – Херсон, 2001. – С. 3-4. 

1118. Поезією мобілізований і призваний : [про поета Куликівського В.] / М. Братан // Джерела. – 2001. – 19 жовт. – С. 11.

1119. Сповідь щирого серця / М. Братан // Нестеренко В.И. В широких ладонях Олешья. – Херсон, 2001. – С. 3.

1120. Хрещений батько: [про зв'язок укр. поета В.П. Гетьмана з Херсонщиною] / М. Братан // Джерела. – 2001. – 25 черв. – С. 11.

1121. «Це життя пізнаю і сприймаю...» / М. Братан // Басина Э. Вдыхая жизнь. – Херсон, 2001. – С. 3.

2002

1122. Сила любовi : слово про Олеся Гончара / Микола Братан; ред. О. Олексюк. – 2-ге вид. – Херсон : Просвіта, 2002. – 31 c. : іл.

1123. Андрієві Євсі – 75 / М. Братан // Літ. Україна. –  2002. – 31 січ.

1124. Вірність темі : [про повість М. Гурепка «Знайомі обличчя»] / М. Братан // Вісті. – 2002. – 31 лип.; Новий день. – 2002. – 18 лип. – С. 19; Рад. Таврія. – 2002. – 3 серп.

1125. Головний герой – любов / М. Братан // Коломієць Н. Я щаслива : зб. вiршiв. – Херсон, 2002. – С. 3.

1126. Збагачений досвідом / М. Братан // Бутузов О.Г. Срібне сонце : зб. поезій. – Херсон, 2002. – С. 3.

1127. Знайомтеся : Оксана Словенко : [поетеса з смт Білозерки] / М. Братан // Новий день. – 2002. – 5 верес. – С. 15.

1128. Майстер поетичного слова : [добірка ст. про поета Кузьменка В.Я.] / М. Братан, Л. Куліш, Н. Попова // Джерела. – 2002. – 20 лип.

1129. На початку дороги / М. Братан // Григорьева Л. Осеннее пожелание : стихи. – Херсон, 2002. – С. 3.

1130. Навіяно життям / М. Братан // Щерба Т. Дотик душі : поезії. – Херсон, 2002. – С. 3.

1131. Під знаком поступу : [про творч. шлях укр. поета В. Бойченка] / М. Братан // Новий день. – 2002. – 12 груд. – С. 23.

1132. Пісня на злеті : [спогади про письм. І. Григурка] / М. Братан // Новий день. – 2002. – 28 лют. – С. 17.

1133. «Щоб там не казали…» : зі спогадів про Олеся Гончара / М. І. Братан // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2002. – №11. – С. 152-154.

2003

1134. Все те, що на серце лягло / М. Братан // Валентина Нижеголенко : біобібліогр. покажч. – Херсон, 2003. – С. 5-6.

1135. З потоку літ / М. Братан // Ефір. – 2003. – 22 трав.(№21). – С. 2. – Рец. на кн.: Нижеголенко В. М. Босоногі мрійники / В. М. Нижеголенко. – Херсон, 2002. 

2004

1136. Без облуди / М.І. Братан // Бутузов А.Г. Гримасы Пегаса : лит. пародии на херсон. поэтов. – Херсон, 2004. – С. 2. 

1137. З порухів душі / М. Братан // Мак Л.А. Монолог душі. – К.; Херсон, 2005. – С. 3.

1138. Коли ти любиш / М.І. Братан // Кущій Н.В. На зриві струни : поезії. – Херсон, 2004. – С. 4.

1139. Одержимість / М. Братан // Щерба Т. Бути людиною : повість. – Херсон, 2004. – С. 3.

1140. [Передмова] / М. Братан // Бабенко І.Й. Спогади, що серцем пережиті : автобіогр. повість, вірші. – Херсон, 2004. – С. 3. 

1141. [Передмова] / М. Братан // Кордюк А. В гості на сомину : анекдоти, нар. усмішки, гуморески, жарти. – Херсон, 2004. – С. 2.

1142. Стежина долі / М. Братан // Григорьева Л. В венчальных платьях облака : стихи. – Херсон, 2004. – С. 3.

1143. Щоб там не казали... : (із спогадів про Олеся Гончара Миколи Братана) // Параскевич П.К. Олесь Гончар і Херсонщина. – Херсон, 2004. – С. 96-105.

2005

1144. Мужнім пером про книгу : [М. Гурепка «Суд совісті»] / М.І. Братан // Вісті. – 2005. – 14 лют.(№11); Новий день. – 2005. – 3 берез.(№10). – С. 15.

1145. Щерба Таїсія Миколаївна. Віктор Кузьменко : літ. портр. / Т. М. Щерба; ред. М. І. Братан. – К. ; Херсон : Просвіта, 2005. – 43 c. – (Літературний портрет). – Бібліогр.: с. 40-42.
Спогад М.І. Братана про творчість В.Я. Кузьменка, с. 14.

2006

1146. Вперед и вверх / Н. Братан // Басина Э.А. Мир сохраненный : стихи. – Херсон, 2006. – С. 2. 

1147. «Все в житті моїм віддано школі...» / М. І. Братан // Швидун М. Батьківська криниця : лірика. – Херсон, 2006. – С. 3.

1148. Добрий дар / М. Братан // Щербина А. Народження дня. – Херсон, 2006. – С. 3.

1149. З настроєм новорічним / М. Братан // Норець М.М. Зоряні пісні : вірші. – Херсон, 2006. – С. 2.

1150. Мальви її душі / М.І. Братан // Плоткина И.С. Опять плывут куда-то облака : стихи. – К.; Херсон, 2006. – С. 3-4. 

1151. Не пропадати добру / М. Братан // Кордюк А. Кручені паничі. – Херсон, 2006. – С. 3.

1152. Після заспіву / М. Братан // В. Нижеголенко. На халяву : гуморески. – Херсон, 2006. – С. 2.

1153. Таврія поетична : альманах / ред., упоряд., бібліогр. довідки Т.М. Щерби; редкол.: М.І. Братан [та ін.]; іл. А. І. Кичинського. – Херсон : Айлант, 2006. – 260 c. : портр., іл. Братан М.І.  про поетів  Т.Щербу, с.164; Н. Коломієць, с.181; М. Швидуна, с.241.

1154. «У серці вибухнули зорі» / М. Братан // Гунько О.П. Зоряний канон : кн. поезій. – Нова Каховка, 2006. – С. 3-4; Деловые новости. – 2006. – 28 сент.(№39). – С. 11. 

2007

1155. І краса, і держава : нарис про Олеся Гончара / М.І. Братан; ред. О.В. Олексюк. – К.; Херсон : Просвіта, 2007. – 40 с.

1156. Врищ Н. Сполохи душі : поезії / Надія Врищ; ред. М. Братан; худож. С. Граф. – Херсон : Просвіта, 2007. – 63 с. : іл.
Про творчий шлях Н. Врищ, с.4 (обкл.).

1157. З любов'ю і вірою : [про зб. поезій «Люблю и верую» херсон. поета М. Касьянова] / М. Братан // Херсон. вісн. – 2007. – 25 січ.(№4). – С. 20.

1158. Навіяно подихом життя / М. Братан // Щерба Т. Розстані : повісті. – Херсон, 2007. – С. 3-4.

1159. Пам’яті – жити / М.І. Братан // Крюков Г.В. Жаворонки остаются на зиму : повесть. – Херсон, 2007. – С. 5.

1160. Таврія поетична : альманах / ред., упоряд., бібліогр. довідки Т. М. Щерби; редкол.: М. І. Братан [та ін.]; іл. А. І. Кичинського. – Херсон : Айлант, 2007. – 300 c. : портр., іл. Братан М.І.  про поетів  Т.Щербу, с.156; О. Чорнобеля, с.182,260; Н. Коломієць, с.182; Н. Кущій, с.199; М. Швидуна, с.270.

2008

1161. Поет – земляк Євген Фомін / М.І. Братан; за авт.  ред. – К.; Херсон : Просвіта, 2008. – 23 с.

1162. Без промаху / М.І. Братан // Анастасьєв А. В яблучко : сатира, гумор. – К.; Херсон, 2008. – С. 3.

1163. Голос рідного міста / М. Братан // Пустова Т. Джерела рідного міста. – Нова Каховка, 2008. – С. 4.

1164. До розуму й душі / Микола Братан // Вісті. – 2008. – 18 січ.(№3). – С. 7; Новий день. – 2008. – 31 січ.(№5). – С. 20.
Про книгу М.М. Гурепка «Знайомтесь: нововоронцовці».

1165. Дохідливо, влучно, весело / М.І. Братан // Щербина А.О. По росі на карасі : [вірші для дітей]. – Херсон, 2008. – С. 3.  

1166. На гребені крутих часів / М.І. Братан // Иванова Л.В. В поисках утраченного счастья : роман. – Херсон, 2008. – С. 3 4. 

1167. Олесь Гончар : [про творчість укр. митця та про його зв'язок з Херсонщиною] / Микола Братан // Елінг : літ. альм. – К., 2008 – Вип. 8 : Ювілейний. Херсону – 230! . – С. 11-15.

1168. Прагнення цілісності / М.І. Братан // Суганяк А. Атом любові : вірші. – Херсон, 2009. – С. 3.

1169. Рецензії й відгуки: [про творчість В. Нижеголенко] / М.І. Братан // В. Нижеголенко. Бринить мелодія життя : вибр. тв. – Херсон, 2008. – Т.2. – С. 255-257.   
               
1170. Рідні звуки / М.І. Братан // Савченко К. Незнищенне коріння правди. – Херсон, 2008. – С. 4-5.

1171. Фурса О. «Оспівувач Таврійських просторів» : вечір-меморат до 90-ї річниці від дня народж. О.Т. Гончара / О.Фурса, О. Смоліна // Творча майстерня : зб. сценаріїв. – Херсон, 2008. – Вип.7. – С. 27-36. Братан М.І., с.33.

1172. "... Що простором своїм аж п'янить" : [про зв'язок О.Т. Гончара з Херсонщиною] / Микола Братан // Новий день. – 2008. – 3 квіт.(№14). – С. 24.

2009

1173. В краю Миколи Куліша / М.І. Братан // Кулішева криниця : (колектив. зб.). – Херсон, 2009. – С. 4-5.

1174. Зізнаваймось у щирій любові /М.І. Братан //Врищ Н.С. Троянда на асфальті : зб. поезій. – Херсон, 2009. – С. 3.

1175. Ми – єдина родина : [інтерв'ю з М.І. Братаном] / записала Таїсія Щерба // Укр. л-ра в ЗОШ. – 2009. –  N6. – С. 23-25.

1176. Нехай зринають, якщо – живі / М.І. Братан // Підлипняк П. Зринають спогади живі : вірші. – Херсон, 2009. – С. 3.

1177. «Перефарбую сірі дні» / М.І. Братан // Норець М. Шелестіла діброва : зб. оповідань і поезій. – Херсон, 2009. –С. 3.

1178. Після заспіву / М.І. Братан // Нижеголенко В. Читаючи, посміхнись : гуморески. – Херсон, 2009. – С. 2.

1179. Поезія не спить / М.І. Братан // Парус надежды : альм. лит. студии Херсон. обл. Рус. культ. центра. – Херсон, 2009. – С.5-7.

1180. Прагнення цілісності / М.І. Братан // Суганяк А.С. Атом любові : вірші. – К.; Херсон, 2009. – С. 3.

Див. також № 1344(вступ. ст.)

2010

1181. А навіщо перекладати в Україні з української? Щоб обрії ширились : [про переклади херсон. поета М. Касьянова] / М.І. Братан // Ветеран. – 2010. – Січ.(№1). – С. 4.

2011

1182. Завжди в неспокої, у пошуках, в натхненні… : [про поетесу, літературознавця Т.М. Щербу] / Микола Братан // Щерба Т.М. Роздуми над книжками : нариси, ст., відгуки, рец., передм. – Херсон, 2011. – С. 281-282.

1183. Пам’яті – жити / М.І. Братан // Крюков Г. Жайворонки залишаються на зиму : (повість). – Херсон, 2011. – С. 5.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22232425
26272829