Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліотекознавчі та методичні матеріали

Меню розділу

БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

В68526(2011)
78.34(4УКР)к
К 65
  КООРДИНАЦІЙНИЙ план основних заходів провідних бібліотек України на 2011 рік / уклад. О. В. Зозуля; Нац. парлам. б-ка України. – К.: НПБ України, 2011. – 55 с.: табл.
     
В68515
78.34(4УКР)м8
В 85
  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ день бібліотек: новий формат: метод. рек. для регіон. від-нь і кол. членів Укр. бібл. асоц. / Укр. бібл. асоц.; авт.-уклад. Н. Ф. Попова; редкол.: В. С. Пашкова, Я. Є. Сочинська, І. О. Шевченко. – К.: Самміт-Книга, 2010. – 51 с.: іл. – Бібліогр.: с. 34-37 та в тексті. – Дод.: с. 38-51.
  .  
ПА565-24
78.34(4УКР)754.1я54
Н 34
  НАУКОВІ праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 1998 - .
Вип. 24 / ред. Г. Малигон. – 2009. – 342, [1] с.: рис., табл. – Бібліогр. в підпорядк. прим. та наприкінці ст.
Вип. 25 / ред. Н. Автономова [та ін.]. – 2009. – 340, [4] с.: рис., схеми. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст.
     
78.34(4УКР4ХЕС)751.3
О-75
  ОСНОВНІ показники діяльності бібліотек Херсонської області за 2010 рік: [стат. зб.] / підгот.: С. О. Бондаренко [та ін.]; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. – 26 с.
     
В67929
78.368.3.47я2
Э45
  ЭЛЕКТРОННЫЕ документы: создание и использование в публичних библиотеках: справочник / науч. ред.: Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – СПб.: Профессия, 2007.
– 663 с.: рис., табл. – Библиогр., Интернет-ресурсы в конце разд. и в подстроч. примеч.
     
Г3836
78.372.1
Л 68
  ЛОБУЗІНА К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах: монографія / Катерина Лобузіна; наук. ред. Л.  Й.  Костенко; Нац. б-ка  України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2010. – 129, [2] с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 113-122 та в підрядк. прим. – Термінол. слов.: с. 123-127.
     
Г3589
78.372.1
С32
  СЕРБІН О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія / О. Сербін; ред.-бібліогр. І Антоненко; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2009. – 138 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 126-136 та в підрядк. прим.
     
78.372.151.1
Р32
  РУБРИКАТОР Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «Ж», «Техніка і технічні науки у цілому» / А. Г. Бровкін (кер.) [та ін.]; голов. ред. О. С. Онищенко; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2010. – 237, [1]  с. – Дод.: с. 1465-154. – Тлумач. слов.: с. 155-236. – Бібліогр.:  с. 237-238.
     
В69025
78.552.8я8
Р 50
  РИКУН И. Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников. Информационные ресурсы и методы поиска: метод. пособ./ И. Э. Рикун; ред. И. С. Шелестович; Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – О.: ОННБ им. М. Горького, 2011. – 112 с.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 2

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930