Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

Меню розділу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 серпня 2018 р. № 617-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

 • подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України;
 • забезпечувати можливість використання інформаційно-телекомунікаційних систем особами з інвалідністю, насамперед з порушенням зору та слуху.

Прем'єр-міністр України

                                                          В.ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 617-р

       

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні

I. Модернізація електронних послуг та розвиток взаємодії органів державної влади, громадян і суб’єктів господарювання за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

Розвиток електронних послуг

1. Забезпечити:

 • формування та ведення переліку пріоритетних публічних послуг для першочергового впровадження їх надання в електронній формі з урахуванням суспільного запиту та міжнародних угод, рейтингів і досвіду.
 

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

 

Постійно;

 • впровадження надання пріоритетних публічних послуг в електронній формі відповідно до переліку зазначених послуг.
 

Центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки.

2. Забезпечити можливість укладення договорів з бюджетними установами і підписання актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг в електронній формі шляхом:

 • розроблення проектів актів щодо внесення змін до законодавства, запровадження електронної взаємодії з інформаційними системами Казначейства.
 

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Казначейство.

 

2019 рік;

 • розроблення технічного рішення для укладення договорів з бюджетними установами та підписання актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг в електронній формі.
 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2019 роки.

3. Забезпечити запровадження електронних аукціонів:

 • у сфері земельних відносин та агропромисловому комплексі.
 

Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мін’юст.

 

2018-2019 роки;

 • оренди державного майна.
 

Фонд державного майна, Мінекономрозвитку, Мін’юст.

 

2018-2019 роки;

 • продажу об’єктів малої приватизації.
 

Мінекономрозвитку, Фонд державного майна, Мін’юст.

 

2018-2019 роки.

4. Сприяти підвищенню готовності суб’єктів звернення до отримання електронних послуг шляхом забезпечення:

 • розвитку відповідних електронних освітніх ресурсів та розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності;
 • створення спеціальних місць для навчання громадян на базі мережі бібліотек, архівів, громадських об’єднань;
 • розвитку системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.
 

МОН, Мінекономрозвитку, Мінкультури, Укрдержархів, Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2020 роки.

5. Запровадити архівні електронні послуги за принципом єдиного вікна (“one-stop-shop”) шляхом:

 • забезпечення архівних установ обладнанням для оцифрування документів Національного архівного фонду;
 • створення інформаційно-телекомунікаційної системи для організації роботи централізованого електронного фонду користування документами Національного архівного фонду.
 

Мін’юст, Укрдержархів, Державне агентство з питань електронного урядування, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки.

6. Забезпечити розвиток електронних публічних закупівель шляхом електронної взаємодії між електронною системою закупівель та реєстрами або інформаційними ресурсами, які ведуться державними органами.

 

Мінекономрозвитку, Держаудитслужба, МВС, інші центральні органи виконавчої влади.

 

2018-2020 роки.

Розвиток відкритих даних

7. Розробити план дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних в Україні на період до 2020 року.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік.

8. Організувати регулярне оновлення (не рідше одного разу на рік) переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, з урахуванням суспільного запиту та міжнародних угод, рейтингів і досвіду.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

Постійно.

9. Здійснити реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) для доступу фізичних та юридичних осіб до відкритих даних, зокрема, забезпечити:

 • модернізацію єдиного державного веб-порталу відкритих даних з урахуванням можливості інтеграції до європейського порталу відкритих даних, місцевих та інших порталів відкритих даних державних органів, автоматичну перевірку якості наборів відкритих даних, що оприлюднюються, ведення переліку оприлюднених наборів відкритих даних із зазначенням їх якості, інформування про хід оприлюднення наборів даних та розпорядників, що не оприлюднили такі дані.
 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік;

 • розроблення та інтеграцію порталів відкритих даних органів місцевого самоврядування до єдиного державного веб-порталу відкритих даних відповідно.
 

Державне агентство з питань електронного урядування, центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2019-2020 роки;

 • проведення національних конкурсів проектів у сфері відкритих даних.
 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2020 роки;

 • проведення дослідження потенціалу розвитку відкритих даних в Україні.
 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік.

Розвиток електронних інструментів залучення фізичних та юридичних осіб

10. Забезпечити реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) для доступу фізичних та юридичних осіб до інструментів електронної демократії.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік.

11. Забезпечити проведення національних конкурсів проектів у сфері електронної демократії.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2020 роки.

12. Здійснити реалізацію принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) для доступу фізичних та юридичних осіб до інформації про діяльність органів державної влади:

 • розробити єдині вимоги для розроблення, ведення та інтеграції (взаємодії) офіційних веб-сайтів органів державної влади (далі - дизайн-код).
 

Державне агентство з питань електронного урядування, Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 

2018 рік;

 • забезпечити модернізацію єдиного веб-порталу органів виконавчої влади відповідно до дизайн-коду з урахуванням реалізації принципу єдиного вікна (“one-stop-shop”) для доступу фізичних та юридичних осіб до інформації про діяльність державних органів (портал gov.ua).
 

Державне агентство з питань електронного урядування, Секретаріат Кабінету Міністрів України.

 

2018-2019 роки;

 • забезпечити модернізацію офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644 “Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 71, ст. 2161), та веб-порталів (веб-сайтів) електронних послуг (сервісів) відповідно до дизайн-коду.
 

Центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки.

Розвиток електронної ідентифікації та довірчих послуг

13. Забезпечити розроблення і запровадження інтегрованої системи електронної ідентифікації та інтеграції до неї наявних схем електронної ідентифікації (MobileID, BankID, паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій тощо) для реалізації принципу “single-sign-on” повторного використання даних в державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2019 роки.

14. Забезпечити підключення веб-порталів (веб-сайтів) електронних послуг (сервісів) державних органів та органів місцевого самоврядування до інтегрованої системи електронної ідентифікації та інтеграцію до Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

 

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки.

15. Розробити заходи щодо стимулювання застосування та використання мобільної електронної ідентифікації (MobileID) в Україні.

 

Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку, Мін’юст.

 

2018 рік.

II. Модернізація державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

Розвиток електронної взаємодії

16. Забезпечити захист інформації в системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю та подальше впровадження такої системи в промислову експлуатацію.

 

Державне агентство з питань електронного урядування, Адміністрація Держспецзв’язку.

 

2018 рік.

17. Розробити план заходів щодо розвитку інтероперабельності державних електронних інформаційних ресурсів в Україні до 2020 року.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік.

18. Розробити заходи щодо приведення інформації про особу в державних та єдиних реєстрах, інших інформаційних базах, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, до єдиного ідентифікатора - унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

 

МВС, ДМС, Державне агентство з питань електронного урядування, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018 рік.

19. Забезпечити:

 • ведення переліку пріоритетних електронних взаємодій для пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів.
 

Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні органи виконавчої влади.

 

Постійно;

 • впровадження електронних взаємодій з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до переліку пріоритетних електронних взаємодій.
 

Центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки;

 • розвиток пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів та систематизацію їх наповнення з метою забезпечення однократного введення та багаторазового використання даних та інформації.
 

Центральні органи виконавчої влади.

 

2018-2020 роки.

Розвиток електронного документообігу

20. Забезпечити запровадження органами виконавчої влади систем електронного документообігу.

 

Центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2019 роки.

21. Забезпечити:

 • розвиток діяльності Центрального державного електронного архіву України для створення належних умов постійного зберігання електронних документів Національного архівного фонду та державних електронних інформаційних ресурсів.
 

Мін’юст, Укрдержархів, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2020 роки;

 • архівні підрозділи центральних органів виконавчої влади спеціалізованим програмним забезпеченням, що дасть змогу здійснювати організацію роботи з архівними електронними документами.
 

Мін’юст, Укрдержархів, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні органи виконавчої влади.

 

2018-2020 роки.

22. Забезпечити підключення державних органів та органів місцевого самоврядування до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

 

Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки.

Електронне урядування базових галузей та підтримка пріоритетних реформ

23. Забезпечити автоматизацію консульських послуг шляхом впровадження інформаційно-комунікаційної системи “Е-консул” з метою підвищення ефективності та оперативності роботи системи органів дипломатичної служби України.

 

МЗС.

 

2018-2020 роки.

24. Забезпечити розроблення та реалізацію галузевої програми інформатизації системи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, як складової частини Національної програми інформатизації.

 

МВС, ДМС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2020 роки.

25. Розробити та затвердити Порядок приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання.

 

Мін’юст, Укрдержархів, Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2019 рік.

26. Забезпечити реалізацію пілотного проекту щодо приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання від Секретаріату Кабінету Міністрів України до Центрального державного електронного архіву України через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади із застосуванням нових форматів електронного документа та кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

 

Мін’юст, Укрдержархів, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2019 рік.

27. Забезпечити розроблення та реалізацію плану комплексного впровадження механізмів електронного урядування в Мінприроди та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів.

 

Мінприроди.

 

2018 рік.

28. Розробити проект Національної стратегії електронної системи охорони здоров’я.

 

МОЗ, Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2019 роки.

III. Управління розвитком електронного урядування

Формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного урядування

29. Запровадити портал електронного урядування для забезпечення прийняття управлінських рішень та спільної роботи державних органів.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018-2019 роки.

30. Міжвідомчій робочій групі з питань утворення Єдиного адресного реєстру України подати Мін’юсту пропозиції щодо створення Єдиного адресного реєстру України.

 

Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування, Міжвідомча робоча група з питань утворення Єдиного адресного реєстру України (за згодою).

 

2018-2019 роки.

31. Забезпечити створення та розвиток офіційної електронної пошти mail.gov.ua для взаємодії фізичних та юридичних осіб з державними органами.

 

Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку, Адміністрація Держспецзв’язку.

 

2018-2019 роки.

Підвищення ефективності управління розвитком електронного урядування

32. Розробити та подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” з метою формування ефективної системи управління проектами з інформатизації та електронного урядування в державних органах, зокрема вимог до розроблення, оцінки інвестицій та результативності таких проектів.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік.

33. Забезпечити модернізацію Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

 

Державне агентство з питань електронного урядування.

 

2018 рік.

34. Забезпечити реєстрацію державних електронних інформаційних ресурсів в Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів.

 

Центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації.

 

2018-2020 роки.

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 19.10.2018 — № 196
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 9

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930