Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги

Меню розділу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. № 622
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 562 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою “Українська книга” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 67, ст. 1983).

Прем'єр-міністр України

                                                                                    В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 622

     

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги
для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” (далі - бюджетні кошти) для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

3. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа “Український інститут книги” (далі - Інститут), що належить до сфери управління Мінкультури.

4. Бюджетні кошти використовуються з метою підтримки книговидавничої справи, популяризації української літератури у світі для:

1) забезпечення випуску та доставки книжкової продукції за програмою “Українська книга”;

2) створення та підтримки Української цифрової бібліотеки;

3) забезпечення придбання та доставки книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів;

4) популяризації читання та української літератури у світі (координація та організація національних і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, у тому числі участь України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, семінарів, конференцій).

5. Витрати на випуск книжкової продукції на умовах співфінансування та на доставку книжкової продукції здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку.

Перелік книжкових видань, передбачених до випуску, складається за двома напрямами:

“Актуальний фонд” – підтримка видань за пріоритетними тематичними напрямами, які оголошуються Інститутом щороку;

“Золотий фонд” – підтримка наукових коментованих видань класиків української літератури, а також філософії, музики, образотворчих мистецтв тощо.

Частка державної фінансової участі становить 50 відсотків кошторисної вартості видання за напрямом “Актуальний фонд” та 80 відсотків кошторисної вартості видання за напрямом “Золотий фонд” (за винятком видань, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля), а також видань на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України).

Випуск видань надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля), а також видань на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється повністю (100 відсотків) за рахунок бюджетних коштів.

Інститут:

  • формує за результатами аналізу читацького попиту, з урахуванням потреби у виданнях на ринку перелік книжкової продукції, що пропонується до випуску за програмою “Українська книга”;
  • укладає з переможцями процедури закупівлі товарів, робіт і послуг договір про закупівлю, в якому, зокрема, передбачаються права держави на додаткове друкування книжкової продукції, випущеної на замовлення у попередні роки, та застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання переможцем процедури закупівлі зобов’язань;
  • подає Мінкультури протягом двох тижнів після укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг інформацію про здійснення витрат за рахунок бюджетних коштів.

Порядок виконання програми “Українська книга”, який визначає механізм аналізу читацького попиту, потреби у виданнях на ринку, доставки видань, порядок та критерії відбору безпосередніх одержувачів книжкової продукції та механізм здійснення контролю за виконанням договорів про випуск книжкової продукції, а також перелік документів, які підтверджують фактичні витрати на доставку книжкової продукції, та критерії обрання книжкової продукції затверджуються Мінкультури.

Договір укладається з видавництвами, у яких відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та платежів до бюджету та прострочена заборгованість за наданими банками кредитами, які своєчасно виконали зобов’язання, встановлені договорами, укладеними з Інститутом в попередні роки, мають досвід роботи за відповідним профілем не менше ніж два роки та відповідну кваліфікацію, виробничий потенціал, затверджений бездефіцитний фінансовий план на поточний рік, незбиткову діяльність за останні два роки.

Не допускається укладення договорів з видавцями, які не виконали зобов’язання, строк виконання яких закінчився, щодо випуску книжкової продукції в рамках програми “Українська книга”, строком на три роки.

Стосовно кожного видання, що пропонується до випуску за рахунок бюджетних коштів, Інститут погоджує поданий видавництвом кошторис витрат з детальними розрахунками та обґрунтуваннями.

До собівартості товарів, робіт і послуг не включаються витрати, які безпосередньо не пов’язані з випуском книжкової продукції та її постачанням.

Норматив рентабельності випуску книжкової продукції не повинен перевищувати 15 відсотків, а вартість доставки – 5 відсотків зазначеної в договорі суми.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів для забезпечення випуску та доставки книжкової продукції за програмою “Українська книга”, проводиться у розмірі до 60 відсотків їх вартості у строки, встановлені у відповідних договорах, з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Для остаточної оплати товарів, робіт і послуг та здійснення відповідних розрахунків переможець процедури закупівлі подає Інституту акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, які підтверджують фактичні витрати.

Розподіл виданої книжкової продукції здійснюється на підставі переліку книжкової продукції, передбаченої до випуску за програмою “Українська книга”, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Витрати на створення та забезпечення підтримки веб-сайту Української цифрової бібліотеки, оцифрування документів, забезпечення відповідності книг в Українській цифровій бібліотеці вимогам щодо доступності для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією (в тому числі з використанням форматів Word.doc, TXT, текстового опису графічних та аудіовізуальних творів) здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку.

Положення про Українську цифрову бібліотеку затверджується Мінкультури.

Під час створення цифрової бібліотеки передбачається повне набуття замовником майнових прав на вироблений програмний продукт.

7. Витрати на придбання та доставку книжкової продукції до бібліотек здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку.

Придбання україномовної книжкової продукції здійснюється у вітчизняного виробника.

Інститут за результатами аналізу читацького попиту, з урахуванням потреби у виданнях на ринку та в бібліотеках формує перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі.

Порядок відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі, затверджується Мінкультури.

Розподіл придбаних україномовних книг здійснюється на підставі переліку книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Норматив рентабельності на доставку книжкової продукції до споживачів не повинен перевищувати 5 відсотків.

8. Витрати на забезпечення передбаченої відповідним договором оплати проїзду та проживання учасників заходу, оренди приміщення для його проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, постановочних, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, організаційні та інші витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням заходів, здійснюються за рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку.

Для проведення кожного заходу, визначеного підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, Інститут видає наказ, в якому зазначаються найменування заходу, строк і місце проведення, сума витрат на його підготовку та проведення.

До наказу додається кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

9. Інститут формує та подає на розгляд Мінкультури перелік книжкової продукції, передбаченої до випуску за програмою “Українська книга”, а також перелік книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів для підготовки Міністерством проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження таких переліків.

10. Використання бюджетних коштів також здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Інститут подає щокварталу до 5 числа наступного місяця Мінкультури узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів для її подання до 15 числа Мінфіну.

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 23.08.2018 – № 158
  • Офіційний вісник України від 07.09.2018 – 2018 р., № 68, стор. 38, стаття 2273, код акта 91310/2018
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 9

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930