Каховщина - любов моя

Яблонська Алла Миколаївна

63.3(4УКР-4ХЕС)
9(У)кр
Я 14
Яблонська Алла Миколаївна.
Каховщина - любов моя: факти, знахідки, думки, краєзнав., худож.-публіц. нариси : кн. присвяч. 225 річниці засн. м. Каховка та с. Малокаховка/ А.М. Яблонська; голов. ред. О. Алєферко, фот. А.М. Яблонська - Херсон : Наддніпряночка, 2016. - Бібліогр.: с. 185-187. - 187 с.
Місце зберігання: Відділ краєзнавства (2)
Кл. сл.: ІСТОРІЯ МІСТА, ІСТОРІЯ СЕЛА, ВИДАННЯ ХЕРСОНЩИНИ, ХЕРСОНЩИНА
Предметні рубрики: Села -- Історія -- Херсонська область (Україна) -- Каховський район (Хрс) -- Південна Україна
Географічні рубрики: Каховка, місто (Хрс) -- Історія -- Південна Україна -- Херсонська область (Україна)
Малокаховка, село (Хрс Каховський р-н) -- Історія -- Херсонська область (Україна) -- Каховський район (Хрс) -- Південна Україна

Анотація:

Ця збірка художньо-краєзнавчих публіцистичних нарисів проливає світло на походження назви одного з мальовничих міст на березі Дніпра - Каховки та знайомить з історією довколишніх сіл - Малокаховка та Нові Судаки (Судаки) Каховського району Херсонської області.
Крім архівних документів та наукових праць, дослідниця використовує власноруч зібрані перекази та свідчення очевидців-старожилів Таврійського краю. Її емоційна розповідь, спрямована, насамперед, до читачів майбутнього, не може залишити байдужими сучасників, тих, хто шанує минуле та вболіває за щасливе "завтра" свого народу.

Цитати

  • Алла Яблонська: "Кожен повинен пам'ятати, що байдужість, неповага до історії свого краю - ознака невігластва й бездуховності. Життя проходить - і все змінюється. Тільки вічними залишаються загальнолюдські моральні принципи: шанування законів Всесвіту й суспільства, пам'ять і повага до минулого. Я протягом багатьох років шукала інформацію про людей, ім'я яких носить моє рідне м. Каховка, тому що це пам'ять про наше минуле, без якого не було б сьогодення. Кожен день тримається на історії. А історія рідного краю потребує дослідження та поваги. Ось що стало стимулом для цієї праці".

Рецензія фахівця (офіційні рецензії):

Рецензія на книгу А. Яблонської «Каховщина - любов моя»

У краєзнавчому дослідженні члена Херсонської обласної організації Національної спілки краєзнавців України А. Яблонської йдеться про історію с. Малокаховка та походження назви одного з ключових міст Херсонщини – Каховка. Автор проаналізувала наявну літературу з теми дослідження та опра­цювала цікавий архівний матеріал. Окрім загального історичного тла, цікавих біографічних подробиць та історичних фактів, дослідниця подає власні розду­ми і описує процес пошуків матеріалу. Текст уміло споряджений ілюстраціями та іншими додатками, що покликані скласти у читача загальну картину про історію краю.

Автор упорядкувала свою працю в науково-популярному контексті, що дозволить пересічному читачеві, не вдаючись у деталі наукових дискусій, осяг­нути ключові події, познайомитися з видатними постатями, причетними до походження назви м. Каховка і с. Малокаховка та їх функціонування на почат­ковому етапі історії. За подекуди сухими фактами дослідниця викладає власне бачення минувшини рідного краю.

Звертаю увагу автора і відповідального за випуск книги редактора, що сучасна наука намагається позбавитися стереотипу, нав'язаного радянською і російською імперською історіографією, коли йдеться про історичну спадщину Київської Русі як приналежну до російського народу – тому в тексті необхідно вести мову про «руське населення», «руських князів» тощо.

Надрукована книга буде корисна підростаючому поколінню та широкому загалу читачів, а професійні історики знайдуть для себе невідомі чи маловідомі факти, якими зможуть послуговуватися у своїй діяльності, завдячуючи А. Яблонській.

Є.Сінкевич,

доктор історичних наук, професор кафедри

міжнародних відносин та зовнішньої політики

Чорноморського державного університету ім. П. Могили

Сінкевич Євген Григорович. Рецензія на книгу А. Яблонської "Каховщина - любов моя" / Є. Сінкевич // Яблонська Алла Миколаївна. Каховщина - любов моя / Алла Яблонська. - Херсон, 2016. - С. 5.

 

 

Історія рідного краю потребує дослідження та поваги

Не перша книжка Алли Яблонської – нашої колишньої допитливої, енергійної, старанної студентки Херсонського державного педінституту ім. Н.К. Крупської – потрапила до моїх рук. Усі краєзнавчі студії А. Яблонської характеризуються добросовісним відбором фактів, творчою організацією, проникливим ставленням до слова, до історії рідного краю та його майбуття.

Про це свідчить і праця «Каховщина – любов моя» з такою красномов­ною назвою і щирою українською зачарованістю: «Каховщина – це безмежний степ, Каховське море, родючий чорнозем, сиво-голубі канали, гаряче сонце, лящі й тарань, пшениця й кавуни, виноград і смачне домашнє сухе вино. Це мій край – моя земля».

Вражає зібраний матеріал – із допомогою архівів, бібліотек, музеїв, праць учених, спогадів, фотографій тощо.

Автор цікаво розкриває таємницю походження назви «Каховка», ґрунтов­но відповідає на безліч запитань (про перші поселення в Таврійському краї, про Запорізьку Січ, «зимівники», про чумаків, аріїв та ін.), натхненно описує свою практичну роботу зі створення низки музеїв та їх діяльність.

Прочитавши цю книжку, переконуєшся, що, дійсно, «історія рідного краю потребує дослідження та поваги», що і стало стимулом для Алли Миколаївни, за її висловом.

Як колишній учитель А.М. Яблонської я горда з того, що вона є почесним членом Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, членом Національної спілки краєзнавців України і певна, що вона заслуговує держав­ної нагороди.

Є. П. Голобородько,

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук,

професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяль­ності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», заслужений діяч науки і техніки України

Голобородько Євдокія Петрівна. Історія рідного краю потребує дослідження та поваги / Є.П. Голобородько // Яблонська Алла Миколаївна. Каховщина - любов моя / Алла Яблонська. - Херсон, 2016. - С. 6.

Зміст

Я і музей, 8

Розділ I. Каховська Чистенька, 23

Передісторія села. Історія. Сучасність, 24

Ода Малокаховському заказнику, 53

Історія сіл Малокаховка та Судаки у спогадах, 60

Історія Причорноморського краю в запитаннях та відповідях, 113

Розділ ІІ. Таємниця назви міста Каховка та села Малокаховка, 132

Передмова, 133

Історики ХІХ-ХХ ст. про походження назви міста Каховка, 134

Пошуки джерел у 90-ті рр. ХХ ст., 136

Дослідження в Сімферополі та в Білогорську в 2007 р., 141

Мої знахідки в 2008 році, 145

Знахідки в 2009 році

Хто такі Каховські?, 154

   Михайло Васильович Каховський (1734-1800) - граф, генерал-аншеф, 155

   Василь Васильович Каховський (1738-1794), 159

   Правитель Таврійської області, 159

   Правитель Катеринославського намісництва, 165

   Портрет В.В. Каховського вустами англійської міледі Елізабет Кравен, 167

Дослідження в Криму в 2013 році, 168

Післямова, 175

Додатки, 179

Список використаних джерел, 185

Також рекомендуємо прочитати

Яблонська Алла Миколаївна. Пам'ять - безсмертна: фотодок., події, факти, комент./ А.М. Яблонська; заг. ред. А.М. Яблонська, фотогр. Г. Дубовський- Нова Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 351 с., ISBN 978-966-1550-05-5
Яблонська Алла Миколаївна. Солодкий полин: краєзнав., худож.-публіц. нариси/ А.М. Яблонська; уклад. А.М. Яблонська, фот. А. Барандич- Херсон : Айлант, 2015. - 83 с. - Бібліогр.: с. 83, ISBN 978-966-630-045-3
Яблонська Алла Миколаївна. Таємниця назви міста Каховка: (факти, знахідки, думки) : кн. присвяч. 225 річниці засн. м. Каховки та 25-й річниці проголошення Акту незалежності України/ А.М. Яблонська; ред. М.В. Гончар- Нова Каховка : ПИЕЛ, 2016. - 103 с. - Бібліогр.: с. 99-102, ISBN 978-966-1550-21-5
Яблонська Алла. Велика Вітчизняна війна в Каховці [Текст] : (фрагмент екскурсійного маршруту) // Каховська Зоря. - 2007. - N51/52(21 черв.). - С. 3.

Календар подій

     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 2728293031
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день