Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Нарбут

Д4292
76.071(477)(092)

Н 28
Нарбут: студії, спогади, листи : [реконструкція знищеного 1933 року "Нарбутівського Збірника"]/ [Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського та ін.]; [упоряд. та авт. вступ. ст. Сергій Білокінь, заг. ред.: Анастасія Білоусова, Богдан Завітій, пер.: М. Панченко, Т. Ватажишина, А. Палагнюк, фот.: М. Андрєєв, Ф. Окуневський, І. Авдєєнко] - Київ : Родовід, 2020. - Бібліогр. у підрядк. прим. та правому боковику. - Джерела текстів: с. 396-397. - Перелік і джерела іл.: с. 398-395. - Про авт. текстів: с. 404-407. - 407 с. - (Проєкт "Нарбут XXI"), ISBN 978-617-7482-41-2
Персоналії: Нарбут Г.І.
Предметні рубрики: Нарбут Георгій Іванович (1886-1920 рр.)
Графіка українська (мист.) -- Персоналії -- 20 ст. -- Ілюстровані видання
Художники українські -- 20 ст. -- Ілюстровані видання
УДК: 76.071.1(477)"19"(092)

Фотоматеріали

Цитати

  • "Краса й гордість нової української графіки - Нарбут стоїть на зламі двох епох. До революції - це молодий, але вже бездоганний в своїм майстерстві мистець, рицар графіки без страху й докору, надхненний професіонал, один з творців художньої книги в Росії. Після революції - це не тільки чудесний майстер, творчість якого забила на ріднім ґрунті фонтаном ще більш барвистих бризок; це - найвидатніший з проводирів у боротьбі за нове українське мистецтво, борець за перебудову й нове художнє оформлення усього життя, організатор вищої художньої школи й поліграфічної освіти, видатний громадський діяч."
  • "Українська абетка - за одноголосим присудом - є вершина тогочасної творчості Нарбутової. Ще ніколи доти він не творив з таким запалом, з таким надхненням. Абетка вражає цілком нечуваною доси, мовою форм, багатством задуму, залізною чіткістю усієї композиції й найдрібнішого штриху."
  • "...я хочу показати, якою великою в нашій сучасній мистецькій культурі є Георгій Нарбут, що перший дав нам сучасну ґрафіку, і показав нам наше ґрафічне оформлення. (...) Нарбут нас ґрафічно "українізував" - українська ґрафіка Нарбута рішучо одмежувала нас від чужих ґрафічних впливів, виробила смак і оцінку та точне означення того, що ми називаємо сучасною українською ґрафікою. Це ж Нарбут увів нам українську ґрафіку в наш портфель через український банкнот, Нарбут рушив нам лист українською поштовою маркою, Нарбут спиняв наше око на українських друках і книжках, відштовхуючи нас від усього чужого, денаціоналізуючого."
    Павло Ковжун

Рецензія фахівця (офіційні рецензії):

     Ви пам'ятаєте Іісторію "Нарбутівського Збірника"? Почали мистецьку монографію ще за життя Георгія Нарбута в Києві з ініціативи мистецтвознавця Федора Ернеста. Але 1920-го у віці 34-х років мистець несподівано помер. Після його посмерних виставок в Петрограді 1922 року та в Києві1926-го було створено авторітетний комітет із дослідження творчости Нарбута на чолі з Ернстом та запрошено до співпраці найвідоміших мистецтвознавців.
      Довго й грунтовно готували тексти, каталоги, бібліографію, спомини.
      Але через безгрошів’я кінця 1920-х, драму комуністичної цензури початку 1930-х, "Нарбутівський Збірник" надрукували лише 1933 року й одразу в друкарні… знищили весь наклад. Комуністичні керівники були репресовані майже всі автори, а дехто й розстріляний.
     Випадково вцілили два неповні примірники, які тепер зберігаються у приватних збірках Києва та Харкова.
     Було кілька спроб відтворити "Нарбутівський збірник" - чимало матеріалів та свідчень його підготовки збереглося у фонді Федора Ернеста в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського в Києві. Але безуспішно.
     Ідею відтворення "Нарбутівського збірника" д-р Сергій Білокінь приніс у Родовід видавництво понад десять років тому. Ми збиралися з силами, матеріалами, командою.За підтримки Українського культурного фонду все склалося, і ви тримаєте в руках книжку, яка була мрією багатьох українських  мистецтвознавців, видавців протягом останніх ста років.
     "Значіння Георгія Нарбута ще далеко не оцінено сучасниками, - писав 1926 року його перший біограф, визначний музейник Федір Ернст. - Лише шляхом збереження усієї художньої спадщини Нарбутової в музеях, періодичним влаштуванням виставок, виданням повної монографії й низки загально-приступних, популярних видань ми досягнемо того, щоб ім'я художника стало відомим кожному громадянинові нашої країни. Це є обов'язок не тільки перед народом, з якого вийшов Нарбут. Але й обов'язок перед усім культурним світом, тому що найвищі культурні досягнення кожного народу повинні стати власністю всього людства".
Лідія Лихач,
керівниця проєкту "НАРБУТ ХХІ".
засновниця РОДОВІД видавництва
 

Зміст

ЧАСТИНА І
          СТУДІЇ
 
30     Федір Ернст
         Георгій Нарбут. Життя - творчість
 
62     Степан Яремич
         Місце Нарбута в українському 
         мистецтві
 
74     Стефан Таранушенко
          Мотиви старого українського мистецтва
          в творах Нарбута
 
100    Петро Нерадовський
           Г.І.Нарбут та його книга для дітей
 
118    Димитрій Мітрохін
           Рисунок Нарбута
 
128    Всеволод Воїнов
           Нарбут - аквареліст
 
136    Еріх Ґоллербах
           Творчість Г.І.Нарбута 
 
146    Еріх Ґоллербах
           Г.І.Нарбут як майстер обгортки 
 
154    Олексій Сидоров
           Нарбут і його книжки
 
168    Федір Ернст
           Георгій Нарбут та нова українська книга
 
200    Володимир  Охочинський
           Книжкові знаки Георгія Нарбута
 
206    Еріх Ґоллербах
           Книжні знаки Нарбута
 
210    Еріх Ґоллербах
           Сільвети Нарбута 
 
218    Владислав Лукомський
           Нарбут як геральдичний мистець
 
232    Павло Ковжун
           Нарбут і Експедиція заготовки держ. паперів
           України. Неопубліковані праці Г.Нарбута
 
240    Володимир Січинський
           Нарбутівські карти та гроші
 
248    Володимир Січинський
           Меморіяльна графіка Г.Нарбута
 
262    Олександер Оглоблин
           Праця Юрія Нарбута над утворенням
           українського Державного герба і Державної
           печати
 
ЧАСТИНА ІІ
          СПОГАДИ
 
268    Георгій Нарбут
           Автобіографічні фрагменти
 
274    Аґнеса Нарбут-Федорова
           Зі спогадів
 
276    Ольга Карпенко-Глеваська
           Спогади про Георгія Івановича Нарбута
 
288    Іван Мозалевський
           Георгій Нарбут. У Петербурзі. На Україні
 
302    Сергій Тройницький
           Єгор Іванович Нарбут
 
308     Георгій Лукомський
            Спогади про Нарбута
 
310     Димитрій Мітрохін
            Пам'яти Нарбута
 
312     Мстислав Добужинський
            Нарбут
 
316     Яків Жданович
            Г. І. Нарбут
 
326     Олександр Могилевський
            Нарбут у Мюнхені
 
329     Димитрій Митрохін
            Про Нарбута (З приводу виставки
            в Російському Музеї)
 
332     Сергій Чехонін
            Спогади про Г. І. Нарбута
 
336     Павло Балицький
            Спогади про Нарбута
 
340     Василь Кричевський
            Нарбут в Українській Академії Мистецтва
 
350     Микола Бурачек
            Спогади про Г. І. Нарбута
 
360     Роберт Лісовський
            Спомини про Г. Нарбута
 
363     Юхим Михайлів
           Фрагменти спогадів про Г. І. Нарбута
 
366     Микола Зеров
            Мої зустрічі з Г. І. Нарбутом
 
ЧАСТИНА ІІІ
          ЛИСТИ
 
374    Георгій Нарбут
           Вибрані листи
 
383     Олександер Оглоблин
            Листи Юрія Нарбута до Вадима 
            Модзалевського рр. 1912 - 1918
 
 
396     Скорочення
 
396     Джерела текстів
 
398     Перелік і джерела ілюстрацій
 
404     Про авторів текстів
           
 
 
 
           

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 252627282930