Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Педагогіка мистецтва

Падалка Галина Микитівна

В65973
85р30

П 12
Падалка Галина Микитівна.
Педагогіка мистецтва: (теорія і методика викладання мист. дисциплін) : [монографія]/ Г. М. Падалка ; голов. ред. К. А. Романова; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова - К. : Освіта України, 2008. - Бібліогр.: с. 267-272. - 274 с., ISBN 978-966-8847-79-0
Монографію присвячено науковій розробці і обгрунтуванню методологічних засад, принципів, педагогічних умов, методів викладання навчальних дисциплін з різних видів мистецтва. Висвітлюються функції мистецької освіти, проблеми художнього пізнання, завдання втілення гуманітарної парадигми, забезпечення національної основи навчання мистецтва, а також питання досягнення цілісності навчального процесу, його культуровідповідності і естетичної спрямованості, потреби і можливості індивідуалізації навчання мистецтва, спонукання учнів до рефлексивного сприймання художніх творів. Визначається педагогічна сутність словесних, демонстраційно-образних, художньо-практичних методів навчання, специфіка уроків мистецтва, особливості впровадження модульної технології навчання в галузі мистецьких дисциплін. Адресовано студентам, магістрантам мистецьких навчальних закладів, викладачам мистецьких дисциплін, науковцям в галузі художнього навчання і виховання.
Предметні рубрики: Мистецтво -- Методика викладання -- Вищі навчальні заклади

Анотація:

Монографію присвячено науковій розробці і обгрунтуванню методологічних засад, принципів, педагогічних умов, методів викладання навчальних дисциплін з різних видів мистецтва. Висвітлюються функції мистецької освіти, проблеми художнього пізнання, завдання втілення гуманітарної парадигми, забезпечення національної основи навчання мистецтва, а також питання досягнення цілісності навчального процесу, його культуровідповідності і естетичної спрямованості, потреби і можливості індивідуалізації навчання мистецтва, спонукання учнів до рефлексивного сприймання художніх творів. Визначається педагогічна сутність словесних, демонстраційно-образних, художньо-практичних методів навчання, специфіка уроків мистецтва, особливості впровадження модульної технології навчання в галузі мистецьких дисциплін.

Зміст

Розділ 1. Мистецька освіта як суспільне явище. C. 7-41
            Тема 1. Функції мистецької освіти. C. 7-28
            Тема 2. Формування духовної особистості - головна мета мистецького навчання і виховання. C. 29-41
Розділ 2. Методологічні засади мистецької освіти. C. 42-86
            Тема 3. Гуманістична парадигма мистецької освіти. C. 43-60
            Тема 4. Національна основа художнього навчання і виховання. C. 61-70
            Тема 5. Особистісно-орієнтований підхід в процесі навчання мистецтва. C. 71-77
            Тема 6. Єдність раціональних і емоційних, об'єктивних і суб'єктивних, свідомих і підсвідомих способів освоєння мистецтва. C. 78-86
Розділ 3. Актуальні проблеми визначення змісту мистецької освіти. C. 87-147
            Тема 7. Художнє пізнання як взаємодія сприймання, оцінювання і творення в мистецтві. C. 88-122
                        7.1. Художнє сприймання мистецтва і його розвиток в процесі навчання. C. 92-102
                        7.2. Естетичне оцінювання як компонент мистецького навчання. C. 102-115
                        7.3. Творча основа мистецької навчальної діяльності. C. 115-122
            Тема 8. Вимоги до вибору навчального матеріалу з мистецьких дисциплін. C. 123-147
Розділ 4. Методичне забезпечення навчального процесу з мистецьких дисциплін. C. 148-210
            Тема 9. Принципи і педагогічні умови навчання мистецтва. C. 148-176
            Тема 10. Методи мистецького навчання. C. 177-210
                         10.1. Методи навчання мистецтва за джерелами передачі та характером сприйняття художньої інформації. C. 178-193
                         10.2. Методи навчання відповідно з характером мистецької діяльності. C. 193-196
                         10.3. Методи відповідно з характером завдань по етапах навчання. C. 196-199
                         10.4. Методи мистецького навчання залежно від завдань розвитку особистісних художніх властивостей учнів. С. 199-210
Розділ 5. Форми організації мистецького навчання. С. 211-257
            Тема 11. Уроки мистецтва, їх різновиди, структура, вимоги до проведення. С. 211-237
            Тема 12. Модульна організація навчання з мистецьких дисциплін. С. 238-257

Календар подій

       1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031