Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Додатки

Меню розділу

Додатки

Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області протягом 2003 - 2013 рр.

501. Беличко Юрий Николаевич. Геническ. Катакомбы / Юрий Беличко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2011. - 87 с. : цв. ил. - (Геническ и окрестные земли. Записки краеведа о далеком и недавнем прошлом : сер. осн. в 2011 г.). 
Сторінки найдавнішого минулого міста.

502. Беличко Юрий Николаевич. Страницы общей истории / Юрий Беличко ; ред. А. В. Помогайбо. - 2-я ред., изм. и доп. - Х. : Точка, 2011. - 93 с. : ил. - (Геническ и окрестные земли. Записки краеведа о далеком и недавнем прошлом : сер. осн. в 2011 г.). - Библиогр.: с. 92-93.

503. Вальд Виктор. Палач : [роман] / Виктор Вальд ; гл. ред. С. С. Скляр ; предисл. А. Чвикова ; худож. А. Н. Печенежский. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 446 с. : ил. 

Голобородько Євдокія Петрівна. Українська мова: акад. рівень : усі плани-конспекти уроків на відр. арк., для швид. піготов. до уроку, для звітування / Є. П. Голобородько ; голов. ред. К. Ю. Голобородько. - Х. : Основа, 2010-2011. - (Мій конспект : сер. засн. 2008 р.). - На звороті тит. арк. авт. Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, Ю. Ю. Мельничук.
504. 10 [кл.], I семестр. - 2-ге вид., допов. та переробл. - 2011. - 102 с. : табл., схеми.
505. 10 [кл.], II семестр. - 2010. - 111 с. : табл.
506. 11 [кл.], I семестр. - 2011. - 86 с. : табл., схеми.
507. 11 [кл.], II семестр. - 2011. - 120 с. : табл., схеми.
У посібниках репрезентовано всі уроки української мови для 10-го та 11-го класів, що відповідають чинній програмі академічного рівня 11-річної та 12-річної шкіл.

Данилова Татьяна Михайловна. Диалог со Вселенной. Теория и практика / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2006 -     .
508. Ч. 1. - 125 с.
509. Ч. 2. - 124 с.

510. Данилова Татьяна Михайловна. Концентрации на каждый день : метод. пособ. по использ. технологий исцеления на основе Учения «О Спасении и Гармоничном Развитии Мира». Ч.2 / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2006. - 93 с. - Библиогр.: с. 93. - (Голос Вселенной).

511. Данилова Татьяна Михайловна. Познай могущество в себе. Практикум Мастера / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2007. - 141 с. : рис., табл.

512. Данилова Татьяна Михайловна. Разъяснительные практики к методическим пособиям со стереограммами / Т. М. Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2005. - 61 с. : рис., табл. - (Числовые формулы и технологии для самовосстановления организма со скрытыми трехмерными объектами : сер. осн. в 2005 г.).

513. Данилова Татьяна Михайловна. Рак - это страх человечества / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2006. - 125 с. : рис., табл. - (Голос Вселенной).

514. Данилова Татьяна Михайловна. SMS иных миров. Жизнь замечательных людей в Вечности / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2007. - 157 с. : рис., табл.

515. Данилова Татьяна Михайловна. Советы природы-лекаря. Патогенные факторы и противодействие им / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2007. – 76 с. : табл. - (Маленькие секреты большой «чистки» : сер. осн. в 2007 г. ; [кн. 2]). - Библиогр.: с. 76.

516. Данилова Татьяна Михайловна. Становление Нового Человека. Духовная структура ДНК / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2006. - 94 с. - (Голос Вселенной).

517. Данилова Татьяна Михайловна. Формирование Человека в Новой Эре / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2006. - 125 с. : рис., табл.

518. Данилова Татьяна Михайловна. Чудодейственные приборы и «живая» вода / Татьяна Данилова ; ред. Б. Б. Лыко ; дизайн и оформ. Е. Н. Катревич ; НИИ Нового Человека. - К. : Голос Вселенной : Лыко Б. Б., 2007. - 76 с. : табл. - (Маленькие секреты большой "чистки" : сер. осн. в 2007 г. ; [кн. 1]). - Библиогр.: с. 76.
Про найпростіші методи очищення організму людини водою.

Дашвар Люко. Биті є : трилогія / Люко Дашвар ; голов. ред. С. С. Скляр. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. - (Коронація слова).
519. Кн. 2 : Макс. - 284, [1] с.
520. Кн. 3 : Гоцик. - 268, [1] с.

521. Єрмілов Валерій Семенович. Курорт Скадовськ: з давнини до сьогодення / В. С. Єрмілов, М. І. Перець ; фот. С. Курбасова. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Денеб, 2009. - 70, [1] с. : портр., [8] арк. кольор. іл. 

522. Журавко Алексей Валериевич. Движение инвалидов в гражданском обществе / Алексей Журавко ; вступ. сл., послесл. А. Толстоухова ; Ин-т стратег. политики. - К. : Ін-т стратег. політики, 2006. - 135 с. - (Політпросвіта).

523. Кичинський Анатолій Іванович. Небажаний свідок : вибр. поезії / Анатолій Кичинський ; ред. М. Лазарук. - Чернівці : Букрек, 2013. - 295 с. : портр. - (Третє тисячоліття: українська поезія ; вип. 3).

524. Коник Олександр Олександрович. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України : (1906-1917 рр.) : монографія / О. О. Коник ; наук. ред. С. І. Світленко. - Д. : Герда, 2013. - 453 с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Дод.: с. 393-437. - Перелік табл.: с. 438-439. - Імен. покажч.: с. 440-452.
У монографії пропонується дослідження думського (парламентського) представництва від губерній Наддніпрянської України в Державній думі Російської імперії початку XX століття. Розглянуто персональний склад, соціальні зв’язки, детермінованість політичного вибору депутатів-представників різних соціальних верств, способи реалізації ними законотворчої та репрезентованої функцій. Видання адресоване науковцям, викладачам історії, вчителям, студентам і всім,  хто цікавиться історичним минулим Наддніпрянського краю.

525. Крат Анатолий Анатольевич. Азбука жевательная : стихи для дошк. и мл. шк. возраста / Анатолий Крат ; ред. Е. А. Боровой ; худож. О. В. Кучерова. - Прага (Чехия) : Союз русскояз. писателей в Чешской Республике, 2013. - [13] с. : цв. ил.

526. Крофтс Наталья Викторовна. Разбитое пространство : лит.-визуал. путешествие : [проза, поэзия и заметки путешественника] / Наталья Крофтс ; картины худож. М. Толстых. - СПб. : ИСпб., 2013. - 75 с.

527. Куликова Лилия Борисовна. История начиналась с мифов. Античная мифология в тестах, схемах и задачах : учеб. пособ. / Л. Б. Куликова ; авт. вступ. ст. Л. В. Таран ; предисл. авт. - Симф. : НАТА, 2003. - 168 с. : рис. - Библиогр.: с. 166-167.
У посібнику представлені різні структурно-логічні схеми, завдання з античної історії та міфологї. В окремому розділі зібрані найбільш відомі прислів'я, афоризми, які часто використовуються у сучасній мові. Навчальний посібник адресований учням середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, студентам і всім, хто цікавиться стародавньою історією, міфологією.

Кутіщев Віктор Микитович. Чаклунка і внук її : автобіогр. повість. / Віктор Кутіщев ; худож. обкл. С. Р. Джепарова. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2011 -   . - На тит. арк. присвяч.: До 200-річчя заснування Нижніх Сірогоз.
528. Кн. 1. - 2011. - 235, [1] с. : портр
529. Кн. 2. - 2012. - 190 с. : портр.
Окремі сторінки  історії смт Нижніх Сірогоз.

530. Кушнєрова Наталія Павлівна. Коли зустрінете Езопа, або Пастка на Слонопотама : [зб. детект. оповідань з повістю] / Наталія Кушнєрова. - К. : Задруга, 2010. - 197, [2] с.

531. Кушнєрова Наталія Павлівна. Прірва для Езопа : роман / Наталія Кушнєрова ; передм. К. Родика. - Вид. 2-ге, випр. - К. : Задруга, 2010. - 201, [1] с.

532. Марченко Леонид Владимирович. Обычные люди : проза разных лет / Леонид Марченко ; ред. П. Пыталев. - Донецк : Лебедь, 2013. - 179 с.

533. Мишуков Олег Васильевич. Русская мемуаристика первой половины XIX века: проблемы жанра и стиля / Олег Мишуков ; редкол.: Р. Бэкер [и др.] ; Интердисциплинар. центр советол. исслед. Лодзин. ун-та. - Лодзь (Польша) : Ibidem, 2007. - 247, [1] с. : ил. - (Идеи в России = Idee w Rosji). - Библиогр.: с. 221-247 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 214-220.

534. Прихненко Александр Владимирович. Геническ, времена года [Изоматериал] : фотоальбом / Александр Прихненко ; стихи авт. - Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2012. - 119 с. : цв. фот.

535. Хоружа Людмила Леонідівна. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Л. Хоружа ; ред. В. П. Мусійченко. - К. : Академвидав, 2012. - 205 с. : табл. - (Альма-матер : сер. засн. в 1999 р. ). - Дод.: с. 162-192. - Термінол. слов.: с.193-197. - Бібліогр.: с. 198-205.
Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, соціальним працівникам і всім, хто прагне морально-духовного зростання.

536. Художник Николай Писанко [Изоматериал] : альбом / Отд. культуры и туризма Генич. райгосадмин. ; сост., вступ. ст. В. М. Пихуля; фото А. В. Прихненко, А. П. Кропко. - Симф. : ПолиПресс, 2008. - 32 с. : цв. ил. - На обл. указан сост. - Перечень репрод.: с. 32. 
Про творчість художника з м. Генічеська.

Видання, які не увійшли в попередні випуски каталогу

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: В. Г. Бутенко (голова) [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2009 -     .
537. 2009, вип. 1. - 2009. - 431, [1] с. : граф., схем., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Зб. наук. пр. присвяч. славетн. ювілею ХНТУ, 50 років.
538. 2010, вип. 1(2). - 2010. - 278 с. : граф., схем., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
539. 2010, вип. 2(3). - 2010. - 312 с. : граф., схем., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
540. 2011, вип. 1(4). - 2011. - 421 с. : граф., схем., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - На корінці номер вип.: 4.

541. Алексейчук Кристина. А жизнь идет... : стихи, проза / Кристина Алексейчук ; ред., худож. авт. - Херсон : Айлант, 2007. - 71 с. : ил. - Текст рус., укр.

542. Антонов Костянтин Володимирович. Правові та організаційно-тактичні основи попередження і розкриття злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових речовин чи бойових припасів : монографія / К. В. Антонов, С. В. Діденко, Н. Є. Філіпенко ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - Херсон : Чуєв С. М., 2008. - 188 с. - Бібліогр.: с. 166-188. 
 
543. Блинова Олена Євгеніївна. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі : монографія / Блинова О. Є. ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2011. - 488 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 434-486. - Дод.: с. 398-433 .
У монографії розглянуто соціально-психологічну сутність феномену трудової міграції, проаналізовано міграційні процеси у глобальному полікультурному світі та проблеми соціальної ідентифікації, міграційні процеси в контексті міжкультурної взаємодії, розглянуто роль кризи особистісної та соціальної ідентичності у формуванні міграційної готовності та здійсненні міграційної поведінки, обгрунтовано соціально-психологічні чинники акультурації трудових мігрантів України в іноетнічному середовищі. Дане видання адресоване психологам, соціологам, практичним працівникам закладів освіти та інших соціальних сфер.

544. Братан Микола Іванович. Пізні дощі : вірші / Микола Братан ; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2008. - 43 с. 

545. Бутузов Александр Глебович. Gaudeamus igitur : шуточ. оды и поздравления с юбилеями, адресов. медработникам, мед. коллективам и их спонсорам : [стихотвор. сб.] / Александр Бутузов ; ред. Е.  Карабелеш; худож. С. Юрьева. - Херсон : Айлант, 2006. - 82, [1] с. : портр., ил.

546. Вдовенко В. Классическая басня : (сборник)  Вып. 1: [миниатюр. изд.] / В. Вдовенко; предисл. авт. - Херсон : Терра, 2001 - 47 с.

547. Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 4 (43) / Херсон. нац. техн. ун-т ; редкол.: Ю. Н. Бардачев (гл. ред.) [и др.]. - Херсон : ХНТУ, 2011 - 244, [4] с. : граф., рис., схем., табл. - Текст рус., укр. - Библиогр. в конце ст.

548. Від традиційного народного одягу Херсонщини до сценічного костюму / Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Обл. центр нар. творчості ; ред. Н. Вигоднер ; матеріал підгот. В. Сапожнікова, Ю. Титаренко ; передм. В. Сапожнікової. - Херсон : ОЦНТ, 2006. - 12, [2] арк. кольор. фот. : іл. - Бібліогр.: с. 12.

549. Возбранна Адель Костянтинівна. На перехрестях долі і часу : зб. прози і віршів / А. К. Возбранна ; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2011. - 107, [1] с. : фот.

550. Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток регіону : тези доп. I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 трав. 2009 р., м. Херсон. - Херсон : Вишемирський В. С., 2009. - 249 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - На тит. арк., обкл. також: Присвяч. 50-річчю Херсон. нац. техн. ун-ту.

551. Григор'єв Владислав Миколайович. Тобі, рідна Пристань! : зб. віршів / Владислав Миколайович Григор'єв. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 51 с. : портр. - З нагоди 300-ліття заснування міста Гола Пристань.

552. Гурепко Микола Михайлович. Знайомтесь: нововоронцовці : енцикл. довід. / Микола Гурепко ; проект, упоряд., ред. авт.; редкол.: О. І. Персистий (голова) [та ін.]. - 2-ге вид., допов.- Херсон : Наддніпр. правда, 2008. - 271 с. : іл.
В книзі систематизовано статті про історичне минуле та про трудове, культурне й громадсько-політичне життя Нововоронцовського району, його трудові колективи і знатних людей, які натхненно творять історію сучасності.

553. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : 1-а Всеукр. наук.-практ. конф., 7-9 жовт. 2010, Херсон : зб. матеріалів. конф. / Голов. упр. держ. служби України [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Бардачова. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 202 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

554. Дитинство наше забрала війна : спогади та нариси про дітей війни - викладачів і співроб. ун-ту / Л. М. Чиркова [та ін.] ; редкол.: Ю. М. Бардачов (наук. кер.) [та ін.] ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2010. - 279, [8] с. : портр., табл. - Присвяч. 65-річчю Великої Перемоги.

555. Этапы большого пути, 1949-2004 : Херсонбуд : будуємо історію міста! : 55-летию посвящ. / [сост.]: В. В. Смешко, А. И. Бурцева, Н. В. Хвостова ; гл. ред. Б. М. Сандик. - Херсон : Штрих, 2004. - 150, [2] с. : портр., фот., табл., граф.

556. Егоров Андрей Юрьевич. Херсон - первый порт на Черном море : былое и думы / А. Ю. Егоров, В. Д. Смоленцев, В. В. Тернавский ; худож. обраб. кн. В. И. Коршуна. - Херсон : Наддніпряночка, 2010. - 118 с. : портр., цв. фот.
Сторінки історії порту.

557. Жизнь - высшей пробы / ред.-сост. Л. В. Марченко ; фот. А. И. Тертичний, В. В. Король. - 3-е испр. изд. - Херсон : Косарев С. И., 2007. - 76 с. : фот.
Книга присвячена В. Ф.Заботіну, колишньому генеральному директору Херсонського суднобудівного заводу, з ім'ям якого пов'язані становлення та розквіт підприємcтва.

558. Жорова Ірина Ярославівна. Теоретико-методичні аспекти управління процесом формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників : монографія / Жорова Ірина Ярославівна ; за ред. В. В. Кузьменка. - Херсон : РІПО, 2010. - 157 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 130-149. - Дод.: с. 150-157 .
У монографії обгрунтовано актуальність проблеми формування професійних здібностей; наведені трактування понять «здібності», «професійні здібності» , «кваліфікований робітник» тощо; розглянуто структуру  професійних здібностей робітників сфери обслуговування, їх діагностику та методичне забезпечення процесу формування професійних здібностей особистості учня. Даний посібник адресований науковцям, викладачам та майстрам виробничого навчання міжшкільних навчально-виробничих комбінатів і професійно-технічних навчальних закладів, студентам та іншим працівникам освітньої галузі.

559. Заднипряный Александр Владимирович. Огонь души : сб. стихов / Александр Заднипряный ; ред. В. П.  Кулик. - Херсон : Айлант, 2009. - 107 с. : портр.

560. Заднипряный Александр Владимирович. Пилигрим : сб. стихов / Александр Заднипряный ; ред. В. П.  Кулик. - Херсон : Айлант, 2009. - 107 с. : портр.

561. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи», 19-20 квітня 2007 рік. Т.2 / Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. обл. дирекція «Райффайзен банк Аваль» ; редкол.: В. О. Ушкаренко [та ін.].- Херсон : ХДАУ, 2007 - 149 с. : табл. - Бібліогр. у кінці ст.

562. Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства / Нац. акад. аграр. наук України ; уклад. Н. А. Кудрик [та ін.] ; наук. ред. В. М. Іовенко ; фот. А. В. Самойленко. - Херсон, [2011?]. - 43 с. : іл.,  кольор. фот.

563. Інформаційні технології в освіті. Вип. 6 / Херсон. держ. ун-т; редкол.: О. В. Співаковський (голов. ред.) [та ін.]. - Херсон : ХДУ, 2010. - 265 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

564. Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2011 рік, 2 півріччя / Обл. унiверс. наук. б-ка iм. Олеся Гончара; уклад. Н. І. Білоус. - Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. - 33 с.

565. Квітуй, зростай, Каховщино моя! : [до 85 річчя утворення Кахов. р-ну] / заг. ред. О. Вакулич ; іст. нарис С. Л. Сідьолкіної ; фот. О. Зікранець, С. Ус, В. Менисенко. - Херсон : Наддніпряночка, 2008. - 99 с. : кольор. фот., карти.

566. Климов Василий Владимирович. Жемчужина Таврии - Аскания-Нова : путеводитель / Василий Климов ; фот., рис. авт. - Изд. 5-е. - Аскания-Нова ; Херсон : Тимекс, 2011. - 79 с., [3] л. карт  : цв.фот.

567. Комп'ютерні технології для дизайнерів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом «Мистецтво» / А. В. Шеховцов [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 317 с. : табл., рис. - (Комп'ютерні технології).
У навчальному посібнику розлядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови HTML, графічного редактора для створення двовимірної анімації Makromedia Flash. Викладений матеріал дає глибоке уявлення про комп'ютерні технології. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів.

568. Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника «Асканія-Нова» : (з елементами популяц. аналізу) / В. С. Гавриленко [та ін.]; Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України. - Асканія-Нова : [Б. в]., 2010. - 119 с., [1] арк. карт. - Бібліогр.: с. 113-119. - Алф. покажч. латин. назв: с. 108-112 .
Видання містить повний перелік хребетних тварин заповідника.

569. Корниенко Анна Михайловна. Все остается людям : избр. лирика в 3 кн. / Анна Корниенко ; под ред. авт. ; предисл. Л. Федоровской. - Херсон : Графика, 2011. - 263 с. : портр. - Текст рус., укр.

570. Краще в бібліотеках області : інформ. бюл. Вип. 4 / Обл. унiверс. наук. б-ка iм. Олеся Гончара ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена. - Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2011. - 33 с.
З досвіду роботи бібліотек Херсонщини за різними напрямками діяльності.

571. Крупіца Олександр Павлович. Футбол. Гра мільйонів на Херсонщині / Олександр Крупіца ; Херсон. обл. федерація футболу. - Херсон : Грінь Д. С., 2011. - 39 с. : фот.

Крупіца Олександр Павлович. Футбол Херсонщини : календар-довідник... / Олександр Крупіца ; Херсон. обл. федерація футболу. - Херсон : [Б. в.], 1998 -     .
572. 2005-2006 рр. : 15 чемпіонат України з футболу : ПФЛ. - 2005. - [32] с. : табл.
573. 2006-2007 рр. : довідник. - 2007. - 40 с. : табл., фот.
574. 2007-2008 рр. : довідник-календар. - 2008. - 36 с. : табл. - На обкл.: Календар-довідник.
575. 2008-2009 рр. : довідник-календар. - 2009. - 40 с. : табл. - Бібліогр.: с.19-21 .
576. 2009-2010 рр. : довідник-календар. - 2010. - 40 с. : табл. ; [32] с. : табл.
577. 2010-2011 рр. : довідник-календар. - 2011. - 40 с.

578. Крюков Георгій Володимирович. Часом з квасом : гумор і сатира / Георгій Крюков ; під ред. авт. ; худож. оформ. С. А. Крюков, Л. О. Волкова. - Херсон : Косарєв С. І., 2010. - 47 с. : іл.

579. Кузьменко Юлія Василівна. Культура праці як чинник нарощення людського капіталу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Юлія Кузьменко. - Херсон : РІПО, 2009. - 123 с. : рис., діагр. - Зміст парал. укр. та англ. - Бібліогр.: с. 118-120.
У навчальному посібнику обгрунтовано актуальність проблеми нарощення людського капіталу, окреслено формування культури праці особистості як засіб нарощування людського капіталу.

580. Культура херсонців в оцінці Херсонської молоді : звітна картка за результатами дослідж. громад. думки молоді м. Херсона / молодіж. орг. «Нова генерація», Центр молодiж. ініціатив «Тотем», Тавр. центр соц. дослідж. - Херсон : ТДС, 2007. - 20 с. : іл. 

«Культура - це ми» : метод.-репертуар. альм. / Обл. центр народ. творчості; ред. Н. Вигоднер ; худож. оформ. Ю. А. Бичкова. - Херсон, 2005 -     .
581. 2010, жовтень. - 2010. - 30 с. : фот., ноти. 
582. 2010, грудень. - 2010. - 30 с. : фот. , ноти.

583. Лепьохіна О. В. Соціальне страхування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Лепьохіна. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон : Вишемирський В.С., 2008. - 243 с. : рис., табл. - Дод.: с. 235-237. - Бібліогр.: с. 238-243.
Основні положення теорії і практики соціального страхування.

584. Лисих Алла Юріївна. Удосконалення технології одержання лляної трести шляхом штучного зволоження : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Ю. Лисих ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2010. - 24 с. : граф., табл. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 20-21.

585. Лиховид Олег Миколайович. Південні ворота України / Олег Лиховид ; в авт. ред. ; вступ. сл. А. Яценка, О. Гавриша. - Скадовськ : АС, 2011. - 199 с. : портр., карти, іл., табл.
Про Джарилгацьку затоку та м. Скадовськ як туристичний, рекреаційний, транспортний, морський, митний та прикордонний пункт. Книга адресована широкому загалу читачів.

586. Лиховид Олег Миколайович. Храм на березі моря : (іст. новели) / Олег Лиховид ; в авт. ред. ; вступ. сл. О. В. Гавриша. - Скадовськ : АС, 2010. - 223 с. : портр., іл. - Бібліогр.: с. 221.
Головним образом новел є Храм Преподобного Сергія Радонезького м. Скадовська як церковна установа та храм людської душі. Книга адресована вчителям, служителям церкви та широкому загалу читачів.

Література про Херсонську область за … рік : бібліогр. покажч.   / Обл. унiверс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. - Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 1959 -   . 
587. … 2011 … . Вип. 2 / уклад. В. Є. Деркач, С. М. Дем'янюк ; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2011. - 75, [1] с. - Допом. покажч. : с. 62-71.
588. … 2011 … . Вип. 3 / уклад. В. Є. Деркач, С. М. Дем'янюк; відп. ред. Л. І. Зелена. - 2011. - 74, [1] с. - Допом. покажч.: с. 61-71.

589. Маланій Любов. На вернісажах серпня : поезії / Любов Маланій ; ред. Л. Маланій ; худож. Б. Шляхтич. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 248, [6] с. : іл.

590. Мішуков Олег Васильович. Євразія: транскультурний дискурс. Культурологічні студії : навч. посіб. з історії світ. худож. культури / О. Мішуков ; ред. К. Югай, О. Митрофанова. - Вид. 2-ге. - Херсон : Айлант, 2011. - 375 с. : мал., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 366-371.
Навчальний посібник адресований студентам гуманітарних спеціальностей, викладачам та всім, хто вивчає історію культури Європи і Азії з давніх часів до сьогодення.

591. Мишуков Олег Васильевич. Прервалась связь времен... : (трагедии В. Шекспира на грузин. сцене XX в.) : монография / О. Мишуков ; ред. К. Югай. - Херсон : Айлант, 2001. - 136 с. : цв. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.
Монографія присвячена історії шекспірівського театру Грузії XX століття. Даний посібник адресований студентам театральних і гуманітарних вузів, а також усім, хто цікавиться театральною шекспіріадою.

592. «Мой Афган» Николая Вишняка : [сборник] / Укр. союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), Херсон. обл. орг. ; под ред. Н. А. Лебедевой. - Херсон : Косарев С. И., 2011. - 122, [1] с., [8] л. цв. фот. : ноты. - Текст рус., укр.
Про воїна-афганця, співака, композитора та поета М. Вишняка.

Мойсов Демьян Владимирович. Сюжеты жизни : четверостишья / Демьян Мойсов ; изд. авт. - Херсон : [Б. и.],  2009 - .
593. Кн. 2. - 2010. - 336 с. : портр.
594. Кн. 3. - 2011. - 336 с. : портр.
Роздуми автора про життя і смерть, кохання і дружбу, шляхетність та підлість.

595. Молодь у світі сучасних технологій : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. за тематикою: «Інновації та сучасні технології в підприємницькій діяльності», 12-13 трав. 2011 р., Херсон / М-во освіти  і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; редкол.: Н. А. Соколова (голова) [та ін.]. - Херсон : ХНТУ, 2011. - 136 с. : граф., схем., табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

596. Наукові читання присвячені 90-річчю Національної академії наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук, Херсон. гідробіол. ст. ; редкол.: Т. Л. Алексенко (відп. ред.), С. В. Овечко, С. К. Семенюк. - Херсон : Вишемирський В.С., 2008. - 35 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали збірника висвітлюють проблеми ботаніки, зоології, гідробіології, природоохоронної біології.

597. Наукові читання, присвячені Дню науки: зб. наук. пр. Вип. 4 / НАН України, Херсон. гідробіол. ст.; редкол.: Т. Л. Алексенко (відп. ред.), С. В. Овечко, Є. Г. Роман. - Херсон : Вишемирський В. С., 2011. - 117 с. : табл., рис., фот.- Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали збірника висвітлюють проблеми ботаніки, зоології, гідробіології, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

598. Нижеголенко Валентина Михайлівна.  Життя по колу : поезії / Валентина Нижеголенко ; ред. М. І. Братан ; худож. Сергій Михайленко. - Херсон : Персей, 2000. - 50, [1] с. : іл., портр.

599. Оленковский Николай Петрович. Древности Нижнеднепровских кучугур : (археол. и история) : [монография] / Н. П. Оленковский ; науч. ред. И. В. Бруяко ; Одес. археол. музей НАН Украины. - Херсон : Наддніпрян. правда, 2011. - 183 с. : рис. - Библиогр.: с.176-181. - Алф. указ.: с.182-183. - Реестр археол. памятников: с.174-175.

600. Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Херсонской области : справочник. Вып. 1  / Херсон. обл. благотвор. фонд «Мангуст», Междунар. Альянс по вопросам ВИЧ/СПИД в Украине. - Херсон : [Б. и.], 2010 - 28 с.

601. Орлов Ігор Михайлович. Минуле та сучасне Херсонської митниці : до 20-річчя з дня заснування / І. М. Орлов ; під заг. ред. І. Г. Калєтніка ; Держ. мит. служба України. - Херсон :  [Б. в.], 2011. - 117, [3] с. : портр., кольор.іл., фот. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. [120]. - На обкл. також: 1991-2011.

602. Охорона здоров'я Херсонської області : поточ. бібліогр. покажч. 4 кв. [2011 р.] / Комун. закл. Херсон. облради «Обласна наукова медична бібліотека» ; уклад. В. І. Гаркуша. - Херсон : ОНМБ, 2011. - 15 с.
У даному випуску вміщені бібліографічні описи документів, опублікованих на сторінках центральної та місцевої преси.

603. Пастухов Евгений Павлович. На волнах творчества : рассказы, стихи, песни, галерея портр. / Евгений Пастухов ; авт. ред.; худож. Е. Пастухов. - Херсон : Трифонов А. Н., 2009. - 256 с. : портр., ил., ноты.

Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т; редкол.: Н. І. Ільїнська [та ін.] ; ред. О. В. Мішуков. - Херсон : Айлант ; Ви-дво ХДУ, 1999 -     .
604. Вип. 48. - 2010. - 153 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст. .
605. Вип. 49. - 2010. - 149 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
606. Вип. 50. - 2011. - 156 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
607. Вип. 51. - 2011. - 92 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
608. Вип. 52. - 2011. - 167 с. - Ст. рос., укр. - Анот. укр., рос., англ. - Тит. арк. укр., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

609. Полєвіков Ігор Олексійович.  Сповідь серця [Ноти] / Ігор Полєвіков ; худож. оформ. С. Курака. - Херсон : Штрих, 2011. - 132 с. : ноти.

610. Португальський Анатолій Васильович. Дороги земні та небесні : репортаж-жарт / Анатолій Португальський ; ред. Н. Сагайдак ; худож. М. Копівський, Т. Василенко. - Нова Каховка : ПИЕЛ, 2002. - 239 с. : іл. - Прим.: с. 234-239.

611. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : сб. материалов конф., 10-15 сент. 2007 г., Скадовск / М-во образования и науки Украины [и др.] ; редсовет.: Б. А. Малицкий (пред.) [и др.]. - К. ; Херсон ; Симф. : Цудзинович Т. И., 2007. - 672 с. : рис., табл. - Текст укр., рус. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.

612. Сальдо Володимир Васильович. Звіт Херсонського міського голови Володимира Сальдо / В. В. Сальдо. - Херсон : [Б. в.], 2011. - 28 с. : кольор. граф., іл.

613. Світова література і культура : (навч.-метод. посіб.) / Херсон. держ. ун-т ; авт.-упоряд. О. В. Мішуков [та ін.] ; під заг. ред. О. В. Мішукова. - Херсон : ХДУ, 2009. - 347 с. : табл. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в тексті.

614. Середняк Ирина Михайловна. Грани судьбы : избр. стихотворения / Ирина Середняк ; ред. И. М. Середняк. – Скадовск : АС, 2010. - 95 с. : портр., ил.

615. Сідельникова Лариса Петрівна. Податкові та позичкові фінанси: фіскальна філософія вибору : монографія / Л. П. Сідельникова. - Херсон : Грінь Д. С., 2010. - 434 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 362-382. - Дод.: с. 383-434.
У монографії представлено результати дослідження теоретико-методологічних та практичних засад функціонування податкових та позичкових фінансів, визначено їхній вплив на макроекономічні показники, що є особливо актуальним в умовах нестабільності фіскального простору. Даний посібник адресований науковцям, працівникам державних органів влади, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.

Сошко Виктор Александрович. Свойства, методы изготовления и конструирование изделий из пластмасс : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Сошко. - Херсон : Олди-плюс, 2008.
616. Ч. 1. - 253 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 253.
617. Ч. 2. - 156 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 156.

618. Суганяк Анатолій Степанович. Апостол Любові : поезії, вінок сонетів / Анатолій Суганяк. - Херсон : Айлант, 2006. - 39 с.

619. Сусоров Віктор Дмитрович.  Херсонський край - моя земля! : (історія Херсонщини від найдавніших часів до 1992 р.) / В. Д. Сусоров ; під ред. авт. - Херсон : Айлант, 2011. - 187 с. : карта. - Бібліогр.: с. 178-181.

620. Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 28-29 жовт. 2010 р., м. Херсон : вип. 13 / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; редкол.: Г. С. Юзбашева (заг. ред. ) [та ін.] ; упоряд. Г. С. Юзбашева. - Херсон : Айлант, 2010. - 381 с. : табл., рис., схеми. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст. - На обкл. також: Освіт. галузі: математика, природознавство, технологія.

621. Телегин Игорь Евгеньевич.  П.И.Р. для неудачника и секрет его успеха : путь индивидуального развития, как достичь жизненного успеха / Игорь Телегин. - Херсон : Айлант, 2011. – 147 с.

622. TERRA FUTURA, 1908-2008 : фестиваль сучас. мистец. : історія футуризму на Херсонщині, хроніки фестивалю : до 100-річчя гурту «Гілея» / Центр молодiж. iнiцiатив «Тотем» ; редкол.: О. Афанасьєва (куратор фест.) [та ін.] ; дизайн М. Афанасьєва ; мал. на обкл. Ю. Волязловської ; пер. на англ. У. Данчук. - Херсон : [Б. в.], 2008. - 71 с. : кольор. фот. , мал. - Текст парал. укр., англ.

Товарищество материалистов-диалектиков : бюл. Т-ва материалистов-диалектиков / Т-во материалистов-диалектиков. - Цюрупинск : [Б. и.], 2008 -     .
623. № 1 / [авт.-сост.] Н. К. Григорьев. - 2008. - 28 с. - На тит. л.: май 2008 г.
624. № 2 / [авт.-сост.] Н. К.  Григорьев. - 2009. - 68 с. - На обл.: февр. 2009 г. - Тит. л. отсутствует.
625. № 5 / [авт.-сост.] Н. К. Григорьев. - 2011. - 85 с. - В вых. дан.: апр. 2011 г.

626. Тюхненко Н. А. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тюхненко Н. А., Синякова К. М. ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2010. - 248 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 245-247. - Інтернет-ресурси: с. 247. - Слов. умов. понять і позначень: с. 12-14 .
У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування макроекономіки.

627. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області. 20 років : [журнал] / фот. Д. Жильцов. - Херсон : Наддніпряночка, [2001?]. - 60 с. : кольор. фот. 

628. Успіх обирає професіоналів : 20 років / Херсон. обл. служба зайнятості ; за ред., передм. Є. О. Єрашова. - Херсон : Наддніпряночка, 2010. - 72 с. : кольор. фот. 

629. Федоровская Лада Константиновна. Межсезонье : стихи / Лада Федоровская ; в авт. ред. - Херсон : Скифы, 2003. - 179 с.

630. Федоровская Лада Константиновна. Я оглянусь на жизнь... : стихи / Лада Федоровская ; под ред. авт. ; дизайн С. Д. Мостовых. - Херсон : Скифы, 2004. - 63 с.

631. Філончук Зоя Володимирівна. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів : метод. рек. / З. В. Філончук ; Комун. вищ. навч. закл. «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради. - Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2011. - 63 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 49-51. - Дод.: с. 52-63 .

632. Харченко Анатолій Григорович. Каланчак та його околиці : (іст. та геогр. нарис). Ч. 1 / А. Г. Харченко. - Херсон : Олді-плюс, 2008 - 334 с. - Бібліогр.: с. 315-332.

Херсон - мій рідний дім.: навч. посіб. для проведення годин спілкування - Херсон : Наддніпряночка, 2009. -    .
633. 1 клас / уклад. Н. Ю. Астапова, В. Є. Ткаченко, І. А. Прохоренкова ; ред. Ю. Шарук ; вступ. сл. Ю. М. Ніконова. – 2009. - 43 с. : кольор. фот., кольор. іл.
634. 2 клас / кер. роботи О. В. Барнаш ; уклад. А. Л. Разумова ; ред. О. Алєферко ; вступ. сл. В. А. Чорношкур. - 2010. - 45, [2] с. : кольор. фот. , кольор. іл.
635. 6 клас / кер. роботи С. С. Корж ;  упоряд., авт. тексту Т. Ю. Верещака ; уклад. Т. В. Власенко [та ін.] ; ред. О. Алєферко. - 2011. - 59 с. :  кольор. фот., кольор. іл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.  
636. 7 клас / кер. роботи С. М. Колодяжна ; упоряд., авт. текста Т. Ю. Верещака ; ред. О. Алєферко. - Херсон : Наддніпряночка, 2011. - 67 с. :  кольор. фот., кольор. іл. 
Короткі довідки про історію та сьогодення обласного центру.

637. Херсонська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) / Спілка воїнів-інтернаціоналістів. - Херсон : Наддніпряночка, [2006]. - [5] с. : кольор. іл., портр.

638. Херсонський національний технічний університет, 1959-2009 = Kherson national technical university / Херсон. нац. техн. ун-т ; ред. О. Алєферко ; пер. Ю. Шарук ; фот.В. Резнік. - Херсон : Наддніпряночка, [2010?]. - 35, [1] с. : карти, схеми,  кольор. фот. - Парал. текст англ.

639. Цыгипа Сергей Витальевич. БАЙКИ $мутного Vремени : сказоч. трилогия / Сергей Цыгипа ; ил. А. И. Евтушенко. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2009. - 383 с. : ил.

640. Чиста криниця : альм. творчості дітей та юнацтва. Число 8, рік 18-й / Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. «Молода Просвіта»; ред., авт. вступ. сл. О. В. Олексюк. - К.; Херсон : Просвіта, 2010. - 39, [1] с. : фот. - (Програма «Молодь Херсонщини» : на 2010 р.). - На обкл.: Вип. 8.

641. Чугин Валерий Витальевич. Интеллигентность. Путь к совершенствованию / В. В. Чугин, Е. В. Чепелюк. - Херсон : Изд-во ХНТУ, 2008. - 78 с.
В книзі розглянуті причини необхідності розширення вузького прошарку суспільства на прикладі інтелігента. Висвітлені основні риси інтелігента, його позитивні та негативні сторони діяльності в суспільстві. Сформовано поняття «інтелігент». Визначені шляхи виховання інтелігентності в державі. Видання адресоване громадянам держави для пізнання ідеалу морального самовдосконалення.

642. Шитиков Петр Дмитриевич. Стихотворения, 1975-2001 гг. / Шитиков Петр Дмитриевич . - [Б. м., б. и.], [2001?]. – 52 с. : цв. фот. - Биогр. справка на укр.

643. Щедролосєва Катерина Олександрівна. Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури : [монографія] / К. О. Щедролосєва ; за наук. ред. Є. С. Барбіної ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2009. - 220 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 147-163, 219. - Дод.: с. 164-218. - Худож.-пед. тезаурус: с. 126-146 .
Монографія відображає результати теоретико-методологічного та науково-методичного дослідження проблеми формування професійної майстерності майбутніх учителів музики у системі професійно-педагогічної підготовки. 

644. Якименко Вера Павловна. Дорогие товарищи мои... / В. Якименко ; предисл. авт. ; вступ. сл. Г. И. Найды. - Херсон : [Б. и.], 2007. - 187 с. : портр., ил. - Текст рус., укр. - Посвящ. 90-летию Великой Октябр. соц. революции.

645. Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., м. Херсон, 27-28 жовт. 2011 р. Вип. 14 / КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради ; редкол.: Г. С. Юзбашева (заг. ред. ) [та ін.]. - Херсон : Айлант, 2011. - 349 с. : табл., рис. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031