Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Меню розділу

Допоміжні покажчики

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книгиАвер'янова В.О.  354 (упоряд.)
Аврамчук  О.О. 106
Адвокатова Н.О.  458
Акопян А.О.  316
Алексейчук Х.  541
Алексенко Т.Л.  33(ред.), 596-597(ред.)
Алеферко О.В. 155,  156(ред.), 282(ред.), 634(ред.), 635(ред.), 638(ред.)
Алеферко С.  155(фот.)
Алимов О.М. 109-111(ред.)
Алмаші М.М.  177
Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем  459
Андрєєв В.В.  317 
Андрєєв В.М.  252
Андрієнко Л.М. 439(уклад.)
Андрющенко О.П. 287(фот.)
Анісімова О.С. 246(уклад.)
Анічкіна Н.В.  415(ред.)
Антонов К.В.  542
Арустамова Н.А.  427(ред.), 437(упоряд.), 441(упоряд.), 451-452(ред.)
Астапова Н.Ю.  633
Афанасьєв М. 622(дизайн)
Афанасьєва О.  622
Афтанділянц Є.Г.  2

Базалій В.В. 112(ред.), 129, 428(уклад.),436(уклад.), 438(уклад.), 440(уклад.), 456(уклад.)
Барбіна  Є.С. 643(ред.)
Бардачов Ю.М.  547(ред.), 554
Барканов В.І. 109(вступ. сл.)
Барнаш О.В.  634 
Батов А.П. 46(фот.)
Бахіна О. 268 (упоряд.) 
Бахтіарова Л.І. 46 
Безлуцька О.П.  22, 80(уклад.)
Бекер Р. 533(ред.)
Берегова  Г.Д.  16(ред.), 201
Березинська Т.О.  455(уклад.)
Бериславська А.В.  460
Берназюк  Я.О. 162 
Бєлий Д.В.  165(упоряд.)
Беличко Ю.М.   501, 502 
Бєлов Д.М.  163
Бисага Ю. М.  163, 177(передм.), 187(упоряд.) Бичков Ю.А.  581-582(худож.)
Бідструп Х.  327(худож.)
Біла Т.А   31
Білоус Н.І.  418-421(уклад.), 564(уклад.)
Біляєв Ю. І.  303
Біляєва К.О.  461
Блах  В.С.  209
Блінова О.Є.  11,12 (ред.), 543
Блінова О.М.  437(упоряд.), 452(упоряд.) 
Богданова О.Ф.  103
Боголюбов  В.М. 42, 101 
Бойко А.В. (252)
Бойченко І. 287(фот.), 318(ред.)
Боріскіна О.В.  410(уклад.)
Боровий Є.  525(ред.)
Боровик В.  268 (ред.) 
Бражник Д.О.  462
Братан В.М. 319(ред.), 377-378(ред.)
Братан М.І.  319, 320, 401(передм.), 544,  598(ред.)
Братішевська С.М.  413(уклад.), 415(уклад.)
Братченко Т.Г.  267(кер. проекту), 278(кер.  проекту)
Брынцев А.Н. 283(фот.)
Брынцев Н.С.  283(фот.)
Бринцева О.Г.  283 
Бритік В.Г.  321
Бруяко І.В.  599(ред.)
Бугай В.Ю.  109(вступ. сл.)
Бужкевич В. 407(дизайн)
Бурцева А.І.  555
Бутенко В.Г.  3-4, 200, 232-233(ред.), 537- 540(ред.)
Бутузов О.Г.  300(ред.), 322-323, 545
Бухтіярова  Т.В.  405(худож.)

Вакулич О.  565(ред.)
Вальд В.  503
Ван Гог, Вінсент (339)
Варавенко Г.П.  248
Василенко В.Й.  324
Василенко М.О.  325(пер.), 355(ред.)
Василенко Т.  610(худож.)
Ващук Ф.Г.  187(передм.), 196(вступ. сл.)
Вдовенко В. 546
Вдовиченко Л.З. 278(уклад.)
Величко О.М. 89 
Венгер С.С.  23 
Вербицький О.М.  195
Верещака Т.Ю. 635-636(упоряд.)
Вигоднер Н.  548(ред.)
Висоцький А.А. 251
Висоцький А.Л.  24, 249, 250, 327
Висоцький Є.  (250)
Висоцький О.П. (250)
Вихор О.М. 278(упоряд.)
Вишняк М. (592)
Вік-Кошовий 294(ред.)
Вінкерт В. (293) 
Висенте Рикардо Сан  388(пер.)
Віхляєв М. Ю.  164 
Владимиров К.М. 74 
Власенко Т.В.  635(уклад.)
Вовк Т. 372(худож.)
Вожегова Р.А.  127
Возбранна А.К.  549
Вознюк В.А.  98-99
Вознюк Л.І. 427(упоряд.)
Воїнова Л.С. 437(ред.), 441(ред.), 452-453(ред.)
Волинець Т.О.  156(ред.)
Волкова Л.О.  578(худож.)
Волкова О.В.  463
Волязловська Ю.  622(худож.)
Вольштейн Л.М. 283(вступ. ст.)
Воскова І.В.  202
Воскресенська О.Є.  464

Гавриленко В.С.  568
Гаврилюк Т.В. 427(уклад.)
Гавриш О.  585-586(вступ. сл.)
Гайдай І.І.  (412)
Гайдамака В.В.  290, 329 
Гайченко В.А. 25
Галицька Н.Є.  142
Галунько В.В. 159
Галушкіна Т.П.  26
Гаркуша В.І. 410(уклад.), 443-450(уклад.),  602(уклад.)
Гнідаш  О.П.  287(фот.)
Голобородько Є.П.  (198), (216), 398(вступ. сл.), 504-507
Голобородько К.Ю.  504-507
Голобородько Я.Ю. 358(вступ. ст.), 361(вступ. ст.)
Головенко Т.М.  465
Головко О.В.  466 
Голяка С.К.  142
Гоманюк М.А.  5
Гончаренко Л.А.  203
Гончаренко Т.В.  415(ред.) 
Гончаренко Т.Л.  244 
Горач О.О.  103
Гороховська Т.  338(худож.)
Грабко А.А. 331
Грабовська  Л.М.  26 
Грабовський Ю.А.  149(ред.)
Грановська Л.М.  (413)
Григор'єв В.М.  551, 623-625(уклад.)
Грігалашвілі О.  394(фот.)
Громихін В. (285)
Гроховська  Ю.Р.  27 
Гудзенко М.  333(худож.)
Гудков І.М. 36(ред.)
Гуляєва К.В. 412(худож.), 425-426(худож.),  435(худож.), 455(худож.), 457(худож.)
Гурепко М.М.  552
Гусак Г.С.  332

Данилова Т.М.  508-518
Данчук У.  622(пер.)
Дашвар Л.  519-520
Демченко В.М.  304
Дем'янюк С.М. 429-430(уклад.), 587- 588(уклад.)
Денисенко В.В.  375(ред.)
Дергач В. 333
Деркач В.Є.  429-433(уклад.), 587-588(уклад.)
Джепарова С.Р. 528-529
Дишкантюк  О.В.  154
Діденко С.В.  542
Дідик О. 333(ред.)
Дідух С.М.  467
Дмитрієв В.І. 88
Дмитрієва Т.С.  334
Добуш В.І.  335
Добуш П.К.  335(упоряд.)
Доманчук Д.С. 225(ред.)
Домбровська Н.М.  (347)
Домбровська О.П.  120
Доценко А.В.  281(вступ. сл.)
Другак В.М. 105(ред.), 107
Другальов В.В. 351(комп.)
Дудяк Н.В.  413(уклад.)
Дунаєв А.М.   336
Дяченко С.  155(ред.)

Елігулашвілі М. 279(ред.)

Євтушенко А.І.  639(худож.)
Єгоров А.Ю.  556
Єгоров Б.В. 76 
Ємельянов І.Г.  43(ред.)
Ємельянов М.А.  270, (286), (422) 
Ємельянова Н.Ю. 468
Ємельянова С.Ф.  267
Єрашова Є.О.  628(ред., передм.)
Єрмілов В.С.  521
Єсенін С.  (339)

Жарикова М.В.  138
Жильцов Д. 155(фот.), 283(фот.), 627(фот.)
Жменько З.В.  204
Жогалева О.М.  10(уклад.), 276(упоряд.) 
Жорова І.Я.  227-228(передм.), 242(ред.), 558
Жукова Л.Р. 118-119
Журавко О.В.  522
Журба О. 356(худож.)

Заботін В.Ф. (557)
Загороднюк В.С.  (297), 319(ред.), 355(вступ. ст., ред.), 338, 383(вступ. ст.)
Загороднюк І. 43(упоряд.)
Задніпряний О.В.  559-560 
Задорожний В.П.  339
Зазимко О.В.  2
Зазуляк І.Б.  340
Зайцева Т.Г. 7-9
Закурін М.К.  171
Захаров Ю.О.  143
Звягинцева Н.  392(ред.)
Здражко А.Є.  454(уклад.)
Зелена Л.І. 10(ред.), 273(ред.), 293(ред.), 301(ред.), 417(ред.), 422-423(ред.), 429- 433(ред.), 434(уклад.), 439(ред.), 570(ред.), 587-588(ред.)
Зеленюк А.Д.  342
Зікранець О.  565(фот.)
Зубко А.М. 202(ред.), 203, 205, 206

Ібрагімов О.  343
Іванов В.О.  124
Іванов С. 353(худож.)
Іванов-Остославський П.І.  344
Іванова Л.В.  345-346
Іванюк У.В.  469
Іващенко Т.  255, 268(уклад.)
Ігнатенко С.В.  67
Ідаятов В. 396(вступ. ст.)
Ізотова Г.М. 245(ред., уклад.)
Ільїнська Н.І. 309-311(ред.), 604-608(ред.) 
Йовенко В.М.  562(ред.)
 
Кавун В.І.  30
Калачник Ю.В.  175
Калєтнік І.Г.  601(ред.)
Калінін Р.С.  173 
Каліфський  Є.О.  195
Каляка М.М.  294, 337(ред., упоряд.)
Карабелеш Є.  545(ред.)
Караваєва Н.П.  347
Карван С.А.  470
Карташова І.І.  208
Карташова С.А.  118, 119
Катревич Е.Н.  508-518(худож.)
Кейван О.І.  471
Кисельова Р.А.  26
Кичинський А.І.  (298), 523 
Клевцов К.М.  472
Клименко М.О. 32
Климов В.В.  566
Князєв О.В.  473
Коваленко В.П (133-134)
Коваленко М.А.  56(ред.), 93(ред.), 194(ред.)
Коваль С.Д. 412(ред.), 414(ред.), 425-426(ред.),  435(ред.), 442(ред.), 455(ред.), 457(ред.)
Ковбасюк Л.А. 305  
Коербер Карл  144
Колганова І.Г. 106, 107(ред.)
Коломієць Т.О. 164(ред.), 173- 176, 178(ред.)
Колтер Фред Р. 407, 408
Кольцова Н.А.  286(уклад.)
Комишан Л.П.  256
Кондратова Г.І. 396(ред.)
Кондратюк Л.М.  474
Коник О.О.  524
Коновал О.А.  235
Кончак Л.М. 452(упоряд.)
Копитіна І.В. 102
Копівський М. 610(худож.)
Корж Л.В.  451(упоряд.), 453(упоряд.)
Корж С.С. 635(кер. роботи)
Корнієнко А.М.   569
Корнієнко Г.М.  348
Корнієнко Л.Є. 125
Корнієнко О.М.  475
Коровіна О.В.  476
Король В.В. 557(фот.)
Корольова І.В.  319 (менеджер проекту, ред.), 355(ред.)
Корольова І.І.  209
Коршун В.І.  556(худож.)
Косенко  Л.  155
Костюк В.Б.  257(пер.)
Костюк В.К.  124
Костяк М.М.  148
Коткова В.В.  229 
Кражан С.А.  126
Крат А.А.   525
Кривостаненко Г.В.  105(худож.)
Крилов Г. 351(комп.)
Кропко А.П.  536(фот.)
Крофтс Н.В.  349, 526
Кругов В. 330(ред.)
Крупіца О.П.  150, 571-577
Крюков Г.В.  350, 351, 578
Крюков С.А.  578(худож.)
Крючковська Т. 290(худож.), 295(худож.),  360(худож.), 368(худож.), 379(худож.)
Крючковський В.В.  477
Кудієвський К.Г. (425)
Кудрик Н.А.  562(уклад.)
Кузнецова (Дворнікова) Е.О.  151
Кузнецова О.Г.  478
Кузьма Т.  372(вступ. ст.)
Кузьменко В.В.  203, 205, 210, 213, 216(упоряд.), 217-224(ред.), 227-228(передм.), 230(ред.), 231, 558(ред.)
Кузьменко Ю.В.  579 
Кулак Є.А.  115(уклад.), 352
Кулик В.П. (300), 338(ред.), 353, 354(передм.), 393(ред.), (426), 559-560(ред.)
Куликівський В.П. 354
Куликова  Л.Б. 257, 527   
Кулинич Е.М.  479
Куліш М.Г. 355
Куник О.М.  480
Курак С.П.  198(худож.), 609(худож.)
Куракіна О.Л.   275
Курбасов С.  521(фот.)
Кутіщев В.М.  528-529
Куц А.В.  176
Куценко В. 261(вступ. сл.)
Кучерова О.В.  525(худож.)
Кушнєрова Н.П.  530

Лагутенко Л.Д.  297(ред.), 329(ред.)
Лазарук М.  523(ред.)
Лапухіна Ю. 17-18(уклад.)
Лебедєв О.П.  145-146
Лебедєва Н.  592(ред.) 
Лебідь В.О. 253(упоряд., передм.)
Лейтцманн Клаус  144
Леоненко  Л.В. 13(худож.)
Леонов В.  88(ред.)
Лепьохіна О.В.  583
Лещенко А.М.  22
Лещук О.І. 281(фот.), 286(фот.)
Лико Б.Б.  508-518(ред.)
Лимар А.О.  (428)
Лисих А.Ю.  584
Лисюк В.М.  82 
Литвиненко В.І. 73
Литновський П.М. 78
Лиховид О.М.   585-586
Літікова О.І.  306 
Логінов С. 407(пер.)
Лопата В.І.  361(худож.)
Лопатько К.Г.  2
Лопушинський І.П.  167(ред.), 169(ред.), 353(передм.)
Луганська А.О. 261(уклад.)
Лугінін О.Є.  90
Луків А.М.  371(ред.)
Лупій О.В.  400-402(передм.)
Лянсберг О.В. 293(авт.,уклад.), 301(авт., уклад.)

Мазунова Ю.  155
Маклаков Г. 24(худож.)
Макушев П.В.  193
Маланій Л.  589(ред.) 
Малигін Б.В.  30
Малицький Б. 611(ред.)
Малярчук М.П   127
Мальчикова Д.С. 37(худож.)
Марус В. 285(вступ. сл.)
Марущак А.П.  (299), 356, 357, 358, (434)-(435)
Марущак О.О. 261(уклад.), 357-358(ред.)
Марченко І.О.  437(ред.)
Марченко Л. В.  79, 258, 270(ред.), 275(ред.), 295, (296), 298(вступ. ст.), 308(ред.), 359- 360, 379 (ред.,      передм.), 532, 557(уклад., ред.)
Марчук Г.П.  31
Махно Н.І. (339)
Маяковська О.Є.  127
Мелещенко В.М.  361
Мельничук Ю.Ю. 504-507
Менисенко С.В.  565(фот.)
Меннле Томас 144
Мєняйло-Басиста І.О.  481
Микитас  М.В.  142
Микитенко В.В. 109-111(ред.)
Мироненко О.В.  307 
Митрофанова О.  590
Михайленко С.  598(худож.)
Михайлова А.С. 414(уклад.)
Михайлова Н. 397(ред.)
Мінакова Т.П.  482
Міхеєв Є.К. (436)
Міцкевич А.  362
Мішуков О.В. 309-311, (437), 533, 590-591, 604-608(ред.), 613
Міщенко Г.В. 82
Мойсов Д.В.  593-594
Мокрицька Г.П.  417(уклад.), 422-423(уклад.), 439(уклад.)
Морев О.О.  180
Морозов В.В.  413(уклад.)
Морозов О.В.  122(ред.)
Моругін В. 288-289
Моругіна Є.В. 288-289(ред.)
Москаленко Ю.О. 46(післямова)
Мостових С.Д. 630(дизайн)
Мошнягул О.Д.  165
Мусійко В.В.  422(передм.)
Мусійченко В.П. 535(ред.)
Муценко Н.С.  225(ред.)
Мякота І.  268(передм.)

Нагрибельна І.А. 211(упоряд.)
Назаренко В.С.  213
Назаренко Л.М.  214
Назаренко Н.Л.  234(ред.) 
Найда Г.І.  644(вступ. сл.)
Наумова О.В.  363-364
Негодченко О.В.  197(ред.)
Нежлукченко Т.І.  (440)
Незвещук-Когут Т.С. 483  
Нездойминов С.Г.  86
Нездойминога О.О.  484 
Немцева С.О.  286(уклад.)
Немченко В.О.  174
Немченко І.В. 291-292(ред.), 336(вступ. ст.)
Несін М.Ю.  308 
Несін Ю.М.  365-366, 485
Нестеров М.Є.  87
Нестерова Л.О.  486
Нечипуренко  О. 6(ред.)
Нижеголенко В.М.  367-370, 598 
Ніконов Ю.М.  633(вступ. сл.)
Ніточко М.І. 46(упоряд.)

Овечко С.В.  33(ред.), 596-597(ред.)
Овчинникова М.О.  487
Одайник С.Ф. 398(ред.)
Олексенко С.В.  488
Олексюк О.В.  180(ред.), 316(ред.), 324(ред.), 361(ред.), 371, 373-374(ред.), 403-406(ред.), 640(ред., вступ. сл.)
Оленковський М.П.  259, 599
Олійник  В.Д.  154
Олійник Т.А. 50
Онопрієнко Д.М.  117
Онопченко В.Н.  184
Орлов І.М.  601
Орлова З.С.  215, 439(уклад.)
Орлюк А.П.  129
Очеретна Н.  278(дизайн)

Павленко В.Я. 260 
Павлик О.А.  504-507
Палінчак М.М.  62-63(ред.)
Панченко Ю.В.  90
Параскевич П.К. 383(ред., упоряд.)
Пасічний С.П.  372
Пастухов Є.П.  603
Пасько Л.Б. 251(ред.)
Педченко В.В. 373-374
Пелик Л.В.  489
Перець М.І.  521 
Персистий О.І.  552
Перунова І.В.  432-433(уклад.)
Петров І. 78(ред.)
Петухова Л.Є.  229
Печенежский А.Н. 503(худож.)
Печериченко Л. 290(комп.), 329(муз. ред.)
Пилипенко Ю.В.  48-49
Писанко М.  (536)
Питалев П.І. 360(ред.), 532(ред.)
Підлипняк П.Ф.  375-378
Піхуля В.М.  536(уклад.)
Повстяной М.В  47
Подать В.М. 490
Полєвіков І.О. 609
Поливода В.В.  491
Поливода О.В.  492
Полуфакін А.О.  317(ред.)
Польська Л. 6 (авт. проекту)
Помогайбо А.В. 502(ред.)
Пономаренко Ю.І.  245(ред., уклад.)
Попко В.Ф. 350(післямова)
Попов Г.В.  180
Попова Н. О. 412(уклад.), 425-426(уклад.), 435(уклад.), 442(уклад.), 457(уклад.)
Попова Н.Ф.  367-370(ред.),  Попович І.С.  13
Португальський А.В.  610
Посторонко В.М.  493
Постриган Л.І. 212(ред., упоряд.), 296(ред.,  упоряд.), 334(ред.), 359(ред.), 379 
Починок М.Т.  34
Пригуза А.П.  190
Пригуза П.Д. 190
Примакова В.В.  205
Прихненко О.В.  534, 536(фот.)
Продан І.   380  
Прохоренко В.М.  208 
Прохоренков В.М.  312
Прохоренкова І.А.  633(уклад.)
Прядка Т.М. 106
Пустова Т.В.  381

Радванська  Н.В.  194, 494
Разумова А.Л.  634 
Резвих Н.І.  120
Резнік В.  638(фот.)
Речицький О.Н. 38-41
Решнова С.Ф.   38-41
Ржевська Ю.О.  267(ред.), 278(ред.), 422(ред.)
Рідей Н.М.  123
Родик К. 531(передм.) 
Рожков С.О.  495
Роман Є.Г.  33(ред.), 597(ред.)
Рябініна Г.О.  47
Рязанцев О.І.  496

Саватеєва Д.  382
Савченко О.В.  15
Сагайдак  Н. 610(ред.)  
Сагач Г.М.  409
Сало І. 350(передм.)
Сальдо В.В.  612
Самійленко А.В. 562(фот.)
Самойлюк В.В.  124
Сандик Б.М.  555
Сапожнікова В.  548(уклад.)
Сватула Т.Л. 269(упоряд.), 273(уклад.), 570(уклад.)
Світ Лана 383
Світленко С.І.  524
Секкер А.В.  262
Селюніна З.В. 43(упоряд.), 46(упоряд.)
Семенюк С.К.  596(ред.)
Середняк І.М.  614 
Сидоренко В.К. 227-228(передм.)
Сидьолкіна С.Л.  565 
Синякова К. М. 626
Сідельникова Л.П.   615
Сільванський С.О.  263
Сінкевич Є.Г. 439(вступ. ст.)
Сінкевич І.Ю 254(упоряд.)
Скиданова І. 289(ред.)
Скляр С.С.  503, 519-520(ред.)
Сколибог О.М.  384 
Скороходова О.  (274)
Слабкий Г.О. 140(оргком.) 
Славов А.  330(передм.)
Сливканич-Бельченко С.В.  385-387
Сліпіч Ю.В.  226  
Слюсаренко Н.В.  216(упоряд.), 226(ред.), 227-228, 240(ред.)
Смешко В.В.  555
Смоленцев В.Д.  67, 556  
Снітинський В.В.  29
Соколова Н.А.  116, 595(ред.) 
Солдатова С.М.  314 
Сологубова Л.М.  388
Соломенко Л.І.  42
Солонянський П.В.  389
Сошко В.О.  616- 617
Співаковський О.В.  229, 563(ред.)
Срібний М.І.  390
Старикова Є.Д.  391
Степаненко Л. 362(пер., ред.) 
Степаненко О.О.  362 (худож., вступ. ст.)
Стратонов В.М. 161(ред.), 170(ред.), 181- 183(ред.), 185-186(ред.), 189(ред.), 192(ред.)
Стребна О.В.  230
Стрекаловський М.  155(фот.)
Стрельчук  Я.В. 4
Стремоусов К.С.   153
Стукалова О.І. 215(упоряд.), 253(упоряд., передм.)
Стус В. (375)
Суганяк А.С.  618
Сулевський В.В.  497
Сусоров В.Д.  256,  619 
Сухомлинський В.О. (231)

Танклевська Н.С. 102
Таран Л.В.  527(передм.)
Телегін І.Є.  621 
Теленчук Н.   394
Терехова О.  383(худож.)
Тернавський В.В.  67, 556
Тертичний А.І. 557
Титаренко Ю. 548(уклад.)
Тіхосова Г.А.  103
Ткаченко В.Є.  633
Ткаченко В.І. 415(уклад.)
Ткаченко Л.Л.  315
Ткачук А.В.  117
Токарева О.В.  306
Толмачов В.С.  498
Толстоухов А.  522
Топіха В.С.  128
Топунов Ю.  349
Топчієв О.Г.  37
Торяник В.М.  193
Траст Д.  395
Третяк А.М.  105, 106, 107
Тропініна  Н.П. 344  
Тульчинська С.О.  108
Туранова А. 328(ред., упоряд.)
Туркот Т.І.  235, 236
Тюхненко Н.А.  626

Уайльд  О. (339)
Ульянова Є.В. 283(пер.)
Урсуленко А. 144(пер., передм.)
Ус С.  565(фот.)
Устинова Н.В.  237
Ушкаренко В.О. (438), 561(ред.)  

Фальц-Фейн Ф.Е. (267)
Фальц-Фейни, родина (267)
Фатєєв А.І.  122(ред.)
Федоров В. (301) 
Федоров О.Ф.  (172)
Федорова О.В.  238-239
Федоровська Л.К. (455), 569(передм.), 629-630
Федорчук М.І.  130(ред.)
Федотова О.  289(ред.)
Федченко О.Ф.  264 
Федяєва  В.Л.  247 
Фіголь Я.В  321(худож.)
Філіпенко Н.Є.  542
Філончук  З.В.  207(ред.), 240, 313(ред.), 631
Фомішин С.В.  90
Фомішина В.М. 113
Френклін К.Д. 408(пролог)
Фролова Л.М. 261(уклад.)
Фудорова О.М.  241

Хадикіна Н.В. 275(худож.)
Хапов Д.В.  499
Харчевнікова Р.І. 453(упоряд.)
Харченко А.Г.  265, 632 
Хвостова Н.В.  555
Хижняк М.І.  126
Хлебников В.  396
Хмель В.А. 359(худож.)
Ходаков В.Є  75, 116, 138 
Ходаковський В.Ф.  8-9
Ходаковський О.В.  30
Холоменюк М.В. 117
Храпко Т.А.  118, 119
Хоружа Л.Л.  535
Худенко О.М.  242

Царик  Й.В.  25
Цигипа С.В.  639

Чвикова А.  503(передм.)
Че Гевара  (153)
Чепелюк Є.В.  641
Чернишенко Н.І.  397
Чернієнко Ю.  295(ред.) 
Черніков В.А.  282(уклад., передм.), 286(ред.)
Чесноков В.Л.  194
Чиркова Л.М.  554
Чорний С.Г. 116
Чорнобель О.І.  398 
Чорношкур В.А.  634(вступ. сл.)
Чугин В.В. 19, 641
Чулкова Л.М.  376(ред.)
Чумак Л.В.  210
Чумаков В.К. 316(худож.)
Чуприна В.Г.  283(вступ. ст.), 285(вступ. ст.)
Чурсіна Л.А.  103(ред.), 104, 120, 195
Чухонцева Н.Д.  325(ред.)

Шамілєва Е.Е.  500
Шаповал В.М. 100
Шапошников К.С. 69(ред.), 83-85 (ред.), 97(ред.), 114(ред.)
Шапошникова І.В.  1(ред.), 225(ред.), 243
Шаранич  С.С.  163 
Шарко В.Д.  244
Шарук Ю. 633(ред.), 638(пер.)
Швець О.  326(ред.)
Швець С.  399
Шебанова В.І.  20
Шевряков М.В. 21, 47 
Шевченко О.І.  297- 300
Шевченко П.Г. 48, 49
Шевченко С.  362(вступ. ст.)
Шекк П.В.  139
Шекспір В.  (591)
Шерман І.М.  (456)
Шестакова Г.М. 385-387(ред., вступ. ст.)
Шинкаренко О.І.  253(упоряд., передм.), 439(уклад.)
Шитиков П.Д.  642
Шляхтич Б.  589(худож.)
Шмалєй С.В. 35(ред.)
Шмандій  В.М.  28
Шолохова Н.С.   245
Шпак Д.О. 105(худож.)
Штуріна В.Ю.  437(упоряд.), 441(упоряд.), 451(упоряд.)

Щедролосєва К.О.  643
Щерба Т.М.  361(вступ. ст.), 363-364(ред., передм.), 338(передм.), 400-402, (457)

Югай К.  590-591(ред.)
Юзбашева Г.С.  41, 50, 645(ред.)
Юр’єва С.  545(худож.)
Юрченко А.П.  46(ред.)

Яїцький А.Н. 67(уклад.)
Якименко В.П.  644 
Якубовський С.О.  94-96(ред.)
Ярова М.П.  321, 403-406 
Ястребова В.  329(худож.)
Яценко А.  585(вступ. сл.)
Яцюк  О. 156(пер.)

 


Абетковий покажчик назв видань

А жизнь идет...  541
"А завтрашній день розпочнеться сьогодні ..."  435
Автографи  319
Адміністративне право України  159
Адміністративні процедури у виконавчому провадженні за законодавством України  173
Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів 171
Азбука жевательная  525
Аккорд фортепиано  385
Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа професора Євдокії Голобородько 298
Аксіологія виховання як складова соціального становлення дитини 214
Актуальные вопросы истории, культуры, этнографии Юго-Восточного Крыма  246
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики  160
Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства  161
Актуальні питання сільськогосподарської науки та агропромислового комплексу  121
Актуальні питання сталого розвитку економіки  51, 52
Актуальні питання сучасної педагогіки  199
Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти  247
Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій 140-141
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології  200, 537-540
Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули  53
Актуальні проблеми практичної психології  1
Актуальні проблеми філології  302
Актуальні проблеми юнацького спорту  149
Аналітична хімія  21
Ан Т-Р-Акт восходящего солнца  318
Апостол Любові  618 
Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн  54, 55 
Атлас забезпеченості мікроелементами грунтів Херсонської області  122

Байки  387
Байки $мутного Vремени  639
Биті є   519-520
Бібліотека для генерації Google  267
Бібліотечка "Учитель - учителю"  245
Биолого-технологические основы культивирования кефалевых и камбалових 139
Божий світ і ми: скрижалі Слова  409
"Бросай судьбе перчатку вызова...."  396
Будешь всегда с конем  399
Букварь по здоровью для взрослых украинцев  145

Вартісно-орієнтоване управління підприємствами з перероблення та консервування фруктів і овочів  497
Василь Стус : герой України, поет народу  375
Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди  231
Великий Ан Т-Р-Акт шелковый фестиваль поэзии  326
Вересневі далі  354
Веселый букворяд. Каллиграммы  356
Вестник Херсонского национального технического университета  547
Ветка оливы  150
Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі  193 
Вибрані наукові статті та фрагменти праць  227-228
Видатні лікарі Херсонщини  410
Використання трудового потенціалу в контексті забезпечення вигід підприємства  500
Виховання в освітньому просторі  411
Вишиванка  328
Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: освітня інклюзія чи міф?  241
Вищий навчальний заклад як середовище первинної професійної соціалізації  243
Від берега "Я" до пристані "Ти"  371
Від традиційного народного одягу Херсонщини до сценічного костюму 548
Відкриття душі  361 357  
Вісник Таврійської фундації  291-292
Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы  116
Внутрішнє переконання судді в адміністративному процесі  174
Водяні горіхи  335
Волхви кують - терем будують  331
VIII Міжнародний фестиваль аматорського кіно "Кінокімерія 2013"  284
Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток регіону  550
Все остается людям  569
Вторая сотня  363
Вячеслав Громыхин. Архитектор, художник ...  285

Гайдай Іван Іванович. Майстер сатири і гумору  412
Галаганівка в роки Великої Вітчизняної війни  248
Gaudeamus igitur 545
Генеза, доктринальні та нормативні аспекти відповідальності за прояв неповаги до суду  175
Генетичний аналіз  129
Географія судноплавства  22
Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем  123
Геохімія довкілля  31
Героїчне минуле Снігурівського краю  248
Геническ, времена года  534
Геническ. Катакомбы  501 
Гідравлічні та аеродинамічні машини  117
Гідроботаніка  27
Глобальні і регіональні аспекти фінансових процесів  56
Гобелен. Батик 283
Говорит и показывает  384 
"Гоголь-фэнтези" им. Рудого Панька  330
Голая пристань моей души  372
Гороскопи слова  373 
Господи, что мне делать  407
Гоцик  520
Грани судьбы  614
Грановська Людмила Миколаївна - доктор економічних наук, професор 413

Дарунки родини Фальц-Фейнів у природничій колекції музею  268
Двадцать лет в ”Белом доме”  249
Движение инвалидов в гражданском обществе  522
Двісті усмішок  327
Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України  524
Депутати міських рад: стан виконання обіцянок   165
Державна політика щодо місцевого самоврядування  166-169, 553
Державний архів Херсонської області : фонди періоду після 1917 року 969
Дитинство наше забрала війна  554
Диалог со Вселенной. Теория и практика  508-509
Ділове досьє директора ЦБС  270
Діяльність торгово-промислових палат в Україні як об'єкт адміністративно-правового регулювання 176
Дніпровські зорі  381
Дніпровські лоцмани  252
Дорогами судьбы  345
Дороги  340
Дороги земні та небесні  610 
Дорогие товарищи мои ...  644
Древности Нижнеднепровских кучугур  599
Дрессировщик  365
Душею до людей - крилами до неба  297

Экологическая культура античности = The Ecological Culture of Antiquity  257
Екологічна безпека  28
Екологічний менеджмент та аудит  26
Екологічні дослідження Дніпровсько-Бузького регіону  33
Екологічні проблеми: уроки минулого і сучасність  414 
Екологія тварин 25
Еколого-орієнтовані туристичні кластери в умовах соціалізації економіки 463
Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей  57 
Економіка та управління  58
Економіка, управління, фінанси: теорія та практика  59
Економічна наука XXI століття  60
Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства  61
Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку 62, 63
Економічні перспективи України та світу  64  
Економічні підсумки 2013 року  65
Екотоксикологія  29
Експериментальна психологія  15
Елінг над Дніпром  337
Эндорос. На грани миров   316
Этапы большого пути, 1949-2004 : Херсонбуд : будуємо історію міста 555
Етичний розвиток педагога  535
Ефективне управління економікою  66

Євразія: транскультурний дискурс. Культурологічні студії  590

Жемчужина Таврии - Аскания-Нова  566
Життя по колу  598
Жизнь - высшей пробы  557
Жінка року. Історії успіху  6
Журавликові пригоди  383

З історії морехідної освіти на Херсонщині (кінець XIX - початок XX ст.)  215
З історії Херсонської губернії, 1803-1920 рр. 253
Загальна екологія  42
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку  170
Залучення громадськості до вирішення соціальних проблем регіону (на прикладі Голопристанського району)  180
Записки мотоциклиста. По Латинской Америке следами Че Гевары  153
Запорозьке козацтво на території Херсонщини  260
Застосування акрилових співполімерів для підвищення якості бавовняних тканин  82  
Затмение солнца (Ван Гог)  339
Зберігання та переробка продукції рослинництва  415
Збірник творів переможців першого  міського конкурсу літературної творчості ім. М. Братана  341
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи”  561
Збуджені альманахом "Степ"  294
Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2011  рік  272
Звіт про роботу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара за 2012  рік  273
Звіт Херсонського міського голови Володимира Сальдо  612 
Землеустрій в Україні  105
Знайомтесь: нововоронцовці 552
Знаменні і пам'ятні дати на 2013 рік  10
Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2013 рік   416
Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2014 рік   417

Із днів минулих ...  400
Из племени орлиного  258
Избранная проза и литературно-художественные материалы  344
Изменчивая муза Владимира Винкерта  293
Иных уж нет, а те далече ... 271
Інноваційна економіка - напрямок сталого розвитку держави  68
Інноваційний потенціал економіки: сучасні концепції формування та управління  69
Інноваційний розвиток економіки України  70
Інноваційні виміри розвитку світової економіки  71
Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн  72
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний  науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства  562
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту  73
Інтерв'юер у масовому опитуванні  5
Интеллигентность. Путь к совершенствованию  641
Интересные рассказы о животных  24
Інфекційні хвороби птиці 125
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в процесі моніторингу транспортування  рідкого чавуну  468
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при інвестуванні в інноваційні проекти 461
Інформаційні технології в освіті  563
Інформаційні технології забезпечення екологічної і техногенної безпеки промислового регіону (Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк)  496
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі  229 
Інформаційно-комунікаційні технології у післядипломній освіті  213
Іскра Божа  298
Історія в документах  254
Історія географічних досліджень  207
Історія економіки та економічної думки  74
Історія земельних відносин і землеустрою в Україні  106
Історія мого роду  250
История начиналась с мифов  527

Каланчак та його околиці  266, 632
Кароока і цнотлива  376
Карти і плани у фондах Державного архіву Херсонської області  255
Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2011 рік, 2 півріччя  564
Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2012 рік, 1 півріччя  418
Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2012 рік, 2 півріччя  419
Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2013 рік, 1 півріччя  420
Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона на 2013 рік, 2 півріччя  421,
Каталог печатных изданий из коллекции М. А. Емельянова "Пушкиниана" в собрании Херсонского  областного краеведческого музея  422
Квітуй, зростай, Каховщино моя! 565
Керівники Херсонської області: Олексій Федорович Федоров  172
Классическая басня  546
Книга Херсонщини  ’2010  423
Книга Херсонщини  ’2011  424
Коли зустрінете Езопа, або Пастка на Слонопотама  530
Коллекция экслибрисов М. А. Емельянова в собрании Херсонского художественного музея им. А. А. Шовкуненко  286
Комп'ютерні технології для дизайнерів  567
Комп'ютерні технології обробки облікової інформації  75
Concise English-Ukrainian Vocabulary for Engine Cadets  306
Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника "Асканія-Нова"  568
Конституційне право України  177
Конституційні основи правотворчості президента  162
Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)  76
Концентрации на каждый день  510 
Корабли рождаются в Херсоне  79 
Краще в бібліотеках області  274, 570
Кращі товари та послуги Херсонщини 2013 року  77
Кримські сонети  362
Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби  48
Кудієвський Костянтин Гнатович. Море - його стихія  425
Кулик Валерій Павлович. "Я зачарований сонетом ..."  426
Культура на дотик  274
Культура праці як чинник нарощення людського капіталу  579 
Культура херсонців в оцінці Херсонської молоді  580
"Культура - це ми"   581-582
Культурне життя Херсонщини  427
Курорт Скадовськ: з давнини до сьогодення  521

Лабіринти долі  401
Лебеди не выживают в одиночку  348
Лесные пожары  138
Лимар Анатолій Остапович 428
Лицар Творчого Ордену  299
Література про Херсонську область за 2011 рік. Вип. 2  587
Література про Херсонську область за 2011 рік. Вип. 3  588
Література про Херсонську область за 2011 рік. Вип. 4  429
Література про Херсонську область за 2012 рік. Вип. 1  430
Література про Херсонську область за 2012 рік. Вип. 2  431
Література про Херсонську область за 2012 рік. Вип. 3  432
Література про Херсонську область за 2012 рік. Вип. 4  433
Лунная флотилия  366

Мазепинщина  263
Макроекономіка  626
Макс 519
Маркетингове оцінювання конкурентного потенціалу підприємства  493
Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару "Використання інтерактивних технологій навчання в мовній освіті молодших школярів"  211 
Матеріали на допомогу підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників області  276
Матеріалознавство  2
"Мельпомена Таврії"  287
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму  90 
Менеджмент морських ресурсів  80
Методика формування у молодших школярів наукової картини світу  205
Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни “Мікробіологія”  23
Методологія та організація наукових досліджень (в екології)  32
Механізми державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки  81
Межсезонье 629
Мечта мотылька  397
Минуле і сьогодення  367
Минуле та сучасне Херсонської митниці  601
Мить у слові повторить ... 300
Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції  179 
Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865-2009   434
Міхеєв Євген Костянтинович - доктор сільськогосподарських наук, професор  436
О. В. Мішуков - видатний науковець, педагог, заслужений діяч мистецтв України  437
Моделі та інформаційні технології нормативної теорії прийняття рішень в умовах  багатокритеріальності і інтервальної невизначеності   477
Моделі та методи обробки і передачі цифрової фото- та відеоінформації для прийняття рішень в автоматизованих інформаційних системах  466
Моделі та методи підвищення стійкості до перешкод в оптичних системах ідентифікації  462
Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів  459
Мои лучшие друзья  360
"Мой Афган" Николая Вишняка  592
Молодь у світі сучасних технологій  595
Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах  209
Морські канікули  347
Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах)  124 
Мотивація праці управлінського персоналу у забезпеченні зростання економічних результатів підприємства  460
Моя бібліотек@: світ нових можливостей  277
Музейна абетка : час дізнатися больше ... 278

На безопасной глубине  390
На вернісажах серпня  589
На войну я тебя провожала ...  386
На волнах творчества 603
На долонях Всесвіту  403
На крыше дома моего ...  350
На перехрестях долі і часу  549
На тому березі  404 
На шкільному вітрильнику - океаном Знань ...  212
Навивка бісерних прикрас  204
Навчальні програми Елективних курсів та факультативів з хімії  50
Наградная система МВД СССР (1917-1991 г.г.)  184
Наедине со всеми. Наодинці з усіма  295
Народний український календар "Рідний край" 389
Наукова школа академіка НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича  438
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки  83-85
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Психологічні науки   11, 12
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки  181-183
Наукові основи розробки універсальних мийних композицій для хімічного чищення текстильних матеріалів  470
Наукові читання присвячені 90-річчю Національної академії наук України  596
Наукові читання, присвячені Дню науки  33, 597
Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"  190
Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення  439
Не цілована і юна  320
Небажаний свідок   523
Нежлукченко Тетяна Іванівна - учений зоотехнік  440
Неймовірні подорожі до маяків Херсонщини  152
Неформальна освіта в музеї  279
Немного осени и жизни  317
Неолит Присивашья = Neolithic of the Sivash Region  259
Німецька мова  314
Нові педагогічні технології в освіті  441 
Нота і Жужа  368

О Родине пою своим мотивом ...  388
Обеспечение безопасности плавания судов и предотвращение загрязнения окружающей среды  88
Обычные люди  532
Огонь души  559
"Ой роде наш красний ..."  369
Олімпійська гордість Херсонщини  442
Омоложение. Практическая геронтология и антивозрастная медицина  143
Опись лет  391
Оптимізація оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційній системі  492
Оптимізація розвитку соціально-психологічних очікувань у студентській групі  13
Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Херсонской области  600
Організація племінної справи  128
Органічна хімія в схемах  38, 39, 40
Органічність функціонування інтелектуально-інноваційної системи регіонів  108
Освітньо-виховний потенціал філософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні  201
Осенняя мелодия для женщины  334
Осенняя скрипка  322
Осінні мотиви  402
Основы здоровья для взрослых украинцев  146
Основы круизного туроперейтинга  86
Основи систематики рибоподібних і риб  49
Основи стандартизації та сертифікації  89
Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу  185
Охорона здоров’я Херсонської області. 2011, 4 кв.  602
Охорона здоров'я Херсонської області. 2012, 1 кв.  443
Охорона здоров’я Херсонської області. 2012, 2 кв.  444 
Охорона здоров’я Херсонської області. 2012, 3 кв.  445 
Охорона здоров’я Херсонської області. 2012, 4 кв.  446
Охорона здоров’я Херсонської області. 2013, 1 кв.  447
Охорона здоров’я Херсонської області. 2013, 2 кв.  448
Охорона здоров’я Херсонської області. 2013, 3 кв.  449
Охорона здоров’я Херсонської області. 2013, 4 кв.  450  
Охорона праці в галузі  118-119 
Очерки истории электрификации Херсонской области  87

Палач  503
Пам'ять серця  321
Панна Осінь  323
Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідження  163
Партизанський і підпільний рух на Херсонщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 р.р.) 261
Педагог. Науковець. Особистість 216
Педагогіка та психологія вищої школи  235
Педагогічний альманах  217-224
Перелік патентів, отриманих Херсонським державним аграрним університетом (з 2002 року по 2012 рік)  130  
П'єси  355
Південний архів. Філологічні науки  309-311, 604-608
Південні ворота України  585
Підвищення ефективності автоматизації процесів керування технологічними комплексами приготування газобетону   479
Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів  631

Підготовка вчителів у післядипломній освіті до формування економічної культури учнів основної школи  240
Пізні дощі  544
Пилигрим  560
П.И.Р. для неудачника и секрет его успеха  621
Подароване обличчя  405
Податкові та позичкові фінанси: фіскальна філософія вибору  615
Подих любові 336
Познай могущество в себе. Практикум Мастера  511 
"Поиски и приобретения" 265
Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні  186
Полноценное питание  144
Порівняльне правознавство  187
Посіяли людям літа ...  275
Почуємо, зрозуміємо, допоможемо  225
Право на культурне життя для людей з інвалідністю  188
Правова статистика  189
Правові та організаційно-тактичні основи попередження і розкриття злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових речовин чи бойових припасів  542
Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз  47
Практична граматика німецької мови  305
Працею уславлені, Вітчизною відзначені  256
Прервалась связь времен ...  591
Призначаю побачення  353
Прикладной магнетизм. Магнитная активация водных растворов и органических энергоносителей  30 
Природа і природні ресурси Херсонщини  451
Природна кормова база рибогосподарських водойм  126 
Природничий альманах. Біологічні науки  35
Приходьте в понеділок  406 
Пріоритети розвитку економіки України та інших країн  91
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України  191
Прірва для Езопа  531
Проблемы и перспективы инновационного развития экономики  611
Проблеми сталого розвитку національних економік   92
Прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств  471
Проектування навчального процесу з фізики  244
Простое синтаксически осложненное предложение в современном русском литературном языке  303
Профілактика порушень постави у школярів  142
Процес фінансування зростання економіки України : стан і перспективи  93
Психологічна реабілітація дітей, які зазнали насильства  20
Психологія в Україні та за кордоном  14
Психологія і педагогіка вищої школи  236
Пустунка Киця  333
П'ятнадцятий камінь  358

Радіоекологія  36
Разбитое пространство  526
Разумное будущее человечества  19
Разъяснительные практики к методическим пособиям со стереограммами 512
Рак - это страх человечества  513
Ракетные, стратегические  378
Рассвет  382
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення  37
Релігія рими  374
Репрезентативність та специфічність громадських об'єднань як суб'єктів адміністративного права України  164
Родючість, продуктивність та ефективність використання грунтів рисових зрошувальних систем України  131
Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств в економіку України 102
Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти  242 
Розвиток методів і засобів ефективного управління технологічними комплексами текстильного виробництва  495
Розвиток наукових основ проектування фільтрувальних текстильних матеріалів для пилогазоочисних систем  489
Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб'яних культур 472
Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності  94-96
Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів  203
Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти  237
Роздуми, надії, сподівання  377
Розробка технології фарбування бавовняних тканин активними барвниками із застосуванням катіонних полімерів  480
Розроблення технології переробки стебел соломи льону олійного з метою одержання целюлозовмісних напівфабрикатів  481
Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів  465
Роль та місце медицини у забезпеченні здоров'я людини у сучасному суспільстві  147
Роль топоніміки у дослідженні рідного краю  313
Русская мемуаристика первой половины XIX века  533
Рушниками стелиться дорога  370

Самоменеджмент психофізичних станів морських фахівців у контексті посилення людського ресурсу та попередження аварійності на флоті  8
Самоменеджмент психофизических состояний. Твой друг аутотренинг  7
Сатнаф  342
Світова література і культура  613
Своє і по-своєму  296
Свойства, методы изготовления и конструирование изделий из пластмасс 616-617
Середня Азія та Іран. Історія, культура, література  251
Сертифікація товарів та послуг  103
Семь чудес 329
Синтез моделей оцінювання розвитку та інвестиційної привабливості регіонів  499
Система керування процесом зберігання зерна на хлібоприймальному підприємстві  491
Система менеджменту якості освітніх послуг з підготовки фахівців для туристичних підприємств  482
Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції  485
Система контроля качества знаний студентов по учебной дисциплине "Историческая грамматика" (часть 1. Историческая фонетика)  312
Сказания о них, хороших и плохих   343
Словник-довідник з виховної роботи  210
Смерть в "Англетере"  339
Сміхотрон  352
SMS иных миров. Жизнь замечательных людей в Вечности  514 
Советы природы-лекаря. Патогенные факторы и противодействие им 515
Создателям нового поколения  395 
Соціальна педагогіка  238-239
Соціальне страхування  583
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри  97
Сповідь серця  609
Споживання і заощадження в економічному розвитку України  113 
Спорт на Херсонщині  452
Стандартизація продукції та послуг  120
Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування  107
Становление Нового Человека. Духовная структура ДНК  516
Старый Херсон. I. Греческое предместье  264
Статистичний щорiчник Херсонської області за 2011 рік  98
Статистичний щорічник Херсонської області за 2012 рік  99
Степ  392, 393
Стилістика іспанської мови  315
Стихотворения, 1975-2001 гг.  642
Страницы общей истории  502
Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях  100
Стратегічне управління інноваційною діяльністю переробних підприємств в умовах невизначеності 484
Стратегія сталого розвитку  10
Струны сердца моего ...  351
Судоводителям маломерных судов Херсонского региона  78
Сучасна українська мова з практикумом  307
Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти  620
VII Міжнародний фестиваль аматорського кіно "Кінокімерія  2012  280
Сюжеты жизни  593-594

Таврійський науковий вісник 132-137
Тайны исчезающего мира  34
Танец маленьких лебедей  324
Тенденції та пріоритети реформування законодавства України  192
Теоретико-методичні аспекти управління процесом формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників  558
Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти  206
Теоретико-методичні основи професійного розвитку педагогів художньо-естетичного профілю  226
Теоретико-методичні підходи до викладання французької мови  308
Теорія і методика виховання  232-233  
Теорія і практика самоменеджменту психофізичних станів моряка з активізації людського ресурсу та подолання проблеми аварійності на флоті  9
Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців  43
TERRA FUTURA, 1908-2008  622
Тестування у системі моніторингу якості знань студентів  208
Тобі, рідна Пристань!  551
"Товарищ"  332
Товарищество материалистов-диалектиков 623-625
Товарознавство і стандартизація продукції безнаркотичних конопель  104
Товарознавство та експертиза в митній справі  195
Традиции и инновации в становлении современной школы: опыт славянского образовательного пространства  234
Транзит самоцвітів  325
Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі 543
Туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи  454
Туристичне країнознавство 154

У життя - з казкою  379
Удосконалення методів контролю якості лляного волокна на основі сенсорного анализу 498
Удосконалення системи економічної безпеки корпоративного підприємства  494
Удосконалення технології одержання лляної трести шляхом штучного зволоження  584
Удосконалення технології промивки вовняного волокна  478
Удосконалення технології фарбування активними барвниками шляхом хімічної інтенсифікації  474
Удосконалення технологічних процесів механічної обробки стебел трести льону олійного  473
Удосконалення управління діяльністю туристичних підприємств  483
Українська мова  504-507
Українська мова: зорові та слухові особливості сприйняття структурних елементів  304
Український соціум: наука - освіта - виробництво 109-111
"Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр." 453
Управління життєвим циклом підприємств в контексті технологічних інновацій  476
Управління інноваційною діяльністю взуттєвих підприємств в контексті забезпечення споживчої корисності туристичного продукту  458
Управління конкурентоспроможністю підприємств продовольчого комплексу  488
Управління корпоративними правами  194
Управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області. 20 років  627
Управління підвищенням прибутку туристичних підприємств  490
Успіх обирає професіоналів : 20 років  628

Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів  41
Федоровська Лада Костянтинівна. Монологи мандрівної душі  455
Феномен юридичних осіб як суб'єктів адміністративного права  178
Фізико-хімічні основи фарбування бавовняних текстильних матеріалів, підготовлених низькотемпературними способами  486
Філософське осмислення культурного простору  16
"Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи"  112
Формирование Человека в Новой Эре  517
Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками  202
Формування збалансованої господарської політики підприємства  487
Формування інтелектуальних цінностей особистості  3
Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії  114
Формування культури морально-ділових відносин у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності  4
Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури  643
Формування систем основного обробітку грунту в агробіогеоценозах на меліорованих землях південної посушливої та сухостепової грунтово-екологічних підзон України 127
Формування системи стратегічного маркетингового управління на туристичних підприємствах в умовах ринкової невизначеності  464
Формування та забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств 475
Формування та оцінка інвестиційного потенціалу підприємств плодоовочевої консервної промисловості України  467
Формула Сократа  338
Футбол. Гра мільйонів на Херсонщині  571
Футбол Херсонщини  151, 572-577

Херсон   17, 18
Херсон - мій рідний дім. 1 клас  633
Херсон - мій рідний дім. 2 клас  634
Херсон - мій рідний дім. 6 клас  635
Херсон - мій рідний дім. 7 клас  636
Херсонська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)  637
Херсонський край - моя земля!  619
Херсонський обласний художній музей ім. О. О. Шовкуненка. 35 років 282
Херсон - первый порт на Черном море  67, 556
Херсон. Полный путеводитель по городу  155
Херсонская областная организация ветеранов  158
Херсонский музей древностей  281
Херсону - городу корабелов 235, 115
Херсону и Миру  349
Херсонщина - колиска дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму 156
Херсонщина - територія здоров'я  148
Херсонщина туристическая  157

Храм на березі моря  586
Христианская Пасха  408
Художник Николай Писанко  536

Чаклунка і внук її  528-529
Часом з квасом  578
Человек и немножко лошадь (Махно)  339
Через века ...  346
"Черешенька"  364
Чиста криниця  640
Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета  44, 45
Чорноморський біосферний заповідник. Перлина Північного Причорномор'я  46
Чудодейственные приборы и "живая" вода  518

Шерман Ісаак Михайлович  456
65-річчя Загальної декларації прав людини: дотримання прав людини - пріоритет держави та суспільства  196 
Шлях до Кобзаря  398

Щастя в обгортці  394
Щерба Таїсія Миколаївна. "Живу ради добра ..."  457

"Юморист жесточайшей эпохи..." - Василий Федоров (1895-1959)  301
Юриспруденція XXI сторіччя  197

Я оглянусь на жизнь ...  630
Як ми живемо?  359
Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет  645


Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

Херсон Айлант  24, 41, 50, 79, 87, 102, 127, 145-146, 150, 172, 201, 215, 229, 248-251, 254-256, 258- 259, 269, 271, 295-299, 306, 308, 320-323, 327, 338, 342, 345-346, 349, 351, 359, 363-370, 378, 381, 383, 389, 400-402, 413, 436, 440, 460, 463, 483-485, 487-488, 490, 499, 541, 544-545, 549, 554, 559-560, 590-591, 604-608, 619-621, 645
Арт мастер  285
Астропринт  467, 497
Ведьмы неспящего града  399
Гельветика 11-12, 14, 51-55, 57-66, 68-72, 81, 83-85, 91-92, 94-97, 100, 114, 121, 147, 160-164, 170, 173-183, 185-187, 189, 191-193, 196-197, 199, 243, 246-247, 302
Гілея   5, 268, 278-279, 319, 330, 355, 392-393
Графіка  348, 375-377, 469 
Державна морська академія  8-9, 22, 30, 80, 88, 252, 257 
Державний аграрний університет  561
Державний університет  13, 20, 23, 38-40, 47, 118-119. 142, 208-209, 238-239, 241, 253, 265, 275, 303, 305, 308-315, 427, 437, 441, 451-453, 543, 563, 604-608, 613, 626, 643
Золоті сторінки  13, 17-18
ІТ  212, 329, 333-334, 347, 379
КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"  202-206, 210, 213-214, 216-224, 226-228, 230-231, 240. 242, 304, 409, 631
Міська друкарня  7, 35, 43, 140-141, 149, 159, 165, 171, 211, 261, 301, 307, 335, 339-340, 343, 356-358, 380, 397-398 
Наддніпряночка  46, 67, 155-156, 262, 264, 267, 281, 283, 288-289, 353, 394, 556, 565, 627-628, 633-636 
Наддніпрянська правда  552, 599
Національний технічний університет 73, 168, 458-459, 461, 465, 466, 468-478, 480-482, 486, 489, 493, 496, 498, 500, 547, 584, 595, 641 
Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова  411-412, 425-426, 435, 442, 455, 457
Обласна наукова медична бібліотека 410, 414, 443-450, 602
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара  10, 270, 272-274, 276-277, 416-424, 429-434, 439, 564, 570, 587-588
Олді-плюс  21, 25-29, 31-32, 36, 42, 48-49, 74-76, 89-90, 101, 103, 106-107, 113, 117, 120, 124, 126, 129, 167, 195, 200, 235-236, 266, 537-540, 551, 553, 567, 616-617, 632
ОЦНТ  548
Персей  598
Просвіта 34, 78, 291-292, 294, 316-318, 324-325, 328, 336-337, 361, 371, 373-374, 395, 403-406, 640  
Сириус  286
Скіфи  630
ПП Вишемирський В.С.  1, 33, 37, 56,  93, 104,  108-111, 194, 225, 260, 454, 462, 464, 479, 491- 492, 494-495, 550, 596-597 
ПП Грінь Д.С.  2-4, 19, 82, 86, 105, 116, 122-123, 125, 128, 131-139, 143, 154, 169, 232-233, 237, 244-245, 263, 332, 350, 384, 390, 428, 438, 456, 615  
ПП Косарів С.І  557, 578, 592
ПП Орел М. І.  282
ПП Тріфонов А.В.  234, 372
ПП Трифонов А.Н.  603
ПП Чуєв С.Н.  184, 207, 542
РВВ ”Колос” ДАУ  16, 112, 130, 415
Регіональний інститут післядипломної освіти  558, 579
Стар 300, 331, 352, 360
ТДС  144, 153, 190, 198, 354, 362, 580
Терра  546
Тимекс  567
Торгово-промислова палата  44-45
Штрих   555, 609
Штрих+  388

Без видавництва  6, 77, 98-99, 115, 148, 151-152, 157-158, 166, 188, 280, 284, 287, 290, 293, 326, 341, 344, 382, 385-386, 391, 407-408, 562, 568, 572-577, 581-582, 593-594, 600-601,  611-  612, 622, 642, 644

Інші  видавництва  568, 585, 586, 610, 614, 623-625, 639


Видавництва за межами області

Київ
Академвидав  535
Голос Вселенной : Лыко Б.Б. 508-518
Денеб  521
Задруга  530-531
Інститут стратегічної політики  522
Ліра-К.  25, 49, 75, 103, 120

Глухів
РВВ
педагогічного університету  498

Дніпропетровськ
Герда  524

Донецьк
Лебідь  532

Лодзь (Польша)
Ibidem  533

Львів
Друк вид-ва ЛКА  489

Мелітополь
Видавничий будинок міської друкарні  501, 528, 529, 534

Прага (Чехія)
Союз русскоязычных писателей в Чешской республике  525

Санкт Петербург
Издательство Спб  526

Сімферополь
НАТА  527
ПолиПресс  536
ПП Цудзинович Т.И.  611
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського  500

Харків
Клуб сімейного дозвілля 503, 519-520
Основа  504-507
Точка  502

Чернівці
Букрек  523

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930