Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Селище міського типу Нововоронцовка. Нововоронцовський район

Меню розділу

СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ НОВОВОРОНЦОВКА
[1795]
(До 220-річчя з часу першої згадки)


НОВОВОРОНЦОВСЬКИЙ РАЙОН
[1935]
(До 80-річчя з часу утворення)

Пам’ятки археології нагадують про давнє минуле Нововоронцовського району. Серед них: стоянки мисливців кам’яного віку, поселення землеробів та залишки стійбищ скотарів (енеоліту, доби бронзи, залізного віку, середньовіччя), грунтові могильники доби бронзи та залізного віку.
У другій половині XVIII століття на місці теперішньої Нововоронцовки знаходились запорізькі зимівники. В історичних джерелах село, яке спочатку називалося Миколаївкою, вперше згадується у 1795 році. У Миколаївці у 1799 році налічувалося 524 жителі. У 1821 році село придбав новоросійський генерал-губернатор та повноважний намісник Бессарабії, граф, генерал-фельдмаршал, генерал-ад'ютант М.С. Воронцов, який перейменував населений пункт у Нововоронцовку. Станом на 1886 рік тут мешкало 1494 особи, налічувалось 230 дворів, камера судового слідчого, православна церква, єврейський молитовний будинок, школа, 16 лавок, баня, 6 горнятних заводів, механічний завод, постоялий двір, рейнський погріб, винний склад, щорічно проводилися 4-5 ярмарків, двічі на тиждень збиралися базари. У 80-х роках XIX ст. у Нововоронцовці відкрито земське училище. До цього тут діяла церковнопарафіяльна школа. Протягом тривалого часу працював один фельдшеський пункт. Два фельдшери обслуговували всю волость. На початку XX ст. у містечку організовано амбулаторію з стаціонаром на 15 ліжок.
У роки першої світової війни в результаті масової мобілізації кількість мешканців Нововоронцовки зменшилась, закривалися підприємства, більшість населення було позбавлене заробітку. В роки громадянської війни на території Нововоронцовської волості велись бої проти військ Денікіна та Врангеля.
У 1924 році розпочато виробниче кооперування селянських господарств: створено сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське товариство «Зелений гай», відкрито машинопрокатну станцію. Ремісники об’єднувалися в кустарно-ремісничі артілі. В перші роки колективізації колгоспники вимушені були долати багато труднощів, сільсьгосподарські артілі організаційно та економічно були слабкими.

Згідно з постановою Президії ВУЦВК від 17 лютого 1935 року про розукрупнення, на території півдня України розпочато створення нових районів, одним із яких був Нововоронцовський район. У 1944 році район включено до складу Херсонської області.
Нововоронцовський район розташований у північно-східному регіоні області на правому березі Каховського водосховища, омивається Каховським морем. Межує на півдні та заході з Великоолексадрівським, Високопільським, Бериславським районами та на півночі – з Дніпропетровською областю. Ґрунти тут чорноземні. В надрах землі виявлені поклади глини, вапняку, щебеню, фосфоритів. Район сільськогосподарський, де добре родять озима пшениця, соняшник, кукурудза, овочі, баштанні культури. Тваринницька галузь представлена скотарством м'ясо-молочного напряму, свинарством та вівчарством. Випуском продовольчих товарів займаються промислові підприємства ВАТ «Нововоронцовська харчосмакова фабрика» та мале приватне підприємство «Таврія».
На території району розміщено 19 населених пунктів, які об’єднані у 1 селищну та 12 сільських рад. Адміністративний центр району – смт Нововоронцовка. Функціонують заклади культури, серед них: клубні та бібліотечні установи, школа естетичного виховання, районний краєзнавчий музей, а також музеї на громадських засадах. Щорічно в районі проводиться регіональний фестиваль української пісні «Таврійські передзвони».

Література

Оленковський М.П. Археологічні пам'ятки Нововоронцовського району Херсонської області : археол. карта : [каталог-довід.] / Микола Петрович Оленковський ; Херсон. обл. редкол. тому «Зводу пам’яток історії та культури України»; Херсон. обл. від-ня конгр. укр. інтелігенції (обл. громад. орг. охорони археол. спадщини). – Херсон : Айлант, 2006. – 92 с. : іл. – Бібліогр.: с.84-90.

Аналітичні дані по Нововоронцовському району // Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації. – Херсон, 2009. – С. 64-77.

Афанасьєв-Чужбинський О. Подорож у південну Росію: іст. моногр. / О. Афанасьєв-Чужбинський; худож. А.І. Дерев’янко. – Д.: Січ, 2004. – 469 с.
Смт Нововоронцовка, с. 232-236.

Видатні пам'ятки природи та архітектури Таврійського краю : матеріали IV обл. краєзнав. читань, 31 січ. 2014 р. / КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. облради ; редкол.: З.В. Філончук [та ін.]. – Херсон : [Б. в.], 2014. – 79 с. : табл., мал. – Бібліогр. наприкінці ст.
Нововоронцовський район, с.16.

Малина В.В. Кам'яні хрести в Україні XVIII – XX cт.: онтологія, типологія, символіка, функція : [монографія] / Валерій Васильович Малина ; передм. О. Федорук; післямова Т. Кара-Васильєвої; макет, худож. оформ., фот. і обробка іл. авт. – Миколаїв : Артіль «Худож. крам», 2009. – 864 с. : фот. , табл., іл. – Бібліогр.: с. 846-863. – Дод.: с. 813-845.
Смт Нововоронцовка та с. Осокорівка Нововоронцовського району, середина XIX ст., с. 126, 215, 296, 297, 689, 800.

Орлова З.С. Из истории заселения Херсонщины : крат. справ. / З.С. Орлова, И.Д. Ратнер ; под ред. В.П. Рылеева ; Гос. архив Херсон. обл. – Херсон : Гор. тип., 1993. – 127 с. – Библиогр.: с. 123-126.
Про смт Нововоронцовку, с. 73.

70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку : матеріали обл. наук.-практ. конф., 13 берез. 2014 р. / КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. облради ; за заг. ред. С.Г. Водотики, Ю.В. Кузьменко. – Херсон : [Б. в.], 2014. – 279 с. : табл., рис. – Бібліогр. наприкінці ст.
Нововоронцовський район, с. 20-23,147, 257.

Статистичний щорiчник Херсонської області за 2013 рік / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Херсон. обл. ; за ред. В.А. Вознюка. – Херсон : [Б. в.], 2014. – 503 с. : іл. , табл. –  Предм.-алф. покажч.: с. 498-503.
Нововоронцовський район, с. 22, 23, 53, 60-62,81-83, 91, 96, 103, 108-114,  117-118, 123, 126-127, 130, 135-141, 144, 149-150, 158, 161, 163-165, 174-175, 201, 204, 209 -210, 212, 222-227, 243-246, 268-279, 294, 296-297,300,305, 308-310, 321-322, 324, 345, 370-376, 379-380, 384-388, 390-397, 400, 414-416, 422, 427-430; 434-436, 439. 445, 457-460, 463-466, 470-471.

Херсонщина запрошує [Образотворче видання] = The Kherson region invites you : фотоальбом / авт. проекту С. Алєферко, О. Алєферко; текст О. Паталаха, С. Дяченка, О. Алєферко; пер. англ. О. Іванова ; фот. С. Алєферко [та ін.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 384 с. : іл., кольор. фот., карта. – Текст парал. укр., англ.
Нововоронцовський район, с., 291-296.

Херсонщина – колиска дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму  = Kherson Region - the cradle of children`s treatment, recreation and tourism : ІІІ Міжнар. турист. форум, [16 трав. 2013 р., м. Скадовськ] / авт. проекту Упр. туризму та курортів Херсон. облдержадмін. ; заг. ред. Т.О. Волинець, О. Алєферко ; пер. англ. О. Яцюк. – Херсон : Наддніпряночка, [2013]. – 31, [1] с. : кольор. фот., кольор. іл. – Текст парал. укр., англ.
Нововоронцовський район, с.23.

Хто є хто на Херсонщині. Видатні земляки : [довід.-біогр. вид.] Вип. 1 / Г. Бичковська, О. Варенко, А. Гашенко [та ін.]. – К. : Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2005. – 288 с. : фот. – Покажч. імен: с. 278-283.
Нововоронцовський район, с.227-231.

Анісімов Ю.П. Нововоронцовський район / Юрій Павлович Анісімов // Тавр. Регіон. – 2012. – 15 трав.(№16).

Війна, яку не можна забути : [про окупацію смт Нововоронцовки в 1941-1944 рр. розповів свідок В.Л. Шостак] / записав Олег Тимков // Вісті. – 2008. – 4 лип.(№27). – С. 5.

Дубина С. Путівник історії селища / С. Дубина // Таврія. – 2006. – 24 листоп.(№ 47). – С. 5, 13.

Козлова С. РЦДТ – 60 років : [історія та сьогодення Нововоронцов. район. центру дит. творчості] / Світлана Козлова // Таврія. – 2007. – 8 черв. (N23). – С. 5.

Матвіїва О. Вічна пам'ять жертвам голодомору... [1932-1933 років] : [про відкр. пам'ятного знаку в смт Нововоронцовці] / Ольга Матвіїва // Вісті. – 2008. – 22 серп.(№34). – С. 1.

Матвіїва О. Нововоронцовка – славетний рідний край / О. Матвіїва // Таврія. – 2006. – 22 верес.(№38). – С. 2, 3.

Між життям і смертю : [смт Нововоронцовка в період громадян. війни 1918-1920 рр.] // Вісті. – 2007. – 23 листоп.(№47). – С. 2.

Нововоронцовському району – 75років! // Вісті. – 2010. – 19 лют.(№19). – С.1, 2-3.

Погляд крізь роки: [історія та сьогодення району] // Вісті. – 2005. – 17 лют. – С.1, 2.

Православні хрести – обереги Нововоронцовки : [інтерв'ю з настоятелем Свято-Миколаїв. храму селища митрофор. протоієреєм Д. Палагнюком] / записав Микола Гурепко // Вісті. – 2007. – 14 верес.(№37). – С. 2.

Свято-Миколаївський храм: архівні відом. і спогади : [смт Нововоронцовка] // Вісті. – 2007. – 18 трав.(№20). – С. 7.

Сілецький А. Археологічне минуле Нововоронцовки : [історія поселення пізньоскіф. часу] / А. Сілецький // Вісті. – 2009. – N3(16 січ.). – С. 4.

Скарбниця нашої історії : [інтерв'ю з Н.В. Гусинською, дир. Нововоронцов. район. архіву] / записала Олена Пасіченко // Вісті. – 2007. – 21 груд.(№51). – С. 3.

Тартиця Валентина. Районному краєзнавчому музею – 50 років / В. Тартиця // Вісті. – 2013. – 4 жовт.(№35).

Тартиця В.Д. Скарбниця історії / Валентина Дмитрівна Тартиця // Вісті. – 2011. – 20 трав.(№20). – С. 1.)
Про роботу Нововоронцовського районного краєзнавчого музею.

Тимков О.А. А чи були насправді підземні ходи? / О.А. Тимков // Вісті. – 2007. – 27 лип.(№30). – С.7.

Тимков О. Графський парк – парк краси і відпочинку : [з історії смт Нововоронцовки] / Олег Тимков // Вісті. – 2007. – N30(27 лип.). – С. 7.

Тимков О. Нововоронцовка – єврейське містечко : [з історії селища] / Олег Тимков // Вісті. – 2007. – 6 лип.(№27). – С. 7 ; 13 лип.(№28). – С. 7.

Тимков О. Сторінками минулого / Олег Тимков // Вісті. – 2007. – 17 серп.(№33). – С.7.

Тимков О. Того, що було, неможливо забути : [смт Нововоронцовка в 1941-1944 рр.] / О. Тимков // Вісті. – 2009. – N9(27 лют.). – С. 2.

Троян Г. Роки звершень, невдач і перемог : [сторінки історії район. газ. «Вісті»] / Григорій Троян // Вісті. – 2008. – 6 черв.(№23). – С. 4.

Яценко А. Повернення на круги своя : [соц.-екон. розвиток району, 1935-1965 рр.] / Анатолій Яценко // Вісті. – 2008. – 26 груд.(№52). – С. 7.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930