Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Видання минулих років, що надійшли до бібліотеки протягом 2012 року

Меню розділу

ВИДАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ  2012 РОКУ

542. Анохин Владлен Афанасьевич. Античные монеты Северного Причерноморья: каталог / В.А. Анохин; НАН Украины, Ин-т археологии. - К.: Стилос, 2011. - 326 с.: ил.

543. Атлас родючості грунтів Херсонської області: інформ.-аналіт. зб. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 104 с.: кольор. іл., мал., табл.

544. Беличко Юрий Николаевич. Геническ. Катакомбы / Юрий Беличко. - Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2011. - 87 с.: цв. ил.
Сторінки історії міста.

545. Беличко Юрий Николаевич. Страницы общей истории: [история г. Геническа] / Юрий Беличко; ред. А.В. Помогайбо. - 2-я ред., изм. и доп. - Х.: Точка, 2011. - 93 с.: ил.
Про відомих людей, які перебували в м. Генічеську в різні часи, с. 37 50.
Про перебування російського поета О. С. Пушкіна в Приазов'ї, с. 50 55.

546. Белоусова Светлана Валентиновна. Разговор тет-а-тет: сб. стихов / Светлана Белоусова. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 145, [2] с.: цв. ил.

547. Бутузов Александр Глебович. Город странных совпадений: сб. стихотворений / Александр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2011. - 79 с.

548. Василенко Микола Олександрович. Тавровані зоряниці: поезії / Микола Василенко; передм. В.С. Загороднюка, А.І. Кичинського. - Херсон: Айлант, 2011. - 351 с.: портр.

549. Висоцький Анатолій Леонідович. Історія мого роду: генеал. дослідж. / Анатолій Висоцький. - Херсон: Айлант, 2011. - 247 с.: фот., генеал. табл.
У генеалогічному дослідженні на основі вивчення архівних даних, історичних довідок, газетних матеріалів, спогадів, епістолярної спадщини автор розповідає про нащадків П. Є. Висоцького - одного із засновників с. Новокиївки Каланчацького р-ну.

550. Вишневський Віктор Іванович. Ріка Дніпро / В.І. Вишневський; ред.  Н.С. Павловська. - К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. - 382, [1] с., [24] арк. кольор. іл.: мал., табл.

551. Гайдамака Василий Васильевич. Семь чудес: стихи и песни детям / Василий Гайдамака; ред. Л. Лагутенко. - Херсон: ХГТ, 2011. - 87 с.: ил., ноты.

552. Довідник пам'яток історії Чаплинського району / від. культури і туризму Чаплин. райдержадмін. - [Херсон?]: [б. в.], 2011. - [60] с.: кольор. фот.

553. З Новою командою Голопристанської районної державної адміністрації будуємо Нову країну [Електронний ресурс]: частини 1 та 2: [фільм] / авт. ідеї та кер. проекту О.В. Олексюк; редкол.: С.Л. Бень [та ін.]; авт. фільму В.М. Мелещенко; оператор Р. Царьов. - Електрон. дан. (2,55ГБ). - [Б. м.: б. в.], 2011. - 1 ел. опт. диск (DVD-R DS): кольор., зв.

554. Загороднюк Василь Степанович. Сиваш: зб. віршів / Василь Загороднюк; ред. М.І. Братан. - Херсон: Айлант, 2011. - 43 с. : портр.

555. Звіт з моніторингу соціальних прав та доступності судів для людей похилого віку / Д.В. Бєлий [та ін.]; упоряд. Н. Богренцова; Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. - Херсон: ХМД, 2011. - 148 с.: діагр., табл.
У виданні вміщені результати дослідження в м. Херсоні, м. Каховці, Каховському та Білозерському районах.

556. Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2012 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон: ОУНБГ, 2011. - 130 с.: іл. - Бібліогр. в тексті.

557. Каховка. Історія - сучасність / уклад. О. Карасевич, О. Вакулич, С.Л. Сидьолкіна; заг. ред. О. Вакулич; іст. нарис С.Л. Сидьолкіної; фотогр. О. Катюхи [та ін.]. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 115 с.: кольор. фот., іл., факс.

558. Киров Александр Юрьевич. Русские каприччо Бориса Евсеева / Александр Киров. - М.: Хроникер, 2011. - 73 с. - Биб-лиогр. в примеч.: с. 52-56, 59-65.
Про творчість російського письменника, уродженця м. Херсона.

559. Крупіца Олександр Павлович. Футбол. Гра мільйонів на Херсонщині / Олександр Крупіца; Херсон. обл. федер. футболу. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 39 с.: фот.

560. Крупіца Олександр Павлович. Футбол Херсонщини: календар-довідник: 2010-2011 рр. / Олександр Крупіца. - Херсон: [б. в.], 2011. – 40 с.

561. Крюков Георгій Володимирович. Дивосвіт: розповіді, казки, міфи, замальовки: для дорослих і дітей / Георгій Крюков; ред. М.М. Соценко. - Херсон: Айлант, 2011. - 103 с.: кольор. іл.

562. Крюков Георгій Володимирович. Жайворонки залишаються на зиму: повість  (з циклу "Діти війни"): для мол. шк. віку / Георгій Крюков; ред. Т.В. Водоп'янова; пер. з рос. А.М. Давиденко. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 83 с.

563. Крюков Георгий Владимирович. К истокам рода своего... / Георгий Крюков; ред. Л.В. Марченко. - Херсон: Гринь Д. С., 2011. - 259 с.: фот.
Спогади автора про рідних і близьких людей та друзів дитинства.

564. Лазер Петро Нарцисович - вчений агроном біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1980-2011 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В.В. Базалій [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2011. - 63 с.: портр., кольор. фот.
Покажчик відображає основні етапи життя та професійної діяльності кандидата сільськогосподарських наук, професора, проректора з наукової роботи Херсонського державного аграрного університету.

565. Майстри Херсонщини: кат. вист. творів херсон. худож. у збірці ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка / Херсон. обл. худож. музей ім. О.О. Шовкуненка [та ін.]; авт. вступ. ст.  Л.М. Вольштейн; уклад. М.О. Жиліна; фотогр. О.І. Лещук. - Херсон: ХМД, 2011. - 28 с.: кольор. іл.

566. Макидонов Андрей Владимирович. Персональный состав административного аппарата Новороссии XVIII века / А.В. Макидонов. - Запорожье: Просвіта, 2011. - 334, [1] с.

567. Мармуль Лариса Олександрівна - учений-економіст: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1986-2011 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В.В. Базалій [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2011. – 79 с.: портр., кольор. фот.
У виданні відображені основні етапи життя та наукової діяльності доктора економічних наук, професора, завідувачки кафедри обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету.

568. Марченко Леонід Володимирович. Маринчин дивосвіт: повість у мініатюрах: для дошк. і мол. шк. віку / Леонід Марченко; ред. Л.І. Постриган; худож. Ольга Кучерова. - Вид. 2-ге, виправ. і допов. - Херсон: Айлант, 2011. - 43 с.: іл.

569. Морозов Олексій Володимирович. Застосування еколого-агромеліоративного моніторингу (ЕАММ) для підвищення ефективності зрошення в Південному регіоні України: наук.-метод. рек. щодо орг. ГІС ЕАММ / О.В. Морозов; Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. проект.-технол. центр охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість". - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 74 с.: мал., табл.
Про результати досліджень на території зрошуваних масивів Херсонської обл.

570. Наукові засади формування екологічно чистих сировинних зон в межах Херсонської області: метод. рек. / М-во аграр. політики і продовольства України [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 38 с. : табл. - Дод.: с. 36-38.

571. Организация и ведение радиоэкологического мониторинга почв (на примере Херсонской области): метод. рек. / Н.М. Костяк [и др.]. - Херсон: Олди-плюс, 2011. - 47 с.: цв. карты, табл. - Библиогр.: с. 47.
У посібнику висвітлені проблеми сільського господарства, питання реабілітації земель, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

572. Охорона здоров'я Херсонської області: поточ. бібліогр. покажч. 2011 рік, 3 кв./ комун. закл. Херсон. обл. ради "Обл. наук. мед. б-ка"; уклад. В.І. Гаркуша. - Херсон: ОНМБ, 2011. - 20 с.

573. Педагог. Письменник. Журналіст: Юрій Костянтинович Голобородько в спогадах, листах і матеріалах / упоряд. Є.П. Голобородько; голов. ред. К.Ю. Голобородько. - Х.: Основа, 2011. – 173 с.: кольор. фот.

574. “Південь-2011": кат. восьмої звітної фотовист. ХООНСФХУ (серп.-верес. 2011 р., Херсон) / Херсон. обл. орг. Нац. спілки фотохудож. України, худож. музей ім. О.О. Шовкуненка. - Херсон: [б. в.], 2011. - [32] с.

575. Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я: бібліогр. покажч. л-ри за 2009 рік. Вип. 39 / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О.Г. Кушнір; ред. І.С. Шелестович. - О.: ОННБ ім. М. Горького, 2011. - 101, [2] с.

576. Рудницький Григорій Андрійович. Земля степових пірамід / Григорій Рудницький; ред. М.М. Каляка. - К.; Херсон: Просвіта, 2011. - 187 с.
Наукова розвідка сімферопольського журналіста присвячена заснуванню у XVIII - XIX століттях поселень на території Лівобережної Херсонщини.

577. С херсонским акцентом. Поэтика южного города: [сборник] / ТОН "Ключ"; сост., ред. Ю. Топунов; пер. с нем. И. Лирхаймер, Ю. Топунова; худож. И. Лирхаймер. - Херсон: Айлант, 2011. - 83 с.: ил.
В книгу увійшли вірші про м. Херсон, написані уродженцями міста, які мешкають в різних куточках світу М. Перельмутером, Н. Крофтс та Л. Івченко і місцевими авторами C. Зубаревим, В. Савельєвим, Ю. Топуновим та С. Уманською.

578. Сливканич-Бельченко Светлана Валентиновна. Душевной тайны кружева: сб. стихотворений / Светлана Сливканич-Бельченко; ред. Г.М. Шестакова. - Херсон: Штрих+, 2011. - 155 с.: портр., ил., ноты.

579. Смолко Дмитрий Викторович. Shantiman, или Песни с полубака: поэзия 1998-2011 гг. / Дмитрий Смолко; рис. авт. - Херсон: ТАЙНА ТАЙН, 2011. - 42, [1] с.: портр., рис.

Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] / редкол.: В.В. Базалій (голов. ред.) [та ін.]; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун т". - Херсон: Айлант, 2011.

580. Вип. 74. - 335 с.: рис., табл.

581. Вип. 75. - Грінь Д. С. - 460 с.: рис., табл.

582. Вип. 76. - 601 с.: рис., табл.
У дані видання включені нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

583. Терещенко Юрий Георгиевич. Стихи, басни: сборник / Юрий Терещенко; ред. А.А. Крат, В.Г. Пиддубняк. - Херсон: Айлант, 2011. - 135 с.

584. Топунов Юрий Викторович. Рождаются поэты в небесах...: [cб. избр. стихов] / Юрий Топунов; гл. ред. В.Б. Пиворович. - Херсон: Штрих+, 2011. - 72 с.: ил.

585. Трапенок Виктор Михайлович. Виктор Трапенок: [альбом] / Виктор Трапенок; фоторепрод. С.В. Брилева, Н.И. Джерук; фотоматериалы П.Ф. Стороженко [и др.]. - К.: АДЕФ-Украина, 2011. - 159 с.: фот., ил.

586. Управління еколого-безпечними, водозберігаючими та економічно обгрунтованими режимами зрошення у різних еколого-агромеліоративних умовах Південного Степу України: [монографія] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]; за наук. ред. В.А. Сташука [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 171 с.: мал., табл.
Наведено результати багаторічних досліджень на території Херсонської обл.

587. Харченко Анатолій Григорович. Прокуратура Херсонської області: історія і сучасність. Кн. 1 / А.Г. Харченко; редагув. К.Б. Свіденко [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 138, [1] с.: портр., фот.

588. Херсонський національний технічний університет, 1959-2009 = Kherson national technical university, 1959-2009 / Херсон. нац. техн. ун-т; ред. О. Алєферко; пер. Ю. Шарук; фотогр. В. Резнік. - Херсон: Наддніпряночка, [20--]. - 35, [1] с.: карти, схеми, кольор. фот.

589. Херсонському телебаченню - 50 років!: книга-альбом / авт. тексту В. Долина, В. Гридасов; ред. О. Анащенко, В. Гридасов; фотогр. А. Альперт [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 99 с.: фот.
Про обласну державну телерадіокомпанію "Скіфія".

590. Херсонщина - регіон для ваших інвестицій: інвестиц. площадки = Kherson Region - Location for Your Investments: in-vestment areas. - Херсон: [б. в.], [2010?]. - 203 с.: іл.

591. Ходаковський Володимир Федорович. Морський літопис (1834-2011): від уч-ща торг. мореплавання до Херсон. держ. мор. акад.: нариси з історії / В.Ф. Ходаковський. - Херсон: ХДМІ, 2011. - 255 с.: іл.

592. Чернышенко Наталья Ивановна. Светлый ангел ночи: [роман] / Наталья Чернышенко; гл. ред. Н. Михайлова. - Херсон: ХГТ, 2011. - 243 с.

593. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета: 3-й Міжнар. Екол. Форум, 17-18 листоп. 2011, м. Херсон: [зб. тез] / Херсон. Торгово-пром. палата [та ін.]. - Херсон: ХТПП, 2011. - 549 с.: табл., мал. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

594. Щерба Таїсія Миколаївна. Весела мозаїка: приказки, прислів'я, загадки, мал.: кн. для дітей / Таїсія Щерба; ред. Е. Альварес; пер. англ. Н.Д. Страмнова; худож. Т.М. Крючковська. - Херсон: Штрих+, 2011. - 81, [1] с.: кольор. іл.

595. Щерба Таїсія Миколаївна. Роздуми над книжками: (нариси, ст., відгуки, рец., передм.) / Таїсія Щерба; за авт. ред. - Херсон: Айлант, 2011. - 293 с.: портр., іл.
Про життєвий та творчий шлях письменників Херсонщини.

596. Ярова Марія Пантеліївна. З-під пилу віків: роман / Марія Ярова; ред. О.В. Олексюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2011. - 186, [1] с.: іл.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031