Шановні користувачі! У серпні та вересні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Видання минулих років, що надійшли до бібліотеки протягом 2012 року

ВИДАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ  2012 РОКУ

542. Анохин Владлен Афанасьевич. Античные монеты Северного Причерноморья: каталог / В.А. Анохин; НАН Украины, Ин-т археологии. - К.: Стилос, 2011. - 326 с.: ил.

543. Атлас родючості грунтів Херсонської області: інформ.-аналіт. зб. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 104 с.: кольор. іл., мал., табл.

544. Беличко Юрий Николаевич. Геническ. Катакомбы / Юрий Беличко. - Мелитополь: Издат. дом МГТ, 2011. - 87 с.: цв. ил.
Сторінки історії міста.

545. Беличко Юрий Николаевич. Страницы общей истории: [история г. Геническа] / Юрий Беличко; ред. А.В. Помогайбо. - 2-я ред., изм. и доп. - Х.: Точка, 2011. - 93 с.: ил.
Про відомих людей, які перебували в м. Генічеську в різні часи, с. 37 50.
Про перебування російського поета О. С. Пушкіна в Приазов'ї, с. 50 55.

546. Белоусова Светлана Валентиновна. Разговор тет-а-тет: сб. стихов / Светлана Белоусова. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 145, [2] с.: цв. ил.

547. Бутузов Александр Глебович. Город странных совпадений: сб. стихотворений / Александр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2011. - 79 с.

548. Василенко Микола Олександрович. Тавровані зоряниці: поезії / Микола Василенко; передм. В.С. Загороднюка, А.І. Кичинського. - Херсон: Айлант, 2011. - 351 с.: портр.

549. Висоцький Анатолій Леонідович. Історія мого роду: генеал. дослідж. / Анатолій Висоцький. - Херсон: Айлант, 2011. - 247 с.: фот., генеал. табл.
У генеалогічному дослідженні на основі вивчення архівних даних, історичних довідок, газетних матеріалів, спогадів, епістолярної спадщини автор розповідає про нащадків П. Є. Висоцького - одного із засновників с. Новокиївки Каланчацького р-ну.

550. Вишневський Віктор Іванович. Ріка Дніпро / В.І. Вишневський; ред.  Н.С. Павловська. - К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. - 382, [1] с., [24] арк. кольор. іл.: мал., табл.

551. Гайдамака Василий Васильевич. Семь чудес: стихи и песни детям / Василий Гайдамака; ред. Л. Лагутенко. - Херсон: ХГТ, 2011. - 87 с.: ил., ноты.

552. Довідник пам'яток історії Чаплинського району / від. культури і туризму Чаплин. райдержадмін. - [Херсон?]: [б. в.], 2011. - [60] с.: кольор. фот.

553. З Новою командою Голопристанської районної державної адміністрації будуємо Нову країну [Електронний ресурс]: частини 1 та 2: [фільм] / авт. ідеї та кер. проекту О.В. Олексюк; редкол.: С.Л. Бень [та ін.]; авт. фільму В.М. Мелещенко; оператор Р. Царьов. - Електрон. дан. (2,55ГБ). - [Б. м.: б. в.], 2011. - 1 ел. опт. диск (DVD-R DS): кольор., зв.

554. Загороднюк Василь Степанович. Сиваш: зб. віршів / Василь Загороднюк; ред. М.І. Братан. - Херсон: Айлант, 2011. - 43 с. : портр.

555. Звіт з моніторингу соціальних прав та доступності судів для людей похилого віку / Д.В. Бєлий [та ін.]; упоряд. Н. Богренцова; Херсон. обл. орг. Комітету виборців України. - Херсон: ХМД, 2011. - 148 с.: діагр., табл.
У виданні вміщені результати дослідження в м. Херсоні, м. Каховці, Каховському та Білозерському районах.

556. Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2012 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон: ОУНБГ, 2011. - 130 с.: іл. - Бібліогр. в тексті.

557. Каховка. Історія - сучасність / уклад. О. Карасевич, О. Вакулич, С.Л. Сидьолкіна; заг. ред. О. Вакулич; іст. нарис С.Л. Сидьолкіної; фотогр. О. Катюхи [та ін.]. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 115 с.: кольор. фот., іл., факс.

558. Киров Александр Юрьевич. Русские каприччо Бориса Евсеева / Александр Киров. - М.: Хроникер, 2011. - 73 с. - Биб-лиогр. в примеч.: с. 52-56, 59-65.
Про творчість російського письменника, уродженця м. Херсона.

559. Крупіца Олександр Павлович. Футбол. Гра мільйонів на Херсонщині / Олександр Крупіца; Херсон. обл. федер. футболу. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 39 с.: фот.

560. Крупіца Олександр Павлович. Футбол Херсонщини: календар-довідник: 2010-2011 рр. / Олександр Крупіца. - Херсон: [б. в.], 2011. – 40 с.

561. Крюков Георгій Володимирович. Дивосвіт: розповіді, казки, міфи, замальовки: для дорослих і дітей / Георгій Крюков; ред. М.М. Соценко. - Херсон: Айлант, 2011. - 103 с.: кольор. іл.

562. Крюков Георгій Володимирович. Жайворонки залишаються на зиму: повість  (з циклу "Діти війни"): для мол. шк. віку / Георгій Крюков; ред. Т.В. Водоп'янова; пер. з рос. А.М. Давиденко. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 83 с.

563. Крюков Георгий Владимирович. К истокам рода своего... / Георгий Крюков; ред. Л.В. Марченко. - Херсон: Гринь Д. С., 2011. - 259 с.: фот.
Спогади автора про рідних і близьких людей та друзів дитинства.

564. Лазер Петро Нарцисович - вчений агроном біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1980-2011 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В.В. Базалій [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2011. - 63 с.: портр., кольор. фот.
Покажчик відображає основні етапи життя та професійної діяльності кандидата сільськогосподарських наук, професора, проректора з наукової роботи Херсонського державного аграрного університету.

565. Майстри Херсонщини: кат. вист. творів херсон. худож. у збірці ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка / Херсон. обл. худож. музей ім. О.О. Шовкуненка [та ін.]; авт. вступ. ст.  Л.М. Вольштейн; уклад. М.О. Жиліна; фотогр. О.І. Лещук. - Херсон: ХМД, 2011. - 28 с.: кольор. іл.

566. Макидонов Андрей Владимирович. Персональный состав административного аппарата Новороссии XVIII века / А.В. Макидонов. - Запорожье: Просвіта, 2011. - 334, [1] с.

567. Мармуль Лариса Олександрівна - учений-економіст: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1986-2011 рр. / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В.В. Базалій [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2011. – 79 с.: портр., кольор. фот.
У виданні відображені основні етапи життя та наукової діяльності доктора економічних наук, професора, завідувачки кафедри обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету.

568. Марченко Леонід Володимирович. Маринчин дивосвіт: повість у мініатюрах: для дошк. і мол. шк. віку / Леонід Марченко; ред. Л.І. Постриган; худож. Ольга Кучерова. - Вид. 2-ге, виправ. і допов. - Херсон: Айлант, 2011. - 43 с.: іл.

569. Морозов Олексій Володимирович. Застосування еколого-агромеліоративного моніторингу (ЕАММ) для підвищення ефективності зрошення в Південному регіоні України: наук.-метод. рек. щодо орг. ГІС ЕАММ / О.В. Морозов; Херсон. держ. аграр. ун-т, Херсон. держ. проект.-технол. центр охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість". - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 74 с.: мал., табл.
Про результати досліджень на території зрошуваних масивів Херсонської обл.

570. Наукові засади формування екологічно чистих сировинних зон в межах Херсонської області: метод. рек. / М-во аграр. політики і продовольства України [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 38 с. : табл. - Дод.: с. 36-38.

571. Организация и ведение радиоэкологического мониторинга почв (на примере Херсонской области): метод. рек. / Н.М. Костяк [и др.]. - Херсон: Олди-плюс, 2011. - 47 с.: цв. карты, табл. - Библиогр.: с. 47.
У посібнику висвітлені проблеми сільського господарства, питання реабілітації земель, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

572. Охорона здоров'я Херсонської області: поточ. бібліогр. покажч. 2011 рік, 3 кв./ комун. закл. Херсон. обл. ради "Обл. наук. мед. б-ка"; уклад. В.І. Гаркуша. - Херсон: ОНМБ, 2011. - 20 с.

573. Педагог. Письменник. Журналіст: Юрій Костянтинович Голобородько в спогадах, листах і матеріалах / упоряд. Є.П. Голобородько; голов. ред. К.Ю. Голобородько. - Х.: Основа, 2011. – 173 с.: кольор. фот.

574. “Південь-2011": кат. восьмої звітної фотовист. ХООНСФХУ (серп.-верес. 2011 р., Херсон) / Херсон. обл. орг. Нац. спілки фотохудож. України, худож. музей ім. О.О. Шовкуненка. - Херсон: [б. в.], 2011. - [32] с.

575. Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я: бібліогр. покажч. л-ри за 2009 рік. Вип. 39 / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О.Г. Кушнір; ред. І.С. Шелестович. - О.: ОННБ ім. М. Горького, 2011. - 101, [2] с.

576. Рудницький Григорій Андрійович. Земля степових пірамід / Григорій Рудницький; ред. М.М. Каляка. - К.; Херсон: Просвіта, 2011. - 187 с.
Наукова розвідка сімферопольського журналіста присвячена заснуванню у XVIII - XIX століттях поселень на території Лівобережної Херсонщини.

577. С херсонским акцентом. Поэтика южного города: [сборник] / ТОН "Ключ"; сост., ред. Ю. Топунов; пер. с нем. И. Лирхаймер, Ю. Топунова; худож. И. Лирхаймер. - Херсон: Айлант, 2011. - 83 с.: ил.
В книгу увійшли вірші про м. Херсон, написані уродженцями міста, які мешкають в різних куточках світу М. Перельмутером, Н. Крофтс та Л. Івченко і місцевими авторами C. Зубаревим, В. Савельєвим, Ю. Топуновим та С. Уманською.

578. Сливканич-Бельченко Светлана Валентиновна. Душевной тайны кружева: сб. стихотворений / Светлана Сливканич-Бельченко; ред. Г.М. Шестакова. - Херсон: Штрих+, 2011. - 155 с.: портр., ил., ноты.

579. Смолко Дмитрий Викторович. Shantiman, или Песни с полубака: поэзия 1998-2011 гг. / Дмитрий Смолко; рис. авт. - Херсон: ТАЙНА ТАЙН, 2011. - 42, [1] с.: портр., рис.

Таврійський науковий вісник: [зб. наук. пр.] / редкол.: В.В. Базалій (голов. ред.) [та ін.]; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун т". - Херсон: Айлант, 2011.

580. Вип. 74. - 335 с.: рис., табл.

581. Вип. 75. - Грінь Д. С. - 460 с.: рис., табл.

582. Вип. 76. - 601 с.: рис., табл.
У дані видання включені нові теоретичні, практичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та науково-методичні статті з актуальних питань аграрної науки.

583. Терещенко Юрий Георгиевич. Стихи, басни: сборник / Юрий Терещенко; ред. А.А. Крат, В.Г. Пиддубняк. - Херсон: Айлант, 2011. - 135 с.

584. Топунов Юрий Викторович. Рождаются поэты в небесах...: [cб. избр. стихов] / Юрий Топунов; гл. ред. В.Б. Пиворович. - Херсон: Штрих+, 2011. - 72 с.: ил.

585. Трапенок Виктор Михайлович. Виктор Трапенок: [альбом] / Виктор Трапенок; фоторепрод. С.В. Брилева, Н.И. Джерук; фотоматериалы П.Ф. Стороженко [и др.]. - К.: АДЕФ-Украина, 2011. - 159 с.: фот., ил.

586. Управління еколого-безпечними, водозберігаючими та економічно обгрунтованими режимами зрошення у різних еколого-агромеліоративних умовах Південного Степу України: [монографія] / Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]; за наук. ред. В.А. Сташука [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 171 с.: мал., табл.
Наведено результати багаторічних досліджень на території Херсонської обл.

587. Харченко Анатолій Григорович. Прокуратура Херсонської області: історія і сучасність. Кн. 1 / А.Г. Харченко; редагув. К.Б. Свіденко [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2011. - 138, [1] с.: портр., фот.

588. Херсонський національний технічний університет, 1959-2009 = Kherson national technical university, 1959-2009 / Херсон. нац. техн. ун-т; ред. О. Алєферко; пер. Ю. Шарук; фотогр. В. Резнік. - Херсон: Наддніпряночка, [20--]. - 35, [1] с.: карти, схеми, кольор. фот.

589. Херсонському телебаченню - 50 років!: книга-альбом / авт. тексту В. Долина, В. Гридасов; ред. О. Анащенко, В. Гридасов; фотогр. А. Альперт [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 99 с.: фот.
Про обласну державну телерадіокомпанію "Скіфія".

590. Херсонщина - регіон для ваших інвестицій: інвестиц. площадки = Kherson Region - Location for Your Investments: in-vestment areas. - Херсон: [б. в.], [2010?]. - 203 с.: іл.

591. Ходаковський Володимир Федорович. Морський літопис (1834-2011): від уч-ща торг. мореплавання до Херсон. держ. мор. акад.: нариси з історії / В.Ф. Ходаковський. - Херсон: ХДМІ, 2011. - 255 с.: іл.

592. Чернышенко Наталья Ивановна. Светлый ангел ночи: [роман] / Наталья Чернышенко; гл. ред. Н. Михайлова. - Херсон: ХГТ, 2011. - 243 с.

593. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета = Чистый город. Чистая река. Чистая планета: 3-й Міжнар. Екол. Форум, 17-18 листоп. 2011, м. Херсон: [зб. тез] / Херсон. Торгово-пром. палата [та ін.]. - Херсон: ХТПП, 2011. - 549 с.: табл., мал. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

594. Щерба Таїсія Миколаївна. Весела мозаїка: приказки, прислів'я, загадки, мал.: кн. для дітей / Таїсія Щерба; ред. Е. Альварес; пер. англ. Н.Д. Страмнова; худож. Т.М. Крючковська. - Херсон: Штрих+, 2011. - 81, [1] с.: кольор. іл.

595. Щерба Таїсія Миколаївна. Роздуми над книжками: (нариси, ст., відгуки, рец., передм.) / Таїсія Щерба; за авт. ред. - Херсон: Айлант, 2011. - 293 с.: портр., іл.
Про життєвий та творчий шлях письменників Херсонщини.

596. Ярова Марія Пантеліївна. З-під пилу віків: роман / Марія Ярова; ред. О.В. Олексюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2011. - 186, [1] с.: іл.

Календар подій

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14151617181920
21222324252627
28293031   
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день