Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Статут бібліотеки та перші каталоги

Укладачем та упорядником перших каталогів Херсонської громадської бібліотеки є бібліограф, член виборної дирекції Херсонської громадської бібліотеки Віра Костянтинівна Шенфінкель. Видання дозволених цензурою каталогів було однією з головних турбот дирекції бібліотеки. Перший каталог побачив світ у 1874 році. З 1890 року Віра Костянтинівна очолила цю ділянку роботи, продовжуючи розпочату попередниками справу.
Вона тісно співпрацювала з Михайлом Беккером - бібліотекарем-ентузіастом і добрим генієм бібліотеки. Третє доповнення до "Систематического каталога..." вона присвячує йому: "Памяти Михаила Евгеньевича Беккера, 18 лет проработавшему вместе со мной на пользу Херсонской общественной библиотеки и деятельно помогавшему мне в составлении всех библиготечных каталогов, с благоговением посвящаю этот последний скромный труд свой. Херсон. 10 сентября 1910 г.).
Але ця праця, на превелику радість нащадків,  не стала останньою. В пам'ять про заслуги М.Є.Беккера, з ініціативи Віри Шенфінкель, було створено відділ його імені. В основу покладено особисте зібрання літератури Михайла Беккера, видання з питань міського самоврядування та діяльності земства. У 1911 році В.К.Шенфінкель склала двотомний "Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера".
У 1913 році завдячуючи невтомній праці Віри Костянтинівни Шенфінкель виходить "Указатель книг и статей отдела им. князя Г.А.Потемкина по истории и состоянию Новороссийского края". 
Нею також були складені каталоги на фонди двох філій Херсонської громадської бібліотеки - воєнно-форштатського та забалківського, в організації яких вона брала активну участь. Каталоги першого відділення видавалися у 1901 та 1913 роках, другого - у 1904 та 1913.

Пропонуємо ознайомитись з переліченими виданнями у даному розділі Музею історії бібліотеки.

 


 • Устав Херсонской общественной библиотеки: утвержден 5 июля 1895 г. – Херсон: Тип. О. Д. Ходушиной, 1895. – 12 с.

  Перший статут бібліотеки було розроблено та затверджено Міністерством внутрішніх справ у січні 1872 року. Він діяв протягом 23 років, час від часу в нього вносились лише незначні зміни і доповнення. Новий статут було прийнято 1895 року..

  Переглянути видання

 • Каталог Херсонской общественной библиотеки - Херсон : Тип. Херсон. губ. правл., 1874. - 63, [1] с.

  Переглянути видання

 • Беккер М. Е. Главные основания для выработки системы библиотечного каталога: / М. Е. Беккер. – С.Пб: Тип. «Герольд», 1910. – 15, [2] с., 1 л. портр. – Отт. из журн. "Библиотекарь". 1910. № 3-4.

  «Главные основания для выработки системы библиотечного каталога» – саме під такою назвою у 1910 році в журналі «Бібліотекар» вийшла стаття Михайла Беккера. Вже на початку він вказує на незручності у роботі з бібліотечними каталогами, безсистемність у розподілі книжкового матеріалу по відділам та досить випадкове групування самих відділів. Він пропонує іншу систематизацію літератури, в центрі котрої ставить людину. Ця класифікація була досить прогресивною в області бібліотечного каталогування й отримала схвальні відгуки від провідних спеціалістів в області бібліотечної справи.

  Переглянути видання

 • Указатель книг и статей отдела им. кн. Г. А. Потемкина по истории и состоянию Новороссийского края /Херсон. Обществ. Б-ка ; сост. В. К. Ш[енфинкель]. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1913. –ІІ, 115, [2], [1] л. портр. кн. Г. А. Потемкина, репрод. Картины Ф. Я. Алексеева «Вид г. Херсона в 1787 году».

  У 1891 р. за ініціативою дирекції у Херсонській громадській бібліотеці був утворений т. зв. місцевий відділ ім. князя Потьомкіна для формування спеціалізованого фонду видань краєзнавчого змісту. В. Шенфінкель уклала «Указатель книг и статей отдела имени Кн. Г. А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края» (1913). Завдяки повноті охоплення матеріалу й точності бібліографічних описів цей покажчик є одним з най достовірніших джерел для виявлення літератури про Південь України.

  Переглянути видання

 • Каталог 1-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1899–1913. І/VІІ. – Херсон: Паровая типо-литогр. наслед. О. Д. Ходушиной, 1913. – 146, XIV с.

  Переглянути видання

 • Каталог 2-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1901–1913. І/VІІ. – Херсон: Паровая типо-литогр. преемн. О. Д. Ходушиной, 1913. – 112, X с.

  Переглянути видання

 • Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки. 1872–1896 / [сост. В. К. Шенфинкель]. – Херсон, 1897–1898.
  Ч. 1. – Тип. А.С. Розенштейна, 1897. – XII, 348 с.
  Ч. 2. – Тип. М.И. Ковалева, 1898. – 304 с., XXXVI с.

  Це видання - спільна праця членів дирекції Бєлявської, Диканської, Беккера, бібліотекарів Шипинської, Попової, а також членів бібліотеки Делятицьких. Керівництво, редагування та безпосередню участь у складанні взяла на себе Віра Костянтинівна Шенфінкель. Каталог відображає повністю книжковий фонд бібліотеки з часу її заснування по 1897 рік включно. Це близько 12500 примірників книг. Крім того, в каталозі знайшли відображення окремі статті з журналів (49 назв), які передплачувала книгозбірня, За своїм цільовим призначенням каталог виконував функції реєстраційного, але  в ньому, незважаючи на відсутність анотацій, наявні елементи рекомендаційного характеру. На сьогоднішній день це видання є бібліографічною рідкістю і має історичну цінність.

  Переглянути видання

 • Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера. I. По вопросам городского самоуправления (книги и журнальные статьи) / Херсон. обществ. б-ка; сост. В. К. Шенфинкель; предисл. Л.Г. Осинского. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1911.
  Ч. 1: Деятельность Херсонского городского самоуправления. – VI, 57 с. – Алф. покажч. імен авт.: с. 53–54; Список гласних Херсон. міської думи (1871–1910): с. 54–57.
  Ч. 2: Городское самоуправление в России и за границей. – 166 с. – Алф. покажч. імен авт.: с. 145–156.; Предм. покажч.: с. 157–166.


Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031