Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Бібліографічні посібники 

229. Бібліографічний покажчик наукових і науково-методичних праць доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Голобородько Євдокії Петрівни /Голов. ред. О. Ю. Бєляєва; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 32 с.: табл.
Серед друкованих праць (близько 250) колективні й індивідуальні монографії, підручники, методичні посібники, рекомендації, вказівки, тези, присвячені підготовці вчителів-словесників, питанням виховання тощо.
 
Бібліографічний покажчик наукових, науково-методичних та публіцистичних праць Херсонського державного університету (2002-2006 роки)/Упоряд. Н.М.Стеценко;Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - Присвяч. 90-річчю Херсон. держ. ун-ту.
230. Т. 1. - 360 с.
 
231. Т. 2. - 240 с.
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових працівників Херсонського державного університету, заснованого 14 листопада 1917 року. Монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники і рекомендації, статті в науково-методичних збірках і журналах відображають результати досліджень, що виконувались у 2002-2006 роках. Посібник розрахований на науковців, аспірантів, докторантів, викладачів та керівників закладів освіти різного типу, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників управлінь, відділів освіти обласної, міських та районних державних адміністрацій.
 
 
232. Близький світ далекого минулого: Бібліогр. покажч. /Уклад. Н.О. Попова;Ред. С.Д. Коваль; Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова. - Херсон: ОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2007. - 14 с.: портр. - (Літ. краєзнавство). - До 85-річчя Д.Міщенка.
Бібліографічний покажчик підготовлений до ювілею відомого українського письменника, уродженця херсонського краю Д. Міщенка. У покажчику зроблено спробу найповніше представити інформацію про життєвий та творчий шлях прозаїка. При підготовці видання використані фонди Державної бібліотеки України для юнацтва та Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара.
 
233. Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2008 рік: Бібліогр. покажч. /Уклад. Г.П. Мокрицька; Відп. ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара.– Херсон: ХОУНБГ, 2007.– 93 с.
Бібліографічний покажчик «Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на … рік» видається з 1973 року. У даному випуску відображені документи та матеріали про історичні та культурні події в житті області, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя яких пов’язане з Херсонщиною. На початку покажчика подано хронологічний перелік знаменних і памятних дат на рік. В основній частині дати супроводжуються текстовими довідками. Окремо подано хроніку подій на Херсонщині за 2007 рік. Посібник розрахований на працівників бібліотек, клубів, музеїв, засобів масової інформації, екскурсоводів, викладачів, краєзнавців з метою надати їм допомогу у відзначенні знаменних і пам’ятних дат.
 
 
234. Каталог журналів у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. 1944– 2005 /Уклад. Л.І.Зелена, Т.М. Миргородська; ХОУНБ ім.О. Гончара. - Херсон: ХОУНБГ, 2007. - 213 с.
 
 
235. Конституція незалежної України : шляхи реалізації та реформування: Реком. бібліогр.покажч. /Уклад. Т.С. Федько; Відп.ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. універс. наук. б-каім.Олеся Гончара.– Херсон: ХОУНБГ, 2007.– 30 с.
Включені матеріали охоплюють в основному період з 2005 по 2007 рік. Видання адресоване правознавцям, історикам, студентам, бібліотечним працівникам і всім, хто цікавиться питаннями розвитку українського державотворення.
 

 
Література про Херсонську область за … рік : Бібліогр. покажч. /Уклад. Г.П. Мокрицька, І.В. Перунова, С.М. Дем'янюк; Відп. ред. Л.І. Зелена; Обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара. - Херсон: ХОУНБГ, 2007.
 
236. …за 2006 рік. Вип. 4.– 101 с.– Доп. покажч.: с. 71-96.
 
237. …за 2007 рік. Вип. 1.– 57 с.– Доп. покажч.: с. 45-52.
 
238. …за 2007 рік. Вип. 2.– 72 с.– Доп. покажч.: с. 58-67.
 
 
239. …за 2007 рік. Вип. 3.– 90 с.– Доп. покажч.: с.72-86.
Поточний бібліографічний покажчик «Література про Херсонську область» видається з 1959 року. Він містить бібліографічні описи документів, опублікованих як окремими виданнями, так і в збірках та на сторінках центральної і місцевої преси. Посібник складається з чотирьох щоквартальних випусків. Починаючи з 2007 року кожен випуск включає допоміжні покажчики: іменний, географічний та перелік періодичних видань, матеріали з яких використані в посібнику.
 
 
 
240. Одинцов В.В. Бібліографія з фізики:(розділи: оптика, квантова, ядерна фізика твердого тіла): Посіб. для студ. спец. «ПМСО. Фізика та основи інформатики» ф-ту фізики, математики та інформатики для самостійної роботи /Херсон. держ. ун-т - Херсон: Вид-во ХДУ,2007.– 48 с.   
    
 
241. Освіта XXI століття: На допомогу навч. процесу: Реком. бібліогр. покажч. Вип.1. /Уклад. А.С. Михайлова; Ред. С.Д. Коваль; Обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова.– Херсон: ХОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2007.– 45 с.
Даний випуск знайомить з актуальними проблемами педагогіки, загальної освіти, новими законодавчими актами; висвітлює питання організації навчального процесу і розвитку здоров’язберігаючих технологій в школі. Окремі розділи покажчика присвячені вихованню учнівської молоді, розвитку творчих здібностей, викладанню навчальних предметів, зовнішньому оцінюванню, управлінню навчальним закладом, шкільній психології, позашкільній роботі та розвитку освіти за кордоном. Видання адресоване педагогам-предметникам, керівникам навчальних закладів, студентам, шкільним психологам, бібліотекарям, що працюють з учнівською та студентською молоддю, працівникам позашкільних освітніх закладів.
 50-річчя поета.
 
242. Прози життя Василя Загороднюка: Біобібліогр. покажч. /Уклад. Н.О. Попова; Ред. С.Д. Коваль; Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова.– Херсон: ОБЮ ім. Б. Лавреньова, 2007. - 26 с.: портр. - (Літ. краєзнавство). 
Персональний покажчик продовжує серію бібліографічних видань «Літературне краєзнавство», присвячених життю і творчості відомих поетів і прозаїків рідного краю. Це перша спроба узагальнення інформації про життєвий і творчий шлях Василя Загороднюка, доповнена детальним аналізом його поетичного доробку. Бібліографія творів В. Загороднюка згрупована за окремими розділами. До бібліографії включено наукові та навчально-методичні роботи поета і літературознавця. Посібник буде корисним і цікавим викладачам, бібліотекарям, студентам, а також тим, хто любить і цінує літературу рідного краю.

 

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17181920212223
24252627282930