Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Природа і природні ресурси. Природничі науки

 

24. Географія Херсонщини: Навч. посіб. /Під ред. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової.– Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.– 221 с.: іл., табл.

Запропоновані матеріали дають змогу читачам ознайомитись зі специфікою природних умов і ресурсів Херсонщини, характеристиками населення і його розселення, особливостями господарства і соціальної сфери області. Посібник рекомендований учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, студентам і викладачам географічних, соціологічних, економічних спеціальностей. Він може бути цікавим і більш широкому колу спеціалістів у сфері територіального планування і регіонального розвитку.

 

25. Конспекти уроків та виховних заходів з географії: Дод. до наук.-метод. журн. «Таврійський вісник освіти» /За ред. В.В. Кузьменка.– Херсон: РІПО, 2007.– 212 с.

 

26. Мацко П.В. Геотроніка та картографія: Навч. посіб.– 2-е вид., випр. і доп. /П.В. Мацько, А.М. Голубєв.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 184 с.: табл.

В навчальному посібнику розглянуті фізичні і геометричні основи електронних методів вимірювання в геодезії, наведені приклади застосування різних видів віддалемірів і тахеометрів для визначення відстаней, кутів та перевищень, а також супутникових навігаційно-геодезичних систем для знаходження координат наземних об’єктів. Показано можливості використання системи координат і картографічних проекцій, а також методи переносу даних геодезичних вимірювань в компютерні програми. Посібник призначений студентам, магістрам і працівникам аграрних і землевпорядних організацій.

 

27. Науково-методичні рекомендації по оздоровленню водних екосистем, поліпшенню умов існування гідробіонтів і природного відтворення риб в пониззі Дніпра.– Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.– 24 с.

В методичних рекомендаціях викладені наукові підстави заходів і шляхів оздоровлення водних екосистем, заплавних і дельтових водойм пониззя Дніпра, поліпшення мешкання гідробіонтів, в тому числі і риб. Методичні рекомендації розраховані на фахівців проектних організацій, Держводгоспу, Мінекології, рибоохорони, користувачів водних живих ресурсів, членів громадських природоохоронних організацій.

 

28. Пилипенко І.О. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціальності «Географія»: Навч. посіб. для студ. ден., заоч. та екстернат. форм навч. /І.О. Пилипенко, Д.С. Мальчикова; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 80 с.: мал., табл.– Бібліогр.: с. 77-78.

У навчальному посібнику розглядаються основні напрямки сучасних суспільно-географічних досліджень. Запропоновані методичні підходи дослідження основних компонентів просторової організації життєдіяльності суспільства. Наведені приклади проведення досліджень на матеріалах Херсонської області. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, соціологічних, економічних, політологічних спеціальностей. Він може бути цікавим не тільки географам, але і широкому колу спеціалістів сфери територіального планування і регіонального розвитку.

 

29. Речицький О.Н. Державна атестація студентів з хімії: Навч.-метод. рек. для студ. IV-V курсів спец. «Хімія» ден., заоч. та екстернат. форм навч. ін-ту природознав. /О.Н. Речицький, С.Ф. Решнова /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 92 с.: іл.– Бібліогр.: с. 91.

 

30. Фальцфейнівські читання: Зб. наук. пр. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007.– 404 с.

В збірнику представлені матеріали наукових читань, присвячених питанням екології дозвілля, екології людини, рослин, тварин, екологічної культури і екологічної освіти. Обговорюються проблеми збереження і розвитку біорізноманіття в Україні та Європі.

 

31. Черняков Д.А. Очерк истории Черноморского заповедника.– Херсон: ХГТ, 2007.– 64 с.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 181920212223
24252627282930