Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

"Гілея" – літературне об'єднання

Меню розділу

"ГІЛЕЯ" – ЛІТЕРАТУРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЕТІВ-ФУТУРИСТІВ

  [1910] 
(До 100-річчя з часу заснування)

Літературне об’єднання російських поетів-футуристів створене братами В. і Д. Бурлюками та Б. Ліфшицем у маєтку Чорнянка Таврійської губернії (тепер село Каховського району). До складу літературного об’єднання входили, окрім засновників, М. Бурлюк, Е. Гуро, В. Каменський,О. Кручених, В. Хлєбніков, В. Маяковський, І. Северянін.
Естетична програма об’єднання викладена у спільній декларації Д. Бурлюка, О. Кручених, В. Маяковського, В. Хлєбнікова "Ляпас громадському смаку" та в інших виступах. 
У збірниках футуристичних малюнків та віршів "Дохлая луна", "Затычка", "Молоко кобылиц" також викладено кредо футуристів, які прагнули автономії, звільнення слова, намагалися змінити традиційну систему літературного тексту, протиставляли свої напрямки італійському футуризму та наполегливо стверджували самобутність походження російського футуризму.
"Гілея" – одне з найрадикальніших літературних об’єднань російського раннього футуризму - мала власне видавництво "ЕУИ" у Петербурзі, де друкувались книги О. Кручених та В.Хлєбнікова.
У 1913 році "гілейці" увійшли до складу об’єднання "Союз молодежи", а назва "Гілея" ще довго використовувалась учасниками групи, адже ядро "Союзу" складали кубофутуристи.
Сьогодні на "батьківщині" російського футуризму у с. Чорнявці Каховського району періодично організовуються фестивалі сучасного українського авангардного мистецтва.

 

Література

ВОСПОМИНАНИЯ отца русского футуризма: Д. Бурлюк //Минувшее: ист. альм. 5. – М., 1991. – С.7 – 54.

БУРЛЮКИ в Херсоне и Чернянке: [буклет] /сост. Г. Н. Бахматова, Н. М. Дыба; Херсон. обл. краевед. музей, Херсон. гос. пед. ин-т
им. Н.К.Крупской, Херсон. обл. науч. универс. б-ка им. А. Горького – Херсон, 1990. – 6 с.: ил.

"ЗВЕЗДОЛИКИ гилеи": тез. докл. II Междунар. науч. конф. по авангарду /науч. центр по изучению авангарда; обл. б-ка им. Горького.
– Херсон, 1995. – 110 с.

КАПИТОНЕНКО А.М. Ошима в бытность Д. Бурлюка /Александр Капитоненко, Тарао Фудзии, Акира Судзуки; пер. с рус. яз. А Судзуки; Фонд им. Д. Бурлюка; Ошим. музей крестьян. искусства им. Гуро Кимура. – Сімф.: Фундація ім. Д. Бурлюка, 2005. – 27, XIX, 29 c.: портр., мал., фотогр.

КАПИТОНЕНКО О. М. Наш Давид Бурлюк: до 125-річчя від дня народж. /Олександр Капітоненко; обкл. худож. М. Бондаренка; Фундація
ім. Д. Бурлюка. – Суми: Швидкодрук, 2007. – 54 с.: потр., іл.

НОГА О. Давид Бурлюк і мистецтво всесвітнього авангарду /Олесь Нога; ред. І. В. Гургула; худож. ред. І. В. Юреня. – Л.: Основа, 1993.
– 112 с.

"ГІЛЕЯ" – літ. об’єднання рос. поетів-футуристів //Українська літературна енциклопедія. –К., 1988. – Т. 1. – С. 420.

ФУТУРИЗМ (итал. Futurismo, от лат. futurum – будущее) – авангард. худож. течение 10 – нач. 20-х гг. //Краткая литературная энциклопедия.
– М., 1975. – Т.8. - С.166-167.

БАТЬКО слов’янського футуризму: [Д. Бурлюк] //Політика і культура. – 2003. - №24. – 20-26 черв. – С.26-28.

БРУСИЛОВА А. Баба – это дед!: [о фест. авангард. искусства "Дідцебаба" в с. Чернянке Кахов. р-на] /А. Брусилова //Голос Украины.
– 2002. – 11 дек. – С.8.

ГОРБАЧЕВ Д. Украинский отец русского футуризма: [Д. Бурлюк] /Д. Горбачев //Зеркало недели. – 2001. – 15 дек. – С.16.

ДЖАЛАГОНИЯ В. Глаз Давида Бурлюка /Валерий Джалагония //Эхо планеты. – 2007. – №28. – С.34-35.

ДЯЧЕНКО С. Чернянка Мордвинова. Имения Херсонского края /Сергей Дяченко //Вгору. – 2007. – 25 жовт. (№43). – С.7.

КУДРЯВЦЕВ Л. Харьковчанин Давид Бурлюк, отец футуризма /Л. Кудрявцев //Независимость. – 1999. – 11 нояб. – С.15.

ЛОЙ В.М. "Татарсько-запорозький футурист": До 125-річчя від дня народж. Д. Д. Бурлюка /В. М. Лой //Календар знаменних і пам’ятних дат.
– 2007. - №3. – С.21-25. – Бібліогр. в кінці ст.

МІШУРА Ф. 5-й фестиваль сучасного мистецтва "Дідцебаба" відбувся у Чорнянці: [Кахов. р-ну] /Ф. Мішура //Кахов. зоря. – 2006. – 26 жовт.
– С.2.

ПАРНІС О. Повернення несамовитого Давида Бурлюка /О. Парніс //Зарубіж. л-ра. – 2005. – Листоп. (№41). – С.20-21.

СТАРОСЕЛЕЦЬ І. Давид Бурлюк і "Гілея" /І. Староселець //Наша газ. +. - 2004. - 23 січ. (№3). – С.7.

ФЛОРКОВСКАЯ А. Здравствуйте, мистер Бурлюк: [о связи худож. с Чернянкой Кахов. р-на] /А. Флорковская //Искусство. – 2001. – 1-15 окт. – С.1-2.

АВАНГАРД: витоки і традиції: путівник по фондах херсон. зібрань /Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького, обл. краєзн. музей, Наук. центр по вивченню авангарду. – Херсон, 1995. – 34 с.

 

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23242526
2728293031