Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

Літературознавство

142. Бондарчук П. Володимир Куликівський в Одесі.– Херсон: б. в., 2007.– 20 с.
 
143. Бондарчук П. Володимир Куликівський у Балті. - Херсон: б. в., 2007.– 12 с.
Обидва видання висвітлюють діяльність поета на Одещині.
 
144. Братан М.І. І краса, і держава: Нарис про О. Гончара.– К.; Херсон: Просвіта, 2007.– 40 с.
В книзі йдеться про зв’язок українського письменника з Херсонщиною. На першій сторінці обкладинки– екслібрис Олеся Гончара.
 
 
 
 
 
145. Висоцький А.А. Вальтер Скотт: Життя і творчість. Роман «Айвенго»: Навч. посіб.– Херсон: Айлант, 2007.– 180 с.
Посібник складений за чинною програмою з зарубіжної літератури і містить матеріал, необхідний для вивчення в школі роману Вальтера Скотта «Айвенго»: біографію письменника, аналіз образної системи роману та його художніх особливостей, контрольні запитання і завдання, тести за змістом «Айвенго» та інші матеріали.
 
146. Вишиванка: Херсон. літ.-худож. зб. Число. 1.– К.; Херсон: Просвіта, 2007.– 95 с.: іл.
До першого числа збірника увійшли матеріали літературно-мистецького спрямування. Дане видання покликане розвінчати вигадку про повну русифікацію Херсонщини та бути місцем дебюту багатьох членів літературної студії імені Василя Вишиваного, яка діє на Херсонщині.
 
 
 
Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літ.-наук. зб.– К.; Херсон: Просвіта, 2007.
147. Вип. 3.– 303 с.
 
148. Вип. 4.– 307 с.
Дані випуски містять наукові і літературно-мистецькі матеріали, присвячені діяльності визначних представників українського зарубіжжя. У збірниках подається культурно-мистецька хроніка, відомості про вшанування в Таврійському регіоні письменників і науковців діаспори та Південної України.

 

 

149. Література української діаспори у світовому історико-культурному контексті: Зб. матеріалів II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 180 с.– Бібліогр. у кінці ст.

 
150. Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература конца XX– начала XXI века: Знаковый код и стратегии художественного поиска: (На материале прозы и драматургии): Монографія /А.Ю. Мережинская, Т.В. Коминарец.– Херсон: Айлант, 2007.– 220 с.– Библиогр.: с. 206-219.
У монографії досліджуються явища «пізнього» літературного постмодернізму в російській літературі. Як критерій для виявлення та оцінки базових трансформацій художньої системи пропонуються описи знакового коду прозових та драматичних текстів Д. Галковського, Є. Попова, Т. Толстої, О. Михайлової,
О. Богаєва, розглянутих в контексті наукової та критичної рефлексії російського постмодернізму. Виділяється загальна, характерна для творів 1990-2000-х років тематика. Пропонується типологія символів та мотивів, актуалізованих на даному етапі розвитку стилю. Особливості «пізнього» постмодернізму досліджуються в тісному зв’язку з родовими та жанровими характеристиками творів (гіпертекст, антиутопія, «нова драма», «покоління 90-х»). Визначається векторність художніх пошуків у прозі і драматургії, пов’язана з подоланням кризи постмодернізму та формуванням нової художньої системи. Книга пропонується вченим, студентам та вчителям-словесникам.
 
151. Путівник по літературному Інтернету: Вебліогр. список адрес літ. сайтів /Уклад. О.А. Захарова; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара.– Херсон: ХОУНБГ, 2007.– 19 с.
В посібнику наведені електронні адреси пошукових служб, анотований список адрес найпопулярніших повнотекстових електронних бібліотек, літературних журналів та літературних сайтів України і Росії.
 
152. Щерба Т. Євдокія Голобородько: Літ. портр. особистості.– Херсон: Айлант, 2007.– 116 с.
Єкдокія Голобородько– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, академік АПСН, дійсний член Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я.А. Коменського, знаний науковець не лише на теренах України, але й близького і далекого зарубіжжя. Книга продовжує серію літературних портретів про яскравих особистостей рідного краю. Видання призначене освітянам, аспірантам і студентській молоді ВНЗ, усім, хто причетний до вивчення слова, педагогічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

 

153. Щерба Т. Надія Врищ: Літ. портр. особистості.– Херсон: Айлант, 2007.– 64 с.

У книзі подаються відомості про життєвий шлях поетеси Н. Врищ. Дане видання продовжує серію літературних портретів про письменників і яскраві особистості рідного краю.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 181920212223
24252627282930