Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

Фізична культура і спорт

 

68. Актуальні проблеми юнацького спорту: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (27-28 верес. 2007 р.) /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 272 с.: рис., табл.– Бібліогр. у кінці ст.

Збірник наукових матеріалів висвітлює сучасний стан досліджень у сфері проблем юнацького спорту: організація спортивного відбору і прогнозування розвитку здібностей юних спортсменів, управління і моделювання в процесі підготовки спортсменів. Розглядаються різноманітні аспекти проблем юнацького спорту: гуманітарні, педагогічні, психологічні, медико-біологічні та дитячо-юнацького туризму. Видання розраховане на широке коло науковців, працівників вищої і середньої ланок освіти, студентів і тих, кому не байдужі проблеми розвитку юнацького спорту.

 

69. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: Зб.наук.пр. за матеріалами I туру II Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (20 груд. 2007 р.), Херсон /Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 76 с.: табл.– Бібліогр. у кінці ст.

У збірнику викладені доповіді студентів, що відображають проблеми фізкультурної освіти в навчальних закладах, планування та комплексний контроль у фізичному вихованні та спорті, сучасні підходи в методиці розвитку фізичних та психомоторних здібностей, проблеми фізичної та фізкультурно-спортивної реабілітації та рекреації різних верств населення, шляхи впровадження фізичної культури в повсякденний побут студентів та ін.

 

70. Методологія, структура та вимоги до виконання випускних робіт: Метод. рек. для студ. випуск. курсів ден. та заоч. форм навч. ф-ту фіз. виховання та спорту /Ю.А. Грабовський та ін.; Херсон. держ. ун-т.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 72 с.: табл.– Бібліогр.: с.62-63.

 

71. Фізична культура в коледжі: Навч.-метод. посіб. для студ. I курсу коледжу /О.Г. Шалар, К.О. Кісіленко, Г.П. Шалар; Херсон. держ. ун-т, Херсон. базовий мед. коледж.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 96 с.: мал., табл.– Бібліогр.: с. 93.

 

 72. Харченко-Баранецька Л.Л. Основні аспекти веслувального спорту: Навч. посіб. для студ. ф-ту фіз. виховання та спорту, студ. ін-тів фіз. культури, тренерів-викладачів з веслувального спорту.– Херсон: Вид-во ХДУ, 2007.– 116 с.: табл.– Бібліогр.: с. 114-115.

У навчальному посібнику викладені основні аспекти веслувального спорту. Посібник включає історичний аспект розвитку веслувального спорту, сучасні правила і основи організації змагань з академічного веслування і веслування на байдарках і каное, розглядаються основи техніки і методики навчання, методика розвитку фізичних якостей спортсменів-веслувальників, основи управління багаторічною підготовкою веслярів, а також заходи безпеки під час проведення тренувань та методика надання першої допомоги на воді. Рекомендується студентам інститутів фізичної культури, тренерам та викладачам.

Calendar

     12
3 4 56789
101112131415 16
17 18 1920212223
24252627282930