Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

 Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області

 
243. Беляев Ю.И. Синтаксис современного русского литературного языка: Учеб. пособ.– Czestochowa: б. и., 2007.– 441 с.– Библиогр.: с. 437-441 и в подстроч. примеч.
В посібнику висвітлюються проблемні та дискусійні питання теорії словосполучення, членів речення, типології складних речень. Видання призначене студентам філологічних факультетів університетів, педагогічних вищих навчальних закладів.
 
244. Братан М.І. Кавказ підо мною: Драма /Ред. В. Коломієць; Худож. О. Яцун.– К.: Укр. письменник, 2007.– 46 с.: портр.
Це драматичний твір відомого письменника про події, що призвели у психології людей до розвалу СРСР. В книзі йдеться про людські конфлікти, які й виникли із крутозламу історії. У драмі діють прототипи– представники різних народів і націй: українка, чеченець, росіянин… Висвітлено проблеми загальнолюдські, але й суголосні для України, - йдеться про конфлікти громадянського обов’язку, вірності Батьківщині та пов’язані з ними конфлікти людських взаємовідносин, просто– любові.
 
245. Голобородько Я. Ель класіко: Формація Тараса Федюка.– К.: Факт, 2007.– 103 с.
Справжня поезія– це унікальність.
Це талант працювати так, що кожною новою збіркою, з набутим досвідом художній рівень митця лише підвищується. Це дар у кожному періоді свого розвитку бути по-класичному сучасним і по-модерному класичним. Як у Тараса Федюка, який не тільки обєднує собою різні естетичні епохи, а й веде сольну партію одного з лідерів цих епох, позаяк його поезія позначена найтоншими духовними вимірами. Й отже– є істинною.
 
 246. Голобородько Я. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: Роман-монографія /Ред. О. Шарговська.– К.: Факт, 2007.– 400с.– Бібліогр. у кінці гл.
Ця книга наукової прози є, власне династійною справою, оскільки досліджувати та здійснювати промоцію таврійської культури почав іще дід професора Ярослава Голобородька– педагог і прозаїк Кость Голобородько, продовжив батько– письменник і журналіст Юрій Голобородько, в засадничі постулати яких укорінені інтенції цього роману-дослідження, що охоплює майже всі основні письменницькі бренди Таврії від другої половини XIX до помежів’яXXXXI століть і репрезентує, імовірно, найменш «розкручену» лакуну українського літературного ареалу.
 
247. Земельні ресурси Херсонської області– базовий фактор регіональної економічної політики /В.А. Демьохін та ін.; За ред. В.А. Демьохіна; Херсон. обл. рада, Нац. наук. центр «Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Нац. аграр. ун-т.– К.: Аграр. наука, 2007.– 152 с.: іл.– (Регіональна економічна політика).– Бібліогр.: с. 143-145.
У роботі на концептуально-постановчому рівні розглянуто питання системного використання земельних ресурсів як базового фактора для розробки регіональної економічної політики. Охарактеризовано грунтовий покрив та екологічні ресурси Херсонської області, продуктивна здатність грунтів за природною й ефективною родючістю з метою забезпечення інвестиційної привабливості, розробки стратегії і тактики зі спеціалізації сільськогосподарського виробництва, яка забезпечить стійкий розвиток аграрного, промислового, транспортного, енергетичного, рекреаційного та інформаційно-комунікаційного секторів економіки для розв’язання соціальних проблем.
 
248. Капітоненко А.М. Наш Давид Бурлюк: До 125-річчя від дня народж.– Суми: РА «Швидкодрук», 2007.– 55 с.
Видання присвячене відомому в Україні та США художнику.
 
 249. Ліцейська освіта: Пед. менеджмент і технології навчання: Навч.-метод. посіб. /Ред О.В. Мішуков; Акад. ліцей при ХДУ.– К.: Пед. преса, 2007.– 288 с.: портр., іл.– Бібліогр. у кінці ст.
У навчально-методичному посібнику, підготовленому творчим педагогічним колективом академічного ліцею при Херсонському державному університеті, на теоретичному і практичному рівнях узагальнено інноваційний педагогічний досвід цього навчального закладу нового типу. Видання призначене керівникам закладів нового типу, вчителям-практикам, студентам педагогічних вищих навчальних закладів.
 
 250. Мала Н. Обещания. (Сны в толпе): Поэзии.– Симф.: Доля, 2007.– 176 с.
 
251. Пыталев П.И. Привкус желаний:Роман в 3 ч. /Ред. В. Басыров.– Симф.: Доля, 2007. - 400 с. - (Скарбниця "Долі").
Книга відомого поета Петра Питалєва присвячена темі кохання та соціальним проблемам нашої сучасності.
 
 
 
 
 
 
252. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови /М.І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич.– Х.: Основа, 2007.– 169 с.– (Б-ка журн.: «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7.).
У посібнику розглядаються актуальні проблеми сучасного уроку української мови. На матеріалі нових наукових досліджень аналізуються теоретичні засади технології уроку й подаються практичні матеріали до його проведення. Цікавими для читача будуть сучасні класифікації уроків, різні підходи до їх проведення, використання інноваційних форм, методів і прийомів навчання. У додатках на матеріалі передового досвіду роботи вчителів-словесників пропонуються інноваційні технології та зразки уроків. Видання призначене вчителям української мови та літератури, керівникам методичних об’єднань, студентам вищих навчальних закладів.

Calendar

     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930