Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

НАУКА І ОСВІТА


НАУКА І ОСВІТА

206. Шевчук А.В. Джерела вивчення наукової інтелігенції Півдня України середини XIX - початку XX століття //Південний архів. Іст. науки. - Херсон, 2007. - Вип. 25. - С. 134-137.- Бібліогр. в кінці ст.

 

Освіта 

207. Про відзначення державними нагородами України працівників освіти: Указ Президента України: [в т. ч. присвоїти почесні звання "Заслужений працівник освіти України" С.М. Іванищук - зав. каф. ХДУ, Н.В. Макаренко - зав. дошк. навч. закл. (ясла-садок) N 31 м. Херсона] //Освіта України. - 2007. - 9 жовт. (№75). - С. 2.

208. Про відзначення державними нагородами України працівників освіти: Указ Президента України: [в т. ч. присвоїти звання "Заслужений працівник освіти України" Н.В. Макаренко, зав. дошк. навч. закл. (ясла-садок) N 31 м. Херсона] //Уряд. кур`єр. - 2007. - 10 жовт. (№186). - С. 6.

209. Байда С. Вихователь - не той, хто виховує, а той, у кого вчаться цієї справи: [Про зав. Херсон. ясел-садка N 11 Л.М. Консевич] //Джерела. - 2007. - 30 груд. (№24). - С. 5.

210. Вони були кращими у 2006: [Інтерв'ю з нач. упр. освіти Херсон. міськради Ю. Ніконовим] /Записала О. Пасічник //Джерела. - 2007. - 15 груд. (№23). - С. 3.

211. Кроки до більш якісної освіти: [Інтерв'ю з нач. від. освіти Горностаїв. райдержадмін. М.Г. Лушпаєм] /Записала Л. Рудя //Сіл. новини. - 2007. - 10 листоп. (№45).

212. Освіта [Великолепетиського] району: цифри і факти //Тавр. вісті. - 2007. - 13 жовт. (№41).

213. Остроумова Л. Освіта міста [Каховки]: проблеми і здобутки //Кахов. зоря. - 2007. - 18 жовт. (№85/86). - С. 3.

 

Загальноосвітня школа 

214. Дорошенко О. В Херсоне назвали лучшего "Классного руководителя - 2007": [Р. Винныка, ООШ N 52] //Темы Недели: Прил. к газ."Гривна". - 2007. - 20-27 дек. (№52). - С.38.

215. Коваленко О. В. Сільська школа, лагідна і мила...: [Минуле та сьогодення Правдин. ЗОШ Білозер. р-ну] //Придніпров. зірка. - 2007. - 23 листоп. (№47) . - С. 7.

216. Ліцейська освіта: пед. менеджмент і технології навчання: навч.-метод. посіб. /Херсон. Акад. ліцей при ХДУ; За заг. ред. О. В. Мішукова. - К.: Пед. преса, 2007. - 288 с.: портр., іл. - Бібліогр. у кінці ст.

217. Луганська Т. Наша школа молода: [До 30-річчя Великоблаговіщен. ЗОШ Горностаїв. р-ну] //Сіл. новини. - 2007. - 15 груд. (№50). - С. 7.

218. Новічкова А. Семенівській школі - 80!: [Кахов. р-н] //Кахов. зоря. - 2007. - 4 жовт. (№81/82). - С. 1,5.

219. Осипенко Р. Музей [історії району] відкрили урочисто: [в Новотр. гімназії] //Трудова слава. - 2007. - 24 жовт. (№85); Новий день. - 2007. - 15 листоп. (№46). - С. 5.

220. Пархоменко Г. С праздником тебя, школа!: [История и совре-менность Новоалексеев. ООШ N 1 Генич. р-на] //Приазов. правда. - 2007. - 4 жовт. (№40). - С. 5.

 

Працівники освіти 

221. Купрієнко Н. Вибір на все життя: [Про колиш. вчителя Скадов. ЗОШ N 3 С.Г. Зубелевич] //Чорноморець. - 2007. - 14 листоп. (№88).

222. Голева А. Призвание быть учителем: [О В.Е. Ткаченко, методисте ООШ N 50 г. Херсона] //Булава. - 2007. - 4 окт. (№40). - С. 4.

 

Дитячі будинки. Школи - інтернати. Притулки. Безпритульні діти

223. Работать творчески, со знанием дела и лучше, чем вчера: [Интервью с дир. херсон. специализир. шк.-интерната Л.А. Коваленко] /Записала О. Пасечник //Джерела. - 2007. - 30 листоп. (№22). - С. 6.

224. Семченко Л. Кому мешает "Теремок"?: [О херсон. дет. доме] //Тавр. край. - 2007. - 6 дек. (№47). - С. 4.

 

Окремі напрямки позашкільної роботи

225. Білоус Л. Тут плекають юнацькі таланти. Голопристанська районна станція юних техніків //Джерела. - 2007. - 15 листоп. (№21). - Спец.вип. - С. 3.

226. Брит Л. Тут плекають юнацькі таланти. Каховська міська станція юних техніків //Джерела. - 2007. - 15 листоп. (№21). - Спец.вип. - С. 3.

227. Процюк О. Alma Mater технічної творчості: [Херсон. обл. центр наук.-техн. творчості учн. молоді] /О. Процюк, Л. Вербина, С. Репіна //Джерела. - 2007. - 15 листоп. (№21). - С. 4-5.

228. Спільна Л. Тут плекають юнацькі таланти. Новокаховська міська станція юних техніків //Джерела. - 2007. - 15 листоп. (№21). - Спец.вип. - С. 4.

229. Створення умов для здобуття дітьми позашкільної освіти в м. Херсоні: ключові проблеми та варіанти вирішення: зелена книга (документ для консультацій) /Молодіж. орг. "Нова генерація"; Авт.-упоряд. В. Купрій. - Херсон: ТДС, 2007. - 15 с. - (Проект "Покращання місцевої політики щодо позашкільної освіти в місті Херсоні").

230. Шмалєй С.В. Еколого-натуралістична робота в сучасних по-зашкільних установах: [Херсон. обл.] /С. В. Шмалєй, Л. В. Вишневська, Т. І. Щербина //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 371-372.- Бібліогр. в кінці ст.
Див. також № 12

 

Професійно - технічні учбові заклади

231. Бондар С. Херсонському професійному ліцею харчової промисловості 75 років: [Історія та сучасність] //Джерела. - 2007. - 15 жовт. (№19). - С. 4-5.

232. Підгородецька Т. Сільському господарству - молоді сили!: [Про діяльн. Іванів. проф. аграр. ліцею] //Новий день. - 2007. - 1 лис-топ. (№44). - С. 9.

 

Середні спеціальні учбові заклади

233. Батурін О. 45 років на варті здоров'я: [Історія та сучасність Берислав. мед. уч-ща] //Новий день. - 2007. - 6 груд. (№49). - С. 8.

234. Грушко О. Реквием по капитану: [барка "Товарищ", бывшего нач. Херсон. мореход. уч-ща в 1987 - 1996 гг. О.П. Ванденко] //Херсон. вісн. - 2007. - 8 листоп. (№45). - С. 17,19.

235. [Некролог на смерть капітана барка "Товариш", колишнього начальника Херсонського морехідного училища в 1987 - 1996 роках О.П. Ванденка] //Херсон. вісн. - 2007. - 8 листоп. (№45). - С. 17.

 

Херсонський базовий медичний коледж

236. Захаров А. Школа губернских медиков //Гривна. - 2007. - 8 нояб. (№46). - С. 8.

237. Пінчишина О. Медичному коледжу - 135 років //Вгору. - 2007. - 25 жовт. (№43). - С. 5.

238. Серебрякова С. "Теряем в финансах, но имидж - дороже" //Гривна. - 2007. - 8 нояб. (№46). - С. 8.

 

Вища освіта. Вищі учбові заклади

239. Антонов В. Здесь готовят будущее страны!: [О деятельности Херсон. экон.-прав. ин-та] //Херсон. вісн. - 2007. - 15 листоп. (№46). - С. 1,12-13.

240. Бутенко А. Память о прошлом: [О презентации кн. "Пусть время расскажет, какими мы были..." д-ра ист. наук В.Д. Сусорова в ХНТУ] //Акценти. - 2007. - 31 жовт. (№41).

241. Костянтину Володимирову - 70. Перші!: [Про зав. каф. екон. теорії в Херсон. екон.-прав. ін-ті] //Наддніпрян. правда. - 2007. - 30 листоп. (№86/87).

242. Ляшенко Є. Херсонський юридичний інститут: тут готують справжніх правоохоронців! //Херсон. вісн. - 2007. - 4 жовт. (№40). - С. 1,8-9.

243. Сошникова І. Університет повертається: [Про Тавр. ф-т ХНТУ в м. Каховці] //Кахов. зоря. - 2007. - 1 листоп. (№89/90). - С. 4.

244. Староселец В. Южная Африка: далекая и близкая: [Об открытии центра ЮАР в Херсон. междунар. ун-те бизнеса и права] //Маркет плюс. Херсон. - 2007. - 18-24 окт. (№42). - С. 3.

245. "Студенты должны чувствовать запах большой науки": [Интервью с ректором Новокахов. ин-та междунар. ун-та развития человека "Украина" Г.И. Севрюковым] /Записал О. Батурин //Новий день. - 2007. - 20 груд. (№51). - С. 5.

 

До 90-річчя Херсонського державного університету

246. Берман В. П. Замріяний у науку...: [В.В. Одінцов, проф. каф. фізики ХДУ] /В. П. Берман, Ю. К. Івашина, В. Д. Шарко //Університет. панорама. - 2007. - №4.

247. Бєляєв Ю. І. Навчальний процес у Херсонському державному університеті: хрестоматія /Ю. І. Бєляєв, О. В. Мішуков. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - 256 с.: табл.

248. Бібліографічний покажчик наукових і науково-методичних праць доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Голобородько Євдокії Петрівни /Херсон. держ. ун-т; Голов. ред. О. Ю. Бєляєва. - Херсон: Вид-во ХДУ , 2007. - 32 с.: табл.

249. Бібліографічний покажчик наукових, науково-методичних та публіцистичних праць Херсонського державного університету (2002-2006 роки) /Херсон. держ. ун-т; Упоряд. Н. М. Стеценко. - Херсон: ХДУ, 2007. - Присвяч. 90-річчю Херсон. держ. ун-ту.
Т. 1. - 360 с.
Т. 2. - 240 с.

250. Воробйова О. Херсонській кузні знань - 90 років! //Акценти. - 2007. - 21 листоп. (№44). - С. 8.

251. [Добірка статей] //Університет. панорама. - 2007. - №5. - С. 3-11.

252. Дорофеев В. Виват, альма-матер! //Гривна. - 2007. - 15 нояб. (№47). - С. 6.

253. Дорошенко О. Открылся еще один островок культуры: [выстав. зал в ун-те] //Темы Недели: Прил. к газ."Гривна". - 2007. - 22-29 нояб. (№48). - С. 42.

254. З любов'ю у серці: [Про зав. каф. нім. мови С.М. Солдатову] //Університет. панорама. - 2007. - №4.

255. Кротко Я. Херсонському державному університету - 90! //Херсон. вісн. - 2007. - 15 листоп. (№46). - С. 14.

256. Мацик О. Навчити студентів вчитися, показати шлях до знань: [Про канд. філолог. наук, доц. каф. укр. мовознав. Ж.В. Красножан] //Джерела. - 2007. - 15 листоп. (№21). - С. 6.

257. Мішуков О. Херсонському державному університету 90 років //Вгору. - 2007. - 27 груд. (№52). - С. 7.

258. Морская Д. Путин награждает украинцев: [проф. Е. Голобородько медалью Пушкина за вклад в распростр. и изуч. рус. яз.] //Горожанин.Горожанка. - 2007. - 8-9 няб. (№108). - С. 2.

259. На шляху вдосконалення: [На запитання газ. відповів ректор ун-ту Ю.І. Бєляєв] //Університет. панорама. - 2007. - №5.

260. Педагог. Науковець. Особистість: до ювілею Є. П. Голобородько /Упоряд. В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. - Вид. 2-е, допов. - Херсон: Олдi-плюс, 2007. - 158 с.: кольор. фотогр.

261. Підгородецька Т. "Нам - 90!" //Новий день. - 2007. - 22 листоп. (№47). - С. 4.

262. Самсакова І.В. Відновлення і розгортання роботи Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської в 1944-1950 роках //Університет. панорама. - 2007. - №5.

263. Самсакова І.В. Херсонський інститут соціального виховання ім. Н.К. Крупської (1930 - 1933 рр.) як етап створення педагогічного вузу (1933 - 1941 рр.) //Університет. панорама. - 2007. - №4.

264. Серебрякова С. Как яркий след кометы...: [О преп. математики и астрономии ун-та в 1944 - 1948 гг. Е.И. Казимирчак-Полонской] //Гривна - СВ. - 2007. - 30 нояб. (№49). - С. 13.

265. Стратегія життєдайності: наук. шк. проф. Є. П. Голобородько /Херсон. держ. ун-т; Упоряд. Є. П. Голобородько та ін.; Ред. А. О. Кияновський. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - 60 с.: іл.

266. Херсонський державний університет: іст. нарис, 1917-2007 /Ю. І. Бєляєв [та ін.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - 352 с.: іл.

267. Художник и педагог: [фак. культуры и искусств Н.Л. Круглая] //Херсон. вісн. - 2007. - 1 листоп. (№44). - С. 21.

268. Чолом тобі, альма-матер! Херсонському державному університетові виповнюється 90 років: [Інтерв'ю з ректором Ю. Бєляєвим та першим проректором, дир. Акад. ліцею при закладі О. Мішуковим] /Записав В. Піддубняк //Новий день. - 2007. - 15 листоп. (№46). - С. 8.

269. Штрихи к портрету: [доц. каф. миров. л-ры. и культуры Т.В. Хомы] //Університет. панорама. - 2007. - №4.

270. "Я серця свого не ділила" //Кафедра. - 2007. - листоп. (№10).

271. Яновский С. Папа Римский принимал посланца ХГУ: [О. Мишукова в Риме (Италия)] //Гривна. - 2007. - 4 окт. (№41). - С. 9.
Див. також № 207
 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031