Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

136. Науково-методичні рекомендації по оздоровленню водних екосистем, поліпшенню умов існування гідробіонтів і природного відтворення риб в пониззі Дніпра /Нац. акад. наук України, Херсон. гідробіол. ст.; Склали Б. І. Правоторов, В. Л. Гільман. - Херсон: Вишемирський В. С., 2007. - 24 с.: табл. - Бібліогр.: с. 22-23.

137. Яицкий А. Несушки - в многоярусном комфорте: [О деятельности птицевод. пр-ва "Чернобаевское" Белозер. р-на] //Новий день. - 2007. - 6 груд. (№49). - С. 5.
Див. також № 77

 

Колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи і радгоспи

138. Все для блага людей: [Про діяльн. агрофірми "Мир" в смт Горностаївці. Добірка ст.] //Трудова слава. - 2007. - 21 груд. (№102). - С. 3-4.

139. Жупина А. Сад божествених дерев: [у ДГ "Новокаховському" с-ща Плодового Новокахов. міськради] /А. Жупина, В. Піддубняк //Новий день. - 2007. - 25 жовт. (№43). - С. 7.

140. Жупина А. Труди і дні "Таврійської перспективи": [Кахов. р-н] /А. Жупина, В. Піддубняк //Новий день. - 2007. - 15 листоп. (№46). - С. 12-13.

141. Хліб наш озимий...: [Інтерв'ю з дир. приват. с.-г. п-ва "Дружба" Горностаїв. р-ну В.І. Луговцем] /Записав В. Піддубняк //Новий день. - 2007. - 6 груд. (№49). - С. 6.
Див. також № 12, 142-145

 

До 80-річчя від дня народження Героя України, Героя Соціалістичної Праці, Заслуженого працівника сільського господарства УССР, керівника приватно-орендного кооперативу "Зоря" с.Чорнобаївки Білозерського району Д.К. Моторного

142. Квітка Г. Дмитру Моторному, який покохав поле, - 80 //Голос України. - 2007. - 2 листоп. (№201). - С. 8.

143. Нечипоренко М. Дмитро Моторний //Сіл. вісті. - 2007. - 6 ли-стоп. (№126). - С. 1.

144. Піддубняк В. Владний над літами //Новий день. - 2007. - 8 листоп. (№45). - С. 7.

145. Піддубняк В. Золота осінь патріарха //Новий день. - 2007. - 1 листоп. (№44). - С. 5.
Див. також № 392

 

Природознавчі та технічні основи ведення сільського господарства
Грунт краю та його охорона

146. Костенко І.В. До питання оцінки придатності пісчаних грунтів Нижньодніпров'я для вирощування плодових культур: [Вміщено результати дослідж. території Цюрупин. і Кахов. р-нів] //Вісн. аграр. науки. - 2007. - №10. - С. 16-18.

147. Пелих В.Г. Потенціал кормових ресурсів - критерій виробництва продукції тваринництва: [Дана оцінка родючості грунтів Херсон. обл.] /В. Г. Пелих, В. П. Коваленко //Вісн. аграр. науки. - 2007. - №10. - С. 45-47.
Див. також № 75

 

Меліорація

148. Гаврись Н. Меліорація [Херсонщини]: вчора, сьогодні, завтра //Наддніпрян. правда. - 2007. - 19 жовт. (№73). - С. 3.

149. Піддубняк В. Ріка, а біля неї - степ: [До 40-річчя почат. спорудж. Кахов. зрошувал. системи] //Новий день. - 2007. - 25 жовт. (№43). - С. 8.

150. Ракович В. На Херсонщині зростають площі використання зрошуваних земель //Наддніпрян. правда. - 2007. - 7 листоп. (№78).

 

Рослинництво

151. Брусилова А. Патриотизм начинается с хурмы: [О деятельности исследоват. хоз-ва "Новокаховское" в пос. Плодовом Новокахов. гор. совета] //Голос Украины. - 2007. - 8 дек. (№230). - С. 11.

152. Васецький Ф. Контрольно-насіннєвій інспекції - 110 років: [Історія та сучасність Нижньосірогоз. держ. район. насін. лаб.] //Червон. промінь. - 2007. - 27 жовт. (№43).

153. Єфремов С. Люди, що формують майбутній урожай: [Про діяльн. Високопіл. держ. район. насін. інспек.] //Високе поле. - 2007. - 2 листоп. (№44).

154. Кривошей А. Державному насіннєвому контролю - 110 років: [Про Великолепет. насін. інспек.] //Тавр. вісті. - 2007. - 27 жовт. (№43).

155. Невеликий колектив, який робить велику справу: [Про Горностаїв. район. держ. насін. інспек.] //Сіл. новини. - 2007. - 27 жовт. (№43).

156. Сніговий В. С. Режим зрошення і удобрення при вирощуванні люцерни на насіння: [в Херсон. обл.] /В. С. Сніговий, С. П. Голобородько //Вісн. аграр. науки. - 2007. - №10. - С. 66-70.

157. Терлич В. Г. Агролісомеліоративна характеристика мікрозон виноградарства Херсонської області та продуктивність насаджень ушкоджених морозами /В. Г. Терлич, Л. І. Алістратова //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 331-334.- Бібліогр. в кінці ст.

 

Лісове господарство

158. Вовк Т.П. Динамика состояния лесных насаждений на пунк-тах мониторинга в Херсонской области /Т. П. Вовк, В. И. Фомин //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 42-46.- Библиогр. в конце ст.

159. Сірик Н.М. Щодо питання лісистості Херсонської області /Н. М. Сірик, В. В. Шевчук //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 311-312.- Бібліогр. в кінці ст.
 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031