Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МОВИ НАРОДІВ ОБЛАСТІ. ФОЛЬКЛОР


ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МОВИ НАРОДІВ ОБЛАСТІ. ФОЛЬКЛОР

353. Загороднюк В.С. Ода: літ. клубу "Елінг" на перше двадцятиліття //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 61.

354. Немченко І.В. Поезія херсонської сторони //Вежі та вітрила. - Херсон, 2007. -
Т. 1: Поезія Херсонщини кінця ХХ - початку ХХI століття. - С. 5-22.

 

Література про життя і творчість місцевих письменників

355. Путилова Т. Клад хранится в разрушенной усадьбе: [новокахов. поэта А. Бахуты] //Ключи. - 2007. - 25 окт. (№43). - С. 4.

356. Ружина В. Подвійний ювілей: [До 25-річчя літ. студії "Біле озеро" та 70-річчя поетеси Н. Врищ з смт Білозерки] //Придніпров. зірка. - 2007. - 5 жовт. (№40). - С. 8.

357. Щерба Т.М. Надія Врищ: літ. портр. особистості /Ред. М. І. Братан. - Херсон: Айлант, 2007. - 68 с.

358. Гаухман В. Музика прожитого життя: [Коротка інформація про авт., в т. ч. добірка віршів] //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 114-116.
Про Гурепка М. див. № 368

359. Загороднюк В.С. Автобіографія //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 49-50.- Бібліогр. в кінці ст.
Про Загороднюка В.С. див. також № 486

360. Анастасьєв А. В житті важлива кожна мить: [Про В.М. Зленка] //Жайвір. - 2007. - 15 груд. (№49). - С. 6.; 22 груд. (№50). - С. 7.

361. Голобородько Я.Ю. Фольклорність, "прокласичність", модерність - бренд Анатолія Кичинського //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 13-21.

362. Григорьева Л. Херсонцы отличились в Москве!: [О лауреатах Междунар. конкурса Нац. лит. премии "Золотое перо Руси - 2007" поэтессе Л. Крыжановской и режиссере-документалисте, воине-афганце А. Елагине] //Гривна - СВ. - 2007. - 9 нояб. (№46). - С. 15.

363. Крыжановская Л. "Вы - лучшие": [О лауреатах Междунар. нац. лит. премии "Золотое перо Руси", херсонцах поэтессе Л. Крыжановской и режиссере-документалисте, воине-афганце А. Елагине] //В прицеле. - 2007. - №11.

364. Немченко І. Замість автобіографії //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 26-28.- Бібліогр. в кінці ст.

365. Волощук Е. Слово и жест Мастера: [поэта П.М. Панасюка из г. Геническа] //Приазов. правда. - 2007. - 22 листоп. (№47). - С. 6.

366. Голобородько Я.Ю. Колористика епохи потрясінь: (Ментальна текстура П. Рєзнікова) //Голобородько Я.Ю. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: Роман-моногр. - К., 2007. - С. 277-293.- Бібліогр. в кінці ст.

 

Літературна критика

367. Олексюк О.В. Ми - єдині: [Про третій вип. "Вісника Таврійської фундації"] //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 93-94.

368. Штанько О. Книга не проста, і є скарбом для людських душ: ["Знайомтесь: нововоронцовці" М. Гурепка] //Вісті. - 2007. - 30 лис-топ. (№48). - С. 7.

369. Загороднюк В.С. Терниста дорога "Степу": [Про кн. "Херсонський альманах "Степ": дискусійні питання, гіпотези, перспективи" В. Лубчака] //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 91-92.

 

Письменники і наш край

370. Голобородько Я.Ю. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: роман-моногр. /Ред. О. Шарговська. - К.: Факт, 2007. - 400 с. - Бібліогр. у кінці розд. - Зміст: В ореолі інтелектуальності: соціумні і нау-кові грані Д. Овсянико-Куликовського, с. 12-32; ‘’Я" - концепції Дніпрової Чайки: [Файли долі та творчості], с. 33-48; Універсальність духу: [Місія і місіонерство Б. Грінченка], с. 49-62; Національний апостол XX століття: кредо і тексти М. Чернявського, с. 63-86; Симфонізм Михайла Жука: [Письм., уродженця м. Каховки], с. 87-96; Екстрім, екзотика, екстравагантність: (Життєпоетика Б. Лавреньова), с. 97-113; Дра-матург, тріумфатор, деміург: (Феноменологія М. Куліша), с. 114-224; Епік реформе-ної доби: (Клейноди Сави Божка), с. 225-243; Архітектор романних форм: (Естетика і естетизм Ю. Яновського), с. 244-276; Естетичні альтернативи Євгена Фоміна: [поета, уродженця м. Каховки], с. 294-308; Концепти моря, Таврії і війни: [К.Г. Кудієвського], с. 309-323; Філософеми та істини: [І. Григурко та Херсонщина], с. 324-362.

371. Капітоненко О.М. Наш Давид Бурлюк: до 125-річчя від дня народж. /Обкл. худож. М. Бондаренка; Фундація ім. Д. Бурлюка. - Суми: Швидкодрук, 2007. - 54 с.: портр., іл. - Текст укр., англ.

372. Яценко А. Код любові Івана Григурка //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 30-36.

373. Бичко В. Незабутній символ Таврії: [Дніпрова Чайка] //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 15-16.

374. Дніпрова Чайка. Малою була я; Серце і розум; Свідок; Велик-день: Вірші //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 16-19.

375. Немченко I.В. З любов'ю до дітей: [Про наук.-пізнавал. нариси та казки Дніпрової Чайки] //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 22-28.

376. Немченко І.В. Світло надії: драм. поема [про Дніпрову Чайку]. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 15 с.: портр.

377. Андрусяк Б. За його плечима - героїчні тіні...: [Про укр. письм. Д. Кулиняку] //Персонал плюс. - 2007. - 28 листоп.-4 груд. (№46). - С. 13.

378. Голобородько Я. Таврійський буттєвий ландшафт у творах Миколи Куліша: До 115-річчя від дня народж. драматурга //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2007. - жовт. (№10). - С. 9-13.

379. Крючкова Т. Ілюзія, що обернулася трагедією: [М.Г. Куліша] //Вгору. - 2007. - 20 груд. (№51). - С. 10.

380. Махун С. Бійня на "літературному фронті": [До 115-річчя від дня народж. письм. М. Куліша] //Наддніпрян. правда. - 2007. - 5 груд. (№88).

381. Наумова О. Херсонщина в житті і творчості великого драматурга М.Г. Куліша //Рад. Таврія. - 2007. - 14 груд. (№50). - С. 3.
Про Куліша М.Г. див. також № 328, 331, 334-336, 338

382. Середа Ю. Леонид Леонов на Каховском плацдарме: [в 1918 - 1920 гг.] //Кафедра. - 2007. - жовт. (№9).
Про Міщенка Д. див. № 483

383. Вік - Кошовий. Леся Українка і Херсонщина //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 3-7.

384. Пидорич Г. Наш земляк поет Євген Фомін //Кахов. зоря. - 2007. - 27 груд. (№105/106). - С. 15.

 

Твори місцевих письменників

385. Вежі та вітрила. Т. 1: Поезія Херсонщини кінця ХХ - початку ХХI століття /Упоряд. Т.М. Щерба; Редкол.: В.Г. Піддубняк (голова) та ін. - Херсон: Наддніпряночка, 2007. - 300 с. - (Л-рні скарби Херсонщини). - Зміст: Анастасьєв А. З мого родоводу; Батько; Він повертався з роботи додому...; Жорстокість; Біле небо; Сонях, с. 24-32; Бахута А.П. Попередження; Віддалення; Троянди і сніг; Живем не так, як можем...; За межею; Осмислення болючості; Промчиться по сліду; Жалкування; Невидимки; Поезія і життя; Перед картою світу; Увічнення; Непростиме; Вихід, с. 34-42; Бойченко В. Храм; Правий берег; Як не принижуй ти душу свою...; Рідне слово; До сучасників; Старий дот; В берег той із часового глибу...; Степове місто; До питання про єдність; Проминуть століття і стомуки...; Прапори і багнети; Слово Олега Ольжича до юних українців на межі тисячоліть, с. 44-54; Братан М.І. Маки; Балада про історика; Заворкочи нам, сивий коте...; Медсестра; Речитатив скіфа; Вечір; Сволок; Серпневі марева; Болючий урок; Діти дощу; На узбеки; Мої солов'ї; Соловки; Старий колодязь; З-під бузкового цвіту, с. 56-72; Буту-зов О. Вечірнє небо наче з сердоліку...; Як соняшник, сонце у жовтій короні...; Солодкувате повітря осіннє...; Одвічний порох степових доріг...; Минув той час, коли життя...; У кожній книзі є одна сторінка...; Провина ще маячить вдалині...; Поезія; Співаючи довгі мантри; Ранковий сніг, як сум, легкий, с. 74-82; Василенко М. Пам'ять; Монолог; Микола Куліш; Білобережжя; Відродження; Щодення; Реквієм; Хвилі-білогривці, с. 84-90; Гунько О.П. Безсоння; Ми - в криниці життя...; Небо...; Ми вмон-товані в час...; Готичні обрії...; Весь вік веду...; Можливо і ми...; Осінній парк; Від сліз твоїх...; Ти знов...; Раптом згадав...; Дух загнаний в чорний куток...; Постраждаєш...; Мистецтво; Терпне нестерпна душа...; Вилити б душу у річку оцю...; Жертвоприно-шення - це рента; Вечірнього часу, с. 92-102; Жураківський В. Пере верба зелені ру-шники...; Над головою гуси гелготять...; Тріскотить - витріскує сорока...; Конов'язь; Відлітають пелюстки з димами...; Черешня; Камертон руху; Слово рідне, українське слово..., с. 104-112; Загороднюк В.С. Куди пливеш, херсонський степе...; А степ - це космос, у ньому я один...; Гуляє вітер - молодий, чубатий...; Ішов спокійний степом неозорим...; Де туман стрічається з туманом...; Ой летіли коні, ой летіли білі...; Побачення з кам'яною бабою; Поклич мене на зоряні світанки...; Ховався вершник з головою...; Ходять садом коні сивобілі...; Я знаю молитву плуга...; Ярославна, с. 114-124; Кичинський А.I. Вікно; Біла зірка на лобі вороного коня...; Ворон; З якої такої причини...; В гості до мами; Пам'ять іде. А дороги спіраль...; Шлях; Золота моя жінко, золо-та моя муко..., с. 126-140; Коломієць Н. Я і ти; Сучасні діти; Срібна пісня душі; День Святого Миколая; Рідна мова; Стою на вітрі; Тарасові, с. 142-148; Крат А.А. Там де сльоза океан; Він; Іуда; Воскресіння; Життя; Прага I; Прага II; Собор Св. Віта; Перший сніг; Пам'ять; Смерть; Дорога додому; Кохання, с. 150-158; Кузьменко В. Неспокій; 22 червня 1941. Київ; В обороні; Голосіївський ліс; Я бачив як упав това-риш...; Спить солдат під скромним обеліском...; Розвідниця; Ворожка; Перед боєм; Балада про трьохлінійку; Данушка; Горобина ніч - не заснути...; Біля пам'ятника; Гримить, гуде хокейна битва...; Сійтеся, зерна!; Ватра, с. 160-172; Кулик В. Хата моя, заколисана зеленню літньою...; Бунтарська кров; Наливається хліб; Благословенна степова земля...; В моїм краю серпневий зорепад...; До рідного слова, с. 174-180; Куликівський В.П. Відтворення; Дніпровські хвилі; О часе наш...; На землю зерна упадуть...; Таврії; Не вам судить; Материнські тополі; Ні, не гість я випадковий; Брат; Спогад; Новітні ритми, с. 182-192; Куліш Л. Зізнання; У зимовий вечір; Докір; Донька; Темно-русий бадьорий вечір; Жага; Вишенька; Пшоно вогнів - ядерне, чисте...; Філософічне; Цвіт осипала вишня...; Берізка на Мамаєвому кургані, с. 194-204; Ма-рущак А.П. Через двісті літ; Підкова; Дівоча фортеця; З червоної літери; Трофеї; Білий хліб від сутінків стає житнім..., с. 206-212; Мелещенко В.М. Зустріч із юністю; Тронка; Слідами майстра; Квітневе; Буває день; Огниво; Таврія; Зустріч у степах; То-бі, с. 214-222; Музика Н. Від зброї світ завчасно очманів...; Маленький принц на смітнику життя...; Зернятко...; Кінострічка дощів; Колискова; Рудого вересня руда перу-ка...; На конверті життя...; Де непроханим вітрилом...; Декорації прагнень, с. 224-230; Піддубняк В. Глибока зморшка тридцять третього...; Ячить зоря за небесами...; В приполи поля вдарила зима...; Листопадова медитація; Досвітній автобус...; Пощо достеменна оця втаємниченість крил?.; Вертання; Азов; Оці відчали. Ці причали...; Берег моря. 1974; Брови холодні нахмурили хмари...; Між всіх земель...; Камінний хрест, на вітрі розіп'ятий...; Ти шукаєш мене...; За росошанськими полями...; І від-стань до крайберега тремка...; Я їхав..., с. 232-250; Полуфакін А. Розкопки Олешківської Січі. Промислова зона; Біле море; Живі дощі; Траси траурний глянць...; Скіфії; Похорон матері; Хліб роздайте убогим...; Сталось - як і не гадалось...; Я за київським часом живу; Порожня пристань; Лихі часи. Неначе і не жив я...; Кому - хрести, кому - зірки...; Я до сонця туркменського звик...; Ми йдемо. І все далі ми...; Кренделі; Як у дитинстві набираюсь страху, с. 252-266; Пузиренко В. Ковила моєї долі; Причащання; Моя релігія; Формула щастя...; Плин життя; Архіви пам'яті; То все - в історії, в мину-лім...; В німих мелодіях прощання...; Ідіть в світи, мої пісні...; Строганівка; Моє життя; До прамови; Творче безсоння; В німих мелодіях прощання...; Намалюй мені жит-тя, с. 268-280; Тютюнник А. Ялта...; Дерево-сад...; Весняна пісня; Тисяча перше джерело; Вічний діалог; Матері; Я зів'ю тобі день, с. 282-288; Шевченко В. Здрастуй, Та-вріє...; А вам би нині - з нами на парад; Солов'ї-піснярі; Де старий мій окоп?.; Моє покоління; Пам'ять; Свято Перемоги; Темна ніч окупації (спогади про воєнне дитинст-во); Дивачка (спогад), с. 290-299.

386. Таврія поетична: альманах /Ред., упоряд., бібліогр. довідки Т. М. Щерби; Редкол.: М. І. Братан та ін.; Іл. А. І. Кичинського. - Херсон: Айлант, 2007. - 300 c: портр., іл.

387. Анастасьєв А.М. Осінній дисонанс: Кн. поезій /Ред. М. І. Бра-тан. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 76 с.

388. Анастасьєв А. Паслін: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 139.

389. Братан М.І. День святого Миколая: вірші для дітей /Фотогр. В. Вараниці; Ред. В. С. Загороднюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 24 с.: портр., іл.

390. Братан М.І. Із збірки "Гіркі експромти" //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С.142-144.

391. Братан М. Нічні роздуми: [Вірш] //Херсон. вісн. - 2007. - 27 груд. (№52). - С. 18.

392. Братан М. Слово про ювіляра: [Вірш, присвячений Герою України Д.К. Моторному] //Молодь Херсонщини. - 2007. - листоп. (№6). - С. 1.

393. Братан М.І. Титан: Комедія /Ред. В. С. Загороднюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 12 с.

394. Будниченко А.А. Сюрприз от Деда Мороза: [повесть]. Кн. 1. - Херсон: ХГТ, 2007. - 187 с.

395. Бутузов О. Із цикла "Хома Брут": Вірші //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С.111-113.

396. Василенко М. Балада про материнське серце; Дід Кузьма; Серце; Радість праці; Генна пам'ять; Біла ворона; Життєпис українця: вірші //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 21-25.

397. Василенко С.В. Серце скіф'янки: Вибрані вірші /Передм. О. Прихненка. - Сімф.: Ельіньо, 2007. - 280 с.: портр. - Текст укр., рос.

398. Вірна Л. Новорічне для дітей: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 28 груд. (№52). - С. 8.

399. Вірна Л. Ода квітам: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 30 листоп. (№48). - С. 8.

400. Врищ Н. Весна: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 137.

401. Врищ Н. З Новим Роком! 2007 - 2008: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 28 груд. (№52). - С. 1.

402. Врищ Н. Любов: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 30 лис-топ. (№48). - С. 8.

403. Гельфанд Е. Жизнь прожить - не поле перейти...; Утраченое вдохновенье; Любовь; Проведи со мною ночь...; Любовь - волшебни-ца весна...; Разлука - осень; Стакан вина: Стихотворения //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 84-87.

404. Гринько В. Херсонский базар; Судно вернулось: Стихотворения //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 82-83.

405. Дніпровий Ю. Реквієм жертвам голодомору: [Вірш] //Маяк. - 2007. - 1 груд. (№48).

406. Дубовалова Є. Зорі: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 30 листоп. (№48). - С. 8.

407. Дубовалова Є. Новий Рік: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 28 груд. (№52). - С.8.

408. Дубовалова Н. Справжня казка: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 28 груд. (№52). - С. 8.

409. Жменько З. Подорожники: стихи посвящ. всем, кто в пути. - Херсон: Вишемирський В. С., 2007. - 24 с.: рис.

410. Жураківський В. Я для тебе викраду дельфіна...; Бачиш, як злилося сонце з морем...; Ти мені поглянула ув очі...; У плавбі ти розрізала хвилю...; Травень: Вірші //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 117-118.

411. Загороднюк В.С. Енеїда, або українці не перестануть сміятися //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 29-49; Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис.1. - С. 53-70.

412. Задорожный В.П. Затмение солнца (Ван Гог); Смерть в "Анг-летере": [судьбы гениев: Ван Гог, Есенин]: Драмы. - Херсон: ХГТ, 2007. - 168 с.

413. Зубарев С. Провинция. Суббота. Тишина...; Морозное окно...; Все вроде надежно: работа и деньги...; Вид из окна почти не изменился...: Стихотворения //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 123-124.

414. Иванов-Остославский П. День погас и нет сомнений...; Глазами тысяч лун из мрака бытия...; Небо, небо снежного цвета...: Стихо-творения //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 95-96.

415. Калоша В.А. Воровские рассказы /Предисл. И. Я. Болгарин; Ред. Т. Н. Щерба. - Голая Пристань: Бездворный А. И., 2007. - 264 с.

416. Каляка М. М. Твори: Оповідання, повісті, романи, нариси, ст.: з 5 кн. - Кн. 3: Рукопис знайдено в каюті Ушакова: Зб. творів. - Херсон: Просвіта, 2007. - 266 с.

417. Каляка М. Шосе корабелів //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 111-201.

418. Каплан Б.Е. Жизнь в остатке: [новеллы] /Ред. О. Кереселидзе. - Херсон: Виноградов Г.А., 2007. - 123 с.

419. Кислинская Н. Квадрат окна, как выход в мир иной...; Я хотела бы жить с Вами в маленьком городе...; Приспущены на окнах што-ры...; От февраля до марта...: Стихотворения //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 91-93.

420. Кислинская Н. Под звуки скрипки пел крылатый пес...: Стихотворение /Н. Кислинская, П. Иванов-Остославский //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 93.

421. Кичинський А. I. Золота моя жінко, золота моя муко...; Ми - не поети; Стелиться лис по стерні...; Боже праведний, Боже всевишній!.; Вікно; Темним кроком конокрада...; Ляжу в траву луго-ву...; По залізних дахах: Вірші //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 106-110.

422. Кичинський А. І. ... на відстані сльози [Електрон. ресурс]: [зб. віршів та пісень] /Читає авт.; Ідея і втілення проекту: Херсон. торг.-пром. палата. - Електрон. звук. дан. - [Херсон], 2007. - 1 електрон. опт. диск (CD-DA): зв. + 1 буклет (склад. в 6 с.).

423. Клюєв М. До 9-го травня: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 140.

424. Ковалев В. Дом разбитых сердец: [Стихотворение] //Придніпров. зірка. - 2007. - 30 листоп. (№48). - С. 8.

425. Коломієць Н. Лесі Українці: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 136.

426. Коломоєць Т. Ти віриш.?: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 141.

427. Крижановська Л. Ранок; День: Вірші //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 108-109.

428. Крюков Г. В. Жаворонки остаются на зиму: Повесть для мл. шк. возраста: из цикла "Дети войны" /Худож. оформ. О. Ч. Ганоболина. - Херсон: Тимекс, 2007. - 84 с.: ил.

429. Кузнецова Н. Дождь не кончался, и казалось лето...; Соседка снова вешает пеленки...; Это было вполне современно...; Неразделен-ность; Души: Стихотворения //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 129-130.

430. Кулик В. Нові сонети //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 119-122.

431. Куліш Л. Зізнання: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 139.

432. Кутищев В. Моя опора; Роса; Благословляет радуга...; Мы учимся...: [Стихи из новой кн. "О дереве, которое опирается на ска-лу"] //Червон. промінь. - 2007. - 17 листоп. (№46).

433. Кучерява О. І довшатиме день...; Моя душа до тебе лине...; Я закриваю тебе долонями...; Ми схожі на звірів...: Вірші //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 40-41.

434. Кущій Н. Часто сниться мені вдалині...: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С.138.

435. Лісова Т. Я не знаю, де ця правда...; Думки: Вірші //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 35-37.

436. Лубчак В. М. Люди завжди помирають на самоті! Або Смерть - прекрасна //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 83-90.

437. Мак Л. Час: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 140.

438. Мала Н. В. Обещания: (сны в толпе): Поэзии /Херсон. обл. орг. Всеукр. творч. союза "Конгресс литераторов Украины". - Симф.: Доля, 2007. - 172 с.

439. Марущак А. П. Шалений ферзь: Роман //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 44-98.

440. Марченко Л. В. С Музой на брудершафт: сатира и юмор /Худож. В. Хмель. - Херсон: Айлант, 2007. - 118 с.

441. Минин С. А. От души: [Стихотворения]. - Херсон: ХГТ, 2007. - 80 с.

442. Москаленко В. Грешник [Электрон. ресурс]: Док. повесть. - Электрон. дан. (354 МБ). - Херсон: [б. в.] , 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): портр.: цв., зв. + 1 л. - (в кор.)

443. Музика Н. Про вулканича, про бурканича: Вірш. казка //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 71-72.

444. Нагорняк В. Ранок - вечір; Поет: Вірші //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 80-81.

445. Наумова Е. Я день разрежу пополам...; Катрены; Пускай горит моя звезда: Стихотворения //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 125-126.

446. Немченко І. В. Військова хитрість: Оповідання та казки. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 71 с.

447. Немченко I. В. Із циклу "Король українських сердець" (пам'яті поета і вояка Василя Вишиваного); Відкриття України (Принц Вільгельм у Ворохті); У галереї безсмертних (В Херсонському літмузеї): Вірші //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 12-14.

448. Немченко І. В. Мова "старшого брата"; Хай я буду лиш воро-ном білим; Турбота про мову; Російській мові; Україні: Вірші //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 73-76.

449. Немченко І. Російській мові; Лакейський етикет; Україні: Вірші //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 29-30.
Немченко І.В. див. також № 376

450. Нижеголенко В.М. Вибрані твори: Вірші, оповідання та казки для дошк., мол. та серед. шк. віку /Передм. І. Немченко, К. Савченко. - Херсон: Айлант, 2007. - 236 с.: іл., портр.

451. Норець М. Забуте; Твої очі: Вірші //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 110.

452. Олексюк О. Молитва: [Вірш] //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - №9/10. - С. 124.

453. Олексюк О.В. ОЛГОМ (рондо): Вірш //Вишиванка. - К.; Херсон, 2007. - Чис. 1. - С. 31-34.

454. Панасюк П. Космічний час в космічний простір...: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 137.

455. Піддубняк В. Завтра - листопад: [Вірш] //Вісн. Олешшя. - 2007. - 2 листоп. (№87/88). - С. 8.

456. Ратушко Н. С юбилеем!; Повернення на завод; Ты как цветок весенний: Вірші //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 77-79.

457. Рябчуков А.А. На грани тысячелетий: Сб. стихов /Предисл. Г. Ф. Борисенко. - Херсон: ХГТ, 2007. - 396 с.: портр.

458. Сироваткін Ю.М. Тамуючи біль: Поезії /Ред. О. В. Олексюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 52 с.
200-річчю смт Нова Маячка Цюрупинського району присвячується.

459. Сколибог О.Н. Глиссарда зари; Влюбленность - внешняя вода; Феерия: Стихотворения //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 88-89.

460. Сливканич-Бельченко С.В. Мои рифмованные мысли: Сб. стихов. - Херсон: ХГТ, 2007. - 92 с.: ил. - Текст рус., укр.

461. Степаненко Л.В. Пам'яті жертв голодоморів в Україні: [Вірш] //Джерела. - 2007. - N21(15 листоп.). - С. 7.

462. Степаненко Л. Лети, моя надіє безнадійна...: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 136.

463. Стефані С. Доля; Закружили листья на ветру: Вірші //Елінг. - К., 2007. - Вип. 6/7. - С. 90.

464. Чернышенко Н. В Трускавец за мужем: [Повесть]. - Херсон: ХГТ, 2007. - 196 с.

465. Чорнобель О. До тебе йду усе життя, Тарасе; Зерно; Пам'яттю вернуся: Вірші //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 126-128.

466. Чорнобель О. Ми - українці: [Вірш] //Придніпров. зірка. - 2007. - 30 листоп. (№48). - С. 8.

467. Щерба Т.М. Розстані: Повісті /Ред. М. І. Братан; Худож. О. Чорнобель. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 171 с.

468. Щербина А. Слава Богу; А.В. Суворову: [Вірші] //Придніпров. зірка. - 2007. - 30 листоп. (№48). - С. 8.

469. Щербина А. Стелить постіль мені матуся: Вірш //Степ. - Херсон, 2007. - № 15. - С. 138.
 

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
2223 24 25262728
293031