Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО


НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

93. Визит [делегации румынских предпринимателей] первый, но не последний: [с целью ознакомления с экономикой Херсонщины] //Гривна. - 2007. - 4 окт. (№41). - С. 10.

94. Загальна соціально-економічна характеристика Херсонської області //Географія Херсонщини: Навч. посіб. - Херсон, 2007. - С. 123-154.

95. Земельні ресурси Херсонської області - базовий фактор регі-ональної економічної політики /В. А. Демьохін, В. Г. Пелих, М. І. По-лупан та ін.; За ред. В. А. Демьохіна; Херсон. обл. рада, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", Нац. аграр. ун-т. - К.: Аграр. наука, 2007. - 152 с., [2] арк. карт: іл. - (Регіональна економічна політика). - Бібліогр.: с.143-145.

96. Приватизація на Херсонщині: 15 років на службі економічних та соціальних перетворень: [Інтерв'ю з нач. Регіон. від-ня Фонду держ. майна України в Херсон. обл. О.Р. Броніним] /Записала А. Ракша //Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2007. - №10. - С. 23-26.

97. Соціально - економічне становище Херсонської області за січень-вересень 2007 року //Наддніпрян. правда. - 2007. - 31 жовт. (№76).

98. Херсонська Торгово-промислова палата. Впровадження про-грами з енергетичної ефективності і "чистого виробництва" у Херсоні за сприяння Норвегії //Придніпров. зірка. - 2007. - 9 листоп. (№45). - С. 1; Сіл. новини. - 2007. - 10 листоп. (№45).

Загальні питання розвитку економіки. Менеджмент. Реклама. Виставки
99. Міжнародна науково-практична конференція ІНКОН XII: ["Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки" в м. Скадовську] //Укр. геогр. журн. - 2007. - №4. - С.63.
100. Пилипенко І. О. Методики суспільно-географічних дослі-джень (на матеріалах Херсонської області): навч. посіб. /І. О. Пилипенко, Д. С. Мальчикова; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: Вишемирський В. С., 2007. - 112 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 106-111.

 

Планування. Труд. Трудові ресурси. Охорона праці. Зайнятість населення

101. Кабаченко Г. Где найти "необразованные" кадры?: [О проблемах трудоустройства на Херсонщине] /Г. Кабаченко, А. Брусилова //Голос Украины. - 2007. - 20 дек. (№240/241). - С. 23.

102. Музика Н. Щоб бажаючі працювали, а роботодавці - отримували кадри: [Про діяльн. Херсон. міськ. центру зайнятості //Орієнтир плюс. - 2007. - 26 листоп. (№11).

103. Петренко Г. Про Територіальну державну інспекцію праці у Херсонській області //Орієнтир плюс. - 2007. - 30 жовт. (№10).

104. Соціально-трудовий потенціал українського села: стан, проблеми, шляхи вирішення /Ю. Ф. Мельник, Б. К. Супіханов, Ю. Я. Лузан та ін.; М-во аграр. політики України, Укр. н.-д. ін-т продуктивності АПК. - К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. - 352 с.: рис., табл. - (Б-ка спеціаліста АПК "Економічні перспективи": засн. в 2000 р.). - Слов. термінів: с. 338-348. - Бібліогр.: с. 349-351.

 

Бюджет. Фінанси. Фондовий ринок. Банківська справа
Банківські установи

105. Нечипуренко О. Херсон - друга столиця Райффайзен Банку Аваль //Новий день. - 2007. - 6 груд. (№49). - С. 1,3.

106. Райффайзен Банк Аваль открыл операционный центр в Херсоне //Гривна. - 2007. - 6 дек. (№50). - С. 8.

 

Промисловість

Окремі галузі промисловості

107. Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року: Указ Президента України: [в т.ч. за створення, освоєння вир-ва та широке впровадж. нових конкурентоспромож. плав. споруд вітчизн. конструкції працівникам Херсон. держ. з-ду "Палада" - дир. М.Г. Слуцькому, заст. дир. Д.В. Єрмакову та пом. дир. В.С. Кривошеїну] //Уряд. кур`єр. - 2007. - 19 груд. (№238). - С. 11.

108. Косянчук І. Підйомник допоможе пожежникам: [Про нала-годження вир-ва техніки для рятувальників на Херсон. держ. з-ді судн. обладн. і судн. арматури] //Уряд. кур`єр. - 2007. - 25 груд. (№242). - С. 8.

109. Орлик В. Юность ХБК //Вірність. - 2007. - жовт. (№11).

 

Машинобудування. Приладобудування

110. Гейко С. Бериславський машзавод відзначив 110-річчя //Наддніпрян. правда. - 2007. - 14 груд. (№93/94). - С. 7.

111. Карпенко О. "Херсонський машинобудівний завод": продовження кращих традицій: [До 120-річного ювілею п-ва] //Сіл. вісті. - 2007. - 2 жовт. (№111). - С. 3.

 

Херсонський автоскладальний завод "Анто - Рус"

112. Брусилова А. "Антон" подходит туристам: [О победе з-да на Междунар. выставке автотранспорта в г. Киеве] //Голос Украины. - 2007. - 20 окт. (№190). - С. 6.

113. Викторова Н. Лучшие автобусы ["Антон" и "Руслан"] делают в Херсоне //Вгору. - 2007. - 25 жовт. (№43). - С. 5.

114. Победа Херсонщины на международной выставке автотранспорта ТИР-2007 [в Киеве] //Новый формат. - 2007. - 10-16 окт. (№37).

 

Хімічна промисловість


ВАТ "Херсоннафтопереробка"

115. Роман Микитюк: "Континиум" [инвестор] готов поднять Херсонский нефтезавод на новую высоту": [Интервью с пред. правл. ОАО] /Записал Е. Ляшенко //Херсон. вісн. - 2007. - 20 груд. (№51). - С. 9.

116. Чернега С. Нефтезавод - эпоха ренессанса //Тавр. край. - 2007. - 20 дек. (№49). - С. 5.

 

Харчова промисловість

117. Путилова Т. Плантации достояния: [О деятельности ОАО "АПФ "Таврия" по пр-ву коньяков в Новой Каховке] //Ключи. - 2007. - 8 нояб. (№45). - С. 18.

118. Яновский С. Горький привкус сладкой соли: [О деятельности солез-да в с. Геройском Голопристан. р-на] //Новий день. - 2007. - 11 жовт. (№41). - С. 9.

 

АТ "Херсонська кондитерська фабрика"

119. Брусилова А. Вітчизняний стиль //Херсон. вісн. - 2007. - 22 листоп. (№47). - С. 6.

120. Брусилова А. Сладкие юбилеи Анны Дроновой: пальчики оближешь! //Голос Украины. - 2007. - 20 нояб. (№213). - С. 7.

121. Серебрякова С. Херсонские конфеты любят и в Ирландии! //Гривна. - 2007. - 18 окт. (№43). - С. 4.

 

ВАТ "Чаплинський маслосирзавод"

122. Басманов С. ВАТ "Чаплинський маслосирзавод" має перспективи на ефективний та динамічний розвиток //Рад. Таврія. - 2007. - 26 жовт. (№43).

123. Басманов С. ВАТ "Чаплинський маслосирзавод": окраса підприємства - люди: [Вміщені фото передовиків] //Рад. Таврія. - 2007. - 19 жовт. (№42).

 

Українсько - шведське СП "Саус фуд. інк" ("Чумак")

124. Брусилова А. Шведи під Каховкою: [Про діяльн. п-ва] //Голос України. - 2007. - 19 жовт. (№189). - С. 6.

125. Руденко В. Нові рубежі компанії "Чумак" //Кахов. зоря. - 2007. - 18 жовт. (№85/86). - С. 2.

 

Транспорт

126. Херсонские авиастроители. Компания "Авиа-Про": [по пр-ву ультралегких спорт. самолетов СТ] //Гривна. - 2007. - 22 нояб. (№48). - С. 8.

 

Водний транспорт

Див. № 12

 

Херсонський морський торговельний порт

127. Буба М. Херсонский МТП: поворот к лучшему //Порты Украины. - 2007. - окт. (№8). - С. 14-15.

128. Егоров А.Ю. Энергетическая и экологическая безопасность Украины - развитие Херсонского морского торгового порта //Тавр. край. - 2007. - 18 жовт. (№40). - С. 5; Херсон. портовик. - 2007. - 1 но-яб. (№11). - С. 1.

129. И берег левый нужен им, и берег правый...: [Интервью с зам. нач. предприятия В.П. Журовым] /Записал Г. Сташенко //Херсон. портовик. - 2007. - 6 дек. (№12).

130. Морпорт [Херсона] расширяется //Наша Україна. - 2007. - 7 груд. (№26).

 

Зв'язок

131. Гайдай В. Нові технології зв' язку: [у Скадов. ЦЕЗ N 2] //Чорноморець. - 2007. - 16 листоп. (№89).

132. Серебрякова С. Где не пройдет sms-ка, пройдет почтальон!: [О Херсон. отд-нии связи № 3] /С. Серебрякова, А. Захаров, Т. Кирпа //Гривна - СВ. - 2007. - 5 окт. (№41). - С. 11.

 

Торгівля

133. Дигтяренко А. РЕНО уже в Херсоне: [Об открытии автосалона и центра обслуживания RENAULT] //Булава. - 2007. - 4 окт. (№40). - С. 4.

134. Крылова О. Кредо "Авто-Плаза" быть лучшими во всем: [О деятельности автосалона в Херсоне] //Вгору. - 2007. - 20 груд. (№51). - С. 9.

135. Херсон стал гораздо ближе к Японии: [Об открытии автосалона "Тойота Центр Херсон "Авто-Плаза"] //Тавр. край. - 2007. - 20 дек. (№49). - С. 4.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15161718192021
22232425262728
293031