Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ


ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ 

Природа області в цілому

71. Екологічна оцінка забруднення Херсонської області пести-цидами /О. Н. Речицький [та ін.] //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 263-267.- Бібліогр. в кінці ст.

72. Коваль С. Українська пустеля: [Олешків. піски] //Краєзнавство, географія, туризм. Шк. світ. - 2007. - листоп. (№44). - С. 18-19.

73. Никитенко С. История метеорологии на Херсонщине //Гривна - СВ. - 2007. - 2 нояб. (№45). - С. 13.

74. Роман Е. Алешье: пески и люди //Гривна - СВ. - 2007. - 7 дек. (№50). - С. 19.

75. Сірик Н.М. Вплив несприятливих природних факторів на про-яв вітрової і водної ерозії грунтів Херсонської області /Н. М. Сірик, В. В. Шевчук //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 308-310.

76. Шаповал В.В. Поди Причорноморського степу: актуальний стан та проблеми охорони //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 361-362.

 

Рослинний і тваринний світ
Тваринний світ

77. Гейна К. М. Склад промислової іхтіофауни Каховського водо-сховища у зв'язку з характером живлення тюльки та товстолобиків //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що про-ходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 61-64.- Бібліогр. в кінці ст.

78. Данелюк К.М. Аранеофауна міста Херсона та його околиць /К. М. Данелюк, Л. В. Залізняк //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 98-100.

79. Роман Е. Животные Херсонской области: исчезающие и исчез-нувшие //Темы Недели: Прил. к газ."Гривна". - 2007. - 15-22 нояб. (№47). - С. 36.

80. Роман Е. Заливы Херсонской области [Ягорлыцкий и Джарыл-гачский]: в каком состоянии находятся и кто в них живет //Гривна - СВ. - 2007. - 2 нояб. (№45). - С. 15.

81. Роман Е. Г. Млекопитающие семейства куньих (Mustelidae) околоводных биотопов Нижнего Приднепровья: изменения видового состава в 1980-х - 2000-х гг. //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 267-270.- Бібліогр. в кінці ст.

82. Роман Е. Обитатели вод: редкие и исчезающие: [виды живот-ных Херсонщины] //Темы Недели: Прил. к газ."Гривна". - 2007. - 22-29 нояб. (№48). - С. 41.

83. Селюнина З. В. Степная мышовка на юге Украины: [в т. ч. на Херсонщине] //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 295-299.- Библиогр. в конце ст.

 

Заповідники. Заповідні місця

84. "Балка Большие Серогозы" объявлена заповедником: [Нижнесерогоз. р-н] //Претендент. - 2007. - 6 окт. (№3). - С. 13.

85. Бартчук І. Джарилгач потребує статусу Національного парку: [Історія та сучасність острова] //Наддніпрян. правда. - 2007. - 12 жовт. (№71).

86. Гудзь М.І. Сучасний стан рослинного покриву цілинних ділянок піщаного степу на території ландшафтного заказника загальноде-ржавного значення "Саги": [в Цюрупин. р-ні] //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 88-89.

87. Коваленко С. Остров непуганных оленей: [Флора и фауна о. Джарылгач] //Наша Україна. - 2007. - 2 листоп. (№21).

88. Чернякова Д.Д. Современное состояние изученности аквато-рий Черноморского биосферного заповедника //Фальцфейнівські чи-тання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 354-357.- Библиогр. в конце ст.

 

Державний біосферний заповідник "Асканія - Нова" ім. Ф. Е. Фальц - Фейна

89. Дрогобич Н. Ю. Плодоношення домінантів Асканійського заповідного степу //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Хер-сон, 2007. - С. 107-108.

90. Морозов В. В. Історія формування антропогенного навантаження на ландшафт біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. М.Ф. Фальц-фейна /В. В. Морозов, Д. О. Ладичук //Фальцфейнівські читан-ня: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 217-219.- Бібліогр. в кінці ст.

91. Палієнко Л. Перлина таврійського степу //Вісті. - 2007. - 30 листоп. (№48). - С. 4.

92. Ясинецкая Н.И. Экскурсионная работа биосферного заповед-ника "Аскания-Нова": исторический аспект, современное состояние, маршруты, программа обучения экскурсоводов /Н. И. Ясинецкая, Л. Л. Татаренко //Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць V Міжнар. конф., що проходила в м. Херсоні 24-26 трав. 2007 р. - Херсон, 2007. - С. 386-393.- Библиогр. в конце ст.

Calendar

1234 5 67
89101112 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031