Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

9 грудня

Меню розділу

9 грудня  

ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
[1863-1910], письменник, публіцист, етнограф, громадський діяч
(До 150-річчя від дня народження)

Грінченко Борис Дмитрович народився  на хуторі Вільховий Яр поблизу с. Руські Тишки, тепер Харківського району Харківської області, в родині збіднілих дрібнопомісних дворян. Нестримний потяг до знань виявився у хлопця ще з раннього дитинства. Він багато читав. 
Навчався Б. Д.  Грінченко  у Харківському реальному училищі, де зблизився з народницькими гуртками. За поширення заборонених царським урядом видань він був  заарештований. Після звільнення Борису Дмитровичу довелося залишити навчання і самому заробляти на життя. 
Здобута самоосвіта дозволила Б.Грінченку скласти іспити на звання народного вчителя при Харківському університеті. З 1881 до 1893 року тривала його освітньо-педагогічна діяльність. Протягом 1885-1887 років він мешкав у Херсоні, де працював статистиком губернського земства. Саме у цей період він увійшов у херсонський гурток Русова, діяльність якого заклала фундамент організованого українського життя у місті. Земські статистики складали основу культурно-просвітницького гуртка.  Серед них - А.М. Грабенко, Т.О. Василевський, Б.Д. Грінченко, Л.В. Падалка, М.І. Борисов, С.І. Лоначевський  та ін. У своїх працях вони  аналізували соціально-економічні процеси на Півдні України через призму ліберально-народницької концепції. 

Перебуваючи на Херсонщині, Б.Д. Грінченко створив чимало поезій та оповідань. Його вірші “херсонського періоду” увійшли до збірки “Нові пісні і думи Василя Чайченка” (1887), а низка прозових творів - оповідання “Хата” , ліричні етюди “Верби” , “Вітер”, “Ліс” включені до циклу “Дрібнички”. 
Працюючи вчителем у школах Харківщини, статистиком на Херсонщині, в земській управі в Чернігові Борис Дмитрович не втрачав нагоди збирати і записувати фольклорний матеріал. Саме в Чернігові він доклав чимало зусиль як фольклорист та етнограф і видав тритомну працю “Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях” та фольклорну збірку “Из уст народа”.
Йому належить створення чотиритомного «Словаря української мови». Це титанічна праця. За кілька років він разом з дружиною письменницею Марією Загірньою упорядкував словник, який складався з 68 тисяч українських слів з народної і писемної мови, починаючи від Котляревського до початку ХХ століття. Протягом двох років (1907 – 1909) словник було видано. За цю працю Б.Д. Грінченко отримав від Російської імператорської академії  наук  другу премію  ім. М.І. Костомарова. Словник і сьогодні є одним із найкращих видань  у світовій лексикографії.
У 1909 р. Б.Д. Грінченко виїхав на лікування до Італії, де і помер. Похований на Байковому цвинтарі у м. Києві.

Твори

ТВОРИ: в 2-х т. /Б. Д. Грінченко; упоряд. Яременко В.В.; прим. Погрібного А.Г., Яременка В.В. - К.: Наук. думка, 1990 - 1991. - (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська література).
Т. 1 : Поетичні твори. Оповідання. Повісті. - 1990. - 640 c. 
Т. 2 : Повісті. Драматичні твори. - 1991. - 607 c. 

ТВОРИ / Б. Д. Грінченко. - К. : Молодь, 1970. - 355 c. - (Шкільна бібліотека).
  
ДРАМАТИЧНІ твори: збірка / уклад. тексту О. М. Савченко. - К. : Елібре, 2008. - 608 с. - (Програма "Українська книга" : сер. засн. в 2006 р.).

ПОЕЗІЇ. Повісті. Оповідання : худож. л-ра / Б. Грінченко; уклад. А. Я. Бельдій. - К. : Наук. думка, 2002. - 430 с. - (Бібліотека школяра : сер. засн. 1997 р.). 

СЛОВАРЬ української мови : [68000 реєстрованих слів]: [в 4 т.] / зібрала ред. журн. "Киевская старина"; упоряд., з дод. власного матеріалу, ред., передм. Б. Д. Грінченка, передм. перевид. М. П. Бажана [та ін.]. - Передрук вид. 1907-1909 р.р. фотомех. способом. - К. : Вид-во АН УРСР, 1958 – 1959.
Т. 1 : А - Ж. - 1958. - XLII, 494 c. - Тит. арк. ориг. 1907 р., текст парал. укр., рос. - Бібліогр.: с. XXXIV-XLI та в підрядк. прим. 
Т. 2 : З - Н. - 1958. - 575 с. - Тит. арк. ориг. 1908 р., текст парал. укр., рос.
Т. 3 : О - П. - 1959. - 507 с. - Тит. арк. ориг. 1909 р., текст парал. укр., рос.
Т. 4 : Р - Я. - 1959. - 564 с. - Тит. арк. ориг. 1909 р., текст парал. укр., рос.

"...ВІДДАТИ зумієм себе Україні" : листування Трохима Зінківського з Борисом Грінченком / упоряд., вступ. ст., археограф., передм., комент., прим., підгот. текстів, покажч., дод., добір ілюстр. матеріалу С. С. Краля; переднє сл. А. Г. Погрібного; літ. ред. Р. Горбовець ; Укр. Вiльна Акад. Наук у США; Нац. Акад. Наук України, ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. ; Нью-Йорк : Інформ.-видав. центр Держкомстату України, 2004. - 520 с. : портр., фот., іл.- Покажч.: с. 457-512. - Іл.: с. 381-456.

ЛИСТУВАННЯ Б. Грiнченко - Ф. Вовк / Борис Дмитрович Грінченко, Ф. Вовк; Iн-т укр.археографii та джерелознавства iм.М.С.Грушевського НАН України. - Запоріжжя : Тандем-У, 2001. - 48 c. - (Старожитності Південної України ; Вип. 7).

Публікації про життєвий та творчий шлях

ВЕРКАЛЕЦЬ  М. М.  Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / Михайло Миколайович  Веркалець. - К. : Т-во Знання УРСР, 1990. - 47 c.

ЖИВОТЕНКО-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка / Адвентина Животенко-Піанків. - К. : Просвiта, 1999. - 176 c. 

ПОГРІБНИЙ А. Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця XIX - початку XX ст. Питання ідейно-естетичної еволюції /А. Г. Погрібний. - К. : Либідь, 1990. - 229 c.

МАКІЄНКО О. А. Щоденник 1887 року як джерело реконструкції Херсонського періоду життя Б. Грінченка / Олексій Макієнко. // Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. - Херсон, 2004. - С.79-83. - Бібліогр. в кінці ст.

МИХАЙЛИН І. Л. Журналістика як всесвіт: вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин ; голов. ред. А. М. Нєвєжина. - Х. : Прапор, 2008. - 512 с. - (Програма "Українська книга" : сер. засн. в 2006 р.). - Бібліогр. в підрядк. прим.

ТАВРІЯ, Тавріада, Таврієзнавство // Голобородько Я.Ю. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії : роман-монографія /Ярослав Голобородько. - К., 2007. - С.3 -11.

ГРІНЧЕНКО Борис Дмитрович (літ. псевдоніми - Василь Чайченко, П. Вартовий, Б. Вільхівський, та ін.; 09.12(27.11) 1863 - 06.05(23.04) 1910) - письменник, педагог, мовознавець, етнограф, громадський діяч //Енциклопедія історії України: в 4 х т. - К., 2004. - Т.2. - С. 206, 207.

ГРІНЧЕНКО Борис Дмитрович (псевд. - Вартовий, Вільхівський, Василь Чайченко, Перекотиполе, Л. Яворенко та ін.; 27.XI (9. XII ) 1863, х. Вільховий Яр, побл. с. Руські Тишки, Харків. р-ну Харків. обл.- 23.IV  (6. V) 1910, Оспадалетті, Італія, похований у Києві) - укр. письменник, педагог, літературознавець, лексикограф, етнограф, історик, публіцист. видавець, громадсько-культурний діяч //Українська літературна енциклопедія: в 5-ти т. - К., 1988. - Т.1. - С.498-499.
 
БОРИС Дмитрович Грінченко : віхи біографії // Освіта України. - 2008. - 5 груд.(№92). - С. 4.

ГОЛОБОРОДЬКО Ю. К. Статистик земства / Ю.К. Голобородько // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2005. - N22/23(серп.). - С. 32-37.

ГОЛОБОРОДЬКО  Я. Ю. Борис Грінченко в Херсоні /Ярослав Голобородько //Ефір. - 2003. - 11 груд.(№50). - С.14.

ГОЛОБОРОДЬКО  Я. Ю. Духовні імперативи Бориса Грінченка : життєтворчість крізь призматику "херсонського періоду" / Ярослав Голобородько // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2007. - N17/18. -  Черв. - С. 74-79.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Інтелектуал, письменник, науковець : життя й аспекти творчої діяльності Бориса Грінченка / Я. Голобородько // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2005. - N10. - С. 4-7.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Письменник, просвітитель, учений /Ярослав Голобородько //Вісн. НАН України. - 2004. - №11. - С.57-62.

ГРЕБНИЦЬКА О. "Більше працював, ніж жив...": вивчення життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка за листами та спогадами сучасників / О. Гребницька // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - N4. - С. 34-44 : фот. - Бібліогр. у кінці ст.
ДО 100-річчя з дня смерті Бориса Дмитровича Грінченка // Музеї України. - 2010. - N 2. - С. 28-31 : портр.

ДУНАЄВА Л. Безкомпромісний лицар національної ідеї : (до дня вшанування пам’яті Б. Д. Грінченка) / Л. Дунаєва // Рідна шк. - 2011. - N 3. - С. 55-60. - Бібліогр. наприкінці ст.

ЄВТУШЕНКО С. Борис Грінченко - перекладач /С. Євтушенко // Зарубіжна л-ра в шк. України. - 2011. - N1. - С. 58-62 : портр. - Бібліогр. у кінці ст.

ЖИВОТЕНКО-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка /А. Животенко-Піанків // Шкільна б-ка. - 2003. - №6. - С.13-29.

КОЗАР Л.  "Лицарі духу". Фольклористична діяльність Бориса Грінченка в оцінці Івана Франка / Лідія Козар // Слово і час. - 2006. - N9. - С. 10-13. - Бібліогр. в кінці глав.

МАРУЩАК О. Борис Грінченко як світоч української культури /Олена Марущак //Ковчег. - 2001. - 27 груд.

МАТВІЯС  І. Г. Роль говорів у мовотворчості Бориса Грінченка / І. Г. Матвіяс // Укр. мова. - 2009. - N3. - С. 10-16. - Бібліогр. у кінці ст.

МОВЧУН А.  Борис Грінченко: феномен великого трударя / Антоніна Мовчун // Дивослово. - 2010. - N5. - С. 44-49.

МОВЧУН А. "Кожна річ має в собі частинку мого я...": музей Бориса Грінченка в Києві / Антоніна Мовчун // Дивослово. - 2011. - N 9. - С. 58-61.

МОВЧУН А.  Невтомний сіяч на ниві української культури : / Антоніна Мовчун // Почат.освіта. Шкільний світ. - 2009. - N13. - С. 17-19 : портр.

МОВЧУН А. Унікальна українська родина Бориса і Марії Грінченків / А. Мовчун // Почат. шк. - 2010. - N4. - С. 63-65.
НИЗОВИЙ М. Б.Д. Грінченко і статистика друку / М. Низовий // Шкільна б-ка. - 2007. - N8. - С. 38-39.

ПОГРІБНИЙ А. Учив виявляти силу: до 140-річчя від дня народж. Б. Грінченка /А. Погрібний //Слово просвіти. - 2003. – 3 груд. - С.11,12.

ПОЛІЩУК Я. Культурницька місія Бориса Грінченка / Я. Поліщук // Дивослово. –  2007. - N7. - С. 45-48. 

ПОЛІЩУК Я. Словнику Грінченка - 100 років / Ярослав Поліщук, Галина Солоіденко // Бібл. вісн. - 2007. - N4. - С. 40-44. - Бібліогр. в підрядк. прим.

ПРИХОДЧЕНКО К.  Урок літератури у творчому освітньо-виховному середовищі спеціалізованої гуманітарної школи: на прикладі творчості Б.Грінченка / К.Приходченко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2006. - N12. - С. 18-28. - Бібліогр.: с. 19.

ПУСТОСВІТ В. Ю. Вивчення письменницької мемуаристики на уроках літератури: формування національної гідності молоді : [в т.ч. згадка про зб. П. Куліша "Записки о Южной Руси" та про зв'язок Б. Грінченка з Херсонщиною] / В.Ю. Пустовіт // Вивчаємо укр. мову та л-ру.- 2010. - N25. - С. 4-11. - Бібліогр. у кінці ст.

РОМАНИШИНА Н.  Прояви психічного життя персонажа й автора в оповіданні Бориса Грінченка "Каторжна" / Н. Романишина // Укр. мова і л-ра в шк. - 2008. - N5. - С. 26 30. - Бібліогр. у кінці ст.

СКАЛИГА О. М. Борис Гринченко. Майстер малої прози / О. М. Скалига // Вивчаємо укр.  мову та л-ру. - 2012. - N 11. - С. 5-8.

СТЕЦЮК Н. Вартовий криниці слова золотого: фотонарис із музею Бориса Грінченка / Н. Стецюк, Л. Суворова // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - N4. - С. 112-116 : фот.
ТЕМАТИЧНІ розробки уроків з української літератури: 10-й клас // Дивослово : Укр. мова і л-ра в навч. закл.- 1998. - N2. - С. 31-41 ; №3. - С. 28-40 ; №4. - С. 31-44 ; №9. - С. 31-36 ; №10. - С. 32-38 ; №11. - С. 29-43 ; №12. - С. 28-37.

УМАНСЬКА Т. О. Літературно-мистецький альманах "Промінь добра". Присвячено Борису Дмитровичу Грінченку / Т. О. Уманська // Вивчаємо укр.мову та л-ру. - 2009. - N24(серп.). - С. 25-29.

ЮНОСОВА В.  Варіантні закінчення іменників у "Словарі..." Б. Грінченка і сучасні нормативні процеси /В. Юносова // Дивослово. - 2009. - N11. - С. 39-44. - Бібліогр. у кінці ст.
 
БОРИС Грінченко : лiтературнi розвiдки, бiблiографiчнi нариси /упоряд. та ред. Бардашевська А.І.; авт.зб. Гайдаенко I.В., Голомб Л.Г., Гуменна В.Ю. [та iн.]; уклад. б-фії Лянсберг О.В., Безлюдна І.М.; Обл.унiверс. наук.б-ка iм.Гончара, Обл. б ка для дітей. - Херсон : [б.в.], 2000. - 55 c. - (Літературно-краєзнавчі студії).

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 252627282930