Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

12 серпня

Меню розділу

12 серпня 

ЄМЕЛЬЯНОВ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
[1923, бібліофіл, колекціонер, меценат  
(До 90-річчя від дня народження)

Ємельянов Михайло Андрійович народився в с.Савеловому Староюріївського району Тамбовської області.
Учасник Великої Вітчизняної війни. Навчався у військово-політичному училищі м.Іваново, закінчив Херсонський культурно-освітній технікум та Харківський інститут культури. З 1957 року М.А. Ємельянов постійно мешкає у м. Херсоні. За рекомендацією Херсонського облвоєнкомату в квітні 1957 року був працевлаштований в гарнізонному Будинку офіцерів, де працював до лютого 1961 року завідувачем  кабінету самоосвіти      офіцерів. Потім перейшов на партійну роботу.

З лютого 1961 року по січень 1965 року був інструктором відділу пропаганди і агітації Херсонського міськкому КП України, потім з січня 1965 року по березень 1966 -  завідувачем відділу пропаганди і агітації Комсомольського райкому КП України міста Херсона, з березня 1966 року по грудень 1972 - заступником завідувача Будинку політичної освіти Херсонського обкому КП України, з грудня 1972 року по грудень 1990 – завідувачем партійного архіву Херсонського обкому КП України. З грудня 1990 року на заслуженому відпочинку.
Починаючи з шкільних років  М.А. Ємельянов мав дві пристрасті - любов до літератури і журналістика. Це привело до збирання книг, створення великої домашньої бібліотеки, в якій першість належить Пушкініані: творчості А.С. Пушкіна та літературі про нього. Тридцять три роки (1966-1999) він очолював Херсонський міський клуб книголюбів “Кобзар”.
До 225-річчя м.Херсона Ємельянов М.А.передав із приватного зібрання колекцію “Пушкініани” Херсонському обласному краєзнавчому музею, зібрання творів образотворчого мистецтва - Художньому музею ім. О.Шовкуненка, прижиттєве видання “Кобзар” Т.Г. Шевченка та рідкісні видання XVIII-XIX і першої чверті XX ст. - Херсонській обласній науковій бібліотеці ім.Олеся Гончара.
Михайло Андрійович Ємельянов – автор низки друкованих видань та публікацій у періодичних виданнях, член Херсонської обласної ради ветеранів, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Література

БЕССМЕРТНЫЙ подвиг героев : к 30-летию освобождения Херсонщины от немецко- фашистских захватчиков / М. А. Емельянов ; Парт. арх. Херсон. обкома КПУ. - Симф.: Таврия, 1974. - 2 c. 

ИНЫХ уж нет, а те далече …: док.изд. /М.А. Емельянов; худож. А.Петровская. – Херсон: Айлант, 2012. – 168с: ил.

КНИГИ в моей жизни: (воспоминания): [док. повесть] / М. А. Емельянов ; ред., предисл. Л. Марченко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Херсон : Айлант, 2008. - 168 с.: фот.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ встречи: воспоминания о Г. В. Курнакове / М. А. Емельянов ; ред. Л. В. Марченко. - Херсон : Айлант, 2006. - 75 с. : фот. - В прил.: Из истории переписки / Е. И. Казимирчак-Полонская, Г. В. Курнаков. - В кн. использованны фото из архива автора.

40 ЛЕТ служения книге: (из истории Херсон. гор. клуба книголюбов  "Кобзарь", 1966-2006) / М. А. Емельянов ; ред. Л. Марченко . - Херсон : Айлант, 2007. - 156 с. : фот.

СУДЬБА коллекционера: к 100-летию со дня рождения Л. К. Ширяева : [сборник] / М. А. Емельянов ; ред. Л. В. Марченко. - Херсон : Айлант, 2006. - 120 с. : портр., ил. - Библиогр.: с.100-104.

КАК это было [на Херсонщине в 1941 г.] / Михаил Емельянов // Ветеран. - 2011. - Черв.(N 6). - С. 2.

ОБДЕЛЕННЫЙ счастьем: [о ветеране войны 1941-1945 гг. А.И. Мухине] /Михаил Емельянов // Веч.Херсон. - 2011. -28 апр.(№32).- С. 6; 30 апр.(№33). - С. 7; 5 мая(№34). - С. 6.

"ПАРУС надежды": [о выходе из печати поэт. альм. лит. студии Херсон. обл. рус. культур. центра в г. Херсоне] / Михаил Емельянов // Херсон. вісн. - 2009. - 19 берез.(№11). - С. 12.

ПАТРИАРХ краеведов: [Е.В. Горностаев] /Михаил Емельянов // Веч.Херсон. – 2011. - 29 янв.(№8). - С. 7; 3 февр.(№9). - С. 7.

"ПО зову сердца оставляю Херсону": [о передаче книг центр. гор. б-ке им. Л.Украинки из домаш. б-ки ученого-агр. И. С. Щербаковой] / Михаил Емельянов // Новий день. - 2010. - 24 черв.(№26). - С. 19.

ПОКОЙ ей только снится: [о члене Херсон. обл. совета ветеранов Т.Г. Косоруковой] /М. А. Емельянов //Ветеран. - 2007. - 5 черв.(№6). - С. 1.

ПРАВДИВОЕ слово о юных героях : [в кн. "Клятве остались верны" херсон. писателя Л. Марченко] / Михаил Емельянов //Ветеран. - 2007. - 5 черв.(№6). - С. 4.

СВЕТИЛЬНИК разума:[о Ю.К. Голобородько] / Михаил Емельянов // Веч. Херсон. - 2011. - 5 марта(№18). - С. 7 ; 12 марта(№19/20). - С. 28.

СОРОК лет служения книге: [о херсон. гор. клубе книголюбов “Кобзарь”] /Михаил Емельянов //Херсон. вісн. - 2006. - 26 жовт.(№43). - С.10.

Публікації про життя та діяльність

ПРО відзначення державними нагородами України ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років з нагоди Дня Перемоги 9 травня: Указ Президента України //Уряд. кур’єр. - 2008. - 28 трав.(№96). - С.16.
Про нагородження члена Херсонської обласної ради ветеранів М.А. Ємельянова орденом “За заслуги” III ступеня.
КУЗОВОВА Н.М. Михайло Андрійович Ємельянов - колекціонер, архівіст, краєзнавець, бібліофіл (за матеріалами держархіву Херсонської області) //Історія в документах: зб. наук. доп. архів. читань (Херсон, 19 квіт. 2012 р.). - Херсон, 2012. - С.12-18.

МУСИЙКО В. В. Коллекция М.А. Емельянова в экспозиции литературного отдела Херсонского краеведческого музея /Виктория Мусийко //Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, ономастики. - Херсон, 2005. - С.119-124.

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Андреевич (12.08.1923, с.Савелово, Староюрьевский р-н, Тамбовская обл., Р.Ф.) //Элита Херсонской области: 1800 биографий: биогр. справ.- Херсон, 2009. - С.197.

ГОЛОБОРОДЬКО Ю. К. Благотворитель /Юрий Голобородько //Херсон. вісн. - 2005. - 4 серп.

ГОЛОБОРОДЬКО Ю. К. Вся жизнь - увлечение  /Юрий Голобородько // Херсон. вісн.- 2008. - 9 жовт.(N41). - С. 21.

ГОЛОБОРОДЬКО Ю. К. Добрые дары коллекционера  /Юрий Голобородько //Ветеран. - 2005. - 6 верес.(№9).

ДЯЧЕНКО В. В дар - всем людям /В.Дяченко //Вгору. - 2003. - 14 серп.
 
ДЯЧЕНКО В. Экслибрисы в дар музею / Владислава Дяченко // Вгору. - 2008. - 25 верес.(№39). - С. 7.
Про передачу М.А. Ємельяновим художньому музею власної колекції екслібрисів.

 

КОЛЬЦОВА Н. Да не оскудеет рука дающего / Наталья Кольцова // Веч. Херсон. - 2011. - 27 янв.(N 7) - С. 9,10.
Про передачу власної колекції екслібрисів обласному художньому музею ім.О. Шовкуненка колекціонером М.А. Ємельяновим.

МАЗУР Ю. Ода книге /Ю.Мазур //Гривна - СВ. - 2006. – 28 апр.(№18). - С.13.

МАРЧЕНКО Л. В. Вместе с книгой по жизни: [о кн. М.А. Емельянова “Книга в моей жизни”] /Леонид Марченко //Ветеран. - 2006. - 1 берез.
 
МАРЧЕНКО Л. В. Воспоминания о художнике:[о кн. “Незабываемые встречи: воспоминания о Г.В. Курнакове”] /Леонид Марченко //Ветеран. - 2006. - 3 груд.

МАРЧЕНКО Л. В. Дары Херсону: [о том, какие раритет. кн. передал коллекционер М. А. Емельянов учреждениям культуры города] / Л. Марченко // Херсон. вісн. - 2008. - 18 верес.(№38). - С. 17.

МОРСКАЯ Д. Коллекционные радости: [о презентации кн. "Судьба коллекционера" М. Емельянова, посвящ. Л. Ширяеву в Херсон. краевед. музее] / Дарья Морская // Горожанин и горожанка. - 2007. - 22 -23 мая(№50). - С. 2.

САК О. Безцінний дар від щирого серця /Ольга Сак //Культура і життя. - 2006. - 25 січ. (№3/4).
Про передачу М.А. Ємельяновим рідкісних книг з приватного зібрання, в т.ч. “Блокіани”, обласній науковій бібліотеці ім.Олеся Гончара.

САК О. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах Херсонської ОУНБ ім.Олеся Гончара: (до 135-річчя з часу заснування книгозбірні) /Ольга Сак //Бібл. вісн. - 2007. - №5. - С.42-47.

УНИКАЛЬНАЯ коллекция [библиофила М. Емельянова была представлена на выставке "Экслибрис в мировом искусстве" в Херсон. худож. музее] // Херсон. вісн. - 2010. – 23 верес.(№38). - С. 3.

ЧЕРНИКОВ В. Страницы книголюба : [о докум. изд. "40 лет служения книге" М. А. Емельянова, в котором раскрыта деятельность херсон. гор. клуба "Кобзарь"] /Владимир Черников // Херсон. вісн. - 2007. - 1 листоп.(№44). - С. 21.

СРЕДИ разноголосья книг …: биобиблиогр. указ.лит. /сост. О.В.Лянсберг; отв. за вып. И.В. Замараева. - Херсон: Изд. кафедрального собора Сретения господня УПЦКП, 2008. – 23 с.- (Библиотека Херсонского городского клуба друзей книги “Кобзарь”.Вып.1).

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031