Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області протягом 2008 - 2010 років

Меню розділу

Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області протягом 2008 - 2010 років

186. Аскания-Нова в исторических планах и рисунках 1828-1856 гг. = Askania Nova in zeitgenossischen Planen und Zeichnungen 1828-1856 / Гл. архив земли Саксония-Ангальт, О-во ангальт. краеведения; сост. Х.  Шван; под ред. Х. Швана; пер. с нем. И. Минченок; ред. Е.  Князева, Д.  Ратц, М.  Милевски; предисл. Д. Штайнеке. - СПб.: СИНЕЛ, 2008. - 51 с.: рис., портр., планы. - Текст парал. рус., нем. - Библиогр.: с. 51. - На тит. л. также: Магдебург, Кетен (Ангальт).
Сторінки історіїї заповідника.

187. Великий перелом: колективізація та голодомор на Сірогозщині: [збірка] / Нижньосірогоз. райдержадмін., райрада; упоряд. Ю. В.  Безух. - Мелітополь: Люкс, 2008. - 252 с., [6] арк. фот.

188. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи  розвитку. Херсонська область: [монографія] / В. П. Андрущенко [та ін.]; редрада В. Г. Кремень (голова) [та ін.]; за заг. ред. Ю. І. Беляєва; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - К.: Знання України, 2010. - 447 с.: табл. - Бібліогр.: с. 444-447.
У монографії висвітлюються характерні риси педагогічної освіти на тлі історії розвитку, природно-географічних і економічних умов Херсонщини. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти області, основні етапи становлення та розвиток Херсонського державного університету. Дослідження завершується аналізом сучасних проблем і перспектив подальшого розвитку педагогічної освіти і науки в Херсонській області.

189. Голобородько Юрій Костянтинович. Зостанеться в серці назавжди: повісті / Юрій Голобородько. - Х.: Основа, 2010. - 256, [1] с. 
Повісті написані на документальній основі. Автор, будучи учасником Великої Вітчизняної війн, зі знанням справи і майстерністю художнього слова яскраво змалював героїчні вчинки відданих захисту Вітчизни своїх земляків як старшого покоління, так і зовсім юних. Книга адресована широкому загалу читачів.

190. Голобородько Я. Ю.  Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав Голобородько; худож.-оформ. В. Т.  Сандуляк; голов. ред. Н. Є. Фоміна. - Х.: Фоліо, 2009. - 188 с. - (Сафарі: сер. засн. у 2005 р.).
Даним твором автор обсервує конституцію і поліси прози, явленої вісімкою знакових імен - П.Загребельного, О. Забужко, М. Матіос, В. Шкляра, Г. Пагутяк, Г. Гусейнова, І. Роздобутько.

191. Голубятников Константин Викторович. Розы Венеры - Марса Шипы: сб. поэзии / Константин Голубятников; ред., худож. оформ. авт. - Малоформат. изд. - К.: Основа, 2010. - 79 с.: портр.
Збірник поезій присвячений жінці. Видання адресоване широкому загалу читачів.

192. Морозов А. А. Путь в вечность: сб. стихов / Александр Морозов; ред. А. П. Шабалова; предисл. В. П. Кулика. - Симф.: Таврия, 2010. - 100 с.: портр. - Текст рос., укр.

193. Пригуза П. Д.  Настільна книга професійного судді. Розгляд господарських справ конкурсного провадження. Неспроможність та банкрутство: алгоритми процес. діяльності: наук.-практ. комент.  / П. Д. Пригуза. - Х.: Харків юрид., 2010. - 440 с.: табл. - Дод.: с. 331-437. 
Дана книга - навчально-практичний посібник для суддів України, розроблений на основі Закону України ''Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом'' Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів. У посібнику на грунті новітнього матеріального і процесуального законодавства, а також з урахуванням міжнародних договорів України, практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та законодавчої і судової практики неспроможності європейських країн, здійснено систематизацію основних принципів судочинства та запропоновано їх застосування при здійсненні правосуддя у судовій практиці неспроможності і банкрутства в Україні. У посібнику наведено процесуальні документи, що містять алгоритми діяльності суду з численних питань, що вирішуються судом при розгляді справи про банкрутство.

194. Симоненко В. А.  Василь Симоненко. Поетичні переклади Людмили Степаненко / Василь Симоненко; за ред. Я. О. Довгана; поет. пер. рос. Людмили Степаненко. – Івано Франківськ: Лілея-НВ, 2010. - 87 с.: портр. - Текст парал. укр., рос.

195. Шерман І. М.  Загальна іхтіологія: підруч. для підготов. бакалаврів у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко, П. Г. Шевченко; редагування Л. М. Талюти, Н. В. Крошко. - К.: Аграр. освіта, 2009. - 453 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-387. - Англо-укр. іхтіол. слов.: с. 388 426. - Дод.: с. 427-453.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
293031