Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Допоміжні покажчики

Меню розділу

Допоміжні покажчики

 

Покажчик авторів, укладачів, редакторів, оформлювачів та інших осіб, які брали участь у створенні книги

У покажчику подаються за алфавітом всі прізвища, які зустрічаються в бібліографічних описах. У дужках після кожного номера (номерів) вказується участь кожної особи у створенні книги. Відсутність вказівки означає, що прізвище належить автору книги.

Авдальян М.М. 63
Адамський М.І. 143(фотогр.)
Алексенко Т.Л.  205, 225 (ред.)
Алеферко О.В. 30 (авт.-упоряд.);
83 (авт. проекту); 235 (ред.)
Алеферко С. 83, 235 (авт.  проекту)
Андрєєв В.М. 64
Амелин К. 70 (худож.)
Анастасьєв А. М. 98, 110
Андрущенко В.П. 188
Анічкіна Н.В. 173 (уклад);182 (ред.)
Антоній Н.М. 196
Афанасьєв М. 66-67; 95 (дизайн.)

Баранюк В. 84 (упоряд.)
Барбіна Є.С. 211 (ред.)
Барболіна А. 123 (ред.)
Бардачов Ю.М. 42 (ред.)
Безух Ю.В. 86, 187(упоряд.)
Беляєв Ю.І. 41,188 (ред.)
Берман В.П. 41
Білоус Н.І. 165
Богданов О.В. 17
Бондаренко С.О. 94
Борідко О.А. 39
Боровий С.Я. 64(персон.)
Боровик В. 208(ред.)
Братан М.І. 65(ред.); 111,112;
107(персон.); 143(пер.); 197, 198
Братішевська С.М. 182(уклад.)
Братченко Т.Г. 93(ред.); 95
Бутузов О.Г. 113

Вигодер Н. 99(муз. ред.)
Висоцький А.А. 103; 134(ред.)
Висоцький А.Л. 199
Вишемирська С.В. 2(ред.)
Вознюк В.А. 19(ред.)
Волков В. 13(фотогр.)

Гайдамака В.В. 97
Гайдук В.С. 10(ред.)
Галашевський П. 114
Галунько В.В. 38(упоряд., ред.)
Гапонова В.П. 18
Гарр Дж. 155, 156
Гаюк А. 30(фотогр.)
Голобородько Є.П. 51(персон.);
241(персон., упоряд.)
Голобородько Ю.К. 189
Голобородько Я.Ю. 190
Голотюк О.В. 201
Голубятников К.В. 191
Гонтар О. 30(вступ.)
Гончаренко Л.А. 60, 62(упоряд.)
Гончаренко Т.В. 182(ред.)
Горобець В.Г. 202
Гурепко М.М. 116,204
Гусейнов Г. 190(персон.)
Гюго 103(персон.)

Дарієнко В.М. 245(ред.)
Демченко В.М. 117
Дем’янюк С.М. 168-172(уклад.)
Деркач В.Є. 168-172(уклад.)
Джепарова С. 86(худож.)
Добра А. 118
Довган Я.О. 194(ред.)
Друзяка В.М. 119
Дубовський Г. 87(фотогр.)
Дяченко С. 83(ред.)

Ейсмонт Є.М. 120
Євтушенко А.І. 247(худож.)
Єрмілов В.С. 206, 207
Єсакова І. 133(худож.)

Жильцов Д. 30(фотогр.)
Жураківський В. 111(ред.)

Забужко О. 190(персон.)
Загороднюк В.С. 112, 145, 198(ред.)
Загребельний П. 190(персон.)
Задніпряний О.В. 209,210
Звягінцева Н. 145(упоряд.); 149
Зелена Л.І. 88-96,162, 166-175,181, 183(ред.)
Зецер Б.Є. 68
Зубко А.М. 44; 51(ред.); 62(персон.)

Іванов-Остославський П.І. 121
Іванова Л.В. 122

Казанчан А.К. 4,5,6
Казєєва Н.О. 123
Калініченко І.Ф. 124
Кащеєв О.Я. 125  
Кирилова Л. М. 127
Кириченко Д.І. 128
Кисельова А. Л.  174-175(уклад.)
Кислинська Н. 114(худож.)
Кичинський А.І.  126; 16(передм.)
Кияновський А.А. 50; 241(ред.)
Клименко М. О. 12
Князєва 186(ред.)
Кнодель Л.В. 201
Ковалик О.Г. 182(уклад.)
Коваль С.Д. 161, 185(ред.)
Коковіхін С.В. 27
Колодєзнова С.Б. 182(уклад.)
Колєв Ю. М. 176  
Конащук І.О. 26(уклад.)      
Кондрацов М.Д.  213
Кондрацова Л.Д. 213 
Коник Ю.О. 214  
Корнієнко А.М. 129
Короткова Л. 100
Костяк М. М.  30(вступ.); 45
Котляр Н. 35(упоряд.)
Кравець О.М. 137(ред.)
Крат А.А. 216
Кремень В.Г. 188(ред.)
Крофтс Н. В.  130
Крошко Н.В. 195
Крюков Г.В. 13 , 105
Крюков С.А. 105(худож.)
Крюкова Н. 13(фотогр.)
Крючковська Т. М. 140(худож.)
Кузьменко В.В. 46, 47, 54-57(ред.); 60(персон.); 223(ред.)
Кузьменко Л.В. 251
Кузьмін В.В. 217
Кулачек Я. В. 32
Кулик В.П. 142, 192(передм.); 210(ред.); 218
Кулькіна Є.П. 52(ред.)
Куницька А. 150(ред.)
Курак С. 218(худож.)
Курбасов С. 207(фотогр.)
Кухарук М.Б. 52(уклад.)
Кучерова О. 136(худож.)
Кушнаренко О.В. 25(уклад.)
Лазер П. Н.  173(уклад.)
Левченко М. Г.  7(ред.)
Левченко П.С. 131,132
Лепешко В.Ф. 98
Лепьохіна О.В. 217, 220 
Логинов С.  156, 243(пер.)
Лозицький Ф.М. 69
Ломака Ж. М.  34
Лопушинський А.І.  101
Луганська А. 72(ред.) 
Любомська О. І. 133; 136(ред.)
Лянсберг О. В. 183(уклад.)

Макаренко П.М. 219
Максимюк Л.О. 134
Пальчикова Д.С. 234
Мармуль Л.О. 221
Марущак А.П. 135, 149
Марущак О.О. 208(авт.-упоряд.) 
Марченко Л.В. 70, 136
Матіос М. 190(персон.)
Матусєвич Н. 30(фотогр.); 235 (худож.)
Мельничук Д.О. 59(ред.)
Михайлова А.С. 161(уклад.)
Михайлова Н. 150(ред.)
Миханюк М.Ф. 71
Мілевські М. 186(ред.)
Мініна Л. 133(ред.)
Мінченок І. 186(пер.)
Міхеєв Є. К. 20
Мішуков О. В. 106; 221, 228-232,
248(ред.)
Моісеєнко Л.Л. 3
Моїсеєв С.О. 223
Мойсеєнко Т.В. 216
Мокрицька Г.П. 162, 166-167 (уклад.)
Молчанов А.А. 224
Молчанов А.О. 3,4,5,6
Мороз О.С. 12
Морозов А.А. 192
Морозов В. В. 92(ред.);173(персон.)
Мохненко А.С. 222
Мошнягул О. Д.  36  
Муценко Н. С.  58(ред.)
   
Найдьонов О. Г.  14(ред.)
Немченко І. В.  104(ред.)
Несін Ю.М. 138
Нечипуренко О.  35(ред.)
Нижеголенко В.М. 139,140  
Нікішенко В.Л. 26

Овечко С.В. 225(ред.)
Одайник С.Ф. 62(упоряд.)
Одінцова В. О.  58(ред.)
Олексюк О.В. 115(ред., упоряд.); 119,124,141,146,153(ред.); 237 (ред., передм.)
Оленковський М.П.  73-77; 176 (персон., уклад.)
Охременко І.В. 226

Павлов Є.М. 15
Пагутяк Г.190(персон.)
Панагушина О.Є. 53
Пастухов Є.П. 227
Пасько Л.Б. 103(ред.)
Пащенко Ю.  30
Педченко В.В. 141
Перець М.І. 207
Персистий О.І. 204(ред.)
Пилипенко І.О. 234
Пилипенко Ю. В. 12,195
Піворович В.Б. 233
Піддубняк В.Г. 215-216(ред.)
Підлипняк П.Ф. 107
Повстяний В.М. 252
Погорілий І. І. 137(ред.) 
Покотилова В.І. 251
Польська Л.  35(авт. проекту)
Попова Н. О.  185(уклад.)
Попова Н.Ф. 139,140(ред.)
Португальський А.В.  81
Постриган Л.І. 108
Пригуза П.Д. 193
Прищепа Б. 215(авт.-упоряд.)
Прядка П. 215(авт-упоряд.)
Пустова Т.В. 142
Пустовой О.М. 237
Пшеничний С. 243(ред.)

Ратц Д. 186(ред.)
Редька І.В. 33
Ржевська Ю.О. 93(ред.)
Рідей Н. М. 59
Роздобутько І. 190(персон.)
Романов В.А. 17
Романовський О.О. 238  
 
Савченко К.М. 143
Сагач Г.М. 158   
Самойленко В.І. 206
Сандуляк В.Т. 190(худож.)
Сапельняк Т.І. 239  
Сватула Т. Л.  88-91, 96, 163(уклад.)
Свігер Е. 243(худож.)
Семенюк С.К. 225(ред.)
Сербина Е.А. 50
Серебряков Л.Б. 144  
Сєрова Т.М. 164, 212(уклад.)
Сидоренко В.К. 60(упоряд.)
Симоненко В.А. 194
Сіленков Б.В. 246(передм.)
Сільванський С. О. 183(персон.) 
Сканцева С. 11(упоряд.)
Скобнікова Т. 157(авт.-упоряд.)
Слісаренко Н.В. 60(упоряд.)
Собко Г.А. 240
Соловйова Н.І. 28    
Сопильняк О. 149
Спіжов В.В. 22
Степаненко Л. 194(пер.)
Стрекаловська М. 235(авт. тексту)
Стрекаловський М. 83(фотогр.)
Стрекаловський Н. 235(худож.)
Стукалова О. 84(упоряд.)
Суганяк А.С. 146
Суворов В.Д. 82
Сухомлинська О.В. 61(ред.)

Тавровецька Н. І.  9
Талюта Л.М. 195(ред.)
Тараненко А.К. 147
Тарасенко С. 149(фотогр.)
Ткач М. 81(ред.) 
Токар Н. Г.  148
Третьякова Г. П. 176(уклад., авт.
передм.)
Тробридж Дж. 243
   
Ушкаренко В. О. 23(оргком.); 29, 
43, 92(уклад, ред.);173(уклад.  та
авт. вступ. ст.);     184    (персон.); 242(ред.)
Ушкаренко Ю.В. 244

Федоровська Л. 114(передм.); 148а
Федотова Н. В.  99(менеджер
проекту); 246(передм.)
Федяєва В.Л. 61
Федько Т.С. 181(уклад.)
Фомін Н.Є. 190(ред.)
  
Хетагуров К.143(персон.)

Цвєткова І.С. 122(ред.)
Циганюк Є. 114(худож.)  
Цигіпа С.В. 247  
Цяпа М.  85

Чеканович В. Г.  29(пер.)
Чепелюк Є.В. 250
Чермошенцева Н. 64  
Чернишенко Н.І. 150
Черніков В.А. 183(уклад.)  
Чугін В.В. 250

Шабалова А.П. 192(ред.)
Шаповалова В.М. 251
Шван Х.186(уклад., ред.)  
Шевряков М.В. 252
Шевченко П.Г. 195 
Шепель А. В. 43(уклад)
Шерман І.М. 195
Шилкін О. О. 119(худож.) 
Шинкаренко О.  84(упоряд.)
Шкляр В.190(персон.)
Шмалєй С.В. 33
Штайнеке Д. 186(передм.)
Шульга А.В. 160

Щепеткінка Л. 37(авт.-уклад.)
Щерба Т. М. 152(ред.)
Щербина А.О.   151, 152

Юдін О. 66,67

Яблонська А. М. 87
Якименко В. 99(уклад.)   
Яковлева С. Д. 40(ред.)
Ярова Л.Г. 222
Ярова М.П. 153,154

Алфавітний покажчик назв видань

Аграрії України - Герої України і Герої Соціалістичної Праці Херсонщини  25
Актуальна література і проблеми освіти  102
Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій  31
Актуальні проблеми практичної психології 1
Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології  40
Аллегории Бытия  113
Argentum (Срібло)  141
Ароматерапія  33
Аскания-Нова в исторических планах и рисунках 1828-1856   186

База даних об’єктів права інтелектуальної власності, створених в Інституті землеробства південного регіону НААНУ для трансферу їх в агровиробництво - 26
Байки Sмутного  Vремени - 247
Бібліотеки Херсонщини через призму паспортизації  88
Бібліотечні акценти  89
Божий світ і ми  158
Брама у небо  216

В обіймах степу  110
Василь Симоненко. Поетичні переклади Людмили Степаненко  194
“Васю, давай!”  144
Великий перелом  187
Вестник Херсонского национального технического университета - 42
Вибрана лірика  197
Вибрані наукові статті та фрагменти праць  46,47
Витоки любові  146
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку  188
Від сонця до сонця  111
Відпале гілля  153
“Відродження Херсона”  34
Вісник Таврійської фундації  104, 200
Внесок спеціалізованої вченої ради Херсонського ДАУ з агрономічних спеціальностей в підготовку наукових кадрів України  43
Возвращение моей жизни  118
Воспоминания армейского офицера  131

Голос Батьківщини  115
Голуби над батьківською хатою  198
Гора колдунья 124

День Сковороди  218
Державна мовна політика в Україні  101
Державно-громадське управління освітою  45
Дети войны Херсонщины  65
Ділове досьє директора ЦБС  90
Діти війни  71
Дифракция солнечного излучения вокруг Луны  15
Дневник одинокой души  122
Дніпровські мелодії  97
Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України: проблеми теорії і практики   22
Доктор ГО 135
Древности Ягорлыцкого края (уникальная история на фоне уникальной природы)  73
Другі наукові читання присвячені Дню науки - 205

Екологічна експертиза  226
Екологія міських систем  12
Екологія на зламі тисячоліть  161
Елізіум  190

Є каяття, та нема вороття  139

Живая история  66,67
Жизнь и гибель села Викторовки  69
Жінки, які змінюють Херсонщину  35

З історії українського державотворення на Херсонщині  208
Загальна іхтіологія  195
Збірник наукових праць. Педагогічні науки  211
Звідси починається Вітчизна   98
Знайомтесь: нововоронцовці  204
Знаменні і пам’ятні дати на 2011 рік 163
Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2011 рік  162, 163
Зов раненой птицы 150
Золото нетлінної душі  143
Зорепад  129
Зостанеться в серці назавжди  189
Зустрічі з Миколою Братаном  107

І все таємне стає явним  120
... И даль отзовется  133
Игра длиною в жизнь …  41
Ідея смисложиттєвих цінностей в філософсько-релігійній думці російської еміграції  238
Избранные произведения  121
Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі  28
Интеллигентность. Путь к совершенствованию  250
Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини  75
Історія зарубіжної літератури і культури  V-XVII ст.  106
Історія Херсонщини (з найдавніших епох по козацькі часи)  74
История церкви на Украине  160

К россыпям самоцветов  125
Каланчак та його околиці  249
Каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Херсона ...  164, 165, 212
Кетцаль, викунья и ксеноп  138
Клятве остались верны  70
Книга Херсонщини ... 166, 167
Колокола Вселенной  128
Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат  2
Конституційне право України  38
Край південний - Олешшя: Цюрупинську - 926 р.  215
Краще в бібліотеках в області  91
Криміналістика  39
Курорт Гола Пристань  206
Курорт Скадовськ з давнини до сьогодення  207
Курс політичної економії  219

Лабораторні роботи з аналітичної хімії  252
Легенди і бувальщини нашого краю  148
Література про Херсонську область ...  168-172
“Людина і довкілля”  14

Магістерські студії  48, 49, 221, 248
Матеріалознавство та технологія матеріалів  3
Мати  151
Матросівці землі Херсонської  213
Методи та методики суспільно-географічних досліджень  234
Методика подготовки и проведения коллективного творческого дела “Праздники в школе”  50
Мехатроніка  4
Ми - голяни!  203
Микола Петрович Оленковський - 176
Міжнародні розрахунки та валютні операції - 251
Мозолівка  85
Молода муза  137
Монети і скарби півдня України  233
Моніторинг депутатської діяльності на Херсонщині, 2006-2010 роки  36
Морозов Володимир Васильович - вчений гідромеліоратор  173
Моя любовь - Россия 123

На волнах творчества  227
На життєвих хвилях  237
Навчально-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Історія України”  239
Надкушений пуп  140
Народний музей історії Херсонського державного аграрного університету  92
Настільна книга професійного судді  193
Наукові основи моделювання продуктивності польових культур при зрошенні  27
Наукові читання присвячені 90-річчю Національної академії наук України  225
Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, фалеристики, нумізматики, соціології  93
Науково-педагогічна діяльність Є.П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена кореспондента НАПН України  51
Наше потерянное наследие: иудейское наследие християн  155
Незламна віра  157
Неофеодали  116
Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали  174, 175

О судьбе  147
Огненные годы  72
Огонь души  209
Они служили Родине  78
Операційний менеджмент  20
Опір матеріалів  5
Організація обліку і аудиту суб’єктів малого підприємства  222
Освіта Херсонщини  52
Осколки  130
Основи стандартизації, управліня якістю та сертифікації продукції  18
Основні показники діяльності бібліотек Херсонської області за 2009 рік  94
Особистісно орієнтоване фізичне виховання старшокласників загальноосвітньої школи  223
Охорона здоров’я Херсонської області  177-180

Пам'ять - безсмертна  87
Педагогічний альманах  54-57
Письменники Херсонщини  108
Південний архів. Історичні науки  79
Південний архів. Філологічні науки  228-232
Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції  201
Підпільна організація “Центр” (Щоденники П.А. Комкова)  80
Пилигрим  210
По линии судьбы 114
По тернистих стежках  134
Поэмы жизни  132
Полеты над Херсоном  235
Полигримы, или исповедь нелегалки  127
Посвящение  240
Почуємо, зрозуміємо, допоможемо  58
Правові ресурси Інтернету  181
Пред таинством любви … 148а
Практичний посібник для директора малого підприємства  17
Приключения Крайта и Кэгги  136
Прикоснувшись к птице … 13
Проблеми та перспективи ведення землеробства в посушливій зоні степу України  236
Проталина  152
Психологічний тренінг у мистецтві, культурі, освіті  7
Птичка певчая  142
Путь в вечность  192

Ради нескольких строчек …  105
Рефлексивні процеси і управління в економіці  21
Ринок нерухомості  217
Розвиток виробництва плодоовочевої консервної продукції: проблеми і перспективи  196
Розы Венеры - Марса Шипы  191

Саул Боровий: єврейський вектор історії України  64
Сведенборг: жизнь и учение  243
Светильник Божий - Свет Человека  156
Свинарство - перспективна галузь  182
Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы  183
Сіль рідної землі  154
Сільськогосподарська кооперація в еволюційному вимірі  244
Сім історичних чудес Херсонщини  76
Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половинаXIX - XXстоліття)  61
Славна земля Каховська  202
41 день на Херсонщине. Дунайская флотилия  68
Соціалізація дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій  53
Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності в Україні  8
Соціальне страхування  220
Срібна голка і нить золота  126
Становлення естетичних почуттів у процесі трансформації Я-образу особистості  9
Статистичний щорічник Херсонської області за 2009 рік  19
Степ  145
120 раритетів Херсонського краєзнавчого музею  95
Стратегія життєдайності  241
Ступенева підготовка майбутніх екологів  59

Таврійський науковий вісник  29, 242
Творча майстерня  96
Текстовые аномалии в постмодернистской англоязычной художественной прозе  100
Телефонний довідник  10
Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації педагогів у системі післядипломної освіти  44
Теорія механізмів і машин та деталі машин  6
Трагедія, яка жахнула світ  81

У дорозі до нас  112
У постійному науковому пошуку  60
Україна - мій біль і надія  119
Урок - Про - Рок  117
Уходили завтра в море ... 199
Ушкаренко Віктор Олександрович: 30 років на посаді ректора Херсонського державного аграрного університету  184

Фізіологія людини  32
Філософія життя  62
Фінансова криза та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу  245
“Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи”  23
Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін  24

Херсон  10
Херсон. Из пришлого в настоящее  83
Херсон в стихах и фотографиях  149
Херсонский Благовещенский женский монастирь - 159
Херсонська митниця (1797-1924)  214
Херсонщина аграрна  30
Херсонщина в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)  82
Херсонщина за часів нацистської окупації, 1941-1944 рр.  84
Херсонщина подарувала світові  185

Чари Сірогозщини  86
Частное коллекционирование: на примере древностей Южной Украины  224
Червона книга археологічних пам’яток Херсонщини  77
Через годы, через расстояния …  99
Чисте місто. Чиста планета  16

Школа развития  37 

Покажчик видавництв, видавничих організацій та поліграфічних підприємств

Херсон
Айлант 3-6, 20, 27-29,74, 82, 93, 102,103, 106, 107, 109,117, 122,130, 133, 134, 136,138, 139, 140, 143, 148, 154, 196-199, 201, 202, 209, 210, 219, 222, 224, 228-232, 236, 239, 242,244
Гілея  95, 112
Графіка  129
Державний аграрний університет  22
Державний морський інститут  241
Державний університет  1, 48, 49, 79, 173, 184, 211, 221, 248
Ельф  50
Євшан-Зілля  137
Золоті сторінки  11
ІТ  108, 123
Колос  25, 43, 92, 182
Літопис Причорномор’я  233
Лт-Офіс  125
Міська друкарня  10, 17, 18, 21, 22, 26, 31-33, 36, 38, 41, 65, 71, 72, 85, 97, 100, 135, 150, 157, 183, 208, 214, 245
“Наддніпряночка”  30, 83, 126, 218, 235
Наддніпрянська правда  116, 204
Національний технічний університет  42, 238, 250
Обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова  185
Обласна наукова медична бібліотека  177-180
Обласна універсальна наукова бібліотека  89-91, 94. 96, 162-172, 174-175, 181, 212
Обласне відділення Конгресу інтелігенції  75, 176
Олді-плюс  12, 59, 101, 105, 249
Петро і Павло  149
ПП Вишемирський В.С.  2, 9, 24, 40, 58, 205, 217, 220, 225, 226, 234, 251, 252
ПП Косарів С.І.  114, 118, 144
ПП Трифонов А.Н.  227
ПП Фельдман О.О.  64
ПП Хацкєвич К.В.  80, 84
ПП Чуєв С.М.  14
Просвіта  7, 37, 45, 98, 104, 110, 111, 115, 119, 120, 124, 146, 151-153, 200, 237
Регіональний інститут післядипломної роботи  44,46,47, 53-57, 60-63, 158, 223
Тотем  66, 67
Учбово-виховний комплекс “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради  50
Штрих плюс  68, 99, 127
Южполиграфсервис  203

Каховка
Міська друкарня  131, 132

Нова Каховка
Пієл  15, 69, 80, 87, 128,147, 160, 240, 247
Прогрес  142

Без видавництва  19, 24, 34, 35, 52, 73, 86,145,155-156, 159, 161, 213, 243, 246

Видавництва за межами області

Івано-Франківськ                       
Лілея – НВ 194
Київ
Аграрна освіта  195
Денеб 207
Знання України  188
Основа  191
Просвіта  215
Факт - 216
Мелітополь
Люкс  187
Миколаїв
ПП Гудим І.  206
Санкт - Петербург
СИНЕЛ  186
Харків
Основа  189
Фоліо  190
Харків юридичний  193

Список використаних скорочень слів (абревіатур), що не передбачені спеціальним державним стандартом

АПН  України  Академія Педагогічних Наук України
ВНЗ  Вищий навчальний заклад
ДАХО  Державний архів Херсонської області
ДВНЗ  Державний вищий навчальний заклад
ЗОШ  Загальноосвітня школа
НАН України  Національна Академія Наук України
РІПО  Регіональний інститут післядипломної освіти
УААН  Українська Академія Аграрних Наук
УВК “ШГП” ХОР  Учбово-виховний комплекс  “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради”
ХДУ  Херсонський державний університет
ХДАУ  Херсонський державний аграрний університет
ХДМІ  Херсонський державний морський інститут
ХМД  Херсонська міська друкарна
ХНТУ  Херсонський національний технічний університет
ХОБД  Херсонська обласна бібліотека для дітей
ХОБЮ ім. Б. Лавреньова - Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова
ХОВ КУІН  Херсонське обласне відділення Конгресу інетелігенції
ХОНМБ  Херсонська обласна наукова медична бібліотека
ХОО ВУАССОН  Херсонська обласна організація Всеукраїнської Асоціації сприяння самоорганізації населення
ХОУНБГ  Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека Ім. Олеся Гончара

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930