Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

4 лютого

Меню розділу

4 лютого              

ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
[1853- 1920], учений, педагог, публіцист, мемуарист
(До 160-річчя від дня народження)

Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович народився у м. Каховці в сім’ї дворянина. Родина Овсянико-Куликовських, яка  володіла великими територіями і належала до дворянської еліти краю, мешкала в основному у своїх маєтках Бехтери та Каховка.
Дитинство майбутнього вченого пройшло у м. Каховці. Початкову освіту здобув удома під керівництвом випускника  Київського університету А. Марсикані, невдовзі - доктора медицини. Навчався у Рішельєвській гімназії м. Одеси,  у Сімферопольській класичній гімназії, у Петербурзькому університеті. Закінчив Новоросійський університет, де був учнем П. Бруна, Л. Воєводського, Ф. Успенського, В. Ягича та ін., зі ступенем кандидата (кваліфікаційна студія: “О языке “Повести временных лет”). 
Після закінчення Новоросійського університету Д.М. Овсянико-Куликовський працював у Новоросійському, Казанському, Харківському та Петербурзькому університетах, вів дослідження з питань синтаксису, індоєвропейських мов, психології художньої творчості.
В Одесі Д.М. Овсянико-Куликовський зблизився з М.П. Драгомановим та іншими діячами українського національного руху.
Під час роботи у Харківському університеті (1988-1905) мав великий вплив на становлення поглядів філологів Харківського гуртка. Тут він брав участь у виданні збірників “Питання теорії і психології творчості”. Писав статті, книги, монографії про творчість О. Пушкіна, М. Гоголя, І. Тургенєва, Л. Толстого, А. Чехова. Овсянико-Куликовський Д.М.  став одним з фундаторів психологічної школи у літературознавстві і ще однією гранню входив в історію філологічної науки. Фундаментальною працею вченого є соціально-психологічне дослідження “История русской интеллигенции” (1903-1905).
Позиціонуючи себе “общерусом”, захищав українську мову.  У 1901   р. в Харківському товаристві грамотності обстоював потребу її для народних шкіл тих місцевостей, де “панує малоросійська мова”. 12 березня (27 лютого) 1911 року на урочистому засіданні Імператорської АН першим виголосив доповідь, присвячену Т.Г. Шевченку, підкресливши геніальність українського поета. Зауважив, що автор “Кобзаря”  - виразник і збудник національного відродження.
У 1907 р. за вагомий внесок у розвиток літературознавства Д. Овсянико-Куликовського обрано почесним  академіком Санкт-Петербурзької Академії наук. У 1911 р. він очолив белетристичний відділ і у 1912 - 1918 рр. працював редактором петербурзького журналу “Вестник Европы”(із 1916 - видавець). Переїхавши до м. Одеси  (з 1919 р.) редагував газету “Южное слово”, працював в університеті.
Останні роки життя вченого були складними. Його дружина  І.Л. Овсянико-Куликовська писала: “Когда в 1918 году прекратился редактируемый им журнал Вестник Европы и прекратились лекции в высших учебных заведениях, Дмитрий Николаевич остался не у дел“.
Помер вчений у м. Одесі.
Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський залишив багату наукову спадщину в історії слов’янської культури. Крім загально-філологічних праць, велику цінність мають його роботи з філософії, літературної критики, історії літератури, про древньоіндійські письмові пам’ятки.

Праці

ОВСЯНИКО-Куликовский Д. Н.  Литературно-критические работы: в 2 т. / Д. Н. Овсянико-Куликовский; сост., примеч., подгот. текста И. Михайлова. - М.: Худож. лит., 1989.
Т. 1: Статьи по теории литературы. Гоголь. Пушкин. Тургенев. Чехов. - 541, [1] c., [1] л. портр. - Библиогр. в примеч.: с.520 - 540.
Т. 2: Из "Истории русской интеллигенции": воспоминания. - 525, [1] c. -  Библиогр. в примеч.: с.487-500. - Указ. имен: с.521-524.


   Публікації про життєвий та творчий шлях

В ОРЕОЛІ інтелектуальності : соціумні і наукові грані Д. Овсянико-Куликовського   //Голобородько Я.Ю. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: роман-монографія /Ярослав Голобородько. - К., 2007. - С. 12-32. 

ГУСЕЙНОВ Г. Д. Господні зерна : худож.-док. життєпис: в [8] кн. Кн.1 / Г. Д. Гусейнов; передм. В.О. Шевчука; ред. Т. Воронова, А. Корна; худож. оформ. В. Токаря. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2000 - 480 с.:іл.
Овсянико-Куликовський Д.М., с.94 102.

СВІТЛЕНКО С. І.  Народництво в Україні 60-80-х рокiв XIX столiття : теорет. пробл. джерелознавства та iсторii: монографiя / Сергій Іванович Світленко. - Д. : Навч. кн., 1999. - 240 с. - Бібліогр.: с. 185-227. - Імен. покажч.: с. 228-237.
Овсянико-Куликовський Д., с.6,158,164,218.

СИДЕЛКИНА С.Л. Несколько новых  фактов к родословной Овсянико-Куликовских /Светлана Сиделкина //Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, ономастики. - Херсон, 2005. - С.194-199.

СІРОПОЛКО С. Історія освіти в Україні /Степан Сірополко; ред. Ю. Вільчинський, Л. Масенко; передм. С. Ільницького ; Укр.Вiльний Ун-т (м.Мюнхен, Нiмеччина), Друзi т-ва iм.Г.Ващенка. - К. : Наук. думка, 2001. - 912 c. : портр., табл. - Покажч. імен та прізвищ: с.889-905 .
Овсянико-Куликовський Д., с. 269-279.

ШЕВЧЕНКО В. Г. Історичні погляди Д. М. Овсянико-Куликовського / В. Г. Шевченко //Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства,  мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. - Херсон, 2004. - С. 149-152.

ОВСЯНИКО-Куликовський (Овсянико-Куликівський) Дмитро Миколайович (04.02(23.01) 1853 - 09 або 10.10.1920) - учений, педагог, публіцист, мемуарист //Енциклопедія історії України. - К., 2010. - Т.7. - С.518-519.

ОВСЯНИКО-Куликовский Дмитрий Николаевич [23. I (4. II). 1853, Каховка Таврической губ. - 9. X. 1920, Одесса] - рус. литературовед, лингвист, историк культуры //Краткая литературная энциклопедия. - М., 1968. - Т.5. - С.379-381.

БОРИСОВ В А.  Українська лінгвістика: з історії наукового вчення : [в т.ч. про Д. Овсянико-Куликовського] / В.А. Борисов // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2010. - N35/36. - С. 57-60 : портр. - Бібліогр. у кінці ст.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Академік з Каховки: життя й спадщина Дмитра Овсянико-Куликовського / Ярослав Голобородько // Кахов. зоря. - 2008. - 7 лют.(№11/12). - С. 5;  2011. - 19 трав.(№41/42). - С. 4; 26 трав.(№43/44). - С. 4.

ГОЛОБОРОДЬКО  Я. Ю. Аристократ філологічної думки /Ярослав Голобородько //Вісн. НАН України. - 2003. - №1. - С.47-54.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Інтелектуал, ліберал, академік /Ярослав Голобородько //Укр. мова і л-ра в шк. - 2003. - №8. - С.63-68.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Речник елітарного духу. Життя й діяння Дмитра Овсянико-Куликовського /Ярослав Голобородько // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2007. - N12(квіт.). - С. 7-11.

СИДЬОЛКІНА С. У сузір’ї великих імен //Кахов. зоря. - 2005. - 22 верес. - С.5.

ТЯГУНОВА М.М. Власть интеллекта: к 150-летию со дня рождения Д.Н. Овсянико-Куликовского (1853-1920) /М. Тягунова //Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях. - 2003. - №3. - С.28-29.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930