Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

16 квітня

Меню розділу

16 квітня

ФАЛЬЦ-ФЕЙН ФРІДРІХ ЕДУАРДОВИЧ
          [1863-1920], засновник заповідника "Асканія-Нова"
(До 150-річчя від дня народження)

Фальц-Фейн Фрідріх Едуардович народився в Асканії-Новій у сім’ї російських німців. Любов до природи юному Фрідріху прищепив гувернер француз Кондарс. У віці 17 років за відмінне навчання у Херсонській гімназії він отримав дозвіл від батька на облаштування першої вольєри.
Навчаючись у Дерптському університеті, під час канікул Фальц-Фейн Ф. об’їхав всі найбільші ботанічні сади та зоопарки світу. Після закінчення навчального закладу, він цілеспрямовано розпочав охороняти першу ділянку цілини в районі урочища Кроли. Перші його спроби виявилися невдалими, оскільки відведені під заповідання землі потрапляли у смугу доріг Чумацького шляху, що проходив через Асканію-Нову.
У 1889 р. Ф.Е. Фальц-Фейн відвідав Всесвітню виставку у Парижі, під час якої познайомився з відомим зоологом Сент-Хиліром. “У Вас, - сказав йому вчений, щасливо поєднуються любов до природи, знання, енергія та наявність необхідних засобів для виконання Ваших планів“. У 1898 році молодий Фальц-Фейн визначив нові заповідні ділянки. На початку XX ст. у вольєрах Асканія-Нова мешкало близько 60 видів ссавців, близько 400 видів птахів та більше 1800 різних тварин. У 1910 р. на базі зоопарку виникла зоологічна станція, де проводилась селекційна робота. Бували тут професори: І.К. Пачоський,Г.К.Висоцький, М.М. Завадовський, Н.Н. Клепінін, М.Ф. Іванов,

Фальц-Фейн Фрідріх Едуардович

А.А. Браунер, німецький вчений Лейдекер, мандрівник П.К. Козлов.
“Райським садом” назвав Асканію професор Хеч.
За свою працю Фальц-Фейн отримав нагороду від царя Миколи II  – звання спадкового дворянина. Єдиний випадок,  коли за охорону природи людина отримала дворянське звання.
Ф.Фальц-Фейн був гласним повітової земської управи, мировим суддею, входив до складу різних комісій.
Родина Фальйц-Фейнів належала до числа  найбільш заможних поміщиків, а з часом набула слави меценатів у сфері освіти, науки та культури. Школи були відкриті не тільки в Асканії-Новій, а й в інших маєтках родини: Гаврилівці, Преображенці тощо. Мати Фрідріха Софія Богданівна Фальц-Фейн в портовому містечку Хорли відкрила гімназію для хлопців та дівчат. Сам Ф.Фальц-Фейн навчив читати і писати селянина Клима Сіянка, який допомагав йому поратись у заповіднику. Він  дарував іншим зоопаркам своїх тварин. У м. Херсоні збудував будинок-притулок для бідних, де організовував безкоштовні обіди для бажаючих. В багатьох селах церкви повністю чи частково існували на пожертви С.Б. Фальц-Фейн. Завдяки Ф.Фальц-Фейну у церкві Асканії Нова проводились богослужіння всіх християнських віросповідань. Однією з останніх пожертв родини Фальц Фейнів став триповерховий прибутковий будинок у Херсоні. Очікуваний прибуток повинен був використовуватись на утримання євангельсько-лютеранської общини, церкви, школи та пастора.
Період 1914-1920 років був найскладнішим та найтрагічнішим в історії Асканії-Нової та великої родини Фальц-Фейнів. На початку 1917 року Фрідріх Фальц-Фейн залишив Асканію-Нову. У 1918 р. його  заарештовано та звинувачено у шпигунстві на користь Німеччини. Після звільнення з тюрми, де він перебував недовго,  переїхав до Берліна. Дуже важко переживав розлучення зі своїм заповідником.
Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн помер від серцевого нападу  у німецькому санаторії Бад Кисинген. Його поховано на цвинтарі Дванадцяти апостолів у Берліні. На могильному камені, прикрашеному зображеннями двох степових орлів, зроблено напис: «Здесь покоится знаменитый создатель „Аскании-Нова“.
У 1994 році біосферному заповіднику “Асканія-Нова” присвоєно ім’я його засновника - Фальц-Фейна Фрідріха Едуардовича, у 2009 - встановлено пам’ятник засновнику таврійської перлини.

Література

ДАНИЛЕВИЧ Н. В. Барон Фальц-Фейн. Жизнь русского аристократа / Надежда Витольдовна Данилевич; ред. Т. И. Хлебнова. - М.: Изобразит. искусство, 2000. - 231 c : ил.

ФАЛЬЦ-ФЕЙН В. Э. Аскания-Нова / В. Э. Фальц-Фейн ; лит. ред. А. Г. Веретехин. - К. : Аграр.наука, 1997. - 346, [2] с., [20] л. ил. : портр.

ВОЛОДИМИР Іванович Вернадський і Україна : [у 2 кн.]. Кн.2: Вибрані праці / В.І. Вернадський; НАН України, коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; авт. вступ. ст. О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2011 – 583 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Наук.-допом. апарат: с. 383-583. - Дод. тит. арк. рос., англ. - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 1).
Про Ф. Е. Фальц-Фейна, с. 504, 505.

ГУСЕЙНОВ Г. Д. Господні зерна : худож.-докум. життєпис / Григорій Гусейнов ; передм. М. Слабошпицького ; ред. В. Вишневий. - К. : Укр. письменник, 2011. - 677, [2] с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету : сер. започатк. 2002 р.).
Про родину Фальц-Фейнів, с. 330, 367.

ІГНАТУША О. М. Маловідомі документи про господарчу діяльність родини Фальц-Фейнів /О.М. Ігнатуша, О.С. Тедеєв //Південна Україна  XVIII - XIX століття: зап. наук.-дослід. лаб. історії південної України ЗДУ. - Запоріжжя, 1998. - Вип.3. - С.158-167.

КЛАДОВА Г. Л. Родина Фальц-Фейнів та її внесок у розвиток культури південного регіону України / Г. Л. Кладова.// Етнокультурнi процеси на Пiвднi України в XIX-XX ст.: зб. наук. пр. III регiон. наук. конф. 14-15 верес. 2000 р.: до 100-рiччя Запорiз. держ. техн. ун-ту. - Запоріжжя, 2000. - С. 99-102. - Бібліогр. у кінці ст.

КУЗОВОВА Н. Лідія Фальц-Фейн-Набокова-Пейкер : [єдина сестра Ф. Фальц-Фейна, засновника заповідника "Асканія-Нова". Вміщено фотогр. родини] / Наталя Кузовова // Константи : альм. соц. дослідж. – Херсон, 2007. -  №1(13): Архівалії Херсонщини. - С. 82-88. - Бібліогр. у кінці ст.

ПАВЛЕНКО В.  Асканія-Нова: історія у світлі нового бачення / Віктор Павленко, Анастасія Іванічева // Південний архів. Історичні науки .- Херсон, 2010. - Вип. 31/32. -  С. 266-279. - Бібліогр. наприкінці ст.

УКРАЇНА: хронологія розвитку. [Т. 5]: Імперська доба. 1800-1917 рр. / О. М. Донік [та ін.]; кер. проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К., 2011. - 559 с. : портр., іл. , фот.- Бібліогр.: с. 538 539.
Фальц-Фейн Ф., с.330-335.

ФРИДРИХ Эдуардович Фальц-Фейн (29.04.1863-2.08.1920) //Истоки, достижения и перспективы науки в Аскании-Нова. - К., 2001. - С.9-12,14,15,17,33,234.

ВЕСЕЛАЯ С. К юбилейной дате : [к 145-летию со дня рождения основателя заповедника "Аскания-Нова"] / С. Веселая // Рад. Таврія. - 2008. - 11 квіт.(№15). - С. 3.

ВОРОБЙОВА Н. Фальц-Фейн повернувся... : [про відкр. скульптури засновнику "Асканії-Нова" на території заповідника] / Н. Воробйова // Рад. Таврія. - 2009. – 23 жовт.(№43). - С. 1,7.

ВТРАЧЕНІ перлини. Асканія-Нова : архітектура маєтків Фальц-Фейнів на Херсонщині // Таврія. - 2007. - 17 серп.(№33). - С. 6.

ГЕТЬМАН В. Заповідна, Фальц-Фейнова "Асканія-Нова" / Володимир Гетьман // Наук. світ. - 2009. - N3. - С. 26-29.

ИВАНОВ-Остославский П. Золотое руно : [о семье Фальц Фейнов] / Павел Иванов-Остославский // Слава праці. - 2010. - 23 лип.(№29). - С. 3.

КАРПЕЦЬ Г. Постав у бронзі барон Фальц-Фейн /Григорій Карпець // Вгору. - 2009. - 22 жовт.(№43). - С. 32.

КУЗОВОВА Н. М. Склад і зміст документів родини Фальц-Фейнів у Державному архіві Херсонської області / Н. М. Кузовова // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - 2008. - N10. - С. 198-200.

ЛУБЧАК В. М. До "Асканії" повернувся Фальц-Фейн : [про відкр. пам'ятника барону] / Вадим Лубчак // Новий день. - 2009. - 22 жовт.(№43). - С. 17.

НЕЧИПУРЕНКО О. Творець "райського саду" / Олена Нечипуренко, Тетяна Підгородецька // Новий день. - 2008. -7 серп.(№32). - С. 12 ; Домашня скринька. - 2009. - 7 трав.(№5). - С. 5.

ПАВЛОВА С. В Аскании-Нова доят антилоп и загадывают желания под дубом : [о  заповеднике и его основателе / Снежана Павлова // Комс. правда Украина. - 2008. – 14 апр.(№82). - С. 7.

ПАЛІЄНКО Л. Перлина таврійського степу : [біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна] / Ліна Палієнко // Вісті. - 2007. - 30 листоп.(№48). - С. 4.

ПРИСВОЄННЯ біосферному заповіднику “Асканії-Нова” імені його засновника Ф.Е.Фальц-Фейна //Наддніпрян. правда. - 1994. - 7 квіт.

РОДОВІД Фальц-Фейна : [вміщено генеолог. дерево, герб та фотогр. членів сім'ї] // Таврія. - 2007. - 10 серп.(№32). - С. 6.

СКАДОВСКИЙ Б. С. Генеалогическое древо Фальц-Фейнов / Б. С. Скадовский // Вісті Біосферного заповідника "Асканія Нова". - 2005. - N7. - С. 148-152. - Бібліогр. у кінці ст.

СКОРОХОД А. Николай II в Асканию-Нова вьехал на “мерседесе” /Александр Скороход //Чапел. Під. - 2004. – 30 квіт.(№17). - С.3.

СЛАВИН С. Лихтенштейнский барон [Эдуард Фальц-Фейн] родился  на Херсонщине, а его дядя [Фридрих Фальц-Фейн] создал заповедник    "Аскания-Нова" / Сергей Славин // Херсон. вісн. - 2010. - 18 листоп.(№46). - С. 18.

СТЕПАШКО О.  Неотъемлемая частица нашей истории : [о семье Фальц-Фейнов] / Олег Степашко // Слава праці. - 2008. - 2 трав.(№17). - С. 3.

ФАЛЬЦ-Фейны в истории Херсонской губернии // Слава праці. - 2010. -  29 січ.(№4). - С. 3 ; № 6 (12 лют.). - С. 3.

ЯСИНЕЦЬКА Н. І. Урочисте відкриття пам'ятника Фрідріху Едуардовичу Фальц-Фейну, засновнику біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН / Н. І. Ясинецька // Вісті Біосферного заповідника "Асканія Нова". - 2009. - N11. - С. 189-192.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930