Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Розділ 1. Батько і мати - два сонця гарячих.

 

А хто дає той напрямок – дорогу,
Чого не мав, без чого я тинявсь,
Хто вчить дітей ходить,
Молитись Богу,
Одна відозва є на це - сім'я.
В. Бобринський

Сім’я — головна «комірка» суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності — через фізичну й соціокультурну зміну поколінь забезпечує можливість його існування. У сім’ї створюється найбільше суспільне багатство — людина. Тут вона народжується і формується як особистість. Це та клітинка, з котрої розпочинається будь-яка держава. Немає такої країни, де була б відсутня сім’я, сімейно-родинні відносини. Сім'я, що є складовою будь-якого суспільства, будь-якої країни, завжди мала велике значення у житті людини. суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності

 

 

Бутенко О. Сім'я – провідна виховна інституція: історичний аспект // Рідна школа. – 2009.- №1. – С.73-75.

Нині доводиться констатувати, що сучасна сім'я як соціальний інститут переживає гостру кризу, яка стала наслідком складної суспільно-політичної та економічної ситуації в державі. Роздратованість, знервованість, грубість, сварки, відсутність взаємоповаги у членів сім'ї призводять до негативного емоційного психологічного мікроклімату та деформації взаємин дорослих і дітей. Але неможливо розв'язати проблему відродження сім'ї як соціального інституту, не торкнувшись історичного аспекту цього питання. Саме про це і йдеться в статті. Продовження читайте в журналі.

Семья: Книга для чтения. Кн.1 / Сост. И.С. Андреева, А.В.Гулыга. – М.: Политиздат, 1991. - 346 с.

У виданні викладена підбірка текстів з різних джерел (Біблія, Коран, Камасутра, Домострой та ін.), а також досліджень з історії сім'ї. Зібрані роздуми видатних мислителів минулого про любов, шлюб і сім'ю (Платон, Арістотель, Ф. Бекон, Монтень, Руссо, Кант, Гегель, Маркс, Енгельс, Герцен, та ін.), а також тексти зарубіжних авторів, присвячені проблемам сучасної сім'ї в її взаєминах з суспільством, стосункам між подружжям та батьками і дітьми, родинним конфліктам і інтимному життю.

Семья: 500 вопросов и ответов / Ред.-сост.Л.В.Прошина. – М.: Мысль, 1992. - 717 с.

Ця книга – своєрідна енциклопедія родинного життя. У ній зібрані відомості практично з усіх питань, пов'язаних з сучасною сім'єю: правових, психологічних, господарських, медичних…
Ця книга – для тих, хто замислюється над сенсом свого майбутнього або родинного існування, що вже відбулося, хто шукає відповіді на питання, які життя взагалі і сім'я зокрема ставлять перед нами з ранку до вечора, щодня, хто хотів би зробити своє родинне життя хоч трішки красивіше, яким воно може бути або вже є.

Геник С.М. Людина. Сім'я. Україна. – Івано–Франківськ: Сіверсія, 2000. – 600 с.

В книзі професора С. Геника висвітлюються питання вивчення й аналіз аспектів, що, на думку автора, впливають на розвиток молодої людини, функціонування сім'ї та взаємини між членами родини, вплив цих чинників на побудову міцної держави. З погляду сьогодення розглядаються завдання органів влади, громадських і релігійних організацій щодо розвитку духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу.

Хараджа Н. Зміст, структура й ознаки принципів сімейно-правового регулювання: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №4. - С.71-74.

У статті досліджується зміст, структура й ознаки принципів сімейно-правового регулювання. Адже з'ясування змісту основоположних ідей при регулюванні сімейних стосунків є важливою передумовою не тільки забезпечення миру та злагоди у кожній родині, а й збереження національної самобутності українського народу, підвищення загальної соціальної та правової культури населення. Продовження читайте в журналі.

Бестужева С. Семья в нашей стране : историческая правда // Воспитание школьников. – 2008. - №10. - С. 6 -16.

У статті розкриваються фактори кризи сім'ї та традиційних родинних цінностей у процесі формування інформаційного суспільства та проблеми, з якими стикаються в сім'ях Росії. Також представлена порівняльна історична довідка: сім'я і відношення до неї на початку століття і зараз.На жаль, у нас ніхто не вчить хлопчика бути чоловіком, батьком, господарем в будинку, а дівчаток - бути дружиною, матір'ю, хазяйкою. Без зміни відношення до сім'ї жодних кардинальних змін в положенні сім'ї не відбудеться. Потрібно негайно відновлювати сімейні традиції. Продовження читайте в журналі.

Прусс И. Кризис семьи и семья в кризисе // Знание – сила. – 2010. - №3. - С.17-40.

Традиційно всі люди, так чи інакше, «розписані» по сім'ях, в них зростають, з них вирушають і заводять власні, мають певні права, обов'язки, ролі в сім'ї, ведуть спільне господарство, виховують дітей. Сьогодні на призначення сім'ї, розподіл ролей в ній дивляться вже не так, як було прийнято у мам і бабусь, батьків та дідів.
Що сьогодні відбувається в російській сім'ї зі всіма її героями? На цьому знається Ірина Прусс – автор вказаного циклу статей. Продовження читайте в журналі.

Лавриненко Н. Ґендерні відносини в українській родині // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2010.- № 1. - С.138-162.

Стаття присвячена дослідженню взаємостосунків партнерів по шлюбу з погляду гендерної рівності/нерівності. Розглянуті такі гендерні проблеми сучасної сім'ї, як: високий рівень конфліктності і розлучень; розподіл влади в сім'ї; гендерна дискримінація жінок. Використані дані державної статистики, а також дані моніторингових досліджень, що проводяться Інститутом соціології НАНУ починаючи з 1992 року. Продовження читайте в журналі.

Уайт Е. Секреты счастливой семьи: пер. с исп. – Заокский: «Источник жизни», 2008. – 192 с., ил.

У книзі ви не знайдете універсальних рецептів, але дізнаєтесь про те, як досягти гармонії подружніх взаємин, застосовуючи на практиці біблейські принципи.

Гирила О. Сучасна сім'я у вихованні майбутнього сім'янина: система ціннісних координат // Освіта і управління. – 2011. - № 1. - С.98-103.

У статті аналізуються варіативні тлумачення поняття «сім'я», її функції, періоди еволюції. Розглядаються особливості формування сімейних цінностей, основні закономірності функціонування сім'ї на сучасному етапі. Продовження читайте в журналі.

Родинне виховання : Школа і сім'я – виховуємо разом. – К. : Шк. світ, 2007. - 104 с. - (Б-ка «Шк. Світу»).
Посібник містить теоретичні основи і практичні рекомендації щодо налагодження взаємодії між родиною та школою. Основна мета посібника - дати педагогові сучасний інструментарій для роботи з батьками.

Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.–324 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

Це один із перших в Україні навчальних посібників з родинного виховання. Сімейне виховання розглядається як на основі надбань наукової педагогіки, наукового світового досвіду в царинні виховання, так і на основі вікових традицій, звичаїв, вірувань українського етносу, урахування особливостей національної ментальності. Особлива увага приділяється висвітленню діяльності батьків у процесі реалізації провідних функцій родини. Книга буде корисною не тільки студентам, учителям, вихователям, а й усім, хто турбується про благополуччя і щастя родини.

Лібанова Е.М., Курило І.О., Стешенко В.С. та ін. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. - К., АДЕФ-Украiна, 2008. - 256с.

Монографія присвячена актуальним питанням формування шлюбної і репродуктивної активності населення України. Вона підготовлена за результатами проведеного в квітні 2008 року спеціального вибіркового соціально-демографічного обстеження населення репродуктивного віку "Сім'я і діти". Розглядаються особливості сучасного розвитку шлюбно-сімейних процесів, новітньої динаміки і структури народжуваності на Україні. Обгрунтовується необхідність проведення спеціальних обстежень з питань шлюбної і репродуктивної поведінки для поглибленого вивчення і прогнозування ситуації, а також розробки рекомендацій по удосконаленню сімейної політики в країні. Монографію читати тут.

Вчимося бути батьками: серія буклетів для батьків створена в рамках програми співпраці між урядом України та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

З буклетами ви можете ознайомитись за адресами:

Тюптя О.В. Батьківство як фактор розвитку особистості чоловіка // Практична психологія та соціальна робота. - 2011.- № 7. - С. 15-21.

У статті розглядається поняття батьківства як культурно-історичного феномену. Виділяються основні особливості поняття «батьківства», дається його визначення з точки зору різних авторів, аналізуються фактори, які впливають на становлення батьківства у кожного конкретного чоловіка. Продовження читайте в журналі.

Навіщо батькам ходити до школи / Упоряд. М. Голубченко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с. - (Б-ка «Шкіл.світу»).

До збірника увійшли нормативно-правові документи щодо діяльності батьківського комітету, методичні рекомендації з планування та організації спільної роботи школи і сім'ї у вихованні дітей, тематика та сценарії батьківських зборів, родинних свят, консультацій тощо.

Иностранная литература: ежемес. лит.-худож. журнал. / Трудовой коллектив ред. - М.: Ред. журн. 1891. - 2011. - №5.

Цей випуск журналу вийшов під гаслом «Всі щасливі сім'ї...» і повністю присвячений родинній тематиці. Розповіді, повісті, документальна проза, статті, автори яких з різних куточків світу розмірковують, якою має бути сім'я в сучасному світі.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031