Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Розділ 2. Діти - головне багатство родини.

Батьки і діти! Діти і батьки!
Нерозділиме і довічне коло,
Ми засіваємо житейське поле
І не на день майбутній – на віки!
Б. Олійник.

Головний сенс і мета родинного життя - виховання дітей.
В. Сухомлинський.

 

 

Сім’я – це геніальне творіння природи і суспільства. Двоє людей, які поєднали свої долі, мають надмету – продовжити рід людський, народити й виховати дитину. Сім'я є місцем, де плекається єдність, де батько і мати є взірцем для дітей, а діти є надією для батьків. Діти – продовжувачі не тільки батьківського роду, а й соціального ладу. В сім'ї з покоління в покоління передаються звички, стиль життя, відбувається орієнтація цінностей. І від того, які духовні та моральні цінності закладуть у їхні душі сім’я та суспільство, залежатиме майбутнє всього народу.

 

 

 

Корнилова В.В. Особое состояние развития – детство // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №12. - С.71-73.

Стаття розглядає психологічну специфіку дитинства як соціального явища. Аналізується дитячий соціальний простір, умови та форми взаємодії дорослих і дітей. Продовження читайте в журналі.

 

 

 

Білецька С. Особливості античної концепції дитинства // Шлях освіти. - 2008. - №1. - С. 42-47.

Фундамент Західної цивілізації закладався в античну епоху. Саме античність визначається колискою досягнень, що їх сучасний західний світ вважає основними для свого соціально-культурного розвитку. Тому будь-який ретроспективний аналіз історії дитинства країн Заходу дослідники починають з епохи Стародавньої Греції та Риму.
Повний аналіз концепції дитинства можливий тільки в контексті характеристики особливостей античної родини в цілому. Дві її «базові» моделі – спартанська та афінська досліджені автором у даній статті. Продовження читайте в журналі.

Білецька С. Дитинство епохи середньовіччя: становлення християнського сприйняття // Шлях освіти. - 2009. - №3. - С. 35- 42.

В історії цивілізації кожному з етапів притаманне своє особисте ставлення до дітей, до виховної практики, до дитинства та сім'ї взагалі. Що стосується середньовіччя, то багато років у наукових дослідженнях його характеризували як період занепаду цивілізації, і тільки в другій половині XX ст. ця точка зору змінилася. Як саме, дізнаєтесь, ознайомившись зі статтею. Продовження читайте в журналі.

Грушевський Марко. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – К.: Либідь, 2006. – 256 с.: іл.

Праця українського етнографа, громадського діяча, єпископа УАПЦ, духовного пастиря українства Марка Грушевського (1865-1938) є «пребагатою збіркою матеріалу про дітей в українському селі» (І. Франко). Це рарітетна пам'ятка народного досвіду, народної культури в педагогіці, фольклорі й етнографії. Видання відкриває сучасному читачеві особливості народної педагогіки одного з центральних регіонів України – "полудневої Київщини" й, водночас, відображає етнічний батьківський і дитячий світ українства загалом. Видання має багатий ілюстративний матеріал. Авторський текст доповнюють коментарі на полях відомих педагогів, психологів, медиків, письменників.

Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім'ях / Г.В.Святненко, Л.С.Волинець, Є.М.Луценко та інші. – К.: Логос, 2000. – 92 с.

У книзі на основі соціологічних досліджень проаналізовано роль сім'ї у формуванні особистості, виховні можливості різних типів сімей та їх вплив на самопочуття дитини, визначено негативні чинники, що перешкоджають нормальному розвиткові дитини.
Розрахована на науковців, практичних працівників, на всіх, хто цікавиться сімейною проблематикою.

Чуприна А. В ответе за детей своих: что посеешь, то и пожнешь // Персонал. - 2012. - №1. - С. 90-100.

З давніх-давен серед різних народів світу сформувалась своя модель виховання дитини – і кожен має свою власну, особливу. Так чи інакше, у нас в Україні кожна сім'я – або десь строго "по науці", або просто інтуїтивно, на побутовому рівні використовує власні способи, методи та варіанти в цій непростій, але дуже відповідальній справі, отримуючи потім свої плоди за відомою формулою: «Що посієш, то і збереш». Певні думки та пропозиції з цього приводу викладені у цій статті. Продовження читайте в журналі.

Щербань П.М. Національне виховання в сім'ї. – К.: Культорол. «Боривітер», 2000. - 260 с. - Бібліогр.: 3 с.

У книзі розкрито сутність, обов'язкові умови та провідні напрями національного виховання дітей в українській сім'ї, звернено особливу увагу на роль матері, рідної мови, культури сімейного спілкування у формуванні національної самосвідомості дітей.

Родители живут в детях // Неведомый мир. – 2006. – №7. - С. 24-27.

Американські психологи Роберт і Мері Гулдінг побудували концепцію про те, що багато невирішених душевних проблем батьків передаються їх дітям, причому в посиленому вигляді. Відбувається ця передача шляхом навіювання від батька до дитини в ранньому дитинстві. На цю тему і розмірковують автори цієї статті. Продовження читайте в журналі.

Дементьєва И. Жестокое обращение с ребенком в семье: последствия для личностного развития // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 6. - С. 17-20.

Будь-яка форма насильства відносно дитини в сім'ї приводить до спотворення його особової ідентифікації, до формування у нього відчуття знедоленості, безпорадності, незахищеності. Діти, що пережили домашнє насильство, схильні до депресії, суїциїдальної поведінки, втеч з будинку, наркоманії, алкоголізму, агресії. Не дивлячись на правові норми, що приймаються, фізичне насильство продовжує залишатися поширеним методом виховання дітей в сім'ї майже повсюдно. Цій проблемі і присвячена стаття. Продовження читайте в журналі.

Горпинюк В.П. Залежність батьків від раціонального імперативу (до питання насильства над дитиною) // Психологія і суспільство. - 2010. - № 4. - С. 98-103

У статті окреслюється зміст та обсяг поняття «залежність від раціонального імперативу», розкриваються об'єктивні й суб'єктивні чинники виникнення у батьків стану залежності, визначаються його функції як соціального явища. Розглядаються особливості взаємодії «залежних» батьків із дитиною, описуються хиби і цінності такого батьківського узалежнення батьків від раціонального імперативу. Продовження читайте в журналі.

Дюльдина. Ж. Ошибки семейного воспитания и их влияние на формирование у ребенка системы ценностей // Воспитание школьников. - 2009. - №1. - С. 70 - 73.

В даній статті викладено систему поглядів на проблему помилок родинного виховання, показано їх багатогранність. Про це варто замислитися кожному з батьків, перш ніж здійснити будь-який виховний вплив. Продовження читайте в журналі.

 

Діти-батьки-сім’я: Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота." - Випуск 2. - К.: Наук. світ, 2004. - 78 с.

У цьому номері журналу вміщені статті та тренінги з проблеми виховання дітей в сучасній сім’ї.

Конвенція ООН про права дитини: буклет створений в рамках програми співпраці між урядом України та Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Жеребной І. Особливості захисту прав дітей у ході розгляду цивільних справ щодо батьківства та материнства // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №8. - С. 117-120.

У статті досліджено особливості захисту прав дітей при розгляді судом цивільних справ щодо батьківства та материнства. Продовження читайте в журналі.

Спок Б. Дитина та догляд за нею / Перекладач В.М. Верховеня; Худож.-оформлювач Л.Д. Киркач – Осипова. - Харків: Фоліо, 2002. - 671 с.

Відомий американський педіатр і педагог Бенджамін Спок, додержуючись універсального «закону щастя й здоров'я дитини», надає мудрі та корисні поради батькам, пропонує прості рішення найскладніших питань і проблем, які виникають у процесі догляду за дитиною, її виховання та лікування.

Бабушкина Т.В. «Секретики» детства. - К.: Ред. общепедагог. газ., - 2005. - 112с. - (Б-ка «Шк. мира»).

Ця книга - методична мозаїка, дуже практична, актуальна і доступна будь-якому дорослому. Вона про те, як дорослий і дитина можуть день у день приносити щастя один одному, використовуючи прості і вічні деталі побуту і буття.

Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят // Н.В.Кулинич, Л.В. Савченко. - Х.: Вид. група «Основа», 2009. - 271 с.: іл., ноти.

Видання містить значний за обсягом матеріал, що висвітлює всі етапи підготовки дитячих свят у дошкільному навчальному закладі: сценаріїї, методичні поради щодо організації свят, вірші, загадки, пісні, а також розробки творчих занять.

Сценарії мистецьких заходів

 1. Висока мамина любов // Виховна робота в школі. - 2011.-- №1. - С. 39-40.
 2. «Жінко, ти завжди велична…» ( сценарій мистецького заходу) // Виховна робота в школі. - 2010. - № 1. - С. 46 - 49
 3. Крылатая педагогика. Композиция ко Дню Матери // Виховна робота в школі. - 2011. - № 1. - C. 32-38.
 4. «Ми будем вічно пам'ятати ту жінку, ім'я якої мати» // Шкільний світ. - 2011. - №14. - С. 14-15.
 5. «Не згасне пам'ять, і любов не згасне, бо рід коріння має пам'ятати». Родинне віче // Шкільний світ. - 2011. - № 10. - С.13-16.
 6. Секрети щасливої родини // Виховна робота в школі. - 2011. - №1. - С. 43-44.
 7. «Спасибі, що ви є на світі». Родинне свято // Шкільний світ. - 2011. - № 12. - С. 16-21.
 8. У світі усе починається з мами! Сценарій до Дня матері // Шкільний світ. - 2011. - № 25-26. - С.17-20.
 9. «Цілуймо руки наших матерів» (святкування Дня матері) // Виховна робота в школі. - 2010. - № 3. - С. 42-44.

Батьківська майстерність

 1. Вчимося батьківської майстерності (практичні поради) // Виховна робота в школі. - 2011. - №5. - С.36-40.
 2. Позитивне виховання // Виховна робота в школі. - 2010. - №1. - С. 22- 33.
 3. «Тепло отчого дому. Рід і родина. Не забуваймо мудрість наших предків» \\ Виховна робота в школі. - 2010. - №1. - С. 34-36.
 4. Це вам, батьки. Бесіди про сімейне виховання // Шкільний світ. - 2011. - №15. - С. 7-11.
 5. Як зіпсувати стосунки з дітьми та й самих дітей // Виховна робота в школі . - 2011. - № 5. - С. 34-37.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930