Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

22 грудня (3 січня)   

Чернявський Микола Федорович

[1867-1938], письменник

(До 150-річчя від дня народження)

Чернявський М. Ф. народився в с. Торській Олексіївці (тепер село Октябрське Добропільського району Донецької області) Бахмутського повіту Катеринославської губернії в сім'ї священика. Згодом родина мешкала у Слов'яносербському повіті (нині Луганська область). Закінчивши початкову школу, М. Чернявський навчався у Луганській приватній, а згодом – у Бахмутській духовній школі. Після закінчення Катеринославської семінарії працював викладачем співу та музики у Бахмутській школі.

Перша збірка поезій «Пісні кохання» побачила світ у 1895 році. А вже через три роки вийшла друга збірка поета – «Донецькі сонети» (1898). Видана вона була в Бахмуті й стала чи не першою художньою книжкою, надрукованою в Донбасі. У Бахмуті М. Чернявський видав кілька збірок творів Пантелеймона Куліша, а також збірку спогадів про видатного українського письменника «Щирі сльози над могилою П. О. Куліша».

Під час роботи земським статистом у Чернігові, М. Чернявський познайомився з видатним українським письменником М. Коцюбинським, який мав благотворний вплив на становлення художньої майстерності письменника. Чернігівський період життя і творчості духовно збагатив поета, але обставини склалися так, що письменник пов'язав своє життя з Херсонщиною, куди переїхав у 1903 році і де при допомозі А. М. Грабенка одержав посаду завідувача відділом народної освіти в Губернському земстві. У 1905 році М. Чернявський підготував і видрукував альманахи «З потоку життя», «Перша ластівка», пізніше побачили світ його власні збірки поезій «Донецькі сонети», «Зорі». У 1906 році наказом губернатора його звільнено з посади за «українофільство», вбачаючи «мазепинство» в упорядкуванні і виданні альманахів, у зв’язку з чим М. Чернявського понизили по службі до помічника секретаря губернської управи, де й пропрацював письменник до 1919 року.

Товариство «Українська Хата» в Херсоні, що створене у 1917 р., стало першою легальною українською національно-культурною та політичною організацією у регіоні. З її діяльністю пов'язаний початок українського відродження на Херсонщині. Одним з натхненників національної справи і активних діячів товариства були М. Ф. Чернявський та І. М. Челюк.

У 1920 році з нагоди 25-ліття літературної діяльності М. Чернявського Херсонським кооперативним товариством «Українська друкарня» видано ювілейні видання: «Червона лілея», «Кедр Лівана», збірки поезій «Молодість», «Повість і оповідання» в 3-х книгах. У кінці 1920-х років у харківському видавництві «РУХ» вийшли 10 томів вибраних творів поета. Провідним мотивом у віршах пореволюційної доби зазвучав песимістичний настрій митця, який не зміг примиритися з придушенням національного відродження, штучним голодомором в українських селах на початку 1930-х років. Такі настрої викликали підозру у відповідних державних органів. Уперше М. Чернявського було арештовано у 1929 році за підозрами, які не підтвердились, у справі так званої Спілки Визволення України. У 1933 році Миколу Федоровича арештовано вдруге та незабаром звільнено.

Арешт 14 жовтня 1937 року став для письменника останнім. Його було звинувачено у багатьох злочинах проти радянської влади. 27 листопада 1937 року трійка НКВС по Миколаївській області прийняла ухвалу: «Чернявского Николая Федоровича расстрелять». Кривавий вирок здійснено 19 січня 1938 року в Херсоні.

Миколу Федоровича Чернявського реабілітовано у 1956 році. У 1966 році в Києві видано двотомне зібрання творів письменника. Саме на Херсонщині М. Ф. Чернявський досяг мистецької зрілості і, незважаючи на довгі роки забуття, назавжди залишився в пам’яті поколінь як талановитий поет, прозаїк, перекладач, педагог, громадський діяч.

Твори

Твори : в 2 т. / М. Ф. Чернявський ; уклад., вступ. ст. В. Костенко. – Київ : Дніпро, 1966.

Т. 1. – 514 c.

Т. 2. – 541 c.

Поезії / Микола Чернявський ; упоряд., передм. і прим. О. К. Бабишкіна. – Київ : Рад. письменник, 1959. – 476, [1] с. : портр. – (Бібліотека поета).

Налетіла злая віхола : муз. феєрія : для дошк. і мол. шк. віку / М. Ф. Чернявський ; іл. Л. Дугінцова. – Херсон : Айлант, 1999. – 24 с.

Степова симфонія : вiршi : для мол. й серед. шк. віку / М. Ф. Чернявський ; упоряд. А. А. Крат ; іл. Л. Дугинцова. – Херсон : Айлант, 1999. – 40 с. – (Література рідного краю).

Публікації в збірниках та часописах


Вандалам, що зруйнували пам'ятник Шевченку в Києві : [вірш] ; Великі слова / Микола Чернявський // Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини. – Херсон, 2014. – С. 67, 68.

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. Вип. 9 / Херсон. держ. ун‑т, Міжкафедр. наук. лаб. «Українська література в англомовному світі», Тавр. фундація (Осередку вивч. укр. діаспори) ; редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ; Херсон : Просвіта, 2013. – 331 с. : портр., іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл.: 145-річчя від дня народж. Миколи Чернявського.

Зі змісту: Земля : оповідання / Микола Чернявський. – С. 103-111; Під знаком Великого Духа : [про Т. Г. Шевченка] / Микола Чернявський. – С. 127-153; Шевченкова могила : спогади / Микола Чернявський. – С.183-196; Микола Чернявський і сучасність / Іван Немченко. – С. 249-260; Відкрите звернення учасників Всеукраїнської наукової конференції «Микола Чернявський і світовий літературно-мистецький контекст» до Херсонської обласної адміністрації та міської ради : [про належне вшанування М. Ф. Чернявського на Херсонщині]. – C. 308-309.

До пісні; Шляхи; Пісні кохання; Море; Рибалки; В Кочубеєвім саду; Стрибожі внуки; Марія Загірня; «Моє щастя ти в мене украла ...» : [вірші] / Микола Чернявський // Акорди : антол. укр. лірики від смерті Шевченка. – Київ, 2005. – С. 256-264.

Степовий Яків Степанович. Степ : пісні : для фп. / Я. С. Степовий ; сл. М. Ф. Чернявського // Хрестоматія для сольного співу : пісні, романси, арії укр. комп. [Ноти] : у 3-х ч. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 220-227.

Червона лілея : спогади про М. Коцюбинського / Микола Чернявський // Спогади про Коцюбинського. – Київ, 1989. – С. 241-242.

Водотика Сергiй Григорович. Листування М. Чернявського з С. Єфремовим / Сергій Водотика, Людмила Савенок // Константи : альм. соц. дослідж. – Херсон, 2006. – №1(12) : Архів і людина. – С. 73-77.

Про життєвий та творчий шлях

Діяльність земських установ на Херсонщині, 1865-1920 : зб. док. : до 150-річчя створення органів зем. самоврядування на Херсонщині / Держ. арх. служба України, Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. ; уклад. В. О. Лебідь [та ін.] ; передм., комент. О. Макієнко. – Херсон : Айлант, 2015. – 635 с. + 1 буклет (4 с.). – Текст укр., рос. – Покажч.: с. 507-628. – Бібліогр.: с. 629-634.

Чернявський М. Ф., с. 37, 38, 41, 390, 445, 447, 497, 503, 505, 506, 510, 523, 569, 582, 588, 590.

Творчi обрії Миколи Чернявського : зб. ст. / редкол. : Гуменний М. Х., Пентилюк М. I., Найдьонов О. Г. [та iн.]. – Херсон : [Б в.], 1998. – 46 c.

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. / редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ; Херсон : Просвіта, 2005 –   .

Вип. 4. – 2007 – 307 с. : фот. – Бібліогр. наприкінці окремих ст. 

Зі змісту: Особливості вивчення творчості Миколи Чернявського у старшій школі / Лідія Бондаренко. – С. 70-73. – Бібліогр. наприкінці ст.; Микола Чернявський в оцінці критики / Павло Параскевич. – С. 90-98. – Бібліогр. наприкінці ст.; Формування національно-мовних позицій Миколи Чернявського / Юлія Датченко. – С. 99-104. – Бібліогр. наприкінці ст.; Поетичні виступи М. Чернявського у південноукраїнських літературних альманахах кінця XIX – початку XX століття / Антоніна Калініна. – С. 105-111. – Бібліогр. наприкінці ст.

Вип. 7. – 2010. – 291 с.

Зі змісту: Фольклорно-пісенне джерело мови поетичних творів Миколи Чернявського / Юлія Датченко. – С.94-101. – Бібліогр. наприкінці ст.; З когорти славетних : (Трагічна доля Миколи Чернявського) / Іван Лопушинський. – С. 163-174; Усвідомлення великості таланту : [про монографію Г. Земляної «Проза Миколи Чернявського: питання типології, жанрово-наративна система» (2008)] / Іван Немченко. – С. 255-263.

Вип. 10. – 2015. – 243 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці окремих ст.

Зі змісту: Рецепція образу Т. Шевченка в українській поезії / Л. Корівчак. – С.28-35; Низова течія :  із щоденника / Микола Чернявський. – С. 108-119; Обриси минулого. Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року... Микола Федорович Чернявський (22. XII 1867 - ?) / Володимир Кедровський. – С.133-157; Шевченко : [вірш] / Микола Чернявський. – С. 158.

Вип. 11. – 2015. – 252 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці окремих ст. – На обкл.: до 160-річчя від дня народж. та 100‑річчя від часу смерті Софрона Крутя (Феофана Василевського).

Чернявський М., с.102, 103, 175, 176, 188.

Каляка М. Вистраждане безсмертя : до 150-річчя з дня народж. М. Чернявського / Микола Каляка // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2016. – №23. – С. 73-76.

Каляка Микола Михайлович. Збуджені альманахом «Степ» : біогр. нариси, стислі спогади, розвідки, оповід., літ.-худож. публіц. / Микола Каляка ; ред. Вік-Кошовий. – Київ; Херсон : Просвіта, 2012. – 251 с.

Зі змісту: Без тебе мені бракувало б повітря : до 140-річчя від дня народж. видатн. укр. поета М. Чернявського : (радіо-новела). – С.27-39; Вистраждане безсмертя : до 140-річчя від дня народж. М. Чернявського. – С. 125-136.

Маріупольський В. Ф. Героїка козацтва, портрети гетьманів Запорозької Січі в історичних баладах Миколи Чернявського / В. Ф. Маріупольський // Мазепа і Херсонщина. – Київ; Херсон, 2009 – Вип. 1. – С. 11-12.

Національний апостол XX століття : кредо і тексти М. Чернявського // Голобородько Ярослав Юрійович. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії : роман-монографія / Я. Ю. Голобородько. – Київ, 2007. – С. 63-86.

Немченко Іван Васильович. «Шевченкова могила. Спогади» М. Чернявського як сумний документ епохи / Іван Немченко // Елінг : літ. альм. – Київ, 2008. – Вип. 8 : Ювілейний. Херсону – 230! – С. 68-80.

Параскевич Павло Кіндратович. Микола Чернявський в оцінці критики / Павло Параскевич // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. – Київ; Херсон, 2007. – Вип. 4. – С. 90-98. – Бібліогр. наприкінці ст.

Параскевич Павло Кіндратович. Сторінки літературної Херсонщини / П. К. Параскевич ; упоряд. М. Василенко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ; Херсон : Просвіта, 2008. – 112 с. : фот.

Чернявський М. Ф., с. 42-47, 76-83.

Славутич Яр Іванович. Дослідження та статті : [в 2 ч.] / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 2006. – 504 с., [2] арк. іл., 485 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – На обкл. герб авт. – викон. М. Дмитренко.

Чернявський М Ф., с. 51-53.

Стукалова Олена Ігорівна. Репресований письменник / О. І. Стукалова // Реабілітовані історією. Херсонська область. – Херсон, 2005. – С. 37-39.

Чабан Наталя Іванівна. Вивчення поетичної спадщини Миколи Чернявського у процесі викладання української мови іноземним студентам : [Херсон. держ. ун-ту] / Н. І. Чабан // 70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку : матеріали обл. наук.-практ. конф., 13 берез. 2014 р. – Херсон, 2014. – С. 53-57. – Бібліогр. наприкінці ст.

Микола Чернявський // Оленковський Микола Петрович. Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини / Микола Оленковський. – Херсон, 2010. – С. 47-48.

Чухонцева Н. Д. Микола Чернявський як поет степу // Заселення півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: наук. доп. міжнар. конф. – Херсон, 1997. – Ч. 2. – С.256-259.

Ярошевська Л. Лірика Миколи Чернявського в контексті вітчизняної та світової філософії // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2004. – Вип. 26. – С. 166-170.

Чернявський Микола Федорович // Каляка М. Літературна лоція Херсонщини (XVII – поч. XXI ст.) : довідник / Микола Каляка. – Київ; Херсон, 2009. – С. 153-154.

Азьомов Віктор. Філософія триєдності природи, міфу про неї та цивілізованої людини у поезіях Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати» та Миколи Чернявського «Сільський вечір» / Віктор Азьомов // Укр. літ. в ЗОШ. – 2013. – N12. – С. 5-8. – Бібліогр. наприкінці ст.

Бабець Петро. Ушанування Миколи Чернявського : до 145-річчя письменника / П. Бабець // Літ. Україна. – 2013. – 21 лют.(№8). – С. 5.

Десятникова Г. Поезії і переклад Миколи Чернявського : 9 клас / Г. Десятникова // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2010. – Січень (N1/2) – С. 19-21. – Бібліогр. у кінці ст.

Лубчак Вадим Михайлович. Альманахи «З-над хмар і долин» і «З потоку життя»: спроба запровадження європейського культурного простору / Вадим Лубчак // Укр. літ. в ЗОШ. – 2015. – N4. – С. 10-13. – Бібліогр. наприкінці ст.

Олексюк О. «Шануймо свої самоцвіти!» : нариси про культурно-просвітн. рух на Херсонщині / Олег Олексюк // Слово просвіти. – 2016. – 2 черв.(№22). – С. 6-7.

Слабошпицький Михайло Федотович. Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші. Біографія, оркестрована на дев'ять голосів : фрагм. з роману / Михайло Слабошпицький // Київ. – 2013. – N9. – С. 20-92.

Про творчі взаємини М. М. Коцюбинського і М. Ф. Чернявського, с. 41.

Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського / Н. Шумило // Дивослово. – 2010. – N7. – С. 56‑58.

Державний архів Херсонської області : путівник / Держ. арх. Херсон. обл. ; редкол.: Г. Боряк (голова) [та ін.] ; упоряд. П. Баранюк [та ін.]. – Київ : [Б. в.], 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Чернявський М. Ф., с. 25, 62, 119, 467, 490.

Микола Чернявський : [посіб. літ. розвідок та бібліогр. нарисів] / уклад. О. Лянсберг, І. Безлюдна. – Херсон, 1998. – 63 с. – (Літ. краєзнавчі студії).

Чернявський Микола Федорович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщии на 2008 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2007. – С. 6-13.

Микола Чернявський поет, прозаїк // Письменники радянської України. 1917-1988 : біобібліогр. довід. – Київ, 1988. – С.640.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20212223242526
2728293031