Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

14 липня

Чорноморський біосферний заповідник

[1927]

(До 90-річчя з часу заснування)

Чорноморський біосферний заповідник, найбільший морський заповідник держави, створений 14 липня 1927 року. Заповідник розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, між Дніпровським лиманом і Тендрівською косою в межах Голопристанського району Херсонської області і Очаківського району Миколаївської області. Територія заповідника складається з декількох ділянок, які представляють різні ландшафти приморського півдня України. Головною метою заповідника є охорона зимуючих гніздових і перелітних птахів, а також унікальних комплексів піщаних арен і степів. Як біосферний заповідник – затверджений Указом Президента України від 26 листопада 1993 р. № 563. Сесією Координаційної Ради з програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» заповідник включений до міжнародної мережі біосферних резерватів, відповідний сертифікат видано у 1998 році. В тому ж році, згідно з Указом Президента України, розширений до сучасних меж (площа понад 100 тис. га, з яких 77 900 га становлять акваторії Тендрівської і Ягорлицької заток).

Заповідник – справжнє царство птахів, яких тут відомо 305 видів. З них 110 видів гніздяться на його території, а решта зустрічаються під час зимівлі та перельотів. Найважливіший для птахів – прибережно-острівний комплекс, на якому зареєстровано 125 водно-болотних видів. Острівний орнітокомплекс є найціннішим.

Нині в заповіднику відомо понад 4000 видів комах, близько 100 видів кліщів, 30 – павуків, для заток – більш як 250 видів макрозообентосу, у тому числі 10 – губок, 10 – актиній, 68 – багатощетинкових червів, 64 види ракоподібних. Загалом на території заповідника мешкають 29 видів тварин, занесених до Європейського червоного списку, та 124 види, занесених до Червоної книги України.       

Рельєф заповідника рівнинний з численними зниженнями уздовж моря.

Клімат – помірно континентальний з жарким і посушливим літом та м'якою з відлигами і нестійким сніговим покривом зимою.

Реліктові лісові колки є залишками давньої Гілеї – лісового краю пониззя Дніпра, описаної у V ст. до н. е. Геродотом. Справжньою перлиною заповідника є Тендрівська коса, котра вузькою смугою пісків простягнулася на 80 км. Давні греки називали її Ахіллесовим шляхом. У ті часи на ній стояв храм, присвячений Ахіллесу. На косі росте багато ендемічних видів, у тому числі з вузьким ареалом. Вони ніде більше у світі не трапляються і тому занесені до Червоної книги України та Європейського червоного списку видів, що зникають у світовому масштабі.

Чорноморський біосферний заповідник – науково-дослідна установа та центр екологічної освіти в регіоні. У м. Голій Пристані знаходяться центральна садиба заповідника та музей природи. Чорноморський заповідник – унікальний та привабливий об’єкт зеленого туризму.

Література

Про розширення території Чорноморського біосферного заповідника : Указ Президента України від 25 лют. 2009 р. // Уряд. кур`єр. – 2009. – 4 берез.(№39). – С. 12.

Климов Василий Владимирович. Сокровища Черноморского заповедника [Изоматериал] : фотоальбом / В. В. Климов ; фот., стихи и рис. авт., науч. ред. А. Г. Руденко [и др.]. – Херсон : Надднепряночка, 2008. – 200 с. : фот. цв. – Слов.: с. 197. – Библиогр.: с. 198.

Черняков Дмитрий Александрович. Очерк истории Черноморского заповедника / Д. А. Черняков. – Херсон : ХГТ, 2007. – 65 с. : фот., рис. – Библиогр.: с. 65.

Чорноморський біосферний заповідник. Перлина Північного Причорномор'я / Л. І. Бахтіарова [та ін.] ; відп. ред. А. П. Юрченко ; упоряд. М. І. Ніточко, З. В. Селюніна ; післямова Ю. О. Москаленко ; фот. А. П. Біатов [та ін.] ; НАН України, Чорномор. біосфер. заповідник. – Херсон : Наддніпряночка, 2013. – 147 с. : кольор. фот., портр., карти.

Чорноморський заповідник. – Одеса. : Маяк, 1972. – 32 с. : іл.  

Публікації в збірниках і часописах

Дмитрук Олександр Юрійович. Экотуризм : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук ; голов. ред. Л. В. Фурта. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 357 с., [VIII] арк. кольор. іл. : іл., табл. – (Бібліотека професійного менеджера : БПМ : засн. в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 153-155. – Дод.: с. 156-354.

Чорноморський біосферний заповідник, с. 270-274.

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві = Information Technologies in Education, Science and Production : зб. наук. пр. Спец. вип. № 1 (12). – 2-ге вид., допов. / Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г. О. Оборський. – Херсон : Стар, 2016. – 439 с. : рис., табл., фот. – Тит. арк. парал. укр., англ., текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – Алф. покажч. авт.: с. 426-427. – На тит. арк. присвяч.: до IV Міжнар. турист. форуму; III Балтійсько-Чорномор. екон. форуму.

Чорноморський біосферний заповідник, с. 7, 128.

Ляндзберг А. Р. Реакция бентоса соленого озера на пересыхание : [в заповеднике] / А. Р. Ляндзберг, В. В. Семенова // Природничий альманах. Біологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 10. – C. 56-66.

Природничий альманах. Біологічні науки : зб. наук. пр. Вип. 18 / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: С. В. Шмалєй (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : ХМД, 2013. – 235 с. : граф., рис., табл. – Ст. укр., рос., резюме англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

Зі змісту: Многолетние изменения фауны морских моллюсков Черноморского биосферного заповедника (по данным 1987-2012 гг.) / В. В. Анистратенко, О. Ю. Анистратенко. – С. 5-14; До вивчення стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Чорноморського біосферного заповідника та його околиць / А. А. Петренко. – С. 70-84; Аннотированный список пауков (Araneae) Черноморского биосферного заповедника (Украина) / Н. Ю. Полчанинова. – С. 85-108; Гнездование чегравы (Hydroprogne caspia Pallas, 1770) на островах Черноморского биосферного заповедника : Сообщение 1. История изучения, распределение, биотопы и численность гнездящихся пар / А. Г. Руденко. – С. 122-134; Связь репродуктивных стратегий самцов Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) с клещевой инвазией Sphexicozela connivens (Acari, Astigmata, Winterschmidtiidae) в Черноморском биосферном заповеднике / Л. Ю. Русина, Л. А. Фирман, Е. С. Орлова. – С. 135-146; Результаты мониторинга териофауны Черноморского биосферного заповедника в 2000-2012 гг. / З. В. Селюнина. – С. 147-167; Структурні зміни фітосистем солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника наприкінці XX і на початку XXI століть / В. С. Ткаченко, О. Ю. Уманець. – С. 168-180; Лишайникові та мохові угруповання Чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська ділянка) / О. Є. Ходосовцев, М. Ф. Бойко. – С. 199-205;  Жуки-чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae) Черноморского биосферного заповедника и смежных территорий / Л. С. Черней, М. И. Ниточко. – С. 207-221; Чорноморський біосферний заповідник НАН України: минуле, сьогодення, плани / А. П. Юрченко. – С. 224-234.

Путешествие по Херсонщине : путеводитель / авт.-сост. А. Паталах [и др.] ; общ. ред. О. Алеферко ; фот. В. П. Рылеев [и др.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2005. – 275 с. : цв. ил., маршрут. карты, портр., фот. цв.

Про заповідник, с. 238.

Уманець О. Гербарій Чорноморського біосферного заповідника НАН України / О. Уманець // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum. – Київ, 2011. – C. 60-61.

Унікальна Херсонщина : чарівні подорожі до заповідників / Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін. – Херсон : [Б. в.], [2008?]. – 8 с. : кольор. фот. – Текст парал. укр., англ.

Про заповідник, с. 3-4.

Херсонщина запрошує [Образотворчий матеріал] = The Kherson region invites you : фотоальбом / авт. проекту С. Алєферко, О. Алєферко ; текст О. Паталах, С. Дяченко, О. Алєферко ; пер. англ. О. Іванова ; фото С. Алєферко [та ін.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 384 с. : іл., кольор. фот., карта. – Текст парал. укр., англ.

Чорноморський заповідник, с. 222-227.

Херсонщина регіон для ваших інвестицій = Kherson Region – Placement of Your Investments : [каталог] / над кат. працювали Л. А. Самсоненко, Д. В. Бузунов ; пер. англ. К. Бескровна ; Херсон. облдержадмін. – Херсон : Наддніпряночка, 2009. – 117, [2] с. : кольор. фот. – Текст парал. укр., англ.

Про заповідник, с. 9, 102-103 : іл.

Чернякова Д. Д. Современное состояние изученности акваторий Черноморского биосферного заповедника / Д. Д. Чернякова // Фальцфейнівські читання : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – С. 354-357. – Бібліогр. наприкінці ст.

Чорноморський біосферний заповідник // Природа рідного краю : для дітей серед. шк. віку. – Харків, 2011. – С. 241-250.

Чорноморський біосферний заповідник. Кінбурнська коса // Заповідні місця Миколаївщини : фотоальбом. – Київ, 2002. – С. 8-19.

Андрієць Альона. Перлина природи півдня України / Альона Андрієць // Голоприст. вісн. – 2012. – 20 лип.(№29). – С. 5 : фот.

Бахтіарова Л. І. Найбільша природоохоронна установа України / Л. І. Бахтіарова // Рідна Пристань. – 2012. – 8 черв.(№23).

Гайова В. П. Нові для України види сумчастих грибів (Ascomycota) на Ephedra distachya L / В. П. Гайова // Укр. бот. журн. = Ukrainian botanical journal. – 2010. – N1. – С. 104-111 : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.

Гелюта В. П. Борошнисторосяні та іржасті гриби Волижиного лісу : (Чорноморський біосферний заповідник НАН України) / В. П. Гелюта, Ю. Я. Тихоненко, О. Ю. Уманець // Укр. бот. журн. – 2007. – N5. – С. 693-702. – Бібліогр. у кінці ст.

Гетьман В. І. Чорноморський біосферний заповідник / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучас. шк. – 2012. – N6. – С. 44-46.

Грабко Анатолій Антонович. Сніг ковили у зеленому травні / Анатолій Грабко // Голоприст. вісн. – 2014. – 18 квіт. (№16). – С. 4 : фот.

Про завідувачку відділу еколого-просвітницької роботи заповідника Л. І. Бахтіарову.

Людоговська К. Творив історію природи рідного краю : [до 100-річчя від дня народж. майстра-таксидерміста С. Ю. Милинського] // Голоприст. вісн. – 2016. – 8 верес. (№36). – С. 3.

Москаленко Юрій. Природа знає краще / Юрій Москаленко // Рідна Пристань. – 2012. – 3 серп.(№31).

Ніточко М. І. Мікросвіт суходолу Чорноморського біосферного заповідника / М. І. Ніточко // Рідна Пристань. – 2012. – 20 лип.(№29).

Руденко А. Г. Роль та перспективи Чорноморського біосферного заповідника в збереженні водно-болотяних угідь Північного Причорномор'я / А. Г. Руденко, З. В. Селюніна, Д. О. Черняков // Еколог. бюлетень. – 2009. – N1. – С. 97-100.

Сова Олена. Перлини нашого краю : [заповідники «Асканія-Нова» та Чорноморський] / Олена Сова // Еколог. вісн. Херсонщини. – 2008. – N3. – С. 2.

Уманець Ольга. Зелене багатство Чорноморського біосферного заповідника / Ольга Уманець // Рідна Пристань. – 2012. – 22 черв.(№25).

Уманець О. Ю. Проблема збереження природного генофонду флори заповідних територій у зв'язку з розвитком біотехнологій : [на прикл. заповідника] / О. Ю. Уманець, М. І. Ніточко // Вісті Біосфер. заповідника «Асканія-Нова». – 2007. – N9. – С. 32-42.

Ходосовцев Олександр Євгенович. Pyrenochaeta xanthoriae Diederich – новий для України вид ліхенофільного гриба / Олександр Євгенович Ходосовцев // Чорномор. бот. журн. – 2010. – N2. – С. 280-281. – Бібліогр. наприкінці ст.

Чорноморський біосферний заповідник : [добірка ст.] // Еколог. вісн. Херсонщини. – 2009. – N3. – С. 4; Еколог. бюлетень. – 2009. – №1. – С. 93-94.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
2930