Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

14 березня   

Голобородько Євдокія Петрівна

[1937], доктор педагогічних наук

(До 80-річчя від дня народження)

Голобородько Євдокія Петрівна
 
 

Голобородько Євдокія Петрівна народилася в с. Проценковому Херсонського району Херсонської (тоді Одеської) області в багатодітній селянській родині. Після закінчення Херсонського педагогічного інституту працювала вихователем і вчителем української мови і літератури в середній школі-інтернаті №1 м. Херсона, а потім викладала в Бериславському педагогічному училищі Херсонської області. Навчалася у цільовій аспірантурі при Науково-дослідному інституті педагогіки АПН України. 41 рік працювала в Херсонському державному університеті. Нині – професор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Є. П. Голобородько – одна з відомих педагогічних постатей нашого часу. Виховала не одну плеяду учителів, завучів, директорів середніх навчальних закладів різних типів, керівників освітянських установ, учених, які працюють на різноманітних посадах (проректори, директори інститутів, завідувачі кафедрами, викладачі вузів тощо) не лише в Україні, а й у країнах СНД, Західної Європи, Близького Сходу, Америки.

Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва), дійсний член і член програмного комітету Міжнародної слов'янської академії освіти імені Я. А. Коменського (м. Тирасполь), академік Української академії акмеологічних наук.

Професор Є. П. Голобородько нагороджена почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти України, Національної АПН України, почесними знаками «Відмінник народної освіти УзРСР», «Відмінник освіти України», медалями «Ветеран праці», «За наукові досягнення», «К.Д. Ушинський», медаллю Пушкіна, Золотою медаллю «60 років Товариства «Знання України».

Література

Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи : наук.-пед. пр. у 2-х т. / Євдокія Голобородько ; упоряд. С. В. Глущук [та ін.]. – Херсон : ХМД, 2007.

Т. 1 : Методика викладання російської мови. – 556 с. : портр.
Т. 2 : Методика викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи. Педагогічна публіцистика. – 601 с. : портр.

Українська мова. 10 [клас], I семестр : акад. рівень : усі плани-конспекти уроків на відр. арк., для швид. підготов. до уроку, для звітування / Є. П. Голобородько ; голов. ред. К. Ю. Голобородько. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Харків : Основа, 2011. – 102 с. : табл., схеми. – («Мій конспект» : серія засн. 2008 р.).

Українська мова. 10 [клас], II семестр : акад. рівень : усі плани-конспекти уроків на відр. арк., для швид. підготов. до уроку, для звітування / Є. П. Голобородько ; голов. ред. К. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2010. – 111 с. : табл. – («Мій конспект» : серія засн. 2008 р.).

Українська мова. 11 [клас], I семестр : акад. рівень : усі плани-конспекти уроків на відр. арк., для швид. підготов. до уроку, для звітування / Є. П. Голобородько ; голов. ред. К. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2011. – 86 с. : табл., схеми. – («Мій конспект» : серія засн. 2008 р.).

Українська мова. 11 [клас], II семестр : акад. рівень : усі плани-конспекти уроків на відр. арк., для швид. підготов. до уроку, для звітування / Є. П. Голобородько ; голов. ред. К. Ю. Голобородько. – Харків : Основа, 2011. – 120 с. : табл., схеми. – («Мій конспект» : серія засн. 2008 р.).

Діяльність сільської школи на сучасному етапі: з досвіду роботи : [Червонопартизан. ЗОШ с. Верби Нижньосірогоз. р‑ну] / Є. П. Голобородько, С. В. Волошина // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон, 2013. – Вип. 18. – С. 27-32.

Микола Бухтій сільський учитель та вчений : [викл. ХДУ] / Є. П. Голобородько, В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Педагогічна слава Херсонщини. – Херсон, 2014. – Кн. 1. – С. 185-190 : портр.; Слюсаренко Н. В. Вибрані наукові статті та фрагменти праць: у 2-х ч. – Херсон, 2013. – Ч. 2. – С. 431-435; Тавр. вісн. освіти. – 2008. – N2. – С. 268-269.

Картина світу вченого-педагога / Є. Голобородько // Джерела. – 2015. – 15 берез.(№5).

Про В. В. Кузьменка, завідувача кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти.

Навчальний посібник Л. М. Дрозд «Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум» : рецензія / Є. П. Голобородько // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. – N4. – С. 35.

Подвижниця духовного сходження / Є. П. Голобородько // Тавр. вісн. освіти. – 2012. – N1. – С. 281-284.

Про Г. М. Сагач, професора кафедри виховної роботи Херсонської академії неперервної освіти.

Полікультурна освіта і виховання в умовах Школи гуманітарної праці / Євдокія Голобородько // Рідна шк. – 2014. – N12. – С. 12-13 : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.

Філософія діалогу в науково-педагогічній комунікації / Є. П. Голобородько // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. – N9. – С. 2-4. – Бібліогр. наприкінці ст.

Література про життя та наукову діяльність

Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа професора Євдокії Голобородько : [збірник] / упоряд. Є. П. Голобородько [та ін.] ; худож. С. П. Курак. – Херсон : ТДС, 2012. – 267, [1] с. : портр., кольор. іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

Педагог. Науковець. Особистість : (до ювілею Є. П. Голобородько) / Комун. вищ. навч. закл. «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради ; упоряд. В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсон. облради, 2012. – 40 с. : фот. – (Ювіляри Херсонської академії неперервної освіти ; вип. 17). – Бібліогр.: с. 14-39. 

Щерба Таїсія Миколаївна. Євдокія Голобородько : літ. портрет особистості / Т. М. Щерба ; ред. О. А. Павлик. – Херсон : Айлант, 2007. – 116 c. : фот. – Бібліогр.: с. 82-100.

Голобородько Євдокія Петрівна // Науковці Херсонської академії неперервної освіти. – Херсон, 2014. – С. 39-40.

Зубко А. М. Педагогічна аура Євдокії Голобородько / А. М. Зубко, Чабаненко В. О., Гончаренко Л. А. // Педагогічна слава Херсонщини. – Херсон, 2014. – Кн. 1. – С. 185-190. : портр.

Кавуньова Антоніна Анатоліївна. Козацькому роду нема переводу. Династія Голобородьків / А. А. Кавуньова // Тавр. вісн. освіти. – 2014. – N4. – С. 282-287.

Кузьменко Василь Васильович. Науково-педагогічна діяльність Є. П. Голобородько / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко // Тавр. вісн. освіти. – 2012. – N1. – С. 294-298.

Державний архів Херсонської області : путівник / Держ. арх. Херсон. обл. ; редкол.: Г. Боряк (голова) [та ін.] ; упоряд. П. Баранюк [та ін.]. – Київ : [Б. в.], 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Голобородько Є., с. 473, 474.

Бібліографічний покажчик наукових і науково-методичних праць доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Голобородько Євдокії Петрівни / Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. О. Ю. Бєляєва. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 32 с. : табл.

Голобородько Євдокія Петрівна // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2012 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2011. – С. 41-46.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 1213141516
17181920212223
24252627282930