Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

6 (18) грудня

Куліш Микола Гурович

 [1892-1937], письменник, драматург

 (До 125-річчя від дня народження)

Цьогоріч виповнюється 125 років від дня народження митця. З даного часового виміру вже однозначно можна стверджувати його драматургічно-театральну велич, мистецьку принциповість, творчий пошук і неспокій. Справжній талант є завжди загадкою для дослідників, який розкривається під їхнім пильним зором все новими і новими гранями. А для читача-глядача він має притягально-магнетичну силу. Вичерпне пояснення цих аспектів потребує монографічного підходу, який включає і біографічні відомості. Вони також дають пояснення першоджерельних витоків творчості, аргументують їхню еволюцію. В «Автобіографії» 1921 р. Микола Куліш констатує про злиденність батьківської родини, про дитяче наймитування, невтримну жагу до навчання (гімназію закінчив екстерном), безгрошів’я, фронтові перипетії, кар’єру партійного радянського чиновника. Тут відсутні дані про творчість, яка стала його визначним життєвим кредо. Та за цим автобіографічним йшли творча акумуляція, накопичення життєвого досвіду, вироблення мистецької та громадянської позиції. Про що вже засвідчила його перша п’єса «97» (1924).

У світоглядних пріоритетах митця – максимальне розуміння селянської психології. Тому після трагедії «97» з’являються твори «Комуна в степах» (1925, 1931), «Прощай, село!» (1933), що створили трилогію про драматичну долю українського села.

Співпраця з видатним режисером Лесем Курбасом і театром «Березіль» значно підсилює резюме Миколи Куліша як драматурга. Водночас, проти нього розпочинаються репресивні дії: спочатку забороняються до вистави п’єси, зокрема «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Маклена Граса», «Патетична соната», згодом їх автора виключають з більшовицької партії, що майже прирівнювалося до клейма ворога народу. І вже 8 грудня 1934 р. в Харкові під час похорону драматурга І. Дніпровського Миколу Куліша було заарештовано. Так переплітаються в його долі творче і особисте.

Куліш Микола Гурович

Мистецький простір Миколи Куліша, громадянська позиція вібудовували його суверенітет як драматурга. У мелодрамах «Зона» (1926) і «Закут» (1929) автор реалізовує тему особистого життя партійної радянської людини на противагу бюрократичному колективізму, парадному офіціозу, мітингам. Ця людина, залишаючись наодинці, стає чесною хоч би перед своєю совістю.

Дослідники його творчості глибинно проаналізували драми митця. Л. Танюк, Я. Голобородько, Н. Кузякіна, Н. Чухонцева, І. Немченко, М. Шелюбський, М. Левченко, В. Бойченко, Н. Бічуя, П. Дробот, М. Застеба, Ю. Кобилецький, М. Острик, Г. Семенюк, Є. Станкевич, В. Яременко... внесли гідну лепту в оцінку та популяризацію творів М. Куліша. З відстані часу його художнє надбання, хочеться в це вірити, полум’яніє ще з більшою актуальністю. Адже в молодої України багато проблем, які порушувалися митцем, і їх потрібно вирішувати. І якщо в репертуарах наших театрів, зокрема і в репертуарі Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша, будуть наявні його твори, то це буде ознакою нашого духовного оновлення перспективних націєтворчих і державотворчих процесів.

Підтвердженням цьому і є встановлення пам’ятного каменя Миколі Кулішу на місці батьківської хати у смт Чаплинці Херсонської області. Він усім нам нагадує про ті ідеали, які утверджував наш земляк, і вони є актуальними і нині, а отримання щорічної обласної літературної премії імені Миколи Куліша за кращий твір – це висока та почесна нагорода для кожного письменника Херсонщини.

Василь Загороднюк, літературознавець, голова Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України.

Твори

Твори : в 2 т. / Микола Куліш ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та комент. Л. С. Танюка. – Київ : Дніпро, 1990.
            Т. 1 : П’єси. – 509 с.

Т. 2 : П’єси; статті, документи, листи, спогади про письменника. – 878 с.

Вибрані твори / Микола Куліш ; упоряд. текстів, передм. Я. Ю. Голобородька. – Харків : Веста: Вид-во «Ранок», 2003. – 400 с. – (Програма з літератури).

П’єси / Микола Куліш ; післямова Д. Вакуленко. – Київ : Дніпро, 1983. – 334 с.

П’єси / Микола Куліш. – Київ: Наук. думка, 2001. – 368 с. – (Бібліотека школяра).

П'єси / Микола Куліш ; редрада: М. Василенко, В. Загороднюк, І. Корольова ; вступ. ст. В. С. Загороднюка. – Херсон : Гілея, 2012. – 358, [1] с. : портр., фот. – (Літературні скарби Херсонщини ; кн. 6).

Про життєвий та творчий шлях

Бондарено Л. Всеукраїнська наукова конференція в Херсоні : (до 120-річчя Миколи Куліша) / Л. Бондаренко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. – Київ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 221-226.

Єрмакова Наталя Петрівна. Березільська культура. Історія, досвід : [монографія] / Н. П. Єрмакова ; Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. – Київ : Фенікс, 2012. – 509, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с.504-[510].

Про вистави за творами М. Г. Куліша на сцені Харківського театру «Березіль» в 20-х-30-х рр. XX ст., с. 233, 260-265, 288, 350-374, 375, 376, 378, 379, 381, 382, 391, 395, 399-403, 405, 407-410, 412-416, 418, 419, 424-426, 428, 437, 439, 440, 442-444, 448,449, 450, 451, 484.

Загороднюк В. Ще один крок до Миколи Куліша : [про відкриття пам’ятного каменя на місці батьків. хати драматурга у смт Чаплинці] / Василь Загороднюк // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2016. – №23. – С. 111.

Микола Куліш: трагедія «37» : п'єса на дві дії за мотивами арх. док. рад. репрес. органів // Шевченко Сергій Володимирович. Соловецький реквієм : [зб. публіц.] / Сергій Шевченко. – Київ, 2013. – С. 179-192.

Макарик Ірина Євгенівна. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / Ірина Макарик ; пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. М. Климчука, Я. Цимбал ; післямова М. Гарбузюк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351 с. : іл., портр. – (Програма «Українська книга»).

Про вистави за творами українського драматурга на сцені Харківського театру «Березіль» в 20-х-30-х рр. XX ст., с. 232, 235, 237, 241, 242, 243, 244.

Максименко Світлана Михайлівна. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941-1944) / Світлана Максименко ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук. – Львів; Херсон : Тімекс, 2015. – 324 с., [24] арк. фот. – Дод.: с. 241-324. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Про вистави за творами митця у Львівському оперному театрі, с. 73, 139, 140, 142, 167, 250-252, 256, 262, 264, 267, 268.

Немченко Г. Гуманістичний пафос драматургії Івана Дніпровського / Галина Немченко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. – Київ; Херсон, 2015. – Вип. 11. – С. 134-144.

Куліш М. Г., с.135, 138, 140, 141, 143, 144.

П'єси Миколи Куліша на сцені Херсонського театру // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2012. – №21. – С. 122-124.

Преварська Марта Іванівна. Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрямки і течії, літературознав. слов. : довідник / М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2013. – 366 с. – (Програма «Українська книга»).

Про М. Г. Куліша, с. 143-147.

Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша. Нам 75 років : [буклет] / фот. О. Андрющенка [та ін.] ; добір тексту Л. Калюжної, А. Лимаренко. – Херсон, 2011. – 46, [1] с. : кольор. фот.

Про М. Г. Куліша, с. 10.

Анісімов Юрій Павлович. Драматург світового рівня : до 120-річчя від дня народж. М. Г. Куліша / Юрій Анісімов // Вісн. Олешшя. – 2012. – 13 груд.(№101/102).

Анісімов Юрій Павлович. Наш видатний земляк – Микола Куліш / Юрій Анісімов // Високе поле. – 2012. – 21 груд.(№51); Рідний край. – 2012. – 14 груд.(№51); Слава праці. – 2012. – 28 груд. (№52). – С. 4 : фот.; Херсон. вісн. – 2012. – 13 груд.(№50). – С. 18; Сіл. новини. – 2013. – 11 січ.(№2).

Анісімов Юрій Павлович. Розстріляна правда про життя / Юрій Анісімов // Наддніпрян. правда. – 2012. – 19 груд. (№101).

Бондаренко Лідія. Наукова конференція, присвячена 120‑річчю від дня народження Миколи Куліша / Лідія Бондаренко // Укр. літ. в ЗОШ. – 2013. – N3. – С. 46-47.

Бондаренко Юрій. Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша «Мина Мазайло») / Ю. Бондаренко // Укр. літ. в ЗОШ. – 2012. – N3. – С. 13-16. – Бібліогр. наприкінці ст.

Брюховецька Лариса. Мазайло став Мазєніним. І що в результаті? / Л. Брюховецька // Кіно-театр. – 2012. – N4. – С. 7‑8 : іл.

Гладченко О. М. Культура і духовне життя України в роки непу. Відображення процесу «українізації» у філологічній комедії М. Куліша «Мина Мазайло» / О. М. Гладченко, Л. М. Лихтар // Все для вчителя. – 2013. – Лютий (№2). – С. 8‑17.

Гордість гімназії гордість України. Гордість України гордість гімназії // Вісн. Олешшя. – 2012. – 9 берез.(№21).

Про випускників Цюрупинської загальноосвітньої школи № 1 (тепер гімназія): державного діяча О. Д. Цюрупу, художника Ю. С. Михайліва, командарма І. І. Матвєєва, письменників М. Г. Куліша, І. Д. Дніпровського та К. Г. Кудієвського, мовознавця Б. М. Кулика, актора Є. С. Матвєєва, конструктора Л. Л. Балашова та скульптора А. С. Шаталова.

Грицай І. В. Як історична трагедія перетворилась на філологічну комедію / І. В. Грицай // Все для вчителя. – 2016. – Квітень (№4). – С. 18-19.

Драматург світового масштабу : до 120-річчя від дня народж. М. Г. Куліша (1892-1937) // Календар знаменних і пам'ятних дат : довідкове вид. – 2012. – N4. – С. 82-92. – Бібліогр. наприкінці ст.

Евин Степан. Як працював Микола Куліш / С. Евин // Літ. Україна. – 2013. – 17 січ.(№3). – С. 15.

Його п'єси не поступаються кращим світовим зразкам // Голоприст. вісн. – 2012. – 7 груд.(№49). – С. 11 : фот.

Киях З. М. Урок-подорож за творчістю Миколи Куліша : 11 клас / З. М. Киях // Вивч. укр. мову та літ. – 2013. – N3. – С. 2-9. – Бібліогр. наприкінці ст.

Коваль Наталія. Український театральний авангард: Лесь Курбас і Микола Куліш / Наталія Коваль // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2014. – Жовтень (№20). – С. 6-8. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальова Тетяна. Танатологічні мотиви у драматургії Миколи Куліша: до постановки питання / Тетяна Ковальова // Дивослово. – 2013. – N11. – С. 53-55. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальова Тетяна. Творчість Миколи Куліша в контексті експресіоністської «драми крику» / Тетяна Ковальова // Слово і час. – 2014. – N2. – С. 45-52. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальова Тетяна Володимирівна. Поетика заголовків драматичних творів Миколи Куліша / Т. В. Ковальова // Ученые зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». – 2014. – Т. 27, N1, ч.2. – С. 124-132. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ковальчук Галина Володимирівна. Українська драматургія періоду Розстріляного Відродження в ранній науковій інтерпретації Н. Б. Кузякіної / Г. В. Ковальчук // Молодий вчений. – 2015. – N2. – С. 78-82. – Бібліогр. наприкінці ст.

Про творчість М. Г. Куліша, І. Дніпровського та інших письменників.

Кордонська А. В. Микола Куліш у контексті доби й поза часом : (до 120-річчя від дня народж. драматурга) / А. В. Кордонська // Вивч. укр. мову та літ. – 2013. – N34/35/36. – С. 39-45. – Бібліогр. наприкінці ст.

Кохан Лариса. «Дай волю думкам» / Лариса Кохан // Метод. діалоги – журн. для вчителів укр. мови й літ. – 2013. – N1/2. – С. 18-24.

Наведено стуктурно-логічні схеми, які можна використовувати на уроках української літератури під час вивчення життєвого і творчого шляху письменника.

Кроп Тетяна. Драматург майбутнього / Т. Кроп // Літ. Україна. – 2013. – 3 січ.(№1). – С. 13.

Лакуша Ольга. Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 років : життєвий і творч. шлях Миколи Куліша. Зв'язок із театром Леся Курбаса / Ольга Лакуша // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2014. – Жовтень (№20). – С. 38‑43 : портр.

Мелешкіна Ірина. Пророк у своїй вітчизні / І. Мелешкіна // Укр. театр. – 2013. – N1. – С. 44-45 : кольор. фот.

Мітюхіна Руслана. Розстріляне відродження: трагічна доля Миколи Куліша / Руслана Мітюхіна // Наддніпрян. правда плюс. – 2013. – 19 груд.(№10). – С. 6, 7 : фот.

Нежива Людмила. «Слова, що можуть гриміти, як грім, і світити, як зорі»: експресіонізм у системі літературної освіти / Л. Нежива // Дивослово. – 2016. – N1. – С. 58-64. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ніколенко Ольга. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш / Ольга Ніколенко // Зарубіжна літ. в шк. України. – 2015. – N10. – С. 57-64 : фот.

Олексюк О. «Шануймо свої самоцвіти!» : нариси про культурно-просвітн. рух на Херсонщині / Олег Олексюк // Слово просвіти. – 2016. – 2 черв.(№22). – С. 6-7.

Панченко Володимир. Не забувати вартісне / Володимир Панченко // Кіно-театр. – 2013. – N2. – С. 2-3 : фот.

Полуфакін Анатолій Олександрович. Терором забуття : пам'яті Миколи Куліша / Анатолій Полуфакін // Вісн. Олешшя. – 2012. – 13 груд.(N101/102).

Протасова Ганна. Такий сучасний Микола Куліш / Ганна Протасова // Літ. Україна. – 2013. – 12 верес.(№35). – С. 3.

Рева Людмила Володимирівна. Модерністська драматургія Миколи Куліша / Л. В. Рева // Ученые зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». – 2012. – Т. 25, N4 – С. 219-223. – Бібліогр. наприкінці ст.

Свербілова Тетяна. Микола Гурович Куліш : (1892-1937) / Тетяна Свербілова // Дивослово. – 2012. – N12. – С. 52-57; 2013. – №1. – С. 47-54.

Студенцова Наталія. Микола Куліш «без політики» : дослідж. вчителя / Наталія Студенцова // Метод. діалоги – журн. для вчителів укр. мови й літ. – 2013. – N1/2. – С. 25-28. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ступак Тетяна. Художнє відтворення проблеми українізації в п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло». 11‑й клас / Тетяна Ступак // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2012. – Грудень (N23/24). – С. 61-63.

Ткаченко Іван. Пам'ять, увічнена в граніті / Іван Ткаченко // Літ. Україна. – 2015. – 22 жовт.(№40). – С. 3 : фот.

Про відкриття пам'ятного каменя українському письменнику М. Г. Кулішу в смт Чаплинці.

Третьякова-Бертелсен Ольга. «В захисті правди й справедливості»: Микола Куліш та інші «слов'яни» / Ольга Третьякова-Бертелсен // Літ. Україна. – 2013. – 5 верес.(№34). – С. 1, 11.

Про діяльність письменника у житловому кооперативі письменників Харкова «Слово» в 20-х роках XX ст.

Устиг багато зробити й написати // Віче. – 2012. – N23. – С. 37 : фот.

Цимбал Галина. «Віддай йому заслужене ним...» / Галина Цимбал // Культура і життя. – 2012. – 21 груд.(№51). – С. 10 : кольор. фот.; Уряд. кур`єр. – 2012. – 20 груд.(№235). – С. 12.

Про заходи з нагоди 120-річчя від дня народження українського митця в Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі.

Загороднюк В. На Соловках були готові нари... : [вірш-посвята М. Г. Кулішу] / Василь Загороднюк. // Вишиванка : літ.-худож. зб. – Київ; Херсон, 2013. – Число 4. – С. 20.

Кулик В. Гніздов’я Куліша [вірш] / Валерій Кулик // Степ : літ.-худож. альм. – Херсон, 2016. – №23. – С.111.

Микола Гурович Куліш: бібліогр. покажч. / уклад. Андрієнко Л. М. ; ред. Зелена Л. І. ; ХОУНБ ім. Олеся Гончара. – Херсон, 1992. – 50 с. – До 100-річчя від дня народження.

Микола Куліш: літературозн. розвідки, бібліогр. нариси / Я. Ю. Голобородько, І. В. Демченко, Н. Д. Чухонцева ; уклад. А. І. Мелега, О. І. Картузова ; Херсон. обл. б-ка для дітей. – Херсон, 2003. – 56 с. – (Літературно-краєзнавчі студії).

Куліш Микола Гурович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2012 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2011. – С. 89-102.

Микола Куліш // Письменники радянської України. 1917-1987 : біобібліогр. довід. – Київ, 1988. – С. 336.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2017 рік

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 3031