Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Додатки

Книги місцевих авторів, що вийшли за межами області

314. Бевзенко Володимир Михайлович. Адміністративно-земельне право України : навч. посіб. / В. М. Бевзенко. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. - 179 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
У виданні увага приділена проблемам реалізації земельного законодавства й функціонуванню суб'єктів публічної адміністрації у адміністративно-земельних правовідносинах. Систематизовано процеду-ри здійснення повноважень учасниками адміністративно-земельних правовідносин. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів і факультетів юридичного профілю, науково-педагогічних працівників, суддів, адвокатів, представників суб'єктів публічної адміністрації.

315. Бронская Алина Андреевна. Русский язык для иностранцев : (сред. и продвинутый этапы) : учеб. пособие / А. А. Бронская, Е. П. Голобородько. - Харьков : Иванченко И. С., 2015. - 440 с. - Библиогр.: с. 434-437.
Навчальний посібник містить матеріали для вивчення граматичних тем та синтаксичних категорій. Кожна тема базується на основі текстів лінгвокультурологічного характеру, які представляють історію, культуру і науку України.

316. Гавриленко Віктор Семенович. Асканія-Нова - поєднання краси таврійських степів і людського генія [Образотворчий матеріал] = ASKANIA-NOVA: a combination of beauty of the Taurian steppes and human genius : [фотоальбом] / В. С. Гавриленко ; пер. англ. Д. А. Забрудського, П. Горіапа ; наук. ред. В. А. Величко ; худож. оформ. І. Г. Хорошого ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Київ : Аграр. наука, 2015. - 263 с. : кольор. іл. - Авт. зазнач. на обкл. - Зміст на тит. арк.
Книга розрахована на широке коло шанувальників збереження довкілля і рекомендується до використання в еколого-просвітницькій діяльності навчальними закладами різного ступеня.

317. Горсть земли берут в дорогу люди, памятью о доме дорожа... / изд. Посольства Кыргыз. Респ. в Украине ; под общ. ред. У. Чиналиева ; сост.: О. А. Дудка, А. М. Камсаракан. - Киев : П. Я. Хоменский, 2015. - 63 с. : фот.
Видання присвячене пам'яті киргизів, репресованих та засланих на Херсонщину в 30-х рр. XX ст. В книзі вміщені документи і фотоматеріали з фонду та архіву Посольства Киргизької Республіки в Україні.

318. Методичні рекомендації щодо здійснення заходів зі збереження степового біорізноманіття на територіях об'єктів природно-заповідного фонду України / В. С. Гавриленко, В. В. Шаповал, І. К. Поліщук ; фот. В. С. Гавриленко ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. - Київ : [Б. в.], 2015. - 42 с. : рис., схема. - Бібліогр.: с. 41-42.

319. Паразитози жуйних тварин зоопарку "Асканія-Нова" : метод. рек. / НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; розроб. Н. С. Звегінцова ; ред. Т. В. Пономарьова ; фот. В. С. Гавриленка. - Київ : Аграр. наука, 2015. - 47 с. : рис., табл., фот. - Бібліогр.: с. 44-47.
Методичні рекомендації підготовлено на підставі вивчення закономірностей, причин та умов виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб гарни, сайгака, гвинторогого козла та гривастого барана, а також результатів роботи із оздоровлення молодняку сайгака при штучному вирощуванні в умовах Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН. Видання призначене для природолюбів, біологів, спеціалістів із розведення диких тварин та ветеринарії, а також приватних підприємців.

320. Прихненко Александр Владимирович. Наш Крым [Изоматериал] : фотоальбом / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2015. - 79 с.

321. Прихненко Александр Владимирович. Служение : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2015. - 223 с.
У збірці автор піднімає найрізноманітніші теми: любов до України, тривога за її долю, зачарованість природою Сиваша, підступність та зради, кохання...

322. Прихненко Александр Владимирович. "То сердце не научится любить..." : стихи / Александр Прихненко. - Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2015. - 215 с.

323. Пыталев Петр Иванович. Трое из четвертого измерения, или Прошельцы : роман-эпопея.  Т. 1 / Петр Пыталев; ред. Л. Марченко. - Симферополь : ДОЛЯ, 2015. - 477, [2] с., 4 с. ил.

324. Філончук Зоя Володимирівна. Учнівські дослідження з географії материків і океанів : навч.-метод. посіб. / З. В. Філончук ; голов. ред. В. М. Андрєєва. - Харків : Основа, 2015. - 93, [2] с. : іл., табл. - (Бібліотека журналу "Географія" : засн. 2003 р. ; вип. 7 (139)). - Бібліогр.: с. [95].
Матеріал посібника містить характеристику дослідження як елемента творчої діяльності учнів у процесі навчання географії; розкриває методичні прийоми та рекомендації проведення досліджень на уроках та позакласних заходах з географії у 7-му класі та їх місце в навчальному процесі. Видання розраховане на вчителів географії, керівників географічних гуртків, викладачів і студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

325. Шинкаренко Ольга Николаевна. Сюжеты разлетелись по судьбе / Ольга Шинкаренко. - Мелитополь : МГТ, 2015. - 115 с. : фот., ил.

Видання, які не увійшли в попередні випуски каталогу

326. Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 груд. 2014 р.), [м. Одеса]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розкриваються загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання діагностики та лікування тварин. Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, які цікавляться медичними науками, а також для широкого кола читачів.

327. Актуальні проблеми філології : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 груд. 2014 р.), [м. Львів]. - Львів ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання української мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії та практики перекладу. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, які цікавляться філологічними науками, та широкому загалу читачів.

328. Апарова Оксана Володимирівна. Механізми координації фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики у системі економічного розвитку держави : монографія / О. В. Апарова ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2014. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 312-327.
У виданні подається оцінка стану бюджетної системи в умовах економічних коливань, аргументується доцільність антикризової спрямованості бюджетної політики. Обгрунтовується необхідність подальшого розвитку стратегічного планування у сфері державного управління соціально-економічним розвитком. Монографія адресована студентам економічних спеціальностей, аспірантам та викладачам. Книга буде корисна всім, хто прагне поглибити свої знання у бюджетній сфері.

329. Белозерский район приглашает / Отд. культуры и туризма Белозер. райгосадмин. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. - 7 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання призначене для всіх, хто цікавиться туристичними об'єктами Білозерського району Херсонської області.

330. Бережко-Камінська Юлія Миколаївна. Так хочеться жити : лірика / Ю. М. Бережко-Камінська ; ред. А. Луків ; фот. Володимир Шилов. - Київ : АДЕФ-Україна, 2014. - 231 с. : фот.

331. Бериславский район приглашает / Отд. культуры и туризма Берислав. райгосадмин. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. - 7 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання знайомить з історією, визначними місцями, пам'ятками історії та архітектури, а також підприємствами Бериславського району Херсонської області.

332. Бойко Михайло Федосійович. Ботаніка. Систематика несудинних рослин : навч. посіб. / М. Ф. Бойко ; в авт. ред. ; Херсон. держ. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2013. - 273 с. : рис. - Покажч.: с. 251-270. - Бібліогр.: с. 271-273.
Навчальний посібник адресовано студентам та викладачам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

333. Бондар Олександр Григорович. Аграрно-правові проблеми контрольно-наглядової діяльності у сільському господарстві України : монографія / О. Г. Бондар ; Запоріз. нац.  ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 451 с. - Бібліогр.: с. 362-451.
Монографія присвячена висвітленню юридичної природи контрольно-наглядової діяльності в сільському господарстві, визначенню й обгрунтуванню її місця в системі аграрного права, виявленню суб'єктів здійснення контрольно-наглядової діяльності в сільському господарстві. Видання адресоване науковцям, практичним працівникам, викладачам і студентам, широкому колу читачів.

334. Букацель Виктор Сергеевич. Историческая хроника рода Бул(к)ацель : (с дополнением) / В. С. Букацель ; общ. ред., фот. В. С. Букацеля. - Херсон : [Б. и.], 2009. - 70, [1] с., [2] л. схем : ил., табл., фот. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 69-70.

335. Вернути славу Бериславу! / Прес-клуб "Таврія-PR". - [Берислав] : [Б. в.], [201-]. - 13, [1] с. : фот.
Буклет знайомить з історією, видатними особистостями та підприємствами районного центру.

336. Генический район / Упр. экономики и торговли Геничес. райгосадмин. - Херсон : Брендинговое агентство "Грейдс", [2013?]. - 15 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання презентує курортно-оздоровчі та туристичні можливості одного з районів Херсонської області.

337. Голопристанский район / Голопристан. райгосадмин. - Херсон : Брендинговое агентство "Грейдс", [2013?]. - 15 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання призначене для любителів пригод та різних видів туризму.

338. Екологічне інспектування : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Клименко [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 399 с. : рис., табл. - Термінол. слов.: с. 387-396. - Бібліогр.: с. 397-398.
У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Осмисленню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у підручнику запитання та завдання.

339. Екологічне інспектування. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Клименко [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 226 с. : рис., табл. - Дод.: с. 199-218. - Слов. основ. термінів: с. 219-224. - Бібліогр.: с. 225-226.
У посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування вмінь у студентів планувати, проводити інспекторські перевірки з питань дотримання екологічного законодавства суб'єктами діяльності, застосовувати заходи впливу за результатами перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження, виміри та лабораторні дослідження, розраховувати розміри відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скоєння правопорушень екологічного характеру.

340. Екологічне лісознавство : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. В. Плугатар [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 246 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 243-246.
У виданні викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано загальновідомі та новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. Рекомендовано для студентів природничих, екологічних та лісознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

341. Економетрика : навч. посіб. / О. Є. Лугінін [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 319 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 306-308. - Дод.: с. 309-319.
Посібник призначений для вивчення нормативної навчальної дисципліни студентами економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів.

342. Земельне право України : підручник / М. В. Сідак [та ін.] ; авт. передм. М. В. Сідак ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет". - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 519 с. - Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
У підручнику аналізуються правові основи становлення та розвитку ефективної системи державних гарантій щодо охорони прав на землю. Видання адресоване студентам та викладачам вищих юридичних, економічних, сільськогосподарських вузів і факультетів, працівникам аграрного сектору, державним службовцям, працівникам підприємств, установ, організацій різних форм власності, а також широкому колу читачів, які цікавляться земельно-правовими проблемами.

343. Значимість психології в сучасному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 груд. 2014 р.), [м. Харків]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2014. - 123 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психології соціальної роботи, педагогічної та вікової психології, організаційної та економічної психології. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками та соціологією, а також широкому колу читачів.

344. Інститут зрошуваного землеробства : [125 років функціонування] / Центр наук. забезпечення АПВ Херсон. обл. - Херсон : [Б. в.], [2014?]. - 47, [1] с. - Обкл., тит. арк. та текст парал. укр., англ.

Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання; голов. ред. О. В. Співаковський. - Херсон : Вид-во ХДУ, 2007 -     .

345. Вип. 18. - 2014. - 199 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. укр. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

346. Вип. 19. - 2014. - 150 с. : рис. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. укр. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

347. Вип. 20. - 2014. - 192 с. : рис. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. укр. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

348. Вип. 21. - 2014. - 119 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Тит. арк., зміст парал. укр. англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

349. Каланчакский район / Отд. культуры и туризма Каланчак. райгосадмин. - Херсон : Брендинговое агентство "Грейдс", [2013?]. - 11 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
У виданні розкривається туристичний потенціал Каланчацького району Херсонської області.

350. Каталог сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН / Ін-т зрошув. землеробства НААН ; ред. І. М. Біляєва ; підгот. тексту: Р. А. Вожегова [та ін.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 75 с. : кольор. іл.
Каталог адресований керівникам і спеціалістам сільського господарства, підприємцям, фермерам, науковим працівникам, викладачам, студентам та аспірантам аграрних навчальних закладів.

351. Каховский регион приглашает / Отд. культуры Кахов. райгосадмин., Отд. культуры и туризма Кахов. горсовета. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. - 11 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
У виданні розповідається про історію, географічне положення, пам'ятки історії та архітектури, культурне та мистецьке життя, а також  про одне з найбільших підприємств України - компанію "Чумак".

352. Клименко Микола Олександрович. Збалансоване використання земельних ресурсів : навч. посіб. для підгот. фахівців ВНЗ II-IV рівнів акредитації / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, Т. М. Колесник. - Херсон : Олді-плюс, 2014. – 551 с. : рис., табл. - Слов. термінів: с. 520-536. - Бібліогр.: с. 537-541. - Імен. покажч.: с. 542. - Предм. покажч.: с. 543-545.
Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану.

353. Коломоєць Тетяна Олександрівна. Перепідготовка, підвищення кваліфікації державних службовців за законодавством України: сучасний стан правового регулювання та пріоритети адаптації до законодавства ЄС : монографія / Т. О. Коломоєць, А. О. Аганіна ; Запоріз. нац.  ун-т. - Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. - 195 с. - Бібліогр.: с. 168-195.

354. Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФНР: порівняльно-правовий аналіз : монографія / Р. М. Фрідманський [та ін.] ; за заг. ред. Р. М. Фрідманського, Ю. М. Бисаги, Д. М. Бєлова ; ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Ін-т держави і права країн Європи. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 219 с. - (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна : наук. сер. започ. в 2001 р.). - Бібліогр.: с. 192-219.
У монографії досліджуються: поняття та структура конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України та Федерального уряду Німеччини, проблеми детермінації та класифікації урядів, а також місце вищого органу виконавчої влади України та ФРН в системі органів державної влади. Значну увагу приділено дослідженню правових і політичних факторів, що впливають на діяльність уряду України та Німеччини, проблематику правового регулювання та засад їх діяльності. Характеризується сучасний стан та порядок формування урядів, досліджуються конституційно-правові аспекти компетенції Кабінету Міністрів України та Федерального уряду Німеччини, а також конституційно-правова відповідальність уряду та його членів.

355. Лікарські рослини у тваринництві : навч. посіб. для студентів ВНЗ / П. П. Антоненко [та ін.] ; ред. Т. А. Венгеровська. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 423 с. : кольор. іл., табл. - Дод.: с. 378-412. - Бібліогр.: с. 413-417. - Алф. покажч.: с. 418-423.
Довідник має за мету привернути увагу студентів та викладачів вищих навчальних закладів факультетів ветеринарної медицини та фахівців до питань використання лікарських рослин, виготовлення з них препаратів, застосування фітотерапії у практичній діяльності.

356. Михайленко Галина Миколаївна. Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика : монографія / Галина Михайленко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 311 с. : іл., портр. - Бібліогр.: с. 231-279 та в підрядк. прим. - Дод.: с. 280-311.
Монографія присвячена відтворенню інтелектуальної біографії О. Г. Лотоцького. Встановлено зв'язок наукових студій історика з його громадсько-політичною діяльністю. Висвітлено педагогічну та організаційну діяльність науковця. Для відтворення еволюції світогляду О. Лотоцького, його історичних поглядів, громадсько-політичної позиції проаналізовано праці вченого з історії церкви, духовної освіти, публіцистичні статті, біографічні нариси. З'ясовано внесок дослідника у розробку різних проблем історії України. Видання призначене для всіх, хто цікавиться історією України та історією історичної науки.

357. Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання : (до 140-річчя від дня засн.) / Херсон. держ. аграр. ун-т ; уклад.: Н. В. Анічкіна, Т. В. Гончаренко, А. І. Копайгора. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 81 с. - (Історія університету ; вип. 16).
У даному виданні висвітлено основні етапи становлення навчального закладу та наукової бібліотеки, подано історичний нарис та інформацію про видавничу діяльність.

358. Нова Каховка : [комплект]. - Нова Каховка : [Б. в.], [20--]. - 1л. (склад. в 2 с.) + 1 бр. (12 с.) + 1 л. (склад. в 4 с.).
У комплекті висвітлюються історія міста, його економічний, культурний розвиток і туристична привабливість. Видання адресоване широкому читацькому загалу.

359. Новая Каховка приглашает / Отд. культуры и туризма Новокахов. горсовета. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. - 7 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання розкриває туристичні можливості м. Нової Каховки.

360. Олексюк Олег Васильович. Я для мами намалюю : віршована розмальовка для малят / Олег Олексюк ; голов. ред. В. М. Мелещенко ; худож. Т. Л. Бецун. - Київ ; Херсон : Просвіта, 2014. - 22 с. : іл. - (Юльчина бібліотечка : сер. авт. вид.).

361. Педагогіка в Україні та за кордоном : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 листоп. 2014 р.), [м. Харків]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2014. - 111 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

362. Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 груд. 2014 р.), [м. Львів]. - Львів; Херсон : Гельветика, 2014. - 199 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.

363. Практикум з радіобіології та радіоекології : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. А. Гайченко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 276 с. : табл., рис. - Дод.: с. 184-267. - Бібліогр.: с. 268-269. - Предм. покажч.: с. 270-276.
У посібнику викладено правила і техніку радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовинами, вимоги до облаштування і обладнання радіометричних лабораторій. Наведено галузеві стандарти та методики вивчення забруднення радіонуклідами різноманітних об'єктів. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, спеціалістів-екологів, науковців.

364. Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. для студентів ОКР "Бакалавр", "Магістр" та аспірантів ВНЗ / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 343 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 215-233. - Дод.: с. 234-343.
У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації та значення для розвитку сучасної науки. Видання призначене для студентів, аспірантів та молодих учених.

365. Пятаков Эдуард Николаевич. Электронная навигация и картография : учеб. пособие для студентов вузов / Э. Н. Пятаков. - Херсон : Гринь Д. С., 2013. - 334 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 131.
Видання адресоване курсантам судноводійських спеціальностей морських навчальних закладів, а також слухачам курсів підвищення кваліфікації.

366. Радионавигационные приборы : учеб. пособие [для обучающихся на судоводит. спец. мор. учеб. заведений]  / В. Ф. Ходаковский [и др.] ; Херсон. гос. мор. акад. - 2-е изд. - Херсон : Гринь Д. С., 2013. - 412 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 412.
В посібнику розкриваються особливості технічного виконання та навігаційного використання сучасних суднових радіонавігаційних пристроїв, застосовуваних у морському транспорті. Видання призначене для вироблення практичних навичок використання описуваних пристроїв у радарному залі.

367. Решнова Світлана Федорівна. Хімія біоорганічна : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Світлана Федорівна Решнова, Людмила Львівна Пилипчук, Неллі Тимофіївна Малєєва ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 170 с. : табл. - Бібліогр.: с. 167-168. - Дод.: с. 169-170.

368. Розвиток економічної системи в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 листоп. 2014 р.), [м. Вінниця]. - Вінниця ; Херсон : Гельветика, 2014. - 167 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, управління підприємствами, розвитку продуктивних сил та регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності.

369. Севрюков А. П. Грабіж за кримінальним законодавством Росії та України: правові та соціальні аспекти : монографія / А. П. Севрюков. - Херсон : Гельветика, 2014. – 215 с. : діагр., табл. - Текст рос. - Бібліогр. в підрядк. прим.
У монографії автор представляє історичний нарис розвитку кримінального законодавства Росії про відповідальність за грабіж, розкриває поняття грабежу у кримінальному праві Росії та України, висвітлює кримінально-правову характеристику грабежів, розглядає деякі питання кваліфікації грабежу і призначення покарання за нього в судовій практиці, висуває пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за грабежі. За підсумками проведеного дослідження висвітлює кримінологічну характеристику і основні фактори, що впливають на грабежі.

370. СИТИ. Содружество инициативных трудоспособных инвалидов. - Херсон : [Б. и.], [2007?]. - 32 с. : ил.
Видання містить інформацію про діяльність організації.

371. Скадовский район / Упр. туризма и курортов Херсон. облгосадмин. - Херсон : Брендинговое агентство "Грейдс", [2013?]. - 15 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
У виданні вміщена туристична карта Скадовського району, а також інформація з історії, про культурне життя та санаторно-оздоровчі комплекси району.

372. Скадовськ [Образотворчий матеріал] : к-т кольор. листівок / фот. О. Білоус. - Херсон : Наддніпряночка, [2014?]. – 1 обкл. (18 окр. кольор. листівок). - Текст на обкл.

373. Слюсаренко Ніна Віталіївна. Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слюсаренко, Н. С. Мороз. - 2-ге вид. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2012. - 230 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
Значну увагу у посібнику приділено висвітленню ролі й функцій класного керівника у школах Великобританії, а також взаємозв'язкам школи, сім'ї й громадськості у процесі виховання підростаючого покоління.

374. Слюсаренко Ніна Віталіївна. Гендерне виховання учнів у позакласній діяльності : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слюсаренко, С. В. Безушко ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". - Херсон, 2012. - 107 с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
У навчально-методичному посібнику охарактеризовано базові поняття гендерної педагогіки, проаналізовано гендерні дослідження та проблемні питання гендерного виховання, надано рекомендації щодо організації виховної роботи зі статевого виховання школярів різних вікових груп, використання методів та форм гендерного виховання учнів основної школи у позакласній діяльності.

375. Слюсаренко Ніна Віталіївна. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слюсаренко, Н. В. Султанова. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2012. - 159 с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.
У виданні відображено розвиток проблеми професійної етики педагога у зарубіжній та вітчизняній літературі, висвітлено специфіку професійної діяльності соціального педагога, сутність, структуру та зміст етичної компетентності в його професійній діяльності. Видання адресовано студентам вузів, соціальним педагогам та іншим працівникам соціальної сфери.

376. Слюсаренко Ніна Віталіївна. Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності: історія та сьогодення / Н. В. Слюсаренко, Г. М. Гаврилюк. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2014. - 65 с. : фот. - Бібліогр.: с. 63-64. - До 70-річчя КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". - До 60-річчя наук.-метод. лаб.
У посібнику представлена інформація з історії, про напрями діяльності та здобутки науково-методичної лабораторії трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності Херсонської академії неперервної освіти.

377. Сторожев Валентин Павлович. Технология судоремонта : учеб. для высш. мор. учеб. заведений / В. П. Сторожев ; Одес. нац. мор. ун-т. - Херсон : Олди-плюс, 2014. - 550 с. : рис., табл., диагр. - Содерж. парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 529-530. - Прил.: с. 531-550.

378. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування : СЕУТТОО-2014 : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2014 р., м. Херсон : присвяч. 180-річчю Херсон. держ. мор. акад., 10-річчю каф. експлуатації судн. енергет. установок та загальноінж. підгот. / Херсон. держ. мор. акад., Херсон. нац. техн. ун-т, Нац. ун-т кораблебудування ім. адм. Макарова. - Херсон : ХДМА, 2014. - 435 с. : рис., табл., фот. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

379. Таврійська родина : XIV Всеукр. фест. нац. культур, 25‑27 серп. 2012 р., м. Генічеськ : інформ. бюл. / Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., Херсон. обл. Центр нар. творчості, Від. культури і туризму Генічес. райдержадмін. - Генічеськ : [Б. в.], 2012. - [4] с.

380. Теорія і практика освіти в сучасному світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 груд. 2014 р.), [м. Миколаїв]. - Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2014. - 111 с. : рис. - (Молодий вчений. Конференції). - Бібліогр. наприкінці ст.

381. Третяк Антон Миколайович. Землеустрій : навч. посіб. для студентів ВНЗ за  напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А. М. Третяк ; ред. В. М. Другак. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 519 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 508-518.
У посібнику обгрунтовано зміст управління діяльністю у сфері землеустрою, прогнозування, планування та організацію землекористування на державному, регіональному та місцевому рівнях, земельно-процесуальні правовідносини у сфері землеустрою. Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових працівників, фахівців землевпорядних та інших управлінських органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

382. Устинов Алексей Палеевич. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А. П. Устинов, Э. Н. Пятаков. - Херсон : Гринь Д. С., 2014. - 251 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 251.
Видання призначене для підготовки суднових електриків.

383. Херсон - мій рідний дім. 3 клас : навч. посіб. для годин спілкування / авт.-упоряд. Л. А. Костюкевич ; ред. О. В. Алеферко. - Херсон : Наддніпряночка, 2010. - 55 с. : кольор. іл. - На обкл. зазнач. авт-упоряд.

384. Херсонская область. 70 лет пути / сост.: В. Терек [и др.] ; предисл. Ю. Анисимова. - Геническ : Квадро, [2014?]. - 175 с. : ил.
Книга містить відомості про соціально-економічний розвиток, промислові та сільськогосподарські підприємства області тощо.

385. Коста Леванович Хетагуров [Изоматериал] : [календарь] : 155-летию со дня рожд. К. Хетагурова посвящ. - [Херсон?] : [Б. и.], [2013?]. - [24] с.
На сторінках календаря міститься коротка інформація про осетинського поета, надруковані його вірші.

386. Хрідочкін Андрій Вікторович. Право Європейського Союзу : підруч. для студентів ВНЗ / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев, О. В. Леонова ; Дніпропетр. гуманіт. ун-т. - 2-ге вид. - Херсон : Гельветика, 2014. - 447 с. - Бібліогр.: с. 444-447. - На обкл. авт. не зазнач.
Підручник складається з двох частин - загальної та особливої. У загальній частині висвітлюються поняття, принципи, структура, джерела та особливості права Європейського Союзу, його місце в системі міжнародного та європейського права, інституційний механізм Європейського Союзу, правові акти цієї організації та відповідальність за порушення права Євросоюзу. Особлива частина присвячена окремим галузям права Європейського Союзу: захисту прав людини, праву внутрішнього ринку, конкурентному праву, праву інтелектуальної власності, банківському праву, кримінальному та екологічному праву. Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями функціонування права Євросоюзу.

387. Цивільний процес України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / Р. М. Мінченко [та ін.] ; за заг. ред. Р. М. Мінченко ; авт. передм. С. В. Ківалов. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 719 с. - Бібліогр. наприкінці гл.
Книга розрахована на викладачів, студентів, аспірантів, суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, а також усіх, хто цікавиться питаннями цивільного процесуального права України.

388. Цюрупинский район приглашает / Упр. туризма и курортов Херсон. облгосадмин., Отд. культуры и туризма Цюрупин. райгосадмин. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. – 7 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання адресоване туристам та всім, хто цікавиться різноплановістю туристичних об'єктів Цюрупинського р-ну.

389. Чаплынский район приглашает / Упр. туризма и курортов Херсон. облгосадмин., Отд. культуры и туризма Чаплын. райгосадмин. - Херсон : Надднепряночка, [2013?]. - 7 с. : цв. ил. - Отд. элементы библиогр. описания уточнены по Интернет-ресурсам.
Видання призначене для всіх, хто бажає відпочити на лоні природи.

390. Чорнобаївський заспів : регіон. фест. хор. виконавства / Палац культури приват.-оренд. кооп. "Зоря" с. Чорнобаївка, Білозер. р-ну, Херсон. обл. ; авт. тексту О. Швець ; фот.: Л. Дмитренко, В. Дмитренко. - [Херсон?] : [Б. в.], [2014?]. - [10] с. :  кольор. фот.

391. Чорноморські політологічні читання : матеріали III наук.-практ. конф., 12-13 груд. 2014 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Міжнар. асоц. студ. політ. науки ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2014. - 155 с. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах науково-практичної конференції розглядаються загальні питання теорії та історії політичної науки, політичної культури та ідеології, політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку, етнополітології та етнодержавознавства.

392. Чумак Лариса Володимирівна. Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність, експліцитність, інституціональність : монографія / Чумак Лариса Володимирівна. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2014. - 271 с. - Бібліогр.: с. 239-271.
У монографії на основі аналізу зростання професійності вчителя-філолога охарактеризовано зміст, форми, методи та уточнено цільові орієнтири інтегрованої структури розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі післядипломної освіти. Особливу увагу приділено педагогічним і дидактичним системам Коменського Я. А., Ушинського К. Д., Сухомлинського В. О. Видання призначене для фахівців у галузі педагогіки, працівників системи освіти, студентів педагогічних вузів.

393. Шмандій Володимир Михайлович. Основи біогеохімії : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Шмандій, Л. А. Бездєнєжних ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 175 с. : рис., табл. - Дод.: с. 155-172. - Бібліогр.: с. 173-175.
У навчальному посібнику розглядаються основні поняття біогеохімії як науки про взаємодію живих речовин і геохімічного середовища.

394. Шофолов Денис Леонідович. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія / Д. Л. Шофолов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 237 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 188-220. - Дод.: с. 221-237.
У монографії розроблено критерії й визначено рівні готовності майбутніх екологів до збалансованого природокористування та експериментально підтверджено ефективність розробленої структурно-функціональної моделі управління їхньою підготовкою.

395. Это все - наша жизнь : 50-летию Херсон. хлопчатобумаж. комбината посвящ. / ред.: Г. М. Шестакова, В. С. Гордиенко ; фот. Р. Н. Швец. - Херсон : Приднепровье, 2004. - 267 с. : фот.

396. Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 груд. 2014 р.), [м. Ужгород]. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. - 123 с. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223242526
2728293031