Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Охорона здоров'я

74. Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (27‑28 листоп. 2015 р.), [м. Вінниця]. - Вінниця : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл., фот. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання фармацевтичної хімії та фармакогнозії, стандартизації та виробництва лікарських засобів, ветеринарної мікробіології, інфекційних хвороб та імунології. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться медичними науками, а також широкому загалу читачів.

75. Избранные вопросы общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой : учеб. пособие для студентов спец. "Стоматология" / Г. П. Пеклина [и др.] ; Междунар. гуманитар. ун-т, Одес. мед. ин-т. - Одесса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 879 с. - Текст прил. укр. - Библиогр.: с. 464. - Прил.: с. 465-879.
Навчальний посібник містить відомості загальної і часткової фармакології з лікування препаратами, застосовуваними при різних стоматологічних втручаннях та захворюваннях.

76. Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 верес. 2015 р., м. Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т, Одес. мед. ін-т. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 163 с. : табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

77. Медичні та фармацевтичні науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 берез. 2015 р.), [м. Київ]. - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл., фот. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання фармацевтичної хімії та фармакогнозії, стандартизації та організації виробництва лікарських засобів.

78. Нові завдання сучасної медицини : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 жовт. 2015 р.), [м. Львів]. - Львів ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Нові завдання сучасної медицини", в яких розглянуті загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання фармацевтичної хімії та фармакогнозії, стандартизації та організації виробництва лікарських засобів, ветеринарної мікробіології, епізоотології, інфекційних хвороб та імунології. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

79. Первая и доврачебная помощь на уроках физического воспитания : метод. рек. / Ю. А. Ромаскевич [и др.] ; Херсон. обл. центр здоровья и спорт. медицины, Херсон. гос. ун-т. - Херсон : Вишемирский В. С., 2015. - 27 с.
Методичні рекомендації адресовані тренерам та викладачам фізичної культури навчальних закладів різного рівня акредитації і містять алгоритми надання невідкладної медичної допомоги.

80. Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2015 р., м. Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т, Одес. мед. ін-т. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 215 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію.

81. "Сучасна медицина: актуальні питання" : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2015 р., м. Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т, Одес. мед. ін-т. - Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 151 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.

82. Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології : матеріали наук.-практ. конф., 25 верес. 2015 р., м. Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т, Одес. мед. ін-т. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 47 с. : рис., табл. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці окр. ст. - На тит. арк.: присвяч. 140‑річчю з дня народж. видат. одес. вчен.-офтальмолога, акад. В. П. Філатова та Дню Фармацевта.

83. Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (24‑25 квіт. 2015 р.), [м. Одеса]. - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції). - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання клінічної, теоретичної медицини, а також питання діагностики і терапії тварин. Збірник адресований науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться медичними науками та ветеринарією.

84. Фармакотерапія у спортсменів при гострих станах : метод. рек. / Ю. А. Ромаскевич [та ін.] ; Херсон. обл. центр здоров'я та спорт. медицини, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2015. - 15 с.
Методичні рекомендації складені з урахуванням вимог Всесвітньої Антидопінгової Агенції і пропонуються для провідних спортсменів різноманітної спеціалізації та їх тренерів для використання на етапах підготовки до відповідальних змагань.

Див. також № 326

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425262728
2930