Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Історія. Археологія

85. Андрєєв В. М. Історія Росії та СРСР : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти “бакалавр” ден. і заоч. форм навчання / В. М. Андрєєв, Ю. В. Капарулін ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Головко О. А., 2015. - 67 с. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр.: с. 35-37. - Хронол. покажч.: с.55-66.
У посібнику досліджені основні проблеми історії Росії; розкриті головні риси економічного, політичного та соціального розвитку країни.

86. Журнали бойових дій військ 3-го та 4-го Українських фронтів, жовтень 1943 - квітень 1944 : зб. док. / Держ. архів Херсон. обл., Херсон. ліцей  Херсон. обл. ради ; упоряд.: І. В. Лопушинська, О. І. Шинкаренко. - Херсон : [Б. в.], 2015. – 79 с. - (Бібліотечка архіву : започатк. у 2000 р. ; вип. 19). - Текст рос. - На тит. арк. також: До 70-річчя Перемоги.
У збірнику документів із фондів Державного архіву Херсонської області опубліковані фрагменти журналів бойових дій 3-го та 4-го Українських фронтів, які у жовтні 1943 - квітні 1944 років визволяли Херсонщину. Видання адресоване краєзнавцям, вчителям, журналістам, студентам та усім, хто цікавиться документальними джерелами історії краю.

87. Капарулін Ю. В. Воєнна історія : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти “бакалавр” спец. “Історія” ден. і заоч. форм навчання / Ю. В. Капарулін ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Головко О. А., 2015. - 51 с. - (Навчально-методичні посібники). - Бібліогр. наприкінці тем. - Термінол. довід.: с. 46-50.
У навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми воєнної історії, як особливої галузі історичної науки, що покликана, в контексті всесвітньої та вітчизняної історії, досліджувати проблеми історії війн, військових формувань, збройних сил, історії воєнного мистецтва, озброєнь і військової техніки, а також військової думки.

88. Коник Олександр Олександрович. Державна дума Російської імперії та Україна: джерелознавчий аспект проблеми : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ спец. "Історія" рівня вищ. освіти "магістр" / авт.-уклад. Олександр Коник ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 2015. - 91 с. - Бібліогр.: с. 54-63 та наприкінці окр. тем.
Видання розраховане на студентів-істориків денної та заочної форм навчання і має на меті допомогти їм в оволодінні курсом, сприяти кращій підготовці до практичних занять і в самостійній роботі, містить аналітичну та довідкову інформацію.

89. Коник Олександр Олександрович. Історія слов'янських країн: середні віки і ранній новий час : навч.-метод. рек. для студентів ВНЗ спец. "Історія" рівня вищ. освіти "бакалавр" / авт.-уклад. Олександр Коник ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 2015. - 46 с. - Бібліогр.: с. 34-37 та наприкінці окр. тем. - Покажч. назв: с. 38-41. - Хронол. покажч.: с. 42-46.
Навчально-методичні рекомендації містять довідкову інформацію. Адресовані студентам-історикам денної та заочної форм навчання.

90. Хроніка визволення Херсонщини, 26 жовтня 1943 – 12 квітня 1944 : зб. док. / Держ. архів Херсон. обл., Навч.-вих. комплекс "Школа гуманітарної праці" Херсон. обл. ради ; упоряд.: І. Лопушинська, І. Сінкевич, О. І. Шинкаренко. - Херсон : Айлант, 2015. - 111 с. - (Бібліотечка архіву : започатк. у 2000 р. ; вип. 20). - Текст укр., рос. - Бібліогр. в підрядк. прим. - На тит. арк.: До 70‑річчя Перемоги. - На обкл. також : 1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

91. Шрам Іван Кузьмич. Шульгівського цвіту - по всьому світу : спогади І. К. Шрама про свій рід та земляків : іст.-краєзнав. проект "Село і люди" / І. К. Шрам ; упоряд. Н. П. Нікітенко ; авт. передм. М. Яковчук. - Херсон : ХМД, 2015. - 163 с.: фот.
Книга спогадів про долі людей, що зібрані за допомогою небайдужих земляків та родичів.

Див. також № 1, 57, 72, 111, 117, 175, 178, 195, 197, 204, 265, 278, 317, 334, 335, 356

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930