Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Мовознавство

228. Актуальні проблеми філології : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (9–10 груд. 2016 р.), [м. Чернівці]. – Чернівці : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 151 с. : рис., табл., діагр. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії літератури, порівняльного літературознавства, теорії і практики перекладу та інше.

229. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 берез. 2016 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т ; відп. ред. І. В. Ступак. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 139 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників Міжнародної науково-практичної конференції.

230. Англійська мова у XXI столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : матеріали Міжунів. круглого столу з міжнар. участю, 8 квіт. 2016 р., м. Одеса, м. Дрогобич / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Одеса ; Дрогобич : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 203 с. – Текст укр., англ., рос.
Матеріали круглого столу містять дослідження з актуальних проблем когнітивної та соціолінгвістики, лінгвокультурології, стилістики та семантики тексту, лінгвопоетики, перекладознавства, дискурсології та методики викладання іноземної мови.

231. Bratel Olena. Despues de leer : завдання до оповід. для самост. читання : niveles A1 – A2 / Olena Bratel. – Херсон : Гельветика, 2016. – 83 с. – Текст ісп., передм. укр.
До навчального посібника включені вправи для формування навичок читання, письма, аудіювання та говоріння, розроблені для засвоєння та активізації лексичних і граматичних одиниць. Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іспанську мову, в тому числі неспеціальних факультетів.

232. II Таврійські філологічні читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 трав. 2016 р., [м. Херсон] / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2016. – 255 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

233. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2016 р., м. Одеса. – Одеса : МГУ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 155 с. : табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлені тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників Міжнародної науково-практичної конференції, що відбулася на базі Міжнародного гуманітарного університету в м. Одесі.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. В. Демецька (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, [201-] -     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
234. 2016, вип. 3. – 2016. – 107 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
235. 2016, вип. 4. – 2016. – 123 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
236. 2016, вип. 5. – 2016. – 117 с. : рис. – Текст укр., рос.
237. 2016, вип. 6. – 2016. – 124 с. – Текст укр., рос., англ.

238. Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 трав. 2016 р.), [м. Київ]. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 147 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії літератури, порівняльного літературознавства, теорії та практики перекладу.

239. Сучасна філологія: теорія і практика : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 берез. 2016 р.), [м. Одеса]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 143 с. : діагр. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріали конференції адресовані науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку філологічної науки.

240. Топоніміка у краєзнавчій та позакласній роботі з географії : матеріали VI Обл. краєзн. читань, 29 січ. 2016 р., м. Херсон / А. Я. Горобець [та ін.] ; за ред. З. В. Філончук ; КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради. – Херсон, 2016. – 62 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено статті та нариси вчителів географії з проблем походження географічних назв Херсонщини для використання топонімічних знань на уроках та в позаурочний час. Видання адресоване вчителям географії, керівникам краєзнавчих гуртків та читачам, яких цікавить топоніміка Херсонщини.

241. Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2016 р.), [м. Львів]. – Львів ; Херсон : Гельветика, 2016. – 183 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції висвітлюються загальні питання української мови і літератури, російської мови і літератури, літератури зарубіжних країн, романських, германських та інших мов, теорії літератури, порівняльного літературознавства, теорії та практики перекладу та інші.

242. Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 груд. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2016. – 143 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті", яка відбулася на базі факультету перекладознавства Херсонського державного університету.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930