Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Суспільно-політичне життя

76. Добро врятує світ! : [буклет] / ГО "Спілка жінок Херсонщини", ГО "Благополучний град Херсон", Всеукр. інтернет-спільнота для батьків "Карапуз". – [Херсон] : [Б. в.], [2016]. – 7 с. : кольор. іл.
У буклеті вміщена коротка інформація про напрямки роботи громадської організації "Спілка жінок Херсонщини".

77. Костючков Сергій Карпович. Основи соціальної держави та громадянського суспільства : навч. посіб. / С. К. Костючков. – Херсон : Айлант, 2016. – 255 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – Слов. наприкінці розд.
Навчальний посібник містить систематизоване викладення засад державної соціальної політики; висвітлені сутність громадянського суспільства, його еволюція та особливості сучасного розвитку; розкрито системний підхід до проблеми інституціоналізації соціальної держави. Посібник рекомендовано всім, хто цікавиться проблемами державотворення, соціальної політики, розвитку інститутів громадянського суспільства.

78. Країни Східного партнерства – V 4: проблеми і перспективи співпраці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2016 р., м. Одеса / ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського", Міжнар. вишеград. фонд. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 255 с. : табл. – Обкл. англ. – Текст укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. наприкінці ст.

79. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : III Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 лют. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Одес. від-ня Міжнар. асоц. студ. політ. науки. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 183 с. – (Чорноморський дослідницький політологічний проект). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

80. Осипова С. А. Сучасний стан теоретичного обгрунтування та практичної реалізації державотворчих процесів у країнах світу : монографія / С. А. Осипова ; ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [Б. в] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 319 с. – Бібліогр.: с. 267–319.
Монографія присвячена актуальній проблемі невизнаних державних утворень в останньому десятилітті XX – початку XXI ст. Дане дослідження може бути цікавим не тільки для науковців та політичних діячів, але й для широкого кола читачів, які цікавляться сучасними політичними процесами та їх впливом на вектор розвитку національного політичного простору.

81. Стихія політики: революція та еволюція : матеріали Другого Південноукр. конвенту Міжнар. асоц. студ. політ. науки, 18–19 берез. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 159 с. – (Чорноморський дослідницький політологічний проект). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

82. Хрящевська Людмила Михайлівна. Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Хрящевська ; Миколаїв. нац. ун‑т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-метод. ін-т історії, політології та права. – Миколаїв ; Херсон : Гельветика, 2016. – 207 с. – Слов. термінів: с. 190–195. – Бібліогр.: с. 196–205.
Посібник складається з тем, які розкривають сутність, особливості, досягнення етнонаціональної політики, показують суттєві успіхи України у цих напрямах.

83. Ціннісний вимір політичної діяльності: сепаратизм та війна як продовження політики : III (VII) Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 черв. 2016 р., м. Херсон : зб. наук. пр. /  Херсон. нац. техн. ун-т ; редкол.: Ю. М. Бардачов (голова) [та ін.]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 179 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

Див. також № 73, 156, 161, 379

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930