Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Психологія. Соціологія. Політологія. Філософія

279. Актуальні питання сучасної психології : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2016 р.), м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ ; Херсон : Гельветика, 2016. – 123 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психофізіології, психології соціальної роботи, медичної психології, педагогічної та вікової психології, психології діяльності в особливих умовах та інші.

280. Значимість психології в сучасному суспільстві : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (9–10 груд. 2016 р.), [м. Одеса]. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 111 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

281. Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень  : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 верес. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016. – 151 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", яка відбулася на базі Херсонського державного університету.

282. Кутуєв Павло. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології : монографія / П. Кутуєв. – Херсон : Гельветика, 2016. – 515 с. – Бібліогр.: с. 460–514 та в підрядк. прим.
У монографії досліджується реконструкція еволюції соціологічних дослідницьких програм розвитку та модернізації в їхньому соціокультурному та ідеологічному контексті. Актуалізується спадок класичної соціологічної теорії та окреслюються ідеї соціологічного дискурсу про розвиток та модернізацію.

283. Лось Оксана Миколаївна. Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної сестри) : монографія / О. М. Лось ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 195 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 173–195.
Автор монографії розкриває сутність та специфіку виникнення проблеми психологічних деформацій особистості в процесі професійної діяльності, з'ясовує зміст поняття "особливі умови" професійної діяльності медичних сестер та вплив стажу на їх психологічні прояви.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол. : О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 -     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
284. 2016, вип. 1, т. 1. – 2016. – 169 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
285. 2016, вип. 1, т. 2. – 2016. – 163 с. : рис., табл.
286. 2016, вип. 2, т. 1. – 2016. – 173 с. – Текст укр., рос.
287. 2016, вип. 2, т. 2. – 2016. – 163 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
288. 2016, вип. 3, т. 1. – 2016. – 153 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
290. 2016, вип. 3, т. 2. – 2016. – 161 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
291. 2016, вип. 4. – 2016. – 214 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
292. 2016, вип. 5, т. 1. – 2016. – 200 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
293. 2016, вип. 5, т. 2. – 2016. – 211 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.
294. 2016, вип. 6, т. 1. – 2016. – 196 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
295. 2016, вип. 6, т. 2. – 2016. – 214 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., нім.

296. Політологія, філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 листоп. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Одес. від-ня Міжнар. асоц. політ. науки, Громад. орг. "Інститут демократичного вибору" ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 159 с. – (Чорноморський дослідницький політологічний проект). – Бібліогр. наприкінці ст.

297. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2016. – 195 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

298. Савченко Олена В’ячеславівна. Рефлексивна компетентність особистості : монографія / Олена Савченко. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 595 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 500–552.
Монографію призначено для психологів, педагогів, студентів гуманітарних спеціальностей.

299. Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18‑19 листоп. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: І. В. Шапошникова [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2016. – 143 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

300. "UChoice: 4P" Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology : II Міждисциплінар. наук.-практ. конф., 8 жовт. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т " Одеська юридична академія", Одес. від-ня Міжнар. асоц. політ. науки, Громад. орг. "Інститут демократичного вибору" ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. – 179 с. : табл. – (Чорноморський дослідницький політологічний проект). – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні висвітлюються загальні питання соціологічних, політичних, філософських та психологічних наук.

301. Шебанова Віталія Ігорівна. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма-патологія" : монографія / Віталія Ігорівна Шебанова. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 610 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 549–586 та  в підрядк. прим. – Дод.: с. 587–610.
У монографії розглядається ряд теоретичних і практичних підходів до дослідження харчової поведінки як психосоматичного синдрому, котрий охоплює континуум "норма-патологія". Висвітлюються авторські концепції, а саме: теоретико-методологічна синергетична модель розвитку проблемної харчової поведінки, теоретико-методологічна концепція цілеспрямованого формування здоров'язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки. Книга зацікавить фахівців у галузі психології, психотерапії, медицини, соціології, тренерів спортивно-оздоровчих центрів, студентів університетів і всіх, хто прагне до саморозвитку та самовдосконалення.

Див. також № 65, 188-190, 335, 340.

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
2728293031